Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu.

Nazwa programu:

PRELUDIUM 15

Źródło finansowania:

NCN

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

208 642,00

Czas trwania:

36 miesięcy

Opis:

Nadrzędnym celem projektu jest zbadanie różnorodności genetycznej i struktury populacji 
V. epipsila i V. palustris (sec. Plagiostigma Godr., Violaceae) w całym cyrkumborealnym zasięgu, ze szczególnym uwzględnieniem rekolonizacji polodowcowej i wpływu przepływu genów między gatunkami. W ramach projektu ustalana jest frekwencja występowania V. epipsila, V. palustris oraz form mieszańcowych w całym zasięgu oraz oceniane jest wewnątrzgatunkowe zróżnicowanie genetyczne z wykorzystaniem markerów molekularnych (ISSR). Mieszańcowe pochodzenie wybranych osobników potwierdzane jest za pomocą analizy wielkości genomu z wykorzystaniem cytometrii przepływowej (różna wielkość genomu u obu gatunków, pośrednia, wynikająca z addycji genomów rodzicielskich, u mieszańców) oraz analizy żywotności ziaren pyłku na podstawie wyników barwień histochemicznych (obniżona żywotność pyłku u mieszańców). Analiza sekwencji niekodujących regionów plastydowego DNA (trnH-psbA, trnS-trnG, atpI-atpH) pozwala na oszacowanie liczby haplotypów i ich zróżnicowanie oraz ustalenie drogi migracji V. epipsila, V. palustris po ostatnim zlodowaceniu, a także kierunek krzyżowań, czyli który z domniemanych gatunków rodzicielskich był rośliną mateczną dla mieszańców. Zaplanowane w projekcie badania na dużej próbie dostarczą ważnych informacji dla wiedzy o wpływie globalnych zmian klimatycznych na zasięgi gatunków 
i bioróżnorodność

 

Photogallery
Recommended
Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności
Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności
Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski
Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski
Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów
Kompleksowa analiza interakcji pomiędzy roślinami zielnymi a właściwościami mikrobiologicznymi i fizykochemicznymi gleb w lasach liściastych klimatu umiarkowanego jako podstawa skutecznej ochrony bioróżnorodności tych ekosystemów
Życie na krawędzi – krok w kierunku rozpoznania adaptacji porostów do ekstremalnych warunków pozaziemskich
Życie na krawędzi – krok w kierunku rozpoznania adaptacji porostów do ekstremalnych warunków pozaziemskich