Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Porównanie wpływu czternastu gatunków drzew na wykształcenie warstwy roślin zielnych, właściwości fizykochemiczne gleby oraz występowanie, bogactwo oraz skład gatunkowy grzybów arbuskularnych

Nazwa programu:

PRELUDIUM 14

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Nauki

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

210 000 PLN

Czas trwania:

13.09.2018 - 13.09.2022

Opis:

Mykoryza arbuskularna (MA) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych rodzajów współżycia symbiotycznego na Ziemi. Ten rodzaj mikoryzy formuje około 80% roślin na naszej planecie. Relacje pomiędzy arbuskularnymi grzybami mykoryzowymi (AGM) i roślinami są obustronne. Niemniej jednak wpływ AGM na rośliny jest zróżnicowany i zależy zarówno od typu ekosystemu, gatunku rośliny oraz jego specyfiki, jak i od fizykochemicznych własności gleby i strefy klimatycznej. Pomimo znaczącej roli AGM w lasach strefy klimatu umiarkowanego, ich różnorodność oraz interakcje z roślinami leśnymi pozostają wciąż niewystarczająco poznane. Do dzisiaj kompleksowe badania dotyczące wpływu specyfiki leśnej warstwy drzewiastej na mikroorganizmy glebowe nie były prowadzone. Odpowiednim układem do realizacji projektu jest Leśny Zakład Doświadczalny (LZD) w Siemianicach. Jest on obszarem podzielonym na monogatunkowe poletka, obsadzone przez 14 gatunków drzew, na jednym rodzaju podłoża, gdzie od przeszło 50 lat czynniki środowiskowe oddziaływają z podobną siłą. W związku z tym, układ ten pozwala odróżnić wpływ poszczególnych gatunków drzew na mikroorganizmy glebowe, eliminując część zakłóceń obecnych w ekosystemach naturalnych. Celem projektu jest porównanie wpływu 14 gatunków drzew na rozwój warstwy zielnej, właściwości fizykochemiczne gleby, a także występowanie, bogactwo gatunkowe oraz skład gatunkowy AGM na obszarze LZD w Siemianicach. Projekt umożliwi lepsze zrozumienie  interakcji roślina-AGM w ekosystemach leśnych strefy klimatu umiarkowanego. 

Photogallery
Recommended
Indywidualne Minigranty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS) realizowane w latach 2021-2022
Indywidualne Minigranty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS) realizowane w latach 2021-2022
Minigranty w ramach działania „Talent Management” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene realizowane w latach 2021-2022.
Minigranty w ramach działania „Talent Management” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene realizowane w latach 2021-2022.
Budowa morfologiczna kwiatostanów oraz substancje zapachowe wydzielane przez kwiatostany jako czynniki warunkujące konkurencję o zapylacze pomiędzy mieszańcem nawłoci Solidago x niederederi (Asteraceae) a jego gatunkami rodzicielskimi.
Budowa morfologiczna kwiatostanów oraz substancje zapachowe wydzielane przez kwiatostany jako czynniki warunkujące konkurencję o zapylacze pomiędzy mieszańcem nawłoci Solidago x niederederi (Asteraceae) a jego gatunkami rodzicielskimi.