Grzyby - warsztaty terenowe

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to przyrodnik z zamiłowania, pracownik prywatnej lub państwowej instytucji zajmującej się waloryzacją lub ochroną przyrody, nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole.

Uwaga: ze względu na miejsce realizacji i specyfikę kursu, uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu z prowadzącymi również poza czasem przewidzianym na zajęcia dydaktyczne. Możliwe będzie wspólne przygotowanie i degustacja posiłków z grzybów zebranych w czasie trwania zajęć terenowych.

Podstawowe cele kształcenia

  • poznanie zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego grzybów wielkoowocnikowych
  • poznanie przedstawicieli omawianej grupy organizmów w ich naturalnym środowisku
  • zaznajomienie z metodami ich zbioru, identyfikacji, konserwacji i przechowywania oraz możliwościami wykorzystania

Wymagania wstępne

Brak.

Opłata

450 PLN (obejmuje koszt pobytu w Stacji Górskiej Wydziału Biologii w Ochotnicy Górnej, koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 30 PLN).

Czas trwania i termin realizacji kursu

11-13 września 2020 r. (15 godz. lekcyjnych).

Limit miejsc

Od 10 do 20 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 15.08.2020 r. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: piotr.mleczko@uj.edu.pl

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne, ćwiczenia terenowe.

Miejsce realizacji kursu

Stacja Górska Wydziału Biologii UJ w Ochotnicy Górnej (Jaszcze 262, 34-453 Ochotnica Górna).

Lokalizacja (mapa)

Plan kursu

  • prezentacja zróżnicowania morfologicznego i ekologicznego grzybów występujących w Polsce oraz ich wykorzystania przez człowieka
  • prezentacja podstawowych zasad identyfikacji grzybów przy pomocy kluczy
  • zajęcia terenowe (prezentacja gatunków grzybów, zbiór wybranych okazów)

Warunki zaliczenia kursu

10 prawidłowo przygotowanych do przechowywania i zaetykietowanych okazów grzybów zebranych podczas zajęć.
Uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr hab. Piotr Mleczko
e-mail: piotr.mleczko@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-93

Uwaga

Ze względu na miejsce realizacji i specyfikę kursu, uczestnicy będą mieli możliwość kontaktu z Prowadzącymi również poza czasem przewidzianym na zajęcia dydaktyczne. Możliwe będzie wspólne przygotowanie i degustacja posiłków z grzybów zebranych w czasie trwania zajęć terenowych. Ponadto zebrane grzyby będzie można zabrać ze sobą, po uprzednim ich sprawdzeniu przez Prowadzącego.