Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

1. STYPENDIUM DLA DOKTORANTA W INSTYTUCIE BOTANIKI

Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty w Instytucie Botaniki w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 23 pt. „Życie na krawędzi – krok w kierunku rozpoznania adaptacji porostów do ekstremalnych warunków pozaziemskich”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 lutego 2023 r.

Stanowisko: doktorant-stypendysta

Liczba stypendiów: 1

Miejsce realizacji projektu: Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu: dr hab. Kaja Skubała prof. UJ

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program OPUS 23

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24 lutego 2023 r.

Okres zatrudnienia: 48 miesięcy

Kwota stypendium: 2 187,5 PLN/miesiąc

Planowany termin rozpoczęcie stypendium: 1 marzec 2023

Opis projektu:

Projekt dotyczy kompleksowej analizy funkcjonowania i adaptacji porostów do przetrwania w ekstremalnych warunkach pozaziemskich. Głównym celem projektu jest identyfikacja reakcji porostów na warunki próżni, pozaziemskie promieniowanie słoneczne, promieniowanie X, temperaturę i kombinacje tych czynników w specjalnym obiekcie symulacyjnym. W celu określenia ich adaptacji na różnych poziomach struktury i funkcjonowania plechy wykonane będą analizy na poziomie anatomicznym, fizjologicznym i biochemicznym.

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Posiada tytuł magistra w zakresie biologii lub dziedzin pokrewnych;
 • Jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub jest doktorantem w szkole doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ;
 • Bierze czynny udział w życiu naukowym (publikacje, nagrody, stypendia, wystąpienia na konferencjach);
 • Ma silną motywację do pracy naukowej, jest gotowa do podejmowania nowych wyzwań;
 • Posiada umiejętność pracy w zespole badawczym;
 • Posiada ogólną wiedzę z zakresu lichenologii, ekotoksykologii porostów i wpływu abiotycznych czynników stresowych na fizjologię porostów;
 • Posiada praktyczne doświadczenie w wykonywaniu analiz laboratoryjnych;
 • Posiada doświadczenie w wykonywaniu pomiarów na spektrofotometrze;
 • Posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie np. prezentację publikacji naukowych i udział w konferencjach międzynarodowych;
 • Posiada umiejętność wykonywania podstawowych analiz statystycznych.

Zadania badawcze:

 • Zbiór próbek porostów w terenie oraz przygotowanie próbek do dalszych analiz;
 • Obserwacje powierzchni i przekrojów plech porostów przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM);
 • Przeprowadzenie bezpośrednich pomiarów względnej zawartości chlorofilu w próbkach porostów przy użyciu miernika zawartości chlorofilu;
 • Oznaczanie poziomu integralności błon komórkowych w próbkach porostów;
 • Ocena żywotności plech porostów poprzez określenie aktywności dehydrogenazy wskazującej na działanie mitochondrialnego łańcucha oddechowego;
 • Wyznaczanie poziomu stresu oksydacyjnego w próbkach porostów poprzez określenie poziomu peroksydacji lipidów błon komórkowych i produkcji nadtlenku wodoru;
 • Oznaczanie aktywności antyoksydacyjnej poprzez określenie aktywności katalazy i poziomu zmiatania rodników DPPH;
 • Analiza statystyczna i przetwarzanie uzyskanych danych oraz całościowe opracowanie i podsumowanie otrzymanych wyników;
 • Udział w pisaniu manuskryptów naukowych oraz promocja uzyskanych wyników na konferencjach międzynarodowych.

Procedura rekrutacyjna:

Zgłoszenia/zapytania należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: kaja.skubala@uj.edu.pl z dopiskiem w tytule maila Opus 23 DOKTORANT. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Podanie (list motywacyjny);
 • CV z uwzględnieniem dorobku naukowego (publikacje, konferencje itp.);
 • Podpisane oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie pobrane ze strony: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty nastąpi do 28 lutego 2023 r. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.

 

2. STYPENDIUM DLA STUDENTA W INSTYTUCIE BOTANIKI

Konkurs na stanowisko studenta-stypendysty w Instytucie Botaniki w ramach realizacji projektu badawczego OPUS 23 pt. „Życie na krawędzi – krok w kierunku rozpoznania adaptacji porostów do ekstremalnych warunków pozaziemskich”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 lutego 2023 r.

Stanowisko: student-stypendysta

Liczba stypendiów: 1

Miejsce realizacji projektu: Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu: dr hab. Kaja Skubała prof. UJ

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, program OPUS 23

Termin przyjmowania zgłoszeń: 24 lutego 2023 r.

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy

Kwota stypendium: 1 333,33 PLN/miesiąc

Planowany termin rozpoczęcie stypendium: 1 marzec 2023

Opis projektu:

Projekt dotyczy kompleksowej analizy funkcjonowania i adaptacji porostów do przetrwania w ekstremalnych warunkach pozaziemskich. Głównym celem projektu jest identyfikacja reakcji porostów na warunki próżni, pozaziemskie promieniowanie słoneczne, promieniowanie X, temperaturę i kombinacje tych czynników w specjalnym obiekcie symulacyjnym. W celu określenia ich adaptacji na różnych poziomach struktury i funkcjonowania plechy wykonane będą analizy na poziomie anatomicznym, fizjologicznym i biochemicznym.

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • Posiada status studenta(ki) studiów drugiego stopnia (lub co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich) w dziedzinie nauk biologicznych.
 • Ma silną motywację do pracy naukowej, jest gotowa do podejmowania nowych wyzwań;
 • Wykazuje zaangażowanie w wykonywaną prace laboratoryjne
 • Posiada umiejętność pracy w zespole badawczym;
 • Posiada ogólną wiedzę z zakresu lichenologii, ekotoksykologii porostów i wpływu abiotycznych czynników stresowych na fizjologię porostów;
 • Posiada praktyczne doświadczenie w wykonywaniu analiz laboratoryjnych;
 • Posiada doświadczenie w wykonywaniu pomiarów na spektrofotometrze;
 • Posiada znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na komunikację w mowie i piśmie np. prezentację publikacji naukowych i udział w konferencjach międzynarodowych;
 • Posiada umiejętność wykonywania podstawowych analiz statystycznych.

Zadania badawcze:

 • Zbiór próbek porostów w terenie;
 • Przygotowanie próbek do dalszych analiz, w tym: oczyszczanie plech porostów, etykietowanie, segregowanie próbek i rozdzielanie do poszczególnych analiz;
 • Oznaczanie stężeń barwników fotosyntetycznych i współczynnika feofitynizacji w próbkach porostów;
 • Pomoc w pracach laboratoryjnych;
 • Udział w opracowaniu statystycznym oraz całościowe opracowanie i podsumowanie otrzymanych wyników;
 • Udział w pisaniu manuskryptów naukowych oraz promocja uzyskanych wyników na konferencjach międzynarodowych.

Procedura rekrutacyjna:

Zgłoszenia/zapytania należy przesyłać drogą elektroniczną pod adres: kaja.skubala@uj.edu.pl z dopiskiem w tytule maila Opus 23 STUDENT. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Podanie (list motywacyjny);
 • CV z uwzględnieniem dorobku naukowego (publikacje, konferencje itp.);
 • Podpisane oświadczenie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych wraz ze zgodą na ich przetwarzanie pobrane ze strony: https://cwn.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko studenta-stypendysty nastąpi do 28 lutego 2023 r. Jednostka przedstawiająca ofertę stypendialną zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Kandydatami.

 • ZEBRANIE NAUKOWE - 14.02.2023

Serdecznie zapraszamy na kolejne zebranie naukowe IB, które odbędzie się 14.02.2023 r. (wtorek) o godz. 15:00 w formie zdalnej (link do spotkania). Gościem spotkania będzie mgr Kamila Murawska-Włodarczyk, The University of Arizona, Department of Environmental Science. Tytuł wystąpienia: "Adaptacja i interakcja - czy ekstremalne warunki pustynnej Arizony przyniosą nowe rozwiązania dla remediacji skażonych terenów w obliczu globalnych zmian".

 • ZEBRANIE NAUKOWE - 29.11.2022

Serdecznie zapraszamy na zebranie naukowe, które odbędzie się w dn. 29.11.2022 r. (wtorek) o godz. 9.00 w sali 0.49 w budynku Instytutu Botaniki UJ (ul. Gronostajowa 3). Prelegentką będzie Pani dr hab. Anna Stefanowicz, prof. IB PAN. Tytuł wykładu: "Czy inwazja rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) powoduje zmiany w środowisku glebowym?"

 • JUBILEUSZ ZAKŁADU CYTOLOGII I EMBRIOLOGII  ROŚLIN

Szanowni Państwo,
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że w tym roku Zakład Cytologii i Embriologii  Roślin, będący obecnie częścią Instytutu Botaniki, obchodzi 90-lecie swojego istnienia. Założycielem Zakładu, który wówczas (w 1932 roku) nazywał się Zakład Anatomii i Cytologii Roślin był prof. Kazimierz Piech. Do roku 1939 siedziba znajdowała się w budynku Pałacu Potockich na ul. Św. Anny 1. Po II wojnie światowej organizację i kierownictwo nowej placówki przejęła prof. Maria Skalińska. Siedzibą ówczesnej Katedry Anatomii i Cytologii Roślin był Pałac Popielów na ul. Św. Jana 20, aż do roku 1977, kiedy to Zakład Cytologii i Embriologii przeniósł się do budynku Collegium Broscianum na ul. Grodzkiej 52. Rok 2013 to przeniesienie Zakładu na Kampus 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, do budynku zlokalizowanego na ul. Gronostajowej 9. W tym miejscu Zakład do dnia dzisiejszego prowadzi swoją działalność badawczo-dydaktyczną.

Z okazji Jubileuszu, dn. 02 grudnia 2022 r., odbędzie się sesja naukowa, w trybie wideokonferencji. Prelegentami będą pracownicy Zakładu i ich współpracownicy z ośrodków polskich i zagranicznych. Niektórzy z nich to wychowankowie Zakładu, którzy kontynuują swoje pasje badawcze w kraju i za jego granicami. Tematyka referatów będzie różnorodna, tak jak różnorodne są nasze zainteresowania badawcze, znacznie wykraczające poza klasyczną cytologię i embriologię roślin.

Serdecznie zapraszam wszystkie Pracowniczki i Pracowników Wydziału Biologii UJ do udziału w sesji naukowej w dniu 02 grudnia b.r. (piątek)!

Z poważaniem,
dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, prof. UJ
kierownik Zakładu Cytologii i Embriologii Roślin, IB, UJ

PROGRAM SESJI NAUKOWEJ

 • PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANA MGR. MARKUSA REUTA

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zawiadamia, że w dniu 25.10.2022 r. o godzinie 14.15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Markusa Reuta pt. "Systematic Biology of Utricularia subgenus Polypompholyx (Lentibulariaceae), with a Focus on the Developmental Morphology of Vegetative Organs".

Promotor:
Prof. dr hab. Bartosz Płachno (Instytut Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:
Dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. UPH (Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Prof. dr hab. Krzysztof Spalik (Instytut Biologii Ewolucyjnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski)

Obrona odbędzie się przy użyciu usługi internetowej MS Teams. Osoby, które chcą wziąć udział w obronie proszone są o kontakt z Panią mgr Lilianną Żwirecką: sekretariat.ib@uj.edu.pl w terminie do dnia 24.10.2022 r.
Egzemplarz rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami znajduje się do wglądu na stronie internetowej Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • MIEJSCE NA LIŚCIE TOP 2% NAJLEPSZYCH NAUKOWCÓW NA ŚWIECIE

W 2022 roku prof. dr hab. Marcin Nobis znalazł się na liście TOP 2% naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów na świecie.
https://www.uj.edu.pl/wiadomosci/-/journal_content/56_INSTANCE_d82lKZvhit4m/10172/152028378

 • MEDAL IM. PROFESORA WŁADYSŁAWA SZAFERA

W 2022 roku prof. dr hab. Bartosz Płachno otrzymał Medal im. Prof. Władysława Szafera za wybitne prace z zakresu botaniki. Odznaczenie przyznawane jest przez Polskie Towarzystwo Botaniczne.
https://pbsociety.org.pl/default/wyroznienia/medal-im-prof-wladyslawa-szafera/laureaci-medalu-im-prof-w-szafera

 • STYPENDIUM START 2022

Z radością informujemy, że Pani dr Klaudia Sychta z IB UJ otrzymała Stypendium START 2022 prestiżowej Fundacji Nauki Polskiej.
https://www.fnp.org.pl/konkurs-start-2022-rozstrzygniety

 

Aktualne konkursy na finansowanie projektów badawczych ogłoszone przez Narodowe Centrum Nauki

In memoriam

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 13.10. br. odszedł od nas nasz wieloletni współpracownik, ś.p. Hermann Bothe, emerytowany Pracownik Instytutu Botaniki z Uniwersytetu w Kolonii w Niemczech. Profesor Bothe prowadził badania z zakresu systematyki, fizjologii, biochemii, biologii molekularnej roślin i mikroorganizmów. Opublikował wiele artykułów naukowych. Przez 30 lat organizował i prowadził wycieczki botaniczne w całej Europie. Jest autorem kilku książek z zakresu botaniki. Zawsze służył radą i wsparciem. Był wybitnym naukowcem, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pogrążeni w smutku
Pracownicy Instytutu Botaniki UJ