Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Czasopisma, w których pracownicy Instytutu Botaniki publikują wyniki swoich badań znajdują się w bazie Journal Citation Reports (JCR), podającej wskaźnik Impact Factor (IF) oraz kwartyl (Q) dla wybranych czasopism indekstowanych w bazie Web of Science Core Collection. Czasopisma te znajdują się również w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych ogłaszanym przez Ministra Edukacji i Nauki (MEiN). Wyniki naszych badań publikowane są również w monografiach znajdujących się w wykazie MEiN wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. 

Zapraszamy także do lektury publikacji na stronie Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego: https://ruj.uj.edu.pl