Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

ANIELSKA T., BANAŚ B., BARTOSZEK W., MITKA J., PAŚNIK A., WAYDA M., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., ZEMANEK B. 2001. 63 mapy autorskie. W: Zając A., Zając M. (red.) Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.

BANAŚ B. 2001. Schoenoplectus mucronatus (L.) Palla, Oczeret sztyletowaty. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 469-470

BARTOSZEK W. 2001. Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle, Tojad lisi. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 123-124

BARTOSZEK W. 2001. Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum (Ranunculaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 71-77

BARTOSZEK W. 2001. Gatunki łąk okresowo wilgotnych (związek Molinion) w Karpatach polskich. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 100

BARTOSZEK W. 2001. Potentilla micrantha Ramond ex DC., Pięciornik drobnokwiatowy. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 200-202

BARTOSZEK W. 2001. Potentilla sterilis (L.) Garcke, Pięciornik płonny. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 199-200

BARTOSZEK W. 2001. Stanowisko Aconitum variegatum (Ranunculaceae) w Kotlinie Żywieckiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 291-292

BARTOSZEK W., MIREK Z. 2001. Carex pulicaris L., Turzyca pchla. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 527-528

BARYŁA J., BARTOSZEK W. 2001. Dorycnium herbaceum Vill., Szyplin zielny. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 230-231

BERNACKI L., BARTOSZEK W., FIEDOR M. 2001. Spiranthes spiralis (L.) Chevall., Kręczynka jesienna. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 540-542

BARTYZEL E., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., TURNAU K.2001. Wpływ rekultywacji na mikoryzę Plantago lanceolata na hałdzie galmanowej w Bolesławiu. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 180

BARTYZEL E., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., TURNAU K. 2001. Influence of Restoration Practices on Mycorrhiza of Plantago lanceolata on Calamine Wastes in Bolesław (Poland). W: Weber J., Jamroz E., Drozd J., Karczewska A. (red.) Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment. 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wrocław, 11-15 September 2001, s. 445-446

BISKUP A., IZMAIŁOW R. 2001. Trwałe łagiewki pyłkowe u Linum usitatissimum L. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 7

BOGUNIA H., PRZYWARA L. 2001. Kompetencja do odpowiedzi morfogenetycznej siewek rzepaku (Brassica napus L. cv. Topas) w zależności od ich wieku oraz rodzaju i stężenia cukru w hodowli in vitro. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 7

CZAPIK R. (red.) 2000 (wyd. 2001). Plant Embryology - past, present, future. Botanical Guidebooks 24, s. 5-244

CZAPIK R. 2001. Past, present, future of plant embryology. Forward. W: Czapik R. (red.) Plant Embryology - past, present, future. Botanical Guidebooks 24: 5-7

CZAPIK R. 2001. Teratologic functional and unfunctional embryo sac in agampspermy. W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 49

CZAPIK R. 2001. Typ kariogamii i problemy metodologiczne współczesnych publikacji. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 4

CZAPIK R., IZMAIŁOW R. 2001. Zygotic embryogenesis. W: Bhojwani S.S., Soh W.Y. (red.) Current Trends in the Embryology of Angiosperms. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, the Netherlands, s. 197-222

CZAPIK R., KOŚCIŃSKA-PAJĄK M. 2000 (wyd. 2001). Apomictic studies and agamospermy in Polish flora. W: Czapik R. (red.) Plant Embryology - past, present, future. Botanical Guidebooks 24: 129-149

CZAPLICKI A.Z., KONIECZNY R., PRZYWARA L. 2001. Morfogeneza w kulturach pylników pszenicy. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 9

CZAPLICKI A.Z., KONIECZNY R., PRZYWARA L. 2001. Obserwacje anatomiczne androgenezy pszenicy. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 7

DROZDOWICZ A. 2001. Badania nad śluzoroślami (Myxomycetes) rozwijającymi się wczesną wiosną w Karpatach. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 179

DROZDOWICZ A. 2000. Materiały do chorologii śluzowców w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Roczniki Bieszczadzkie 9: 53-60

DRUŻKOWSKI M. 2001. The Influence of Natural and Human-Related Factors on the Water Circulation in the Carpathian Foothills (southern Poland). Water Resources Management 15(2): 93-108

DRUŻKOWSKI M. 2001. Współczesne i prognozowane aspekty funkcjonowania krajobrazu Pogórza Karpackiego. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie", Kraków, 17-18 maja 2001, s. 32

DRUŻKOWSKI M. 2001. Współczesne i prognozowane aspekty funkcjonowania krajobrazu Pogórza Karpackiego. W: German K., Balon J. (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X. IGiPZ UJ, Kraków, s. 599-606

DUBIEL E. 2001. Charakterystyka szaty roślinnej doliny potoku "Struga Bronowicka" w Bronowicach Małych. Bronowickie Zeszyty Historyczno-Literackie 14: 25-28

DZWONKO Z. 2001. Assessment of light and soil conditions in ancient and recent woodlands by Ellenberg indicator values. Journal of Applied Ecology 38: 942-951

DZWONKO Z. 2001. Effect of proximity to ancient deciduous woodland on restoration of the field layer vegetation in a pine plantation. Ecography 24: 198-204

DZWONKO Z. 2001. Migration of vascular plant species to a recent wood adjoining ancient woodland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70(1): 71-77

DZWONKO Z. 2001. Odtwarzanie roślinności leśnej w sąsiedztwie starego lasu. W: Partyka J. (red.) Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, Ojców, 10-11.05.2001. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 169-171

DZWONKO Z., LOSTER S. 2000 (wyd. 2001). Testing of Ellenberg and Zarzycki indicator values as predictors of soil and light conditions in woodlands. Fragmenta Floristica et Geobotanica 45(1-2): 49-62

DZWONKO Z., LOSTER S. 2001. Gatunki wskaźnikowe starych zbiorowisk leśnych i ich znaczenie dla ochrony przyrody. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 103

DZWONKO Z., LOSTER S. 2001. Wskaźnikowe gatunki roślin starych lasów i ich znaczenie dla ochrony przyrody i kartografii roślinności. Prace Geograficzne 178: 119-132

FLIS M. 2001. Internal geitonogamy in Polish populations of Callitriche verna L. W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 35

FLIS M., ILNICKI T., CIEŚLAK E., JANKUN A. 2001. Porównanie kariotypów Caltha palustris subsp. laeta. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 11

FLIS M., JANKUN A. 2001. Geitonogamia wewnętrzna. Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 15-26

FLORCZYK I. 2001. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (gmina Skawina). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 124

FLORCZYK I. 2001. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pogórze Wielickie) jako rezultat długoletniej antropopresji. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie", Kraków, 17-18 maja 2001, s. 36

FLORCZYK I. 2001. Zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych w okolicach Łysej Góry (Pogórze Wielickie) jako rezultat długoletniej antropopresji. W: German K., Balon J. (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X. IGiPZ UJ, Kraków, s. 641-644

BARABASZ B., FLORCZYK I. 2000. Nowe południowo-wschodnie stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi Scop. Przegląd Przyrodniczy 11(4): 94-96

FLORJAN S. 2000. "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w I i II kwartale 2000 r. Wiadomości Botaniczne 44(3/4): 70

FLORJAN S. 2001. "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 2000 r. Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 92

FLORJAN S. 2001. Cuticulae dispersae z pokładu węgla 357 w Kopalni Węgla Kamiennego "Jankowice" (westfal A, Górnośląskie Zagłębie Węglowe). W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXIV Sympozjum "Geologia formacji węglonośnych Polski". Wyd. AGH, Kraków, s. 15-19

FLORJAN S. 2001. Flora i środowisko karbonu produktywnego Nowej Rudy. W: Dzik J. (red.) Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych. Kurs terenowy, 18-20 maja 2001 roku. Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa, s. 12-14

FLORJAN S. 2001. Górnokarbońskie cuticulae dispersae z pokładu węgla 301 w Kopalni Węgla Kamiennego "Siersza" w Trzebini (Górnośląskie Zagłębie Węglowe). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 201

FLORJAN S. 2001. Osiemnaste warsztaty: Biologia ewolucyjna i zagadnienia pokrewne - rekonstrukcje filogenetyczne (Warszawa, 21 października 2000). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 85

GAWROŃSKI S. 2001. Murawy kserotermiczne i ciepłe zarośla centrami bogactwa gatunkowego roślin naczyniowych w dorzeczu rzeki Dłubni. W: Partyka J. (red.) Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, Ojców, 10-11.05.2001. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 172-176

GOLCZYK H. 2001. Organizatory jąderek w kariotypie Rhoeo spathacea (Swartz) Stearn. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 11

GÓRALSKI G., LAFITTE C., MATTHYS-ROCHON E., PRZYWARA L. 2001. Osmotic pressure and sugar composition changes during the culture of isolated maize microspores. W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 73

GUMIŃSKA B. 2000 (wyd. 2001). Resupinatus kavinii (Tricholomataceae), a fungus species newly noted in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 45(1-2): 509-512

HAŁDAŚ W., PRZYWARA L. 2001. Indukcja ryzogenezy z hipokotyli koniczyny białej (Trifolium repens L.). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 12

KALINOWICZ N., HARMATA K., 2001. Rekonstrukcja istorji roslinnosti wierchnodnistrowskoi riwnini w gołoceni na osnowi palinołogicznogo analizy torfowich widkładiw. Visnyk of L'viv University, Biology Series 27: 78-88

KASPRZYK I., HARMATA K., MYSZKOWSKA D., STACH A., STĘPALSKA D. 2001. Diurnal variation of chosen airborne pollen at five sites in Poland. Aerobiologia 17: 327-345

IZMAIŁOW R. 2001. Embryos and seedlings of Erigeron canadensis L. from the polluted environment. W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 65

IZMAIŁOW R. 2001. Embriogeneza Capsella bursa-pastoris (L.) Med. w warunkach zanieczyszczonego środowiska. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 10

JANKUN A., FERLIŃSKA A. 2001. Poliembrionia u Vincetoxicum officinale Mnch. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 13

JOACHIMIAK A., KULA A., SLIWIŃSKA E., SOBIESZCZAŃSKA A. 2001. C-banding and nuclear DNA amount in six Bromus species. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 43: 105-115

JOACHIMIAK A., SUTKOWSKA A., MITKA J. 2001. RAPD studies in Bromus (Poaceae) from the Old and New Worlds - preliminary results. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 43: 79-86

SUTKOWSKA A., JANECZEK I.K., JOACHIMIAK A. 2001. Wykorzystanie markerów molekularnych typu RAPD w badaniach nad wybranymi gatunkami rodzaju Bromus. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 24

JURKIEWICZ A., TURNAU K., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J., PRZYBYŁOWICZ W., GODZIK B. 2001. Heavy metal localization in mycorrhizas of Epipactis atropurpureum (Orchidaceae) from zinc wastes in Poland. Protoplasma 218: 117-124

KŁYŚ A., JANKUN A., KASZUBA J. 2001. Embriologia kultywarów Poa pratensis L. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 15

KÖHLER P. 2000 (wyd. 2001). Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 35. Bronisław Wiesław Sulimir Szafran. Wiadomości Botaniczne 44(3/4): 78-82

KÖHLER P. 2000 (wyd. 2001). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Edward (Glinka-)Janczewski (1846-1918). Wiadomości Botaniczne 44(3/4): 40

KÖHLER P. 2000 (wyd. 2001). Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Kazimierz Stefan Rouppert (1885-1963). Wiadomości Botaniczne 44(3/4): 39

KÖHLER P. 2000 (wyd. 2001). Rola Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w popularyzacji badań botanicznych. [summ.: Role of the Physiographical Committee in popularisation of the botanical studies in Poland]. W: Zemanek B. (red.) Przyroda-Nauka-Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Nature-Science-Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 97-104

KÖHLER P. 2001. Botanicy w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 154

KÖHLER P. 2001. History of the Jagiellonian University Herbarium (KRA), Cracow, Poland. Taxon 50: 943-945

KÖHLER P. 2001. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 37. Estera Hadasa (Schindler) Broder. Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 103-104

KÖHLER P. 2001. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 38. Ludwik Broder. Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 105-107

KÖHLER P. 2001. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Antonina Leńkowa (1917-1995). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 54

KÖHLER P. 2001. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Stefan Macko (1899-1967). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 53

KÖHLER P. 2001. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 22 lutego 2001). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 92-93

ZASTAWNIAK E., KÖHLER P. 2001. Polskie badania paleobotaniczne trzeciorzędu. Polish palaeobotanical research of the Tertiary. Botanical Guidebooks 25: 3-159

KONIECZNY R., CZAPLICKI A., PRZYWARA L. 2001. ECM formation accompanies haploid plant regeneration in anther culture of wheat (Triticum aestivum L.). W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 74

KONIECZNY R., LIBIK M., JACH M., NIEWIADOMSKA M., MISZALSKI Z., PRZYWARA L. 2001. Oxidative events during somatic embryogenesis and organogenesis in zygotic culture of sunflower (Helianthus annuus L.). W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 102

KOSIŃSKI M. 2001. Bogactwo gatunkowe ostańców wapiennych Wyżyny Krakowskiej. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 129

KOSIŃSKI M. 2001. Synecological differentiation of the scree vegetation of the Polish Tatra Mountains. Phytocoenologia 31(4): 499-520

WILK-WONIAK E., KOSIŃSKI M. 2001. Effect of allochthonous and autochthonous factors on phytoplankton biomass in a submontane dam reservoir (S. Poland). Biologia (Bratislava) 56(4): 345-354

KOSIŃSKI M., GAWROŃSKI S., SZEWCZYK M. 2001. Ostańce wapiene Wyżyny Krakowskiej jako ostoje rzadkich gatunków roślin naczyniowych. W: Partyka J. (red.) Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, Ojców, 10-11.05.2001. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 182-185

KOSIŃSKI. M. 2001. Plant diversity of limestone outcrops in an agriculture landscape of the Kraków Upland (Southern Poland). W: Vegetation and Ecosystem Functions. 44th IAVS Symposium, Freising-Weihenstephan, Germany, 29 July-4 August 2001

KOŚCIŃSKA-PAJĽK M. 2001. Fertility of Chondrilla juncea L. in conditions of polluted environment. W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 64

KOTAŃSKA M., MITKA J. 2001. Grasses in meadow and swamp communities of the Proszowice Plateau, southern Poland. W: Frey L. (red.) Studies on grasses in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 291-302

KOTAŃSKA M., MITKA J., TOWPASZ K. 2001. Różnorodność zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 107

KOTAŃSKA M., MITKA.J, TOWPASZ K. 2001. The effect of management practices and site conditions on diversity of grassland community. W: Vegetation and Ecosystem Functions. 44th IAVS Symposium, Freising-Weihenstephan, Germany, 29 July-4 August 2001, s. 82

KOTAŃSKA M., TOWPASZ K., TRZCIŃSKA-TACIK H., MITKA J. 2001. Vegetation cover in an ancient agricultural landscape: the Proszowice Plateau (southern Poland) as a case-study. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70(4): 313-322

KOZAK M. 2001. Cirsium helenioides (Asteraceae) - nowy gatunek dla flory Gorców. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 282-284

KULA A., JOACHIMIAK A. 2001. Pozycja systematyczna Phleum echinaceum w sekcji Phleum w świetle badań kariologicznych. W: V Ogólnopolska Konferencja "Genetyka i Hodowla Traw", Poznań, 13-14 marca 2001

KULA A., ŚLIWIŃSKA E., JOACHIMIAK A., KŁOS J. 2001. Prążki C i zawartość jądrowego DNA u sześciu gatunków Bromus. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 5

KUTA E., BARYŁA J. 2001. Viola epipsila Ledeb., Fiołek torfowy. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 247-249

KUTA E., WIJOWSKA M. 2001. Kultura in vitro niezapylonych zalążni przedstawicieli rodzaju Viola L. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 17

BARYŁA J., KUTA E. 2001. Viola uliginosa Besser, Fiołek bagienny. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 245-247

KLOS J., KUTA E., PRZYWARA L. 2001. Karyology of Plagiomnium. I. Plagiomnium affine (Schrad.) T. Kop. Journal of Bryology 23: 9-16

LIBIK M., PRZYWARA L. 2001. Methods for labelling endoplasmic reticulum (ER) and Ca2+- binding protein (calreticulin) resident in the lumen of ER in Daucus carota L. cells. W: Abstracts of the XXXVII Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society. Folia Histochemica et Cytobiologica 39, suppl. 3: 52

LOSTER S. 2001. Nowe periodyki i serie - "Polish Botanical Journal". Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 127-128

LOSTER S. 2001. Regeneracja murawy nawapiennej po wycięciu drzew. W: Partyka J. (red.) Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, Ojców, 10-11.05.2001. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 189-191

MADEJ A., KUTA E. 2001. Holokinetic chromosomes of Luzula luzuloides (Juncaceae) in callus culture. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 43: 33-43

MADEJ A., KUTA E. 2001. Spindle microtubule visualization by anti-tubulin immunofluorescence of Luzula luzuloides - a species with holokinetic chromosomes. W: Abstracts of the XXXVII Symposium of the Polish Histochemical and Cytochemical Society. Folia Histochemica et Cytobiologica 39, suppl. 3: 52

MIERZEŃSKA M, ZUBEL R. 2001. Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce. 2. Wątrobowce Olchowskiego Potoku (Góry Słonne, Bieszczady Niskie). Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 263-266

MIERZEŃSKA M. 2001. Zróżnicowanie genetyczne i taksonomia mszaków - Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Poznań 11-12 października 2000. Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 84-85

MIERZEŃSKA M. 2001. Materiały do geograficznego rozmieszczenia wątrobowców (Hepaticae) w Polsce. 1. Wątrobowce Magurskiego Parku Narodowego. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 257-261

MIERZEŃSKA M. 2001. Nowe stanowisko rzadkiego wątrobowca Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth. (Hepaticae, Metzgeriales) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 293-295

MIERZEŃSKA M., KOCZUR A. 2001. Wątrobowce torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 33

MITKA J. 2000. Systematyka Aconitum subgen. Aconitum w Karpatach Wschodnich - wstępne wyniki badań [Systematics of Aconitum subgen. Aconitum in the Eastern Carpathians - preliminary results]. Roczniki Bieszczadzkie 9: 79-116

MITKA J. 2001. Aconitum bucovinense Zapał., Tojad niski. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 128-130

MITKA J. 2001. Aconitum callibotryon Rchb., Tojad sudecki. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 130-131

MITKA J. 2001. Aconitum degenii Gáyer, Tojad wiechowaty. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 125-126

MITKA J. 2001. Aconitum firmum Rchb. subsp. maninese (Skalický) Starmühler, Tojad maniński. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 132-133

MITKA J. 2001. Aconitum firmum Rchb. subsp. moravicum Skalický, Tojad morawski. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 134-135

MITKA J. 2001. Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyer, Tojad wschodniokarpacki. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 126-128

MITKA J. 2001. Krajobraz kulturowy jako wyraz harmonii między człowiekiem a przyrodą. W: Zemanek B. (red.) Przyroda-Nauka-Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Nature-Science-Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 157-164

MITKA J., BOCHENEK P., MICHALIK S. 2001. Helleborus purpurascens Waldst. et Kit., Ciemiernik czerwonawy W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 119-120

MITKA J. 2001. Aconitum subgen. Aconitum (Ranunculaceae) w Polsce. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 109

MICHALIK S., MITKA J., ZEMANEK B. 2001. Carex dacica Heuffel, Turzyca dacka. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 523-524

MICHALIK S., MITKA J., ZEMANEK B. 2001. Carex rupestris All., Turzyca skalna. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 526-527

MICHALIK S., MITKA J., ZEMANEK B. 2001. Hesperis nivea Baumg., Wieczornik śnieżny. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 157-158

MICHALIK S., MITKA J., ZEMANEK B. 2001. Melampyrum saxosum Baumg., Pszeniec biały. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 335-336

STARMUEHLER W., MITKA J. 2001. Systematics and chorology of Aconitum sect. Napellus (Ranunculaceae) and its hybrids in the Northern Carpathians and Forest Carpathians. Thaiszia - Journal of Botany 10: 115-136

WASYLIKOWA K., MITKA J. 2001. Numerical analysis of seed assembleges from Site E-75-6. W: Wendorf F., Schild R. (red.) Holocene Settlement of the Egyptian Sahara. Vol. I. The archaeology of Nabta Playa. Kluwer Academic/Plenum Publisher, New York etc., 570-578

MLECZKO P. 2001. Identyfikacja i charakterystyka ektomikoryz w badaniach nad różnorodnością grzybów ektomikoryzowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 183

MUSIAŁ K., BOHANEC B., PRZYWARA L. 2001. Embryological study on gynogenesis in onion (Allium cepa L.). Sexual Plant Reproduction 13(6): 335-341

MUSIAŁ K., PRZYWARA L. 2001. Gynogeneza u roślin. Kosmos 50: 39-48

OCIEPA A.M. 2000. Nowe stanowisko Phyllitis scolopendrium (Polypodiaceae) w Karpatach Polskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica 7: 376-378

OCIEPA A.M. 2001. Flora mezozoiku jako tło dla roślin kopalnych z Krasiejowa. W: Dzik J. (red.) Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych. Kurs terenowy, 18-20 maja 2001 roku. Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa, s. 19-20

OCIEPA A.M. 2001. Flora zachodniej części Pogórza Wielickiego na tle flory całego Pogórza Wielickiego. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 135

OCIEPA A.M. 2001. Notatki florystyczne z zachodniej części Pogórza Wielickiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 29-34

OLECH M. 2001. XXXIV Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications. Kraków 3-4 December 2001. The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Kraków, Poland; Report No. 1885/AP

OLECH M. 2001. Annotated checklist of Antarctic lichens and lichenicolous fungi. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, s. 1-145

OLECH M. 2001. Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.W: Cieśliński S., Fałtynowicz W. (red.) Atlas rozmieszczenia geograficznego porostów w Polsce, t. 3. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków

OLECH M. 2001. Profesor Kazimierz Karczmarz. Wiadomości Uniwersyteckie 2001, nr 9: 24

OLECH M., MASSALSKI A. 2001. Plant colonization and community development on the Sphinx Glacier forefield. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Geographia 25: 111-119

OLECH M., MASSALSKI A. 2001. Plant vegetation development along colonization gradient on glacier moraines (Maritime Antarctica). W: VIII

SCAR International Biology Symposium "Antarctic biology in a global context". Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands, 27 August-1 September 2001

OLECH M., ŚLIWA L. 2001. The Lecanora (lichenized fungi) taxa in the Antarctic terrestrial ecosystems. W: VIII SCAR International Biology Symposium "Antarctic biology in a global context". Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands, 27 August-1 September 2001, s. 5P38

MASSALSKI A., MROZIŃSKA T., OLECH M. 2001. Ultrastructurae observation on five pioneer soil algae from ice denuded areas (King George Island, West Antarctica). Polar Bioscience 14: 61-70

OSYCZKA P., OLECH M., DUTKIEWICZ E.M. 2001. Local Pollution by Trace Elements in the Antarctic Region. W: Sixth European Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, Congress Proceedings. Cracow 2001, s. 48

PACYNA A. 2001. The grasses of Mongolia and their collection in the Herbarium of the Institute of Botany of the Jagiellonian University. W: Frey L. (red.) Studies on grasses in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 379-388

PACYNA A. 2001. Diphasiastrum issleri (Rouy) Holub., Widlicz (widłak) Isslera. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 31-32

GUZIK J., PACYNA A. 2001. Nowe, obfite stanowisko Hippuris vulgaris (Hippuridaceae) w Krakowie. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 143-147

GUZIK J., PACYNA A. 2001. Przęstka pospolita Hippuris vulgaris L. - interesująca roślina wodna w Krakowie. Wszechświat 102(10-12): 274-276

SKORACKA A., SHI A., PACYNA A. 2001. New eriophyoid mites (Acari, Eriophyoidea) associated with grasses from Mongolia. Zootaxa 9: 1-18

PACYNA G., ZDEBSKA D. 2001. Upper Carboniferous plant macrofossils from sideritic concretions of the Upper Silesian Coal Basin of Sosnowiec. Preliminary report. W: Proceedings of XXIV Symposium "Geology of Coal-Bearing Strata of Poland". Wyd. AGH, Kraków, s. 75-80

POPIELARSKA M., PRZYWARA L. 2001. In vitro pollination of isolated ovules of sunflower (Helianthus annuus L.). W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 43

POPIELARSKA M., PRZYWARA L. 2001. Zapylanie in vitro izolowanych zalążków Helianthus annuus L. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 21

PRZYWARA L. 2001. Embryo and endosperm development in unpollinated ovules cultured in vitro. W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 53

PRZYWARA L., KUTA E. 2001. Profesor Helena Wcisło (1920-2000). Wiadomości Botaniczne 45 (3/4): 74-77

BARYŁA J., PRZYWARA L. 2001. Myosotis praecox Hülphers. Niezapominajka wczesna. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 318-319

RYSZKA P., TURNAU K., GIANINAZZI-PEARSON V., VAN TUINEN D. 2001. Identyfikacja grzybów tworzących mikoryzę arbuskularną w glebie i korzeniach roślin występujących na hałdzie cynkowej w Chrzanowie. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 185

RYSZKA P., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., ZAŁĘCKA R., TURNAU K. 2001. Mycorrhizal status of Dianthus carthusianorum as an indicator of heavy metal toxicity on industrial wastes. W: Weber J., Jamroz E., Drozd J., Karczewska A. (red.) Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment. 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wrocław, 11-15 września 2001, s. 443-444

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2001. Niedźwiedzia trawa. Kwietnik 7(79): 28-29

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2001. Polskie Towarzystwo Botaniczne w 2001 roku. Polish Botanical Society in 2001. Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 70-77

STACHURSKA-SWAKOŃ A., SPRIBILLE T. 2001. Phytosociological survey of coniferous forests in the Whitefish Range (Montana, USA). W: Vegetation and Ecosystem Functions. 44th IAVS Symposium, Freising-Weihenstephan, Germany, 29 July-4 August 2001, s. 395

STACHURSKA-SWAKOŃ A., TRZCIŃSKA-TACIK H. 2001. Wpływ budowy zbiornika wodnego oraz przemian ekonomicznych na szatę roślinną na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego (Pogórze Wielickie). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 113

STĘPALSKA D., SZCZEPANEK K. 2001. II Europejskie Sympozjum Aerobiologiczne (Wiedeń, Austria, 5-9 września 2000). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 81-83

STOLARCZYK P. 2001. Porosty chronione i zagrożone na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego (Pogórze Wiśnickie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57(5): 111-115

SZCZEPANEK K. 2001. Anthropogenic vegetation changes in the region of the Dukla Pass, The Lower Beskid Mountains. Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Prehistorii Karpat 2: 171-182

SZCZEPANEK K. 2001. Late Holocene vegetation history in the Dukla Pass region (Low Beskidy, Carpathians) based on pollen and macrofossil analyses. Acta Palaeobotanica 41(2): 341-354

ŚLIWA L., KRZEWICKA B., SOSIN A., STOLARCZYK P. 2001. Porosty (Lichenes) chronionych skałek piaskowcowych na Pogórzu Wiśnickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57(3): 32-42

ŚLIWA L., OLECH M. 2001. Grupa Lecanora dispersa (Lichenes) w Antarktyce. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 177

BIELCZYK U., ŚLIWA L. 2001. IV Sympozjum Miedzynarodowego Towarzystwa Lichenologicznego "Lichenologia u progu nowego tysiąclecia" (Barcelona, Hiszpania, 3-8 września 2000). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 78-80

TOWPASZ K. 2001. Zmiany w szacie roślinnej Doliny Kluczwody (Wyżyna Krakowska) w ciągu ostatnich 30 lat. W: Partyka J. (red.) Badania naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Materiały konferencyjne, Ojców, 10-11.05.2001. Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 211-213

TOWPASZ K., CWENER A. 2001. Występowanie Rosa gallica na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska, południowa Polska). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 146

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2001. Stanowisko tygrzyka paskowanego Argiope bruennichi na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57(1): 114-115

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2001. Wpływ działalności człowieka na szatę roślinną Płaskowyżu Proszowickiego. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie", Kraków, 17-18 maja 2001, s. 109

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2001. Wpływ działalnośći człowieka na szatę roślinną Płaskowyżu Proszowickiego. W: German K., Balon J. (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X. IGiPZ UJ, Kraków, s. 344-349

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M., TRZCIŃSKA-TACIK H. 2001. Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 3. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 21-27

TOWPASZ K., MITKA J. 2001. Grasses in xerothermic grassland on the Proszowice Plateau, southern Poland. W: Frey L. (red.) Studies on grasses in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 303-311

TOWPASZ K., POMORSKA B. 2001. Godne ochrony łąki z goryczką wąskolistną Gentiana pneumonanthe w Beskidzie Wyspowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57(6): 123-125

TRZCIŃSKA-TACIK H. 2001. Badania nad odpornością Echinochloa crus-galli L. na herbicyd Fusilade Super 125 EC. W: Streszczenia 25 Krajowej Konferencji z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", Wrocław, 13-14.09.2001, s. 45

TRZCIŃSKA-TACIK H. 2001. Różnorodność chwastów polnych na Płaskowyżu Proszowickim (Wyżyna Małopolska). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 113

TRZCIŃSKA-TACIK H., CHMIEL J. 2001. Veronica praecox All., Przetacznik wczesny. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 331-332

TRZCIŃSKA-TACIK H., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2001. Przemiany roślinności pod wpływem zmian w gospodarowaniu przestrzenią (na przykładzie okolic Gaika-Brzezowej). W: German K., Balon J. (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X. IGiPZ UJ, Kraków, s. 624-632

TRZCIŃSKA-TACIK H., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2001. Przemiany roślinności pod wpływem zmian zagospodarowania przestrzennnego (na przykładzie okolic Gaika-Brzezowej). W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie", Kraków, 17-18 maja 2001, s. 110

OBRĘBSKA-STARKLOWA B., OLECKI Z., TREPIŃSKA J., SKIBA S., SOJA R., TRZCIŃSKA-TACIK H., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2001. O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu Dobczyckiego Zbiornika Wodnego. W: German K., Balon J. (red.) Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X. IGiPZ UJ, Kraków, s. 607-614

OBRĘBSKA-STARKLOWA B., OLECKI Z., TREPIŃSKA J., SKIBA S., SOJA R., TRZCIŃSKA-TACIK H., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2001. O lokalnych zmianach środowiska geograficznego w otoczeniu Dobczyckiego Zbiornika Wodnego. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie", Kraków, 17-18 maja 2001, s. 84

STUPNICKA-RODZYNKIEWICZ E., TRZCIŃSKA-TACIK H., HOCHÓŁ T., ŁABZA T., STOKŁOSA A. 2001. Aktualne zagrożenia upraw przez Amaranthus retroflexus L. w wybranych punktach Wyżyny Małopolskiej. W: Streszczenia 25 Krajowej Konferencji z cyklu "Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce", Wrocław, 13-14.09.2001, s. 25

KAMIERCZAKOWA R., TRZCINSKA-TACIK H. 2001. Veronica paniculata L., Przetacznik zwodny. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 333-334

TULEJA M., PERREARD E., LABERCHE J.C., PRZYWARA L. 2001. Analiza histologiczna embriogennego kalusa uzyskanego z hipokotyli słonecznika (Helianthus annuus L.). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 26

TULEJA M., PRZYWARA L. 2001. Direct somatic embryogenesis in three developmental stages of sunflower: Is callose an early marker? W: From Gametes to Embryos. Xth International Conference on Plant Embryology, Nitra, Slovakia, 4-8 September 2001, Book of Abstracts, s. 101

TURNAU K., JURKIEWICZ A., BARTYZEL E., ANIELSKA T. 2001. Heavy metal uptake by Pisum sativum and Plantago lanceolata inoculated with selected fungi. W: COST 838 Meeting, Pruhonice, Czech Republic, 26-29 September 2001

TURNAU K., JURKIEWICZ A., RIVERA-BECERRIL F., GIANINAZZI S., GIANINAZZI-PEARSON V. 2001. Element distribution and ultrastructure of Pisum sativum mycorrhizas under cadmium stress. W: COST Workshop on the Role of Mycorrhizae in Soil Quality and Plant Health, Adana, Turkey 7-9 June 2001

TURNAU K., BARTYZEL E., ZUBEK SZ., JURKIEWICZ A., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G. 2001. Influence of restoration practices on mycorrhiza of selected plants from calamine spoil mounds. W: 3rd International Conference on Mycorrhizas (ICOM 3), Adelaide, Australia, 8-13 July 2001

TURNAU K., BARTYZEL E., ZUBEK SZ., JURKIEWICZ A., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G. 2000. Influence of restoration practices on mycorrhiza of selected plants from calamine spoil mounds. W: AM in Plant Health and Revegation and Restoration Processes, Faro, Portugal, 30 November - 2 December 2000, s. 36-37

TURNAU K., BERGER A., LOWE A., HAMPP R., CHALOT M., DIZENGREMEL P., KOTTKE I. 2001. CO2 concentration and nitrogen input interact with the formation of glycogen and of N-containing vacuolar bodies in Amanita muscaria-Picea abies mycorrhizas. Tree Physiology 21: 93-99

TURNAU K., GIANINAZZI S. 2001. Role of mycorrhizal fungi in bioremediation. W: L'emergenza suolo, Erice, Sicilia, 16-22.05.2001

TURNAU K., PRZYBYŁOWICZ W., MESJASZ-PRZYBYŁOWICZ J. 2001. Heavy metal distribution in Suillus luteus mycorrhizas - as revealed by proton microscopy and PIXE. Journal of Nuclear Instruments 181: 649-658

TURNAU K., RYSZKA P., GIANINAZZI-PEARSON V., VAN TUINEN D. 2001. Identification of arbuscular mycorrhizal fungi in soils and roots of plants colonizing zinc wastes in southern Poland. Mycorrhiza 10:169-174

TURNAU K., SEKUŁA A., ZUBEK SZ., STÓJ A., JURKIEWICZ A. 2001. Interactions between Ectomycorrhizal Fungi under Heavy Metal Stress. W: Weber J., Jamroz E., Drozd J., Karczewska A. (red.) Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment. 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wrocław, 11-15 września 2001, s. 103-104

RIVERA-BECERRIL F., VAN TUINEN D., TURNAU K., GIANINAZZI S., GIANINAZZI-PEARSON V. 2001. Cadmium tolerance and mechanisms of detoxification in mycorrhizal pea genotypes. W: 3rd International Conference on Mycorrhizas (ICOM 3), Adelaide, Australia, 8-13 July 2001

GUCWA-PRZEPIÓRA E., TURNAU K. 2001. Arbuscular mycorrhiza and plant succession on zinc smelter spoil heap in Katowice-Wełnowiec. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 70(2): 153-158

SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., GRODZIŃSKA K., TURNAU K., NIKLIŃSKA M. 2001. Concentration of heavy metals in Biscutella laevigata L. and Plantago lanceolata L. from Zn-Pb mine spoils. W: SECOTOX World Congress, Krakow, Poland, 20-24 August 2001

BARTYŃSKA M., UZAROWICZ M. 2000. Microflora of orchids from the collection of the Botanic Garden of the Jagiellonian University. W: Wiech K., Zemanek B. (red.) Protection of plant collections against pests and diseases. Vol. 1. Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków, s. 119-126

WAYDA M. 2001. Flora pólnocnej części Okręgu Radomyskiego. Zeszyty Naukowe UJ. Prace Botaniczne 36, ss. 117

WOŁOSZYN M., GOLCZYK H., JOACHIMIAK A. 2001. Cell cycle synchronization in the root meristem of Allium cepa L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 43: 97-103

ZAJĄC A., ZAJĄC M. 2000. Processes of Speciation in Synanthropic Flora. W: Jackowiak B., Żukowski W. (red.) Mechanisms of Anthropogenic Changes of Plant Cover. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 31-38

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2000 (wyd. 2001). Phytogeographical and syntaxonomical dependence of species reaching their western and northwestern limits of distribution in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 45(1-2): 413-422

ZAJĄC A., ZAJĄC M. (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków, ss. XII + 716

ZAJĄC A. 2001. Dianthus glabriusculus (Kit.) Borb., Goździk łysy. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 109-110

ZAJĄC M., URBISZ A. 2001. Scandix pecten-veneris L., Czechrzyca (Trybulka) grzebieniowa. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 266-268

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2001. Adonis flammea Jacq., Miłek szkarłatny. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 144-145

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2001. Allium rotundum L., Czosnek kulisty. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 425-426

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2001. Kickxia spuria (L.) Dumort., Kiksja zgiętoostrogowa. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 328-330

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2001. Lindernia procumbens (Krocker) Philcox, Lindernia mułowa. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 322-324

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2001. Success factors enabling the penetration of mountain areas by kenophytes: an example of the northern Polish Carpathians. W: Brundu G., Brock J., Camarda I., Child L., Wade M. (red.) Plant invasions. Species ecology and ecosystem management. Backhuys Publishers, Leiden, s. 271-279

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2001. The geographical element of the native representatives of the Gramineae (Poaceae) occurring in Poland. W: Frey L. (red.) Studies on grasses in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 129-139

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2001. The role of apophytes as aggressive plants in the vegetation of Poland. W: Conference Abstracts of the 6th International Conference "Ecology and Management of Alien Plants Invasions", Loughborough University, United Kingdom, 12-15 September 2001, s. 5

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2001. Zasadność wyróżniania "Działu Północnego" w świetle danych zasięgowych "Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce - ATPOL". The Northern Divison distinguishing in the aspect of distribution data from the "Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland - ATPOL". Acta Botanica Warmiae et Masuriae 1: 15-24

ZAJĄC M. 2001. Orchis pallens L., Storczyk blady. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 566-568

ZAJĄC M. 2001. Silene borysthenica (Grunner) Walters, Lepnica drobnokwiatowa. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 107-108

ZAJĄC M. 2001. Zagadnienia fitogeograficzne Ziemi Krakowskiej w zespołowych badaniach geobotanicznych. Phytogeographical problems of Cracow Region in collective geobotanical investigation. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 150

ZAJĄC M., ZAJĄC A., KUCHARCZYK M. 2001. Conringia orientalis (L.) Dumort., Pszonacznik wschodni. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 172-173

BARYŁA J., ZAJĄC M., ZARZYCKI K. 2001. Marsilea quadrifolia L. (Marsilia quadrifolia L.), Marsylia czterolistna. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 61-62

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2001. Najas flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt, Jezierza najcieńsza. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 410-412

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2001. Potamogeton coloratus Hornem., Rdestnica zabarwiona. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 402-403

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2001. Potamogeton filiformis i P. pectinatus (Potamogetonaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 79-91

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2001. Potamogeton filiformis Pers., Rdestnica nitkowata. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 405-407

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2001. Potamogeton polygonifolius Pourr., Rdestnica podługowata. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 400-402

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2001. Potamogeton rutilus Wolf., Rdestnica błyszcząca. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 403-405

ZARZYKA M. 2001. Rośliny naczyniowe górnego biegu Wisłoki (Beskid Niski). Fragmenta Floristica et Geobotanica 8: 43-62

ZARZYKA M. 2001. Rośliny naczyniowe górnego biegu Wisłoki w Beskidzie Niskim. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 150

ZDEBSKA D., SNIGIREVSKAYA N.S. 2001. Extinct fern Asterochlaenopsis kirgisica (Stenzei) Sahni (class Zygopteridopsida) from the Central Kazakhstan - in Wrocław Geological Museum in Poland. Toporkovske Chtena, Rudny, 5: 247-250

ZDEBSKA D. 2001. Drzewiasta paproć Asterochlaenopsis kirgisica z Kazachstanu w zbiorach Muzeum Geologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 204

ZDEBSKA D. 2001. Flora kajpru. W: Dzik J. (red.) Paleontologiczne opróbkowywanie profilów geologicznych. Kurs terenowy, 18-20 maja 2001 roku. Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa, s. 21-23

ZDEBSKA D. 2001. Problemy nomenklatoryczne na styku taksonomii organowej i biologicznej w paleobotanice. W: Dzik J. (red.) Nomenklatura taksonomiczna w paleontologii. Instytut Paleobiologii PAN, Warszawa, s. 6-8

ZEMANEK A. 2000 (wyd. 2001). Józefa Rostafińskiego dzieło popularyzacji biologii (Sum.: Józef Rostafiński's deeds in popularisation of biology). W: Zemanek B. (red.) Przyroda-Nauka-Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Nature-Science-Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 59-69

ZEMANEK A. 2000 (wyd. 2001). Pro memoria (J. Waga, E. Wołoszczak, J. Rostafiński, R.Gutwiński, J.A. Antoniewicz, F. Marten, H. Cybulski, D. Gayówna, M. Koczwara). Wiadomości Botaniczne 44(3/4): 54-55

ZEMANEK A. 2000 (wyd. 2001). Roślina i człowiek w historii nauki - 391 lat botaniki w Uniwersytecie Jagiellońskim (Sum.: Plant and Man in the history of science - 391 years of botany at the Jagiellonian University). W: Zemanek B. (red.) Przyroda-Nauka-Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Nature-Science-Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 21-32

ZEMANEK A. 2001. Badania nad historią botaniki (Kraków, XIX-XX w.). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 156

ZEMANEK A. 2001. Changes of paradigm of botany at the Jagiellonian University in Cracow, Poland (16th-20th centuries). W: 10 Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie, Berlin, Germany 21-24 Juni 2001, s. 10

ZEMANEK A. 2001. Józef Rostafiński - botanik i humanista. Alma Mater 32: 17-20

ZEMANEK A. 2001. Pro memoria (J.E. Gilibert, W.K. Kozłowski, A. Kotowicz, S.B. Szenic, S. Dawid, G. Balicka-Iwanowska, S.A. Kościelny, J. Duda, W.M. Adamski, A. Bukowski, M. Stępowski, J. Goetz, B.S. Niklewski, J.M. Guzowska). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 73-75

ZEMANEK A. 2001. Sesja naukowa "Przyroda-Nauka-Kultura (Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w.)", Kraków, 26-27 czerwca 2000. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 46(1): 163-167

PAWLIKOWSKA-BROŻEK Z., ZEMANEK A. 2000 (wyd. 2001). Sesja naukowa "Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych", Kraków, 2-3 czerwca 2000. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 45(3-4): 280-283

ZAGULSKIJ M., ZEMANEK A. 2001. Antonij Reman - vidatnij doslidnik roslinnogo pokrivu Evropi ta pivdennoi Afriki (Sum.: Ant[h]ony Rehman - famous investigator of the vegetation of Europe and South Africa). Visnik Lviv. Universitetu, Serija Biologična 201(27): 262-266

ZEMANEK B. (red.) 2000 (wyd. 2001). Przyroda-Nauka-Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku. Nature-Science-Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, ss. 283

ZEMANEK B. 2000. Biogeograficzne i ekologiczne podstawy ochrony flory naczyniowej w Bieszczadzkim Parku Narodowym. Monografie Bieszczadzkie 10: 9-23

ZEMANEK B. 2000 (wyd. 2001). Między nauką a sztuką - ewolucja roli ogrodów botanicznych. W: Zemanek B. (red.) Przyroda-Nauka-Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Nature-Science-Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21st century. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 39-44

ZEMANEK B. 2000. Synatropizacja flory Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Roczniki Bieszczadzkie 9: 69-77

ZEMANEK B. 2001. Biogeograficzne aspekty ochrony szaty roślinnej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Karpaty Wschodnie). W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 116

KWOLEK T., ZEMANEK B. 2000. Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. - nowy gatunek paproci dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Bieszczadów Zachodnich. Roczniki Bieszczadzkie 9: 273-275

MICHALIK S., ZEMANEK B. 2001. Centaurea kotschyana Heuffel ex W.D. Koch, Chaber Kotschyego. W: Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 389-391

WIECH K., ZEMANEK B. (red.) 2000 (wyd. 2001). Protection of plant collections against pests and diseases. Vol. 1. Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków, ss. 149

WIECH K., ZEMANEK B., PNIAK M., GŁUSZAK T., UZAROWICZ M., MĽDRO D., KOZŁOWSKA T. 2000. Four years of biological control in the greenhouses of the Botanic Garden of the Jagiellonian University. W: Wiech K., Zemanek B. (red.) Protection of plant collections against pests and diseases. Vol. 1. Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków, s. 11-17

WINNICKI T., ZEMANEK B. 2001. Nature in the Bieszczady National Park. Wydawnictwo BdPN, Ustrzyki Dolne, ss.124

ZUBEK SZ., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., TURNAU K. 2001. Mycorrhizal Status of Biscutella laevigata L. on Restored and Nonrestored Calamine Wastes in Poland. W: Weber J., Jamroz E., Drozd J., Karczewska A. (red.) Biogeochemical Processes and Cycling of Elements in the Environment. 15th International Symposium on Environmental Biogeochemistry, Wrocław, 11-15 września 2001, s. 443-444

ZUBEK SZ., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., TURNAU K. 2001. Status mikoryzowy Biscutella laevigata na hałdzie galmanowej w Bolesławiu. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 186

ZUBEL R. 2001. Wątrobowce potoku Olchowskiego. W: Botanika w dobie biologii molekularnej. Materiały sesji i sympozjów 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Poznań, 24-28 września 2001, s. 34