Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów

Nazwa programu:

OPUS14

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Nauki

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

770 070 PLN

Czas trwania:

2.10.2018 - 1.10.2022

Opis:

Pomimo rosnącej świadomości, że warstwa roślin zielnych odgrywa istotną rolę w kształtowaniu struktury i funkcjonowaniu lasów klimatu umiarkowanego, warstwa ta pozostaje niedocenianą częścią tych ekosystemów. Badania zarówno grzybów arbuskularnych, jak i innych mikroorganizmów glebowych oraz ich relacji z właściwościami fizykochemicznymi gleby były prowadzone rzadko, a tego typu interdyscyplinarne badania nie zostały przeprowadzone do tej pory w ekosystemach leśnych w Europie. Celem projektu jest charakterystyka zespołów mikroorganizmów i procesów glebowych w dwóch typach lasów - bukowym i łęgowym, w interakcjach z zielnymi gatunkami roślin. Określone zostaną właściwości fizykochemiczne gleb, wykształcenie mikoryzy arbuskularnej oraz struktura zespołów mikroorganizmów i procesy glebowe zachodzące w dwóch typach nieużytkowanych gospodarczo lasów, a także porównane będą płaty różniące się składem gatunkowym roślin zielnych w obrębie danego typu lasu. Chcemy odpowiedzieć również na pytanie, czy i w jakim stopniu gatunki zielnych roślin leśnych są zależne od symbiozy mikoryzowej, badając wpływ grzybów arbuskularnych na przyrost biomasy, parametry procesu fotosyntezy oraz zawartość pierwiastków w biomasie roślin. Stosujemy nowoczesne metody badawcze, m.in., sekwencjonowanie nowej generacji DNA bakteryjnego i grzybowego, analizę bakteryjnych i grzybowych fosfolipidowych kwasów tłuszczowych, a także ocenę poziomu oddychania gleby i aktywności enzymów. Pozwoli to na kompleksową charakterystykę interakcji zielnych roślin leśnych z mikroorganizmami glebowymi i będzie podstawą do określenia zaleceń praktycznych dotyczących rekultywacji siedlisk leśnych, a także aktywnej ochrony gatunków roślin leśnych z zastosowaniem mikroorganizmów glebowych.

Photogallery
Recommended
Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności
Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności
Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.
Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.
Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski
Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski
Życie na krawędzi – krok w kierunku rozpoznania adaptacji porostów do ekstremalnych warunków pozaziemskich
Życie na krawędzi – krok w kierunku rozpoznania adaptacji porostów do ekstremalnych warunków pozaziemskich