Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Budowa morfologiczna kwiatostanów oraz substancje zapachowe wydzielane przez kwiatostany jako czynniki warunkujące konkurencję o zapylacze pomiędzy mieszańcem nawłoci Solidago x niederederi (Asteraceae) a jego gatunkami rodzicielskimi.

Nazwa programu:

Miniatura 5

Źródło finansowania:

NCN

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

49248 PLN

Czas trwania:

15.12.2021-14.12.2022

Opis:

Celem planowanego działania badawczego jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozmiary i masa kwiatostanów oraz substancje zapachowe emitowane przez koszyczki różnicują konkurencję o zapylacze pomiędzy Solidago × niederederi, S. canadensis i S. virgaurea.

Photogallery
Recommended
Indywidualne Minigranty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS) realizowane w latach 2021-2022
Indywidualne Minigranty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS) realizowane w latach 2021-2022
Minigranty w ramach działania „Talent Management” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene realizowane w latach 2021-2022.
Minigranty w ramach działania „Talent Management” Priorytetowego Obszaru Badawczego (POB) Anthropocene realizowane w latach 2021-2022.
Porównanie wpływu czternastu gatunków drzew na wykształcenie warstwy roślin zielnych, właściwości fizykochemiczne gleby oraz występowanie, bogactwo oraz skład gatunkowy grzybów arbuskularnych
Porównanie wpływu czternastu gatunków drzew na wykształcenie warstwy roślin zielnych, właściwości fizykochemiczne gleby oraz występowanie, bogactwo oraz skład gatunkowy grzybów arbuskularnych