Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pożegnanie prof. dr hab. Krystyna Turała-Szybowska

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 29.01.2022 r. zmarła Pani Profesor Krystyna Turała-Szybowska, emerytowany pracownik Instytutu Botaniki. 

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w dniu 3 lutego br. w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim o godz. 11:40. 

 

Wspomnienie o prof. dr hab. Krystynie Turale-Szybowskiej. 

Pani Profesor dr hab. Krystyna Turała-Szybowska urodziła się w 1934 roku w Krakowie. Tu przechodziła kolejne etapy edukacji, zdała maturę, a w latach 1952 – 1957 studiowała biologię na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Prace magisterską, a następnie doktorską wykonała pod opieką Profesor dr hab. Marii Skalińskiej. Na tym samym Wydziale uzyskała habilitację, a w roku 1993 tytuł profesora. 

Jako studentka, a potem pracownik, Pani Profesor Krystyna Turała-Szybowska była związana z Katedrą Anatomii i Cytologii Roślin, późniejszym Zakładem Cytologii i Embriologii Roślin. 

Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczyły cytologii i kariologii, a szczególnie procesów poliploidyzacji elementów woreczka zalążkowego i tapetum pylnikowego. 

Z tego zakresu opublikowała kilkadziesiąt prac naukowych. Warsztat badawczy udoskonalała w ośrodkach zagranicznych, np. w Wiedniu (w ramach stypendium Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego), Jenie, Wilnie i Padwie. 

Polecamy również
Pożegnanie Profesora Hermanna Bothe

Pożegnanie Profesora Hermanna Bothe