Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności

Nazwa programu:

OPUS 15

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

946 214 PLN

Czas trwania:

36 miesięcy

Opis:

Ze względu na złożoność fitogeograficzną, Góry Środkowej Azji charakteryzują się dużym zróżnicowaniem siedlisk, a w rezultacie olbrzymim bogactwem gatunków. Z tego względu uznane zostały za jeden z 36 "gorących punktów bioróżnorodności”. Jednocześnie obszar ten jest uznawany za szczególnie zagrożony przyszłymi zmianami klimatycznymi.
W projekcie skupiamy się na siedliskach naskalnych, które ze względu na wysoki stopień izolacji i ekstremalny charakter, stanowią ostoję dla wielu wyspecjalizowanych, niejednokrotnie endemicznych gatunków.
Celem projektu jest:
  • identyfikacja czynników wpływających na bogactwo gatunkowe, różnorodność i wskaźnik endemizmu siedlisk naskalnych w górach Azji Środkowej. 
  • zbadanie czy opisywane z poszczególnych masywów górskich ‘wąskie’ gatunki są krytycznie zagrożonymi endemitami, czy przejawem dużej zmienności morfologicznej w obrębie jednego gatunku - na przykładzie dzwonków (Campanula);
  • sprawdzenie jak prognozowane zmiany klimatu wpłyną na zasięgi występowania gatunków i zbiorowisk naskalnych.
Multidyscyplinarne podejście, łączące badania z zakresu chorologii, taksonomii, filogenetyki i ekologii, z użyciem metod morfometrycznych a także molekularnych (analiza regionów ITS i cpDNA, genotypowanie DArT), oraz modelowania niszy ekologicznej, pozwoli nam poznać zróżnicowanie gatunków i zbiorowisk naskalnych oraz czynniki je kształtujące. A także ocenić zmienność genetyczną wybranych endemitów naskalnych, i wzorce ich teraźniejszego oraz przyszłego rozmieszczenia, a dzięki temu ocenić które taksony lub genotypy są najbardziej narażone w kontekście prognozowanych zmian klimatycznych.
Photogallery
Recommended
Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.
Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.
Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski
Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski
Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów
Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów
Życie na krawędzi – krok w kierunku rozpoznania adaptacji porostów do ekstremalnych warunków pozaziemskich
Życie na krawędzi – krok w kierunku rozpoznania adaptacji porostów do ekstremalnych warunków pozaziemskich