Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Aktualności

Zaproszenie na seminarium

W tym miesiącu, w ramach seminarium Instytutowego zapraszamy Państwa do udziału w seminarium magisterskim IB, które odbędzie się 14 stycznia 2022 (piątek) o godz. 10.00. Gościem specjalnym spotkania będzie dr n. med. Michał Mielimąka z Katedry Psychoterapii Collegium Medicum UJ, który będzie referował problem Zaburzeń stresowych pourazowych na tle dziedziczenia epigenetycznego. Dziedziczenie epigenetyczne u roślin zaprezentują Państwo Magistranci IB. Link do spotkania: |meetup-join|

Rozstrzygnięcie konkursu w projekcie NCN SONATA16

W dniu 19 listopada 2021 zebrała się komisja powołana dla rozstrzygnięcia konkursu na dwa stanowiska stypendysta (student) w projekcie NCN SONATA16 pt. „Wpływ zmian klimatycznych na różnorodność gatunkową i genetyczną stepów” UMO-2020/39/D/NZ8/02307.
Do konkursu zgłosiło się 6 kandydatów. Po rozpatrzeniu nadesłanych przez kandydatów zgłoszeń, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów w projektach finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, komisja zdecydowała o zaakceptowaniu 2 kandydatur:
Patar Sinaga
Marta Krzempek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarium IB UJ

Prof. Hermann Bothe - Uniwersytet w Kolonii, Niemcy
"The morphology, anatomy and function of plant roots: Recapitulation of classical facts"

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7.

Fascynujący Świat Roślin

Po raz kolejny Instytut Botaniki przyłącza się do międzynarodowej akcji pt. "Fascynujący Świat Roślin". Serdecznie zapraszamy w piątek 17 maja na pokazy, warsztaty i wycieczki o tematyce botanicznej.

Harmonogram zajęć i informacje dotyczące rejestracji dostępne są na stronie internetowej |Harmonogram i informacje|

Harmonogram można również pobrać w formie ulotki |Ulotka|

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Informujemy, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Roberta Zelka odbędzie się w dniu 19 marca 2019 r. (wtorek), o godz. 9:00, w sali konferencyjnej nr 1.0.1. (parter), przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

Tytuł pracy: "Charakterystyka geobotaniczna i flora roślin naczyniowych zlewni Kamienicy Nawojowskiej ze szczególnym uwzględnieniem roślin użytecznych gospodarczo"

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Wika (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Adam Zając (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Praca wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Archiwum UJ.
Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej są do wglądu na stronie internetowej Wydziału Biologii UJ, https://wb.uj.edu.pl/stopnie-tytuly/doktoraty/2018

Seminarium IB UJ - 12 marca 2019

mgr Magdalena Liszniańska
 Wydział Biologii UJ, Instytut Botaniki, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
 "Charakterystyka fizjologiczna, biochemiczna i genetyczno - molekularna Rumex tianschanicus x Rumex patientia jako rośliny energetycznej".

Godzina 9:00, sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7.

Wykład Profesora Alirezy Naqinezhada, pt.: "Endemism of vascular plants and its geographical patterns in Iran"

Zapraszamy na wykład Profesora Alirezy Naqinezhada, pt.: "Endemism of vascular plants and its geographical patterns in Iran", który odbędzie się w czwartek 7 marca 2019 r. o godz. 14.00, w auli P.1.1. na Wydziale Biologii przy ul. Gronostajowej 7.

Profesor Alireza Naqinezhad (https://rms.umz.ac.ir/~naqinezhad/en/) jest ekologiem roślinności, kierownikiem Katedry Biologii na Uniwersytecie Mazandaran w prowinji Babolsar w północnym Iranie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół roślinności leśnej obszaru Hyrcańskiego, endemizmu ze szczególnym uwzględnieniem gór Alborz (Elburs) oraz klasyfikacją i ekologią roślinności laso-stepu. Profesor Naqinezhad jest członkiem międzynarodowych konsorcjów naukowych realizujących globalne projekty z zakresu ekologii roślinności.

Projekt INTERACT TA

Miło nam poinformować, że doktorantka IB UJ, mgr Paulina Wietrzyk-Pełka, uzyskała finansowanie projektu badawczego pt. "Cryptogams as the main factor influencing initial development of soil and carbon sequestration in glacier forelands in northwest Sweden" w ramach International Network for Terrestrial Research and Monitoring in the Arctic Transnational Access – INTERACT TA. Projekt INTERACT TA ma na celu budowanie zdolności identyfikacji, rozumienia, przewidywania, reagowania oraz prowadzenia monitoringu różnorodnych zmian w ekosystemach obszarów arktycznych i alpejskich.

Seminarium IB UJ – 29 stycznia 2019

mgr Aleksandra Mazurkiewicz
Wydział Biologii UJ, Instytut Botaniki, Ogród Botaniczny
"Struktura i długoletnia dynamika boru mieszanego Pino-Quercetum w południowej Polsce"

mgr Krzysztof Lustofin
Wydział Biologii UJ, Instytut Botaniki, Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
"Mikromorfologia i struktura kwiatów wybranych gatunków Pinguicula z Ameryki Środkowej"

Godzina 9:00-10:00, sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7.

Wybory uzupełniające do Rady Instytutu Botaniki UJ

29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali 0.29 w Instytucie Botaniki UJ przy ul. Gronostajowej 3 odbędą się wybory uzupełniające do Rady Instytutu Botaniki UJ jednego przedstawiciela spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Seminarium IB UJ – 15 stycznia 2019

mgr Rita Rakowska
Wydział Biologii UJ, Instytut Botaniki, Zakład Ekologii Roślin
"Wpływ działalności bobra na roślinność w dolinie Wołosatki w Bieszczadzkim Parku Narodowym (Karpaty Wschodnie)"

mgr Sabina Klich
Wydział Biologii UJ, Instytut Botaniki, Zakład Ekologii Roślin
"Przemiany roślinności wokół Jeziora Czchowskiego po 40 latach (Pogórze Rożnowskie, Karpaty Zachodnie)"

Godzina 9:00-10:00, sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Informujemy, że publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Marty Majewskiej odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 r. (wtorek), o godz. 9.00, w sali konferencyjnej nr 1.0.1. (parter), przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie.

Tytuł pracy: "Interactions of invasive plants with arbuscular mycorrhizal fungi"

Promotor: dr hab. Szymon Zubek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci: dr hab. Tomasz Leski (Instytut Dendrologii PAN w Kórniku), dr hab. inż. Marcin Piątek, prof. IB PAN (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie)

Praca wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Archiwum UJ

Streszczenie oraz recenzje rozprawy doktorskiej są do wglądu na stronie internetowej Wydziału Biologii UJ, https://wb.uj.edu.pl/stopnie-tytuly/doktoraty/2018

Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme – 26.11.2018

Miło nam poinformować, że Doktorantki IB UJ: mgr Klaudia Sychta, mgr Paulina Wietrzyk i mgr Justyna Żabicka są uczestniczkami Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. „Program JIPhD jest elitarną formą wsparcia dla zaawansowanych Doktorantów, który chcą poszerzyć swój warsztat badawczy, zwiększyć potencjał naukowy i zawodowy, oraz zapoznać się z praktykami badawczymi w innych obszarach i dyscyplinach nauki”. Szczegółowe informacje na stronie http://www.phdp.uj.edu.pl/

Seminarium IB UJ – 27 listopada 2018

mgr Kornelia Duchnik
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Zakład Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin
"Charakterystyka fizjologicznych i biochemicznych reakcji indukowanych allelopatycznym oddziaływaniem sinicy Cylindrospermopsis raciborskii (Wołoszyńska) Seenaya & Subba Raju i makrofitu  Lemna trisulca L."

godz.: 9:00-9:30

Miejsce spotkania: sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7.

Nowe projekty badawcze w IB UJ – 16.11.2018

Dwa projekty badawcze naukowców z IB UJ uzyskały finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Kierownikom grantów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji badań!
dr hab. Marcin Nobis
"Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności", OPUS
mgr Justyna Żabicka
"Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu", PRELUDIUM

Seminarium IB UJ – 13 listopada 2018

mgr Patryk Komur
Instytut Botaniki UJ
"Grzyby podziemne w łańcuchu troficznym w Karpatach Zachodnich - różnorodność i aspekty ekologiczne"

mgr Olga Zastawny
Instytut Botaniki UJ
"Otrzymywanie i charakterystyka białka germinopodobnego GLP z kryształki lśniącej Mesembryanthemum crystallinum"

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7.

Obrona pracy doktorskiej - 23 października 2018 r.

W dniu 23 października 2018 r. (wtorek) o godz. 9.00  w sali konferencyjnej nr 1.0.1. (parter) przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pana mgr. Michała Adamskiego.
Tytuł pracy: "Warunki dekompozycji sinicowej cytotoksyny cylindrospermopsyny. Charakterystyka produktów jej rozkładu"
Promotor: Prof. dr hab. Jan Białczyk (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Recenzenci: Prof. dr hab. Anna Lankoff (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie), Prof. dr hab. Waldemar Karcz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Praca wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Archiwum UJ.

Obrona pracy doktorskiej - 25 września 2018 r.

W dniu 25 września 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej nr 1.0.1. (parter) przy ul. Gronostajowej 7 w Krakowie, odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej Pani mgr Moniki Beszczyńskiej-Padło.
Tytuł pracy: "Antropogeniczne przemiany flory na tle charakterystyki geobotanicznej północnej części Kotliny Oświęcimskiej"
Promotor: Prof. dr hab. Adam Zając (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Recenzenci: Prof. dr hab. Agnieszka Popiela (Uniwersytet Szczeciński), Dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Praca wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Archiwum UJ.

Diamentowy Grant w IB UJ – 2018.07.04

Z radością informujemy, że Pani Anna Wróbel, magistrantka dr. hab. Marcina Nobisa, otrzymała Diamentowy Grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację projektu pt. "Rekonstrukcja filogenezy rodzaju Puccinellia (Poaceae) z zastosowaniem taksonomii integratywnej".
Gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji badań!

PhD Programme in Biology 2018

Institute of Botany offers two positions in PhD Programme in Biology carried out in English at the Faculty of Biology of the JU, in full-time, four-year system. PhD students are recruited to the specific research topics proposed by potential doctoral advisors.

Topics offered by the Institute of Botany for the recruitment in 2018 are:
IB – 2: Taxonomy and palaeoecology of bennettitalean species from Laurasia during Jurassic period
IB – 4: Spur morphology and structure of Pinguicula species (Lentibulariaceae)
IB – 5: Anatomy and ultrastructure of needles of relict gymnosperms, with emphasis on the plasmodesmata
IB – 6: The adaptation of photosynthetic apparatus of Himalayan Balsam during invasion
IB – 17: Plant extracellular matrix surface network as a proposal model for study of cell wall plasticity
IB – 18: The influence of gum Arabic on the induction and course of barley androgenesis
IB – 23:  Biogeographical patterns of endemic diversity of rocky habitats in the Middle Asian mountains
IB – 27: Phylogeny and phylogeography of Campanula luristanica complex

For more information visit http://www.wb.uj.edu.pl/studia/phd-biology

Seminarium IB UJ - 29 maja 2018

mgr inż. Michał Fecowicz
Instytut Botaniki UJ
"Interakcje biotyczne w cyklu życiowym Primula farinosa L."

mgr Barbara Pawełek
Instytut Botaniki UJ
"Badanie czynników wpływających na różnice w proporcji płci u wybranych gatunków rodzaju Rumex w kolejnych etapach rozwoju osobniczego"

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7.

Nowe projekty badawcze w IB UJ – 15.05.2018

Aż cztery projekty badawcze naukowców z IB UJ uzyskały finansowanie z Narodowego Centrum Nauki. Kierownikom grantów gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji badań!

mgr Katarzyna Rożek
„Porównanie wpływu czternastu gatunków drzew na wykształcenie warstwy roślin zielnych, właściwości fizykochemiczne gleby oraz występowanie, bogactwo gatunkowe oraz skład gatunkowy grzybów arbuskularnych”, PRELUDIUM

mgr Klaudia Sychta
„Kultury zawiesinowe wybranych gatunków Viola L. do badania akumulacji cynku i ołowiu oraz tolerancji na stres wywołany metalami ciężkimi jako model do wykazania ewolucyjnie rozwiniętej tolerancji w rodzaju Viola”, PRELUDIUM

mgr Paulina Wietrzyk
„Czy organizmy kryptogamiczne są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój gleby i sekwestrację węgla organicznego na przedpolach lodowców Svalbardu?”, PRELUDIUM

dr hab. Szymon Zubek
„Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów”, OPUS

Seminarium IB UJ – 15 maja 2018

Mgr Magdalena Kasjaniuk
Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
"Rumex hastatulus jako gatunek modelowy w badaniach ewolucji chromosomów płci u roślin"

Mgr Justyna Żabicka
Instytut Botaniki UJ
"Rola hybrydyzacji w powstawaniu, utrzymywaniu i redukcji bioróżnorodności - badanie zróżnicowania genetycznego w kompleksie Viola epipsila Ledeb.-Viola palustris L. w cyrkumborealnym zasięgu"

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7.

Obrona pracy doktorskiej - 24 kwietnia 2018

mgr Ewelina Klichowska
Doktorantka Instytutu Botaniki UJ
„Studia taksonomiczne ostnic z sekcji Stipa, ze szczególnym uwzględnieniem między - i wewnątrzpopulacyjnej zmienności Stipa pennata L. w Polsce.”

godz.: 9:00

Miejsce obrony: sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7

Seminarium IB UJ - 13 marca 2018

dr Kenji Yamada
Małopolskie Centrum Biotechnologii, UJ
„A mustard-oil-bomb defense system based on ER bodies in the seedling of Brassicaceae plants”

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala konferencyjna nr 1.0.1. (parter), III Kampus UJ, ul. Gronostajowa 7

Pożegnanie Śp. Prof. dr hab. Marii Zając

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 18 lutego 2018 roku odeszła z naszej społeczności

Śp. Prof. dr hab. Maria Zając

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni Dyrektor Instytutu Botaniki oraz Kierownik Zakładu Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki UJ, Przewodnicząca sekcji Botaniki Komitetu Biologii Organizmalnej PAN oraz Członkini Prezydium Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Pani Profesor Maria Zając była uznanym w Polsce botanikiem, specjalizującym się w geografii roślin, synantropizacji szaty roślinnej, problematyce gatunków roślin inwazyjnych oraz ochronie przyrody. Opublikowała łącznie ponad 130 prac naukowych i popularno-naukowych. Wspólnie z mężem, prof. dr. hab. Adamem Zającem, przez wiele lat współtworzyła i rozwijała bazę rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce, której efektem był m in. opublikowany w 2001 roku Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce oraz wiele publikacji z zakresu chorologii roślin.

Za wybitne monografie botaniczne, które współtworzyła, została odznaczona prestiżowymi nagrodami Polskiego Towarzystwa Botanicznego: Medalem im. Władysława Szafera (2004) oraz Medalem im. Prof. Zygmunta Czubińskiego (2016).

W osobie Pani Profesor straciliśmy zaangażowanego w życie społeczności botaników w Polsce naukowca, wychowawczynię pokoleń studentów i kadr naukowych, wartościowego Człowieka i oddanego Przyjaciela.

Prof. dr hab. Maria Zając została pochowana 26. lutego 2018 roku na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

Nowy projekt badawczy w IB UJ – 26.01.2018

Dr Grzegorz Pacyna otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Rośliny kopalne z późnego triasu Krasiejowa jako klucz do zrozumienia ewolucji flor w triasie i jurze", z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA. Gratulujemy! 

Seminarium IB UJ - 23 stycznia 2018

Prof. dr hab. Piotr Skubała
Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
„Lasy i ludzie w zrównoważonym społeczeństwie”

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Nowy projekt badawczy w IB UJ – 10.01.2018

Dr Agnieszka Nobis otrzymała finansowanie projektu badawczego pt. „Rośliny korytarzy rzecznych: Czy występowanie roślin przywiązanych do dolin dużych rzek ma związek z właściwościami gleb?”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA. Gratulujemy!

Nowy projekt w IB UJ – 27.12.2017

Instytut Botaniki otrzymał finansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach konkursu Specjalne Urządzenie Badawcze. Kierownikiem projektu pt.  „Zielnik (Herbarium) Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego” jest dr hab. Marcin Nobis. Projekt będzie prowadzony w latach 2018-2020. Gratulujemy!

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Z radością informujemy, że Pani Anna Wróbel, magistrantka dra hab. Marcina Nobisa, otrzymała na rok 2017/2018 stypendium Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia!

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Seminarium IB UJ - 12 grudnia 2017

Dr Volker Otte
Section of Lichenology and Bryology, Senckenberg Museum of Natural History, Görlitz
„A hotspot of biodiversity - lichens in the Caucasus”

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Seminarium IB UJ - 28 listopada 2017

Mgr inż. Piotr Chachuła
Pieniński Park Narodowy
"Różnorodność i ekologia wybranych grup grzybów makroskopijnych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego"

godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Nowy projekt badawczy w IB UJ

Dr hab. Piotr Mleczko otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. „Różnorodność i wzajemne powiązania pomiędzy gryzoniami a grzybami podziemnymi, oraz ich wpływ na środowisko przyrodnicze Pienińskiego Parku Narodowego” z Funduszu Leśnego Lasów Państwowych poprzez Pieniński Park Narodowy. Gratulujemy!

Seminarium IB UJ - 13 października 2017

Dr hab. Jadwiga Śliwka
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy
"Ziemniak i zaraza ziemniaka - genetyczny wyścig zbrojeń"

godz. 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Informacja o zasadach funkcjonowania Biblioteki Instytutu Botaniki od października 2017 r.

Nowy projekt badawczy w IB UJ

Dr Małgorzata Jaźwa otrzymała finansowanie projektu badawczego, pt. „Różnorodność florystyczna a właściwości fizyko-chemiczne przydrożnych gleb”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu MINIATURA. Gratulujemy!

PhD Programme in Biology

Faculty of Biology and Earth Sciences and Institute of Botany offer new PhD Programme in Biology carried out in English, in full-time, four-year system. Recruitment will be in summer 2017. For more information visit www.binoz.uj.edu.pl/phd_biology

Seminarium IB UJ - 13 czerwca 2017

Prof. Douglas Zook
University of Massachusetts/Boston, USA
"Practicing earth-centered ethics - inspiring examples from around the world"

godz. 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Seminarium IB UJ - 12 czerwca 2017

Prof. Anjana Jajoo
School Of Life Science, Devi Ahilya University, India
"Photosynthesis and Chlorophyll fluorescence"

godz. 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27

Seminarium IB UJ - 8 czerwca 2017

Prof. M.N.V. Prasad
Department of Plant Sciences, University of Hyderabad, India
„Biodiversity prospecting for fostering bioeconomy and improved bioremediation”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 30 maja 2017

Mgr Piotr Piszczek
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ grzybów arbuskularnych na zawartość metabolitów wtórnych w roślinach użytkowych”
 
Mgr Katarzyna Rożek
Instytut Botaniki UJ
„Wykształcenie mykoryzy arbuskularnej oraz jej wpływ na witalność wybranych gatunków naczyniowych roślin zielnych w lasach klimatu umiarkowanego”
 
godz.: 10:00-11:00
 
Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

15 maja 2017

Pani Dr Kaja Rola otrzymała finansowanie projektu badawczego, pt. „Adaptacje porostów do skażenia metalami ciężkimi, czyli co stanowi o ich sukcesie kolonizacyjnym na obszarach ekstremalnie zanieczyszczonych”, z Narodowego Centrum Nauki, w ramach konkursu OPUS.
Gratulujemy!

Seminarium IB UJ - 16 maja 2017

Mgr Magdalena Cygan
Instytut Botaniki UJ
„Poszukiwanie markerów molekularnych płci u wybranych gatunków roślin dwupiennych”

Mgr Magdalena Denysenko-Bennett
Instytut Botaniki UJ
„Analiza sekwencji organellowych Orobanche s. l., ze szczególnym uwzględnieniem horyzontalnego transferu genów”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 12 maja 2017

Prof. Vassiliki Betty Smocovitis
Department of Biology and History, University of Florida, USA
"The Quiet Moments of Integration: G. Ledyard Stebbins, Developmental Genetics and the Path to an Integrative Biology"

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - kwiecień

Zapraszam do zapoznania się z kwietniowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (04.2017)

Seminarium IB UJ - 18 kwietnia 2017

Mgr Jakub Bizan
„Profil ekspresji, lokalizacja subkomórkowa oraz możliwa funkcja białka gemino-podobnego u Mesembryanthemum crystallinum L. w stresie związanym z deficytem wody oraz w stresie solnym”

Mgr Paulina Wietrzyk
„Znaczenie organizmów kryptogamicznych w procesie sukcesji pierwotnej na przedpolach lodowców Svalbardu”

godz.: 10.00-11.00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 4 kwietnia 2017

Mgr Iwona Chłosta
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ warunków kultury na cechy izolowanego bielma Triticum aestivum L. Analizy biochemiczne, ultrastrukturalne i molekularne”

Mgr Katarzyna Dziedzic
Instytut Botaniki UJ
„Płeć i regeneracja in vitro - badania nad dwupiennym gatunkiem Rumex thyrsiflorus Fingerh.”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 28 marca 2017

Mgr Agnieszka Janas
Instytut Botaniki UJ
„Histochemiczne aspekty formowania gametofitu żeńskiego u seksualnie i apomiktycznie rozmnażających się gatunków z rodzaju Hieracium, Pilosella i Taraxacum (Asteraceae)”

Mgr Elżbieta Jędrzejczak
Instytut Botaniki UJ
„Wpływ inwazji Rudbeckia laciniata L. na roślinność oraz wielkość i skład gatunkowy glebowego banku nasion”

godz.: 10:00-11:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Seminarium IB UJ - 28 luty 2017

Mgr Klaudia Michno
Instytut Botaniki UJ
"Akumulacja metali i poziom tolerancji na cynk i ołów komórek w kulturze zawiesinowej gatunków Viola L. z gleb metalonośnych i niemetalonośnych"
godz.: 10:00-10:30
 
Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - styczeń

Zapraszam do zapoznania się ze styczniowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (01.2017)

Seminarium IB UJ - 10 stycznia 2017

Dr Wojciech Bąba
Zakład Ekologii Roślin IB UJ
"Eko-fizjologiczne i genetyczne mechanizmy ekspansji kłosownicy pierzastej Brachypodium pinnatum L. (P.) Beauv. w krajobrazie rolniczym"
godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

Newsletter - listopad

Zapraszam do zapoznania się z listopadowym newsletterem Instytutu Botaniki UJ, w którym znajdą Państwo informacje o aktualnie trwających konkursach na projekty badawcze i badawczo-rozwojowe oraz szkoleniach, warsztatach i konferencjach naukowych.

Newsletter (11.2016)

Seminarium IB UJ - 15 listopada 2016

Dr Joanna Rojek
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin, Uniwersytet Gdański
"U źródeł apomiksji - rozmnażanie w rodzaju Boechera"
godz.: 9:00-10:00

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.

14 listopada 2016

Pani Mgr Magdalena Jopek otrzymała finansowanie projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM.
Gratulujemy!

Seminarium IB UJ - 11 października 2016

Dr Pablo Vásquez Gassibe (Forest Engineer, PhD)
Sustainable Forest Management Research Institute, University of Valladolid, Spain (former institution)
“Fungal communities and fire associated to Mediterranean ecosystems”
godz.: 9:00-9:30

Dr hab. Szymon Zubek
Instytut Botaniki UJ
„Źródła finansowania badań naukowych w Polsce“
godz.: 9:30-10:30

Miejsce spotkania: sala wykładowa budynku dydaktycznego IB UJ, ul. Kopernika 27.