Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

BARTOSZEK W. 1998. Flora i charakterystyka fitogeograficzna Beskidu Makowskiego (Polskie Karpaty Zachodnie). W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdańsk, 15- 19.09.1998, s. 28

CZAPIK R. 1998. Apogamety and its critique. Apomixis Newsletter 10:1-2

CZAPIK R. 1998. Apomiksja u Gramineae. W: Materiały III Konferencji "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków, 17-18.09.1998, s. 13

CZAPIK R. 1998. Apomixis in monocotyledons. W: Abstracts of Second International Conference on the Comparative Biology of the Monocotyledons and Third International Symposium on Grass Systematics and Evolution, Sydney, Australia, 27 September - 2 October 1998, s. 65-66

CZAPIK R. 1998. Badania nad apomiksją w Polsce. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 90

CZAPIK R. 1998. Should apogamety be rejected as a biological process? W: Abstracts of XV International Congress on Sexual Plant Reproduction: "Regulation, Development, Interaction", Wageningen, Holland, 16-21 August 1998, s. 22

CZAPIK R., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 1998. Apomixis and biosystematic studies. W: Abstracts IOPB VII International Symposium "Plant Evolution in Man-made Habitats", Amsterdam, Holland, 10-15 August 1998, s. 90

CZAPIK R., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 1998. Frequency of apomixis in seed plants of Poland. Abstracts XXIII Conference on Embryology. Plants. Animals. Humans. Kiekrz- Poznań (Poland), 13-16 May 1998. Folia Morphologica (Warszawa) 57(1): 16

DOSTATNY D. 1998. Płodność Galinsoga ciliata Blake i G. parviflora Cav. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Gdańsk, 15-19.09.998, s. 117

DOSTATNY D. 1998. Wpływ presji człowieka na zmniejszenie różnorodności chwastów polnych na terenie Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54(3): 90-95

DROZDOWICZ A. 1998. Różnorodność gatunkowa Myxomycetes w naturalnych i antropogenicznych siedliskach. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 118

DRUŻKOWSKI M. 1998. Współczesna dynamika, funkcjonowanie i przemiany krajobrazu Pogórza Karpackiego (studium geoekologiczne w zlewni reprezentatywnej). Wydawnictwo IB UJ, Kraków, ss. 285

DUBIEL E., GAWROŃSKI S. 1998. Osobliwości szaty roślinnej Miasta i Gminy Chrzanów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54(1): 5-15

DUBIEL. E., GAWROŃSKI S., STACHURSKA A. 1997 (wyd.1998). Przegląd nieleśnych zbiorowisk roślinnych Magurskiego Parku Narodowego. (Survey of non-forest plant communities in the Magura National Park). Roczniki Bieszczadzkie 6: 125-138

DUBIEL. E., GAWROŃSKI S., STACHURSKA A. 1998. Relikty dawnych kultur ogrodowych w Magurskim Parku Narodowym. (Relics of past horticulture in the Magura National Park). Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 5: 101-108

DUBIEL. E., GAWROŃSKI S., STACHURSKA A., ZAJDEL G. 1998. Antropogeniczne przemiany roślinności na obszarze Magurskiego Parku Narodowego w XX wieku. (Anthropogenic vegetation changes in the Magura National Park in the XX century). W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 120

DZWONKO Z. 1998. Współczesne metody numerycznego porządkowania i ich zastosowanie w badaniach nad roślinnością. W: Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej (materiały pokonferencyjne). V Szkoła i XLVI Seminarium Geobotaniczne Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Toruń, 12-17 września 1994, ss. 135-142

DZWONKO Z., LOSTER S. 1998. Dynamics of species richness and composition in a limestone grassland restored after tree cutting. Journal of Vegetation Science 9: 387-394

DZWONKO Z., LOSTER S. 1998. Ecogeographical differentiation of beech woodlands in the Southern Balkan. "Vegetation science in retrospect and perspective". Abstracts of the 41st IAVS Symposium, Uppsala, Sweden, 1998. Studies in Plant Ecology 20: 41

DZWONKO Z., LOSTER S.1998. Ochrona półnaturalnych muraw nawapiennych: dynamika roślinności po wycięciu drzew. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 128

FLORJAN S. 1997 (wyd. 1998). Fragmenty pędów roślinnych wymacerowane z pokładów węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN., oddz. w Krakowie, 41(1): 242-243

FLORJAN S. 1998. "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 1998. Wiadomości Botaniczne 42(2): 81

FLORJAN S. 1998. Cuticulae dispersae in coal seams 209 and 302 (Upper Carboniferous, Westphalian B) from Upper Silesian Coal Basin, Poland. W: Abstracts of the 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Cracow, Poland, 26-30 June 1998, s 52

FLORJAN S. 1998. Cuticulae dispersae w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (górny karbon). W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15- 19.09.1998, s. 142

FLORJAN S. 1998. Upper Carboniferous cuticulae dispersae and other fossil tissues of plants from coal seams of the Upper Silesian Coal Basin. Guide to excursion . W: Fossil plants from carboniferous coal basins. Guide to excursions. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Cracow, Poland, 26-30 June 1998: 18-23

FLORJAN S., ŻOŁDANI E. 1998. Jan Zerndt's Collection of Carboniferous Megaspores. Guide to excursion. W: Fossil plants from carboniferous coal basins. Guide to excursions. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Cracow, Poland, 26- 30 June 1998: 40-44

FLORJAN S., ŻOŁDANI E. 1998. Megaspore and cuticular study of coal pebbles from flysch deposits of the Polish Carpathians. W: Abstracts of the 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Cracow, Poland, 26-30 June 1998, 53

GOLCZYK H. 1998. Cell enlargement in the suspension culture of carrot (Daucus carota L. cv. Karo). Preliminary studies. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 40: 33- 39

GÓRALSKI G., PRZYWARA L. 1998. In vitro culture of globular-stage embryos from Brassica napus L. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 40: 53-60

MATTHYS-ROCHON E., GÓRALSKI G., YADJIA H., MATHLOITI L., VERGNE P., DUMAS C. 1998. Androgenesis in maize: What's new? W: 5th Plant Embryogenesis Workshop; 2nd European Plant Embryogenesis Network Meeting; Barcelona, Spain, 19-21 November 1998, s. 29

MATTHYS-ROCHON E., BONELLO J.F., VERGNE P., MAGNARD J.L. GÓRALSKI G., DUMAS C., ROGOWSKY P. 1998. Early embryogenesis in maize. W: Abstracts of the Conference "Anther and Pollen: from Biology to Biotechnology", Palais des Congres, Universite de Reims, Rheims, France, 9-10 April 1998, s. 25

MATTHYS-ROCHON E., VERGNE P., ROGOWSKI P., LAFITTE C., DEVAUX P., MÓL R., GÓRALSKI G., PIOLA F., BONELLO J.F., LEDUC N., DUMAS C. 1998. Study of embryogenesis: different approaches. W: Abstracts XV International Congress on Sexual Plant Reproduction, "Regulation, Development, Interaction", Wageningen, The Netherlands, 16-21 August 1998, s.

MATTHYS-ROCHON E., VERNE. P., ROGOWSKI P., LAFITTE C., DEVAUX P., MÓL R., GÓRALSKI G., PIOLA F., BONELLO J.F., LEDUC N., DUMAS C. 1998. Study of embryogenesis in maize: different approaches and hypothesis on embryogenesis pathways. W: 3rd Conference "Application of in vitro cultures in plant physiology", Kraków, 7-9 September 1998. Acta Physiologiae Plantarum 20(3), suppl.: 10

ILNICKI T. 1998. Chromosomal markers in callus of Allium fistulosum. 3rd Conference "Application of in vitro cultures in plant physiology", Kraków, 7-9 September 1998. Acta Physiologiae Plantarum 20(3) suppl.: 21

ILNICKI T. 1998. Struktura kariotypu dzikiej i uprawnej formy Allium shoenoprassum L. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 189

IZMAIŁOW R. 1998. Analiza embriologiczna Aphanes arvensis L. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 190

MLLER A., ISER M., SCHUSTER C., FRST S., JACH M, HESS D. 1998. Regeneration from different explants of sunflower (Helianthus annuus L.) and first transformation experiments. W: 4th European Sunflower Conference (Abstracts), Montpellier, France, 19-22 October 1998, s.

JANKUN A. 1998. Encyklopedia Biologiczna, t. I-V [hasła z zakresu embriologii roślin; litery A-K). Wyd. OPRES, Kraków.

JANKUN A. 1998. Plant images presented in the Olkusz polyptych (15th century). W: Z. Mirek, A. Zemanek (red.) Studies in renaissance botany. Polish Botanical Studies, Guidebook series 20: 195-204

DZIEDZIC E., LECH W., MAŁODOBRY M., JANKUN A. 1998. Studies on fertilization of plum in vitro. Proceedings V International Symposium on Plum and Prune Genetics, Breeding and Pomology, Warszawa-Skierniewice, 18-22 August 1997. Acta Horticulturae 478: 113-118

JOACHIMIAK A. 1998. Aparaty szparkowe u Phleum. W: Materiały z konferencji "Taksonomia, Kariologia i Rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków, 17-18.11.1998, s.

KOŁODZIEJSKA A. 1998. Induction of morphogenesis in in vitro culture of Petroselinum sativum ssp. tuberosus Soo. 3rd Conference "Application of in vitro cultures in plant physiology", Kraków, 7-9 September 1998. Acta Physiologiae Plantarum 20(3), suppl.: 23

KOSIŃSKI M. 1998. Vegetation-environment relationships on high-mountain screes. "Vegetation science in retrospect and perspective". Abstracts of the 41st IAVS Symposium, Uppsala, Sweden, 1998. Studies in Plant Ecology 20:

KOSIŃSKI M. 1998. Zbiorowiska piargowe polskich Tatr: klasyfikacja numeryczna. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998,

KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 1998. Antipodal egg and apogamety in Rudbeckia L. Apomixis Newsletter 10:

KOTAŃSKA M., MITKA J.1998. Zastosowanie analizy głównych składowych w interpretacji zmian roślinności łąkowej. W: Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej (materiały pokonferencyjne). V Szkoła i XLVI Seminarium Geobotaniczne Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Toruń, 12-17 września 1994, ss. 249-250

KOTAŃSKA M., TOWPASZ K. 1997 (wyd. 1998). Seminarium Towarzystwa Ekologiczno- Kulturalnego w Bobolicach (Bobolice k. Koszalina, Polska, 12-14 czerwca 1997). Wiadomości Botaniczne 41(3-4): 101-102

KOTAŃSKA M., TOWPASZ K. 1998. Diversity of xerothermic grasslands in an agricultural landscape. "Vegetation science in retrospect and perspective". Abstracts of the 41st IAVS Symposium, Uppsala, Sweden, 1998. Studies in Plant Ecology 20: 42

KÖHLER P. 1997 (wyd. 1998). Biblioteka naukowa Józefa Jundziłła (1794-1877). - The scientific library of Józef Jundziłł (1794-1877). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 42(3- 4): 63-84

KÖHLER P. 1997 (wyd. 1998). Ikonoteka i notatki florystyczne Augusta Konstantego hr. Krasickiego w Muzeum Botanicznym i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Collection of drawings and floristical records of Count August Konstanty Krasicki stored at the J. Dyakowska Botanical Museum and History of Botany Research Unit (the Jagiellonian University Botanic Garden, Kraków, Poland). Wiadomości Botaniczne 41(2): 79-81

KÖHLER P. 1997 (wyd. 1998). Rejewski M. "Pochodzenie łacińskich nazw roślin polskich. Przewodnik botaniczny". Książka i Wiedza, Warszawa 1996. (recenzja). Wiadomości Botaniczne 41(2): 89-90

KÖHLER P. 1997 (wyd. 1998). Rośliny bogów, herosów i świętych (zawarte w Vascular plants of Poland. A checklist). Plants of gods, heroes and saints (included in Vascular plants of Poland. A checklist). Wiadomości Botaniczne 41(3-4): 116-121

KÖHLER P. 1997 (wyd. 1998). Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 24 kwietnia 1997). Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, 24 April 1997). Wiadomości Botaniczne 41(2): 67

KÖHLER P. 1998. Badania botaniczne prowadzone przez Polską Akademię Umiejętności. - Botanical investigations carried on by the Polish Academy of Sciences and Letters. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 243

KÖHLER P. 1998. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 26. Józef Jundziłł. Wiadomości Botaniczne 42(2): 87-89

KÖHLER P. 1998. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Tadeusz Wojciech Wilczyński (1888-1981). Wiadomości Botaniczne 42(1): 64

KÖHLER P. 1998. Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 30 października 1997). - Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Cracow, Poland, 30 October 1997). Wiadomości Botaniczne 42(1): 93

KÖHLER P., ZEMANEK A. 1998. Botanika na XX Międzynarodowym Kongresie Historii Nauki (Liege, Belgia, 20-26 lipca 1997). - Botany in the 20th International Congress of History of Science (Liege, Belgium, 20-26 July 1997). Wiadomości Botaniczne 42(1): 83-85

KUTA E. 1998. Encyklopedia Biologiczna, t. I-V [hasła z zakresu anatomii, morfologii, cytologi roślin; litery A-K). Wyd. OPRES, Kraków.

KUTA E., PRZYWARA L. 1998. Polyploidy in mosses and distribution. W: Abstracts IOPB VII International Symposium "Plant Evolution in Man-made Habitats", Amsterdam, Holland, 10-15 August 1998, s. 57 KUTA E., PRZYWARA L., HEJMEJ J. 1998. Karyotype variability in Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 40: 75-84

KUTA E., PRZYWARA L., HEJMEJ J. 1998. Zmienność kariotypu Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 268

LANKOSZ-MRÓZ M. 1998. Popularna Encyklopedia Powszechna. Suplement [hasła z dziedziny cytologii, embriologii, anatomii i genetyki roślin]. Wyd. FOGRA, Kraków. LIBIK M. 1998. Kalretikulina - charakterystyka biochemiczna i funkcje w komórkach roślinnych. Postępy Biologii Komórki 25: 501-509

LOSTER S. 1998. VL Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa do Badań Roślinności (IAVS), eske Budejovice, Czechy, 18-23 sierpnia 1997. Wiadomości Botaniczne 42(1): 89-91

MADEJ A. 1998. Spindle microtubules and chromosome behaviour in mitosis of Luzula luzuloides - species with holokinetic chromosomes. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 40: 61-67

MADEJ A. 1998. Spindle microtubules and chromosome behaviour in mitosis of Luzula luzuloides - species with holokinetic chromosomes. Materiały XIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Warszawa, 22-25.09.1998. Journal of Applied Genetics 39A: 121-122

MIERZEŃSKA M. 1997. Monitoring wątrobowców w Bieszczadzkim Parku Narodowym. - Monitoring of liverworts in the Bieszczady National Park. Roczniki Bieszczadzkie 6: 89-96

MIERZEŃSKA M. 1998. Nowe stanowisko Hookeria lucens (Musci, Hookeriaceae) w Beskidzie Śląskim (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 5: 311-312

MIERZEŃSKA M. 1998. Wątrobowce Bieszczadzkiego Parku Narodowego. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 331

BARABASZ B. MIERZEŃSKA M. 1998. Brioflora łąk północnej części Puszczy Niepołomickiej. W: Botanika Polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk 15-19.09.1998, s. 25

MITKA J. 1997. Małe, izolowane populacje roślin na skraju zasięgu - niektóre problemy ekologiczne i genetyczne. Wiadomości Botaniczne 41(2): 13-34

MITKA J. 1998. "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1997. Wiadomości Botaniczne 42(1): 93-94

MITKA J. 1998. Aconitum lasiocarpum i A. degenii w Polsce i w krajach ościennych. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 335

MITKA J. 1998. G.F. Peterken: Natural woodlands. Ecology and Conservation in Northern Temperate Regions. Cambridge Univ. Press, 1996. (recenzja). Wiadomości Botaniczne 42(1): 104-105

MITKA J. 1998. Populacionnyj monitoring ridkisnich vidiv roslyn Bieszczadskovo parku narodnovo (Zachidni Beskidy, Schidni Karpaty). W: Golubiec M.A., Kagalo O.O., Mariskievitch O.G., Rudszin M.P., Sytschak N.M., Caryk J.V. (red.) Znaczennja ta perspiektivy stacionarnych doslidzen' dlia zbieriezenija bioriznomanitnosti. Instytut Ekologii Karpat, Lwów, ss.106-109

MITKA J. 1998. Popularna Encyklopedia Powszechna. Suplement [hasła z dziedziny ekologii]. Wyd. FOGRA, Kraków.

MITKA J. 1998. Present-day vegetation of the Niepołomice Forest. Guide to excursion. W: Holocene - prehistoric settlement and its environmental setting east of Cracow. Guide to excursions. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Cracow, Poland, 26-30 June 1998, ss. 7-9

MITKA J., BOCHENEK P. 1998. Ciemiernik czerwonawy Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. w Polsce. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54(2): 18-27

MITKA J., ZEMANEK B. 1998. Rozmieszczenie Aconitum degenii Gayer, A. lasiocarpum (Rchb.) Gayer i ich mieszańców w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 6: 97-112

WASYLIKOWA K., MITKA J. 1998. Rola roślin w gospodarce wczesnoneolitycznej osady na stanowisku Nabta Playa E-75-6 w Egipcie na podstawie analiz ilościowych nasion i owoców. Archeologia Polska 63(1-2): 7-35

MLECZKO P. 1998. Pinirhiza globulifera x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 3: 61-66

MLECZKO P. 1998. Pinirhiza gomphidioidea x Pinus sylvestris. Descriptions of Ectomycorrhizae 3: 67-72

MLECZKO P., RONIKIER M., TURNAU K. 1998. Ectomycorrhizas of Pinus sylvestris L. on zinc wastes: biodiversity and annual dynamics. W: Programme and abstracts of the Second International Conference on Mycorrhiza, Uppsala, Sweden, 5-10 July 1998,

MLECZKO P., RONIKIER M., TURNAU K. 1998. Ektomikoryzy Pinus sylvestris L. na hałdach cynkowych: bioróżnorodność, dynamika występowania, zawartość metali ciężkich. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 336

MLECZKO P., RONIKIER M., TURNAU K. 1998. Identification of Pinus sylvestris mycorrhizas from zinc wastes. W: Programme and abstracts of the Second International Conference on Mycorrhiza, Uppsala, Sweden, 5-10 July 1998, s. 121

MUSIAŁ K., PRZYWARA L.1998. Influence of irradiated pollen on embryo and endosperm development in kiwifruit. Annals of Botany 82: 747-756

NOWAK E., KUTA E., PRZYWARA L. 1998. In vitro culture of unpollinated ovaries and ovules of tomato. Preliminary report. 3rd Conference "Application of in vitro cultures in plant physiology", Kraków, 7-9 September 1998. Acta Physiologiae Plantarum 20(3), suppl.: 29

OLECH M. 1998. Apophytes in the Lichen Flora of Poland. W: Faliński J.B., Adamowski W., Jackowiak B. (red.) Synanthropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N.S.). Supplementum Cartographiae Geobotanicae 9:

OLECH M. 1998. Checklist of the Antarctic Lichen Flora: introduction to discussion. Abstracts of the VII SCAR International Biology Symposium, New Zealand. Natural Sciences 23, suppl.: 142

OLECH M. 1998. Ekosystemy tundrowe Antarktyki. Kosmos 47(4): 569-578

OLECH M. 1998. Synanthropization of the Flora of Antarctica: an issue. W: Faliński J.B., Adamowski W., Jackowiak B. (red.) Synanthropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N.S.). Supplementum Cartographiae Geobotanicae 9:

OLECH M., DUBIEL E. 1998. Szata roślinna jako składnik ekosystemów lądowych Arktyki. Kosmos 47(4): 439-448

OLECH M., KWIATEK W.M., DUTKIEWICZ M. 1998. Lead Pollution in the Antarctic Region. X- Ray Spectrometry 27: 232-235

OLECH M., MIETELSKI J.W., GACA P. 1998. Radioactive contamination of lichens and mosses collected in Antarctica. Analytical division. W: Abstracts of the VIII International Symposium on Environmental Radiochemical Analysis, Blackpool, UK, 23-25 September 1998, s.

OLECH M., MROZIŃSKA T., MASSALSKI A. 1998. Algae of South Shetland Islands (West Antarctica). Glony Południowych Szetlandów (Zachodnia Antarktyka). W: Wyprawy Geograficzne na Spitsbergen, IV Zjazd Geomorfologów Polskich, UMCS, Lublin 3-6.06.1998, ss. 225-236

HARAŃCZYK H., GADZIŃSKI S., OLECH M. 1998. Encyklopedia Biologiczna, t.IV i V [hasła z zakresu badań polarnych]. Wyd. OPRES, Kraków.

HARAŃCZYK H., GADZIŃSKI S., OLECH M. 1998. Initial stages of lichen hydration observed by proton magnetic relaxation. New Phytologist 138: 192-202

KAWECKA B., OLECH M. 1998. Zbiorowiska okrzemek charakteryzujące zimne i oligotroficzne wody płynące. W: XVII Międzynarodowe Sympozjum Fykologiczne "Glony jako bioindykatory cech środowiska ze szczególnym uwzględnieniem estuarium Odry", Szczecin-Łukęcin, 7-10.05.1998, s.

KAWECKA B., OLECH M., NOWOGRODZKA-ZAGÓRSKA M., WOJTUŃ B. 1998. Diatom communities in small water bodies at H. Arctowski Polish Antarctic Station (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Polar Biology 19: 183-192

MASSALSKI A., MROZIŃSKA T., OLECH M. 1998. Interesting soil algae from West Antarctica. Abstracts of VII SCAR International Biology Symposium, New Zealand. Natural Sciences 23, suppl.: 121

MASSALSKI A., MROZIŃSKA T., OLECH M. 1998. Ultrastruktury glonów i sinic z Wyspy Króla Jerzego, Antarktyka. W: XVII Międzynarodowe Sympozjum Fykologiczne "Glony jako bioindykatory cech środowiska ze szczególnym uwzględnieniem estuarium Odry", Szczecin-Łukęcin, 7-10.05.1998, s.

MROZIŃSKA T., MASSALSKI A., OLECH M. 1998. Ultrastructure of Cyanophyta from King George Island, Antarctica. W: 14th Symposium of the International Association for Cyanophyte Research (IAC) (Abstracts), Lammi Biological Station, University of Helsinki, Finland, 17-23 August 1998, s.

MROZIŃSKA T., OLECH M., MASSALSKI A. 1998. Algae of ponds and a stream on moraines of Ecology Glacier (King George Island, South Shetland Islands, Antarctica). Nova Hedwigia 67: 169-188

MROZIŃSKA T., OLECH M., MASSALSKI A. 1998. Cysts of Chrysophyceae found on King George Island (South Shetland Islands, Antarctica). Polish Polar Research 19(3-4): 199- 205

RAKUSA-SUSZCZEWSKI S., JAŻDŻEWSKI K., MYRCHA A., OLECH M. 1998. Biological and ecological studies carried out at the Henryk Arctowski Polish Antarctic Station 1977-1997. Polish Polar Research 19(1-2): 37-60

RAKUSA-SUSZCZEWSKI S., OLECH M., JAŻDŻEWSKI K., MYRCHA A. 1998. Badania biologiczne i ekologiczne prowadzone w Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego (1977-1997). Biuletyn Polarny 6: 40-47

PACYNA A., ROSTAŃSKI K., GUZIK J. 1998. Echinochloa microstachya (Wiegond) Rydb. ssp. microstachya - nowy efemerofit we florze Polski. W: Materiały III Konferencji "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków 17-18.09.1998, s. 7

GUZIK J., PACYNA A. 1998. Czym jest Cenchrus tribuloides z polskiego wykazu organizmów szkodliwych i podlegających obowiązkowi zwalczania. W: Materiały III Konferencji "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków 17-18.09.1998, s. 26

PAJĄK M. 1998. Intraindividual variability of endosperm in autonomously apomictic Chondrilla juncea L. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 40: 69-73

PRZYWARA L. 1998. Encyklopedia Biologiczna, t. I-V [hasła z zakresu anatomii, morfologii, cytologii i embriologii eksperymentalnej roślin oraz kultur in vitro; litery A-K]. Wyd. OPRES, Kraków.

RONIKIER M. 1998. Mikoryza Polygonum viviparum L. w Tatrach. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 415

STACHURSKA A. 1998. Forest communities and their transformations in the benchland area of the Carpathian foreland. Prace Geograficzne, Instytut Geografii UJ 103: 179-188

STACHURSKA A. 1998. Wykorzystanie numerycznych metod porządkujących w poszukiwaniu wzorca przestrzennego rozmieszczenia gatunków runa leśnego. (Numerical ordination methods in searching for spatial pattern of species distribution in forest undergrowth.). W: Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej (materiały pokonferencyjne). V Szkoła i XLVI Seminarium Geobotaniczne Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Toruń, 12-17 września 1994, ss. 211-214

STACHURSKA A. 1998. Zbiorowiska leśne pólnocno-wschodniej części pogórza Wielickiego (Zachodnie Karpaty). - Forest communities of the north-eastern part of the Wieliczka Foothills, Western Carpathians. Prace Botaniczne 30, ss. 78

GĘBICA P., SZCZEPANEK K., PAZDUR A., SAŃKO A. 1998. Vistulian Terrace With Loess Cover in the Vistula Valley near Nowe Brzesko (Southern Poland). Biuletyn Peryglacjalny 37:

ŚLIWA L. 1998. Antropogeniczne przemiany lichenoflory Beskidu Sądeckiego. Prace Botaniczne 31, ss. 158

ŚLIWA L. 1998. Czerwona lista porostów zagrożonych Beskidu Sądeckiego. W: Czyżewska K. (red.) Różnorodność biologiczna porostów. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 57-74

ŚLIWA L. 1998. Współczesne metody taksonomii porostów, na przykładzie rodzaju Lecanora. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 485

TOWPASZ K. 1998. Zastosowanie metod numerycznych w badaniach geobotanicznych na Pogórzu Strzyżowskim. W: Metody numeryczne w badaniach struktury i funkcjonowania szaty roślinnej (materiały pokonferencyjne). V Szkoła i XLVI Seminarium Geobotaniczne Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Sekcja Geobotaniki i Ochrony Szaty Roślinnej, Toruń, 12-17 września 1994, ss. 247-248

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 1998. Zróżnicowanie muraw kserotemicznych w krajobrazie rolniczym. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 496

TOWPASZ K., TRZCIŃSKA-TACIK H. 1998. Distribution and ecology of Sisymbrium polymorphum (Cruciferae). Fragmenta Floristica et Geobotanica 43(1): 147-157

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M., MITKA J. 1998. Agropyron intermedium w murawach kserotermicznych Płaskowyżu Proszowickiego. W: Materiały III Konferencji "Taksonomia, kariologia i rozmieszczenie traw w Polsce", Kraków 17-18.09.1998, s. 10

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M., TRZCIŃSKA-TACIK H. 1998. Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Series Polonica 5: 31-39

OBIDOWICZ A., LESIAK M., TOWPASZ K. 1998. Tertiary-Quaternary (Holocene) floras and recent vegetation of the sub-Tatra and Tatra Mts regions. Guide to excursion 3. W: Holocene - prehistoric settlement and its environmental setting east of Cracow. Guide to excursions. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Cracow, Poland, 26-30 June 1998, ss. 18-34

TRZCIŃSKA-TACIK H., LITYŃSKA-ZAJĄC M. 1998. Różnorodność flory okolic Jakuszowic (Płaskowyż Proszowicki) od okresu rzymskiego do współczesności. - Diversity of lora on the little area - from Roman Period to present day in S. Poland. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 500

TRZCIŃSKA-TACIK H., STACHURSKA A. 1998. Changes in the vegetation near the Dobczyce Reservoir (Southern Poland) after 10 years of filling. "Vegetation science in retrospect and perspective". Abstracts of the 41st IAVS Symposium, Uppsala, Sweden, 1998. Studies in Plant Ecology 20: 22

TRZCIŃSKA-TACIK H., TOWPASZ K. 1996. (wyd. 1998) Differentiation of the weed communities of root-crop in an altitude gradient. W: Proceedings of the II International Conference on Antropization and Environment of Rural Settlements Flora and Vegetation, Tarcal-Tokaj, Hungary, 24-28 July 1996, ss. 67-79

TRZCIŃSKA-TACIK H., TOWPASZ K., DOSTATNY D. 1998. Stanowisko interesującej roślinności kserotermicznej w Stawianach koło Pińczowa. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54(3): 87-90

TRZCIŃSKA-TACIK H., TOWPASZ K., KOTAŃSKA M.1998. Vegetation cover of the Proszowice Plateau. Guide to excursion 4. W: Holocene - prehistoric settlement and its environmental setting east of Cracow. Guide to excursions. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Cracow, Poland, 26-30 June 1998, ss. 19-22

TURNAU K. 1998. Heavy metal uptake and arbuscular mycorrhiza development of Euphorbia cyparissias on zinc wastes in Southern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 67(1) : 105-113

TURNAU K. 1998. Influence of heavy metals on fungal and plant interactions in mycorrhizal symbiosis. W: Abstracts of the Workshop on Fungi in Ecology and Biotechnology, Jena, Germany, 8-9 October 1998, s.

TURNAU K. 1998. Varma A. (ed.) Mycorrhiza Manual. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1998. (Recenzja). Mycorrhiza 7: 121

TURNAU K., KOTTKE I. 1998. Influence of stress factors on vacuolar depositions in mycorrhizal fungi. W: Programme and abstracts of the Second International Conference on Mycorrhiza, Uppsala, Sweden, 5-10 July 1998, s. 171

TURNAU K., MIERZEŃSKA M. 1998. Roślinność pniaków - strategie życiowe w warunkach stresu. W: Materiały konferencji "Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie czynników stresowych", Kraków, 12-14 czerwca 1997, s.

TURNAU K., MIERZEŃSKA M.1998. Life on tree stumps - a strategy to cope with stress factors. W: Grzesiak S, Skoczowski A., Miszalski Z. (red.) Ekofizjologiczne aspekty reakcji roślin na działanie czynników stresowych. Zakład Fizjologii Roslin im F. Górskiego PAN, s. 137-138

TURNAU K., WENHRYNOWICZ O. 1998. Lokalizacja ołowiu w ekto- i endomikoryzach - mechanizmy obronne roślin i grzybów. Zeszyty Naukowe Komitetu PAN "Człowiek i Środowisko" 21: 181-188

TURNAU K., UNRUG J., MIERZEŃSKA M. 1998. Symbiozy mutualistyczne wątrobowców i grzybów. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 504

TURNAU K., WENHRYNOWICZ O., MIERZEŃSKA M. 1998. Ericoid mycorrhizas in heavily polluted environments - strategies of plants, liverworts and fungi. W: Proceedings of the 2nd International Conference "Trace Elements - Effects on Organisms and Environment", Cieszyn, 23-26 June 1998, ss. 123-131

TURNAU K., WENHRYNOWICZ O., MIERZEŃSKA M. 1998. Ericoid mycorrhizas in heavily polluted environments - strategies of plants, liverworts and fungi. W: Abstracts of the 2nd International Conference "Trace Elements - Effects on Organisms and Environment", Cieszyn, 23-26 June 1998, s. 15

TURNAU K., MLECZKO P., GUCWA E., GODZIK B. 1998. Metal content of fruitbodies and mycorrhizas of Pisolithus arrhizus from zinc wastes in Poland. Acta Mycologica 30(1): 59-67

GUCWA E., TURNAU K. 1998. Mycorrhizal colonization of plants from zinc wastes in Katowice (Poland). W: Programme and abstracts of the Second International Conference on Mycorrhiza, Uppsala, Sweden, 5-10 July 1998, s. 75

MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W., GODZIK B., TURNAU K. 1998. Heavy metal localization in mycorrhizal roots of Epipactis atropurpureum (Orchidaceae) from zinc wastes. Microscopy Society of Southern Africa, Proceedings, 28: 64

MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W., GODZIK B., TURNAU K. 1998. Heavy metal localization in mycorrhizal roots of Epipactis atropurpureum (Orchidaceae) from zinc wastes. W: Proceedings of 37th Microscopy Society of South Africa Conference, Johannesburg, South Africa, 2-4 December 1998.

UNRUG J. 1998. Mikoryza Dryopteris carthusiana. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 507

UNRUG J., TURNAU K. 1998. Heavy metal contents in ectomycorrhizas from zinc wastes. W: Programme and abstracts of the Second International Conference on Mycorrhiza, Uppsala, Sweden, 5-10 July 1998, s.

WIJOWSKA M., KUTA E., PRZYWARA L. 1998. Autonomous endosperm formation in in vitro culture of unpollinated ovules of Viola odorata L. Abstracts of the XXIII Conference on Embryology. Plants. Animals. Humans, Kiekrz-Poznań (Poland), 13- 16 May 1998. Folia Morphologica (Warszawa) 57(1): 71

ZAJĄC A., ZAJĄC M. 1998. Osiągnięcia i plany badawcze florystycznej geografii roślin na terenie polskich Karpat i ich przedpola. - Achievements and research projects in floristic plant geography on the Polish Carpathians and its foreland. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 549

ZAJĄC A., ZAJĄC M. 1996 (wyd. 1998). Archaeophytes in Poland: origin and recognition criteria. W: Proceedings of the II International Conference on Antropization and Environment of Rural Settlements Flora and Vegetation, Tarcal-Tokaj, Hungarian Republic, 24- 28 July 1996, s. 14-21

ZAJĄC A., ZAJĄC M., TOKARSKA-GUZIK B. 1998. Kenophytes in the flora of Poland: list, status and origin. W: Faliński J.B., Adamowski W., Jackowiak B. (red.) Synanthropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N.S.). Supplementum Cartographiae Geobotanicae 9: 107-116

ZAJĄC E.U. (współautorstwo) Lunqvist J., Jager E. (red.) 1998. A world index of plant distribution maps. IX. Dicotyledoneae N-P, Stockholm, Sweden, ss. 568

ZAJĄC M., ZAJĄC A. (red.) 1998. Distribution Atlas of Vascular Plants in Cracow Province. Legally protected, endangered, vulnerable and rare species. - Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w woj. krakowskim. Gatunki prawnie chronione, ginące, narażone i rzadkie. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki Uniweresyetetu Jagiellońskiego, Kraków, ss.136

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 1998. Comparision between distribution areas of protected vascular plants and taxa from the Polish plant red data book. W: Conference Documentation. "Planta Europea", Uppsala, Sweden, 9-14 June 1998, s. 43

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 1998. Processes of mountain massifs penetration by kenophytes: An example of the Polish Carpathians. W: Faliński J.B., Adamowski W., Jackowiak B. (red.) Synanthropization of plant cover in new Polish research. Phytocoenosis 10 (N.S.). Supplementum Cartographiae Geobotanicae 9: 203-209

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 1998. The role of herbarium materials in phytogeographical computer data banks. W: Botanical Collections through the world, ss. 77-82

ZDEBSKA D. 1998. Ewolucja budowy morfologicznej i anatomicznej roślin. Pojawienie się jej pierwszych cech. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15- 19.09.1998, s. 555

ZDEBSKA D. 1998. The Lower and Middle Devonian flora of Poland. Guide to excursion. W: Fossil plants from carboniferous coal basins. Guide to excursions. The 5th European Palaeobotanical and Palynological Conference, Cracow, Poland, 26-30 June 1998: 44-49

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Jedenasty Kongres Włoskiego Towarzystwa Muzeów Naukowych, Ogrodów Botanicznych i Akwariów (Neapol, Włochy, 23-27 września 1996). Wiadomości Botaniczne 41(2): 65-66

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). L'influenza dei "Commentarii" in Polonia. W: Ferri S. (red.) Pietro Andrea Mattioli (1510-1578). La vita le cere. Perugia, Quattroeme, ss. 105-110

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Leksykon botaników polskich. Dictionary of Polish botanists. 24. Marian Raciborski. Wiadomości Botaniczne 41(3-4): 124-127

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Odkrycie przypuszczalnych pozostałości najstarszego polskiego zielnika królewny Anny Wazówny (XVII w.). Wiadomości Botaniczne 41(2): 68- 72

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Szymon Syreński (ok. 1540-1611). Wiadomości Botaniczne 41(2): 51

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Emil Godlewski senior (1847-1930). Wiadomości Botaniczne 41(2): 52

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Antoni Rehman (1840-1917). Wiadomości Botaniczne 41(3-4): 77

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Marian Raciborski (1863-1917). Wiadomości Botaniczne 41(2): 78

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Pro memoria (E. Godlewski, L. Garbowski, B. Szafran, S.B. Jundziłł, F.K. Skupieński). Wiadomości Botaniczne 41(2): 57-58

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Pro memoria (J.Ch. Arnold, A. Kubaszewski, A. Wodziczka, S. Wóyciski, J. Strumiłło, F. Sypniewski, K. Langie, K. Piotrowski, A. Ślosarski, S. Wisłouch, W. Wróblewski, M. Bremówna, J. Cabejszek, M. Skalińska). Wiadomości Botaniczne 41(3-4): 88-90

ZEMANEK A. 1997 (wyd. 1998). Wystawa "Złote jabłka" w Muzeum Botanicznym w Berlin- Dahlem. Wiadomości Botaniczne 41(2): 77-79

ZEMANEK A. 1997 (wyd.1998). Leksykon botaników polskich. Dictionary of Polish botanists. 22. Gabriel Joannicy. Wiadomości Botaniczne 41(2): 76-77

ZEMANEK A. 1997 (wyd.1998). Leksykon botaników polskich. Dictionary of Polish botanists. 23. Antoni Rehman. Wiadomości Botaniczne 41(3-4): 121-124

ZEMANEK A. 1998. Dyakowska Jadwiga, 1905-1992. W: Stromeiher R. (red.) Lexikon der Naturwissenschaftlerinnen und naturkundligen [...] Europas. Frankfurt am Main, Verl. Harri Feursch, s. 90

ZEMANEK A. 1998. Historia botaniki u progu XXI wieku. W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 556

ZEMANEK A. 1998. Padua University and botany in Renaissance Poland. Museologia Scientifica 14, suppl. 1: 101-111

ZEMANEK A. 1998. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Maria Hempel (Hemplówna) (1834-1904). Wiadomości Botaniczne 42(2): 57

ZEMANEK A. 1998. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Krzysztof Kluk (1739-1796). Wiadomości Botaniczne 42(2): 58

ZEMANEK A. 1998. Pro memoria (A. Zawadzki, Marcin z Urzędowa, F. Sobieszczański, J. Rostafiński, D. Szymkiewicz). Wiadomości Botaniczne 42(2): 63-64

ZEMANEK A. 1998. Pro memoria (H. Czeczottowa, J. Lilpop, J.A. Helwing, T. Bocheński, H. Juraszek). Wiadomości Botaniczne 42(1): 68

ZEMANEK A. 1998. Prof. dr Jadwiga Siemińska odznaczona medalem J. Holuby'ego przez Słowackie Towarzystwo Botaniczne. Wiadomości Botaniczne 42(2): 85-86

ZEMANEK B. 1998. Czy w XXI wieku ogrody botaniczne będą komuś potrzebne? W: Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały sympozjum i obrad sekcji 51 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Gdańsk, 15-19.09.1998, s. 557

ZEMANEK B. 1998. Encyklopedia Biologiczna, t. I-V [hasła z zakresu botaniki]. Wyd. OPRES, Kraków.

ZEMANEK B. 1998. Popularna Encyklopedia Powszechna. Suplement [hasła botaniczne]. Wyd. FOGRA, Kraków.

ZEMANEK B. 1998. Stan doslizhen' flory vyshshykh roslyn polskoi chastyny Skhidhykh Karpat. W: Golubiec M.A., Kagalo O.O., Mariskievitch O.G., Rudszin M.P., Sytschak N.M., Caryk J.V. (red.) Znaczennja ta perspiektivy stacionarnych doslidzen' dlia zbieriezenija bioriznomanitnosti. Instytut Ekologii Karpat, Lwów, ss.64-66

WINNICKI T., ZEMANEK B. 1998. Przyroda Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Wydawnictwo BdPN, Ustrzyki Dolne, ss. 124