Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Skip banner

Web Content Display Web Content Display

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

BARTOSZEK W. 2007. Stanowiska Crocus scepusiensis (Iridaceae) na północnej granicy zasięgu w Polsce. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 59

BARTOSZEK W. 2007. Uwagi botanika o "Zielniku" Stanisława Wyspiańskiego. W: Zielnik Wyspiańskiego. Katalog wystawy w Kamienicy Szołayskich - oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, 13 kwietnia - 2 września 2007. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 15-20

BARTOSZEK W., NAKS P., PIĄTEK K. 2007. Zbiory zielnikowe z Ameryki Łacińskiej w Zielniku Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA). W: Mirek Z., Flakus A. (red.) Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 28-30 maja 2007, s. 30-31

BARTOSZEK W., URBISZ A., TOKARSKA-GUZIK B. 2006 (wyd. 2007). Polygonum polystachyum Wall. ex Meissner in Poland: status, distribution, habitats. Biodiversity Research and Conservation 1-2: 86-88

BŁOCKA-WANDAS M., SLIWINSKA E., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., MUSIAL K., JOACHIMIAK A.J. 2007. Male gametophyte development and two different DNA classes of pollen grains in Rumex acetosa L., a plant with an XX/XY1Y2 sex chromosome system and a female-biased sex ratio. Sexual Plant Reproduction 20: 171-180

BOKALSKA-RAJBA J. 2007. Analiza palinologiczna prób powierzchniowych gleby z kilku stanowisk w Krakowie. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 156

BOŻEK M., LEITCH A.R., LIM Y.K., MOORE G., HAIZEL T., KUTA E. 2007. Chromosomy holokinetyczne w rodzaju Luzula DC. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007

BOŻEK M., LEITCH A.R., LIM Y.K., MOORE G., HAIZEL T., KUTA E. 2007. Holocentric chromosomes in genus Luzula. In: Conference dedicated to Prof. Mike Bennett: "Plant Genome Horizons: Vistas and Visions", Kew Gardens, London, 16-17 April 2007

BOŻEK M. 2007. Holocentric chromosomes in genus Luzula. In: Workshops CONGEN: "Population genetics modelling and habitat fragmentation: separating recent and ancient events for efficient conservation", Instituto Gulbekian de Ciencia, Oeiras, Portugal, 19-21 September 2007

CZAPIK R. 2007. Embriologia traw. W: L. Frey (red.) Księga polskich traw. Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków, s. 129-143

CZAPIK R. 2007. Evolution of embryological characters in grasses (Poaceae). In: Frey L. (ed.) Biological issues in grasses. W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 181-188

DARNOWSKI D.W., MOBERLY S., PŁACHNO B. 2007. Tiggerplants (Stylidium spp.; Stylidiaceae): A Previously Unrecognized Genus of Carnivorous Plants. In: Botany & Plant Biology. Botanical Society of America (conference abstract)

DROZDOWICZ A., PACZYŃSKA G., PIĘTA M. 2007. Zmiany w biocie śluzowców (Myxomycetes) Wąwozu Korytania w Ojcowskim Parku Narodowym. Prądnik, Prace i Materiały Muzeum im. Władysława Szafera 17: 61-70

DRUŻKOWSKI M. 2006 (wyd. 2007). Kształtowanie krajobrazu Pogórza Karpackiego - aspekty historyczne, współczesne i prognostyczne. W: Klimko R.J. (red.) Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu 15: 92-100

DZWONKO Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Wyd. Sorus i Instytut Botaniki UJ, Poznań-Kraków, ss 304

DZWONKO Z., LOSTER S. 2007. A functional analysis of vegetation dynamics in abandoned and restored limestone grasslands. Journal of Vegetation Science 18: 203-212

FLORJAN S. 2007. Powstawanie skamieniałości roślinnych poprzez mineralizację tkanek (Permineralization as mode of plant fossil preservation). W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 158

FLORJAN S. 2007. Procesy fosylizacji drewna. W: Sesja Naukowa Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 20 kwietnia 2007. Lista uczestników, Program Sesji, Abstrakty, s. 2

FLORJAN S. 2007. Uwagi o cechach mikromorfologicznych rozproszonych kutykul stawonogów z węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego [Remarks on micromorphological features of arthropod cuticles from the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous, Poland)]. W: Lipiarski I. (red.) XXX Sympozjum Geologia Formacji Węglonośnych Polski, Kraków, 18-19 kwietnia 2007, Materiały, s. 15-20

GERNAND D., GOLCZYK H., RUTTEN T., ILNICKI T., HOUBEN A., JOACHIMIAK A.J. 2007. Tissue culture triggers chromosome alterations, amplification and transposition of repeat sequences in Allium fistulosum. Genome 50: 435-442

GOLCZYK H., MUSIAŁ K., GREINER S., RAUWOLF U., HERRMANN R.G. 2007. Early meiotic events in Oenothera. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 24

HARAŃCZYK H., BACIOR M., OLECH M.A. 2007. Deep dehydration effect on Antarctic lichen Umbilicaria decussata by proton NMR and Sorption isotherm. In: AMPERE NMR School, Bukowina Tatrzańska, 24th-30th June 2007, p. 42

HARAŃCZYK H., BACIOR M., OLECH M.A. 2007. Deep dehydration effect on Antarctic lichens of Umbilicaria genus by NMR and sorption isotherm. In: 4th Kraków-Winnipeg Workshop on Imaging Technology, October 2 - 5, 2007

HARAŃCZYK H., BACIOR M., OLECH M.A. 2007. Rehydration from gaseous phase of Antarctic lichen Leptogium puberulum by proton NMR and sorption isotherm. In: AMPERE NMR School, Bukowina Tatrzańska, 24th-30th June 2007, p. 52

IZMAIŁOW R. 2007. Cyto-embriologiczne badania nad apomiktycznymi gatunkami: Alchemilla alpina L. i A. glabra Neyg. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 24

JAKUBOWSKA-GABARA J., MITKA J. 2007. Ancient wodland plant species in a landscape park in central Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76: 239-249

JOACHIMIAK A.J., KULA A. 2007. Cytogenetyka traw. W: Frey L. (red.) Księga polskich traw. Instytut Botaniki PAN im. W. Szafera, Kraków 2007. s. 108-128

KÖHLER P. 2007. Obszary polarne w dydaktyce Uniwersytetu Jagiellońskiego [Polar regions in didactic activities at the Jagiellonian University (Cracow, Poland)]. W: Zemanek A., Zemanek B. (red.) Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania. Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, Kraków, s. 305-316

KÖHLER P. 2007. Edward Tangl (1848-1905). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 52(2): 75-102

KÖHLER P. 2007. Etnobotanika historyczna Żywiecczyzny (na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego z 1883 r.) [Historical ethnobotany of the Żywiec region (base on the inquiry of Józef Rostafiński, 1883)]. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 112

KÖHLER P. 2007. Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists]. 63. Janina Felicja Małecka. Wiadomości Botaniczne 51(1/2): 96-101

KÖHLER P. 2007. Portrety Botaników Polskich [Portraits of Polish Botanists]. Belsazar (Baltazar) Hacquet (1739 lub 1740 -1815). Wiadomości Botaniczne 51(1/2): 46

KÖHLER P. 2007. Portrety Botaników Polskich [Portraits of Polish Botanists]. Jan Zerndt (1894-1945). Wiadomości Botaniczne 51(1/2): 45

KÖHLER P. 2007. Spis dziekanów i prodziekanów. W: Klepacki P., Zemanek A. (red.) Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ - historia i współczesność. Informator. Instytut Botaniki UJ, Kraków, s. 32-33

KÖHLER P. 2007. Zarys historii Zielnika Roślin Naczyniowych Lubelszczyzny Zakładu Systematyki Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (LBL) w Lublinie (do 2003 r.) [An outline history of the Herbarium of Vascular Plants of the Lublin Region at the Department of Plant Systematics of the Institute of Biology of the Maria Skłodowska-Curie University in Lublin (until 2003)]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 52(1): 191-216

KÖHLER P., CARR D. J. 2007. A somewhat obscure discoverer of plasmodesmata: Eduard Tangl (1848-1905). W: Kokowski M. (ed.) The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd ICESHS, Cracow, Poland, September 6-9, 2006 (E-book (with the online and CD versions). Cracow, The Press of the Polish Academy of Arts and Sciences, chapter 10 [Online edition of the Proceedings: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/proceedings.html]

KÖHLER P., ZIAJA J. 2007. Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists]. 62. Maria Alojza Reymann (Reymanówna). Wiadomości Botaniczne 51(1/2): 92-96

KONIECZNY R., LIBIK M., CYREK W. 2007. Oxidative markers of rhizogenesis in tissue culture of Mesembryanthemum crystallinum L. In: "Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production", 7th International Symposium in the Series "Recent Advances in Plant Biotechnology", Stara Lesna, Slovak Republic, June10-16 2007

KONIECZNY R., ŚWIERCZYŃSKA J., CZAPLICKI A.Z., BOHDANOWICZ J. 2007. Distribution of pectin and arabinogalactan protein epitopes during organogenesis from androgenic callus of wheat. Plant Cell Reports 26(3): 355-363

KOSTRAKIEWICZ K., WRÓBLEWSKA A. 2007. Zróżnicowanie genetyczne subpopulacji chronionego, klonalnego gatunku Iris sibirica L. W: W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 90

KOSTRAKIEWICZ K. 2006 (wyd. 2007). Seasonal rhythmicity of Iris sibirica (Iridaceae) population in the Kostrze district of Kraków (S Poland). Polish Botanical Studies 22: 311-316

KOSTRAKIEWICZ K. 2007. The effect of dominant species on numbers and age structure of Iris sibirica L. population in blue moor-grass meadow in Southern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 76(2): 165-173

KOTAŃSKA M., TOWPASZ K. 2007. Zbiorowiska łąkowe z Cirsium canum (L.) All. na Płaskowyżu Proszowickim. W: W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 91

KOZAK M. 2007. Wały przeciwpowodziowe w okolicach Opola ostoją rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych. W: W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 91

KUTA E., BOŻEK M., KONIECZNY R., PILARSKA M., POPIELARSKA M., SIUTA A. 2007. Embriologia eksperymentalna i kultury in vitro roślin, chromosomy holokinetyczne, mechanizmy procesów mikroewolucyjnych - modele badań. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007

KUTA E., KONIECZNY R., POPIELARSKA M., SIUTA A., PILARSKA M., BOHDANOWICZ J., ŚWIERCZYŃSKA M., KOZIERADZKA-KISZKURNO M. 2007. The usefulness of SEM and TEM images analysis in plant embryology, tissue culture and detection of mineral content in plant tissues. In: Electron Microscopy and Microanalysis Conference, Jagiellonian University, Kraków, 17-18 September 2007

KUTA E., SŁOMKA A., PILARSKA M., BOŻEK M., KELLNER K., KAWALEC P., BOHDANOWICZ J. 2007. Pollen heteromorphism in obligatory and facultative metallophytes of the genus Viola L. (section Melanium Gring.). In: Linnaean Society Palynology Specialist Group Meeting "Evolution and development of pollen and spores: an integrated approach", London, UK, 25 October 2007

ŁUCZYŃSKA K., IZMAIŁOW R. 2007. Procesy embriologiczne u Lotus corniculatus w skażonym środowisku hałdy galmanowej w okolicach Olkusza. W: Warsztaty "Roślinność i jej znaczenie na terenach pogórniczych (cynkowo-ołowiowych). Kraków, 27-28 lutego 2007 [Workshop "Vegetation and its importance in post-mining (zinc-lead) areas. Cracow, 28-29 February 2007]. Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W Szafera PAN, Kraków

ŁUCZYŃSKA K., IZMAIŁOW R. 2007. Procesy embriologiczne w zalążkach Lotus corniculatus L. z populacji hałd galmanowych. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 23-24

MADEJA J., WACNIK A., ŻYGA A., STANKIEWICZ E., WYSPASEK E., GUMINSKI W. 2007. Bacterial ancient DNA as an indicator of human presence in the past - its correlation with palynological and archaeological data. In: Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology. Annual Conference of the Association for Environmental Archaeology. środowisko i kultura - Environment and Human culture, vol 3, p. 93

MITKA J., SUTKOWSKA A., ILNICKI T., JOACHIMIAK A.J. 2007. Reticulate evolution of high-alpine Aconitum (Ranunculaceae) in the Eastern Sudetes and Western Carpathians (central Europe). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 49(2): 15-26

MLECZKO P. 2007. Ektomikoryzy w systematyce grzybów na przykładzie rodzaju Suillus. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 147

MLECZKO P. 2007. Grzyby wielkoowocnikowe dwóch hałd cynkowo-ołowiowych w południowej Polsce - różnorodność i potencjalne znaczenie dla funkcjonowania drzew na tych terenach [Macrofungi on two zinc-lead heaps in southern Poland - diversity and potential role in the performance of trees on those areas]. W: Warsztaty "Roślinność i jej znaczenie na terenach pogórniczych (cynkowo-ołowiowych). Kraków, 27-28 lutego 2007 [Workshop "Vegetation and its importance in post-mining (zinc-lead) areas. Cracow, 28-29 February 2007]. Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W Szafera PAN, Kraków, s. 23-24

MLECZKO P., KAŁUCKA I. 2007. Pine ectomycorrhizal roots characteristics in afforestations of different age planted on old fields. In: 4th International Symposium on Physiological Processes in Roots of Woody Plants. Book of Abstracts. Bangor, 16th-20th September 2007. University of Wales, Bangor, UK, p. 100

MLECZKO P., OCIEPA A.M. 2007. Entoloma ollare, a species of subgenus Claudopus , new to Poland. Polish Botanical Journal 52(2): 165-170

MLECZKO P., RONIKIER M. 2007. Features of ectomycorrhizae confirm molecular phylogenetics of Suillus (Boletales) rather than carpophore-based systametics: insight from studies on Suillus variegatus and related species. Nova Hedwigia 84(1-2): 1-20

NOBIS M. 2007. Rośliny naczyniowe zachodniej części Przedgórza Iłżeckiego (Wyżyna Małopolska) [Vascular plants of the Western part of the Iłża Foreland (Małopolska upland)]. Prace Botaniczne 40: 1-458

NOBIS M. 2007. Bromus ramosus (Poaceae) w Beskidzie Niskim. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14(2):

NOBIS M., KOZAK M., BARTOSZEK W. 2007. New data on the distribution of Arabis recta (Brassicaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 52(2): 119-123

NOBIS M., KOZAK K. 2007. Veronica praecox All. w południowej Polsce: uwagi dotyczące rozmieszczenia, liczebności i wymagań siedliskowych. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14(2)

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2007. Distribution and habitat preferences of Festuca amethystina subsp. ritschlii (Poaceae) on the eastern distribution limit. W: Frey L. (ed.) Botanical issues in grasses. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 37-47

NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M., PRZEMYSKI A. 2007. Występowanie Conringia orientalis (Brassicaceae) i Scandix pecten-veneris (Apiaceae) na obszarze Niecki Nidziańskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14(1): 49-59

OCIEPA A.M. 2007. Jurassic liverworts from Mount Flora, Hope Bay, Antarctic Peninsula. Polish Polar Research 28(1): 31-36

OKLEJEWICZ K., GUTKOWSKA B., KRAWCZYK R., NOBIS A., TRąBA C., WOLAŃSKI P. 2007. Materiały florystyczne z Doliny Sanu. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14(1): 27-38

OLECH M. 2007. Badania lichenologiczne i eksploracje polarne (Dorobek Uniwersytetu Jagiellońskiego). W: Zemanek A., Zemanek B. (red.). Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania [Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks]. Ogród Botaniczny-Instytut Botaniki UJ, Kraków, s. 275-303

OLECH M. 2007. Różnorodność gatunkowa porostów morskiej i kontynentalnej Antarktyki - studium porównawcze. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 126

OSYCZKA P., DUTKIEWICZ E.M., OLECH M. 2007. Trace elements concentrations in selected moss and lichen species collected within Antarctic research station. Polish Journal of Ecology 55(1): 39-48

OSYCZKA P., FLAKUS A., WĘGRZYN M., CYKOWSKA B. 2007. Cladonia crispata var. cetrariiformis (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) in the Tatra Mts. Biologia (Bratislava) 62(2): 144-147

PILARSKA M., CZAPLICKI A.Z., KONIECZNY R. 2007. Patterns of pectin epitope expression during shoot and root regeneration in androgenic cultures of two wheat cultivars. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 49(2): 69-72

PILARSKA M., KONIECZNY R., ILNICKI T. 2007. Structural aspects of somatic embryogenesis in zygotic embryo culture of Trifolium nigrescens. In: "Plant Biotechnology: Impact on High Quality Plant Production", 7th International Symposium in the Series "Recent Advances in Plant Biotechnology", Stara Lesna, Slovak Republic, June10-16 2007

PILARSKA M., SIUTA A., BOŻEK M., KUTA E. 2007. Fiołki cynkowe V. lutea ssp. calaminaria, V. lutea ssp. westfalica - pochodzenie, rozmnażanie, adaptacja do warunków skażonego środowiska. W: Warsztaty "Roślinność i jej znaczenie na terenach pogórniczych (cynkowo-ołowiowych). Kraków, 27-28 lutego 2007 (Workshop "Vegetation and its importance in post-mining (zinc-lead) areas. Cracow, 28-29 February 2007). Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W Szafera PAN, Kraków

PŁACHNO B.J., ŚWIąTEK P., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., ADAMUS K., FABER J. 2007. Carnivory in Genlisea. In: Electron Microscopy and Microanalysis Conference, Jagiellonian University, Kraków, 17-18 September 2007, p. 49

PŁACHNO B.J. 2007. "Słodkie ale niebezpieczne": miodniki u roślin mięsożernych. W: VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biologia Kwitnienia Roślin i Alergie Pyłkowe", Lublin, 8-9 listopada 2007, s. 8

PŁACHNO B., FABER J. 2007. "Mokra" mikroskopia skaningowa. Wszechświat 108(1-3): 45-47

PŁACHNO B.J., ADAMEC L. 2007. Differentiation of Utricularia ochroleuca and U. stygia populations in Třeboň Basin, Czech Republic, on the basis of quadrifids glands. Carnivorous Plant Newsletter 36: 87-95

PŁACHNO B.J., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., ŚWIĄTEK P. 2007. Functional utrastructure of Genlisea (Lentibulariaceae) digestive hairs. Annals of Botany 100: 195-203 (doi:10.1093/aob/mcm109)

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P., WISTUBA A. 2007. The giant extra-floral nectaries of carnivorous Heliamphora folliculata; architecture and ultrastructure Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 49(2): 91-104

PŁACHNO B.J., ŚWIąTEK P., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., ADAMUS K., FABER J. 2007. Carnivory in Genlisea. In: Electron Microscopy and Microanalysis Conference, Jagiellonian University, Kraków, 17-18 September 2007, p. 49

PŁACHNO B.J. 2007. "Sweet but dangerous": nectaries in carnivorous plants. Acta Agrobotanica 60 (2): 31-37

PŁACHNO B.J. 2007. Cyrtocrynidy (Crinoidea, Cyrtocrinida) oksfordu Zalasu [Oxfordian Cyrtocrinids (Crinoidea, Cyrtocrinida) of Zalas near Cracow (Polish Jura)]. W: Ogólnopolska Konferencja Naukowych Kół Geologicznych, Kraków 30.11-2.12 2007. Materiały Konferencyjne, s. 53-55

PŁACHNO B.J. 2007. Masozravý mikrosvĕt Bartosze Płachna 1. díl. Masozravé Rostliny 1: 21 (+ okładka)

POPIELARSKA-KONIECZNA M., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., GÓRALSKI G., ŚWIERCZYŃSKA J., BOHDANOWICZ J. 2007. Ultrastructural features and chemical nature of extracellular matrix in kiwifruits endosperm-derived callus. In: 3rd Conference of Polish Society of Experimental Plant Biology, Warsaw, Poland, 26-30 August 2007

SIUTA A., KUTA E. 2007. Mechanizmy tolerancji i odporności roślin na podwyższony poziom metali ciężkich w glebie na przykładzie populacji Viola tricolor L. z hałd cynkowo-ołowiowych południowej Polski. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007

SIUTA A., KUTA E. 2007. Procesy mikroewolucyjne roślin w warunkach skażonego środowiska na przykładzie populacji Viola tricolor z hałd pogórniczych. W: Warsztaty "Roślinność i jej znaczenie na terenach pogórniczych (cynkowo-ołowiowych). Kraków, 27-28 lutego 2007 (Workshop "Vegetation and its importance in post-mining (zinc-lead) areas. Cracow, 28-29 February 2007). Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W Szafera PAN, Kraków

SIUTA A., KUTA M., LIBIK-KONIECZNY M., MISZALSKI Z. 2007. Activity of some antioxidative enzymes and the level of H2O2 in Viola tricolor L. plants originating from sites contaminated with heavy metals. In: Seventh International Conference: "Ecophysiological Aspects of Plant Responses to Stress Factors", Cracow, Poland, 19-22 September 2007

SIWEK M., IZMAIŁOW R. 2007. Rozmnażanie Armeria maritima (Mill.) Willd. s.l., metalofitu z cynkowo-ołowiowych hałd pogórniczych. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 30

SOBIECH K., WĘGRZYN M., OSYCZKA P. 2007. Charakterystyka i rozmieszczenie endemicznych dla Andów gatunków rodzaju Psiloparmelia Hale, w Kanionie Colca i Dolinie Wukanów (południowe Peru). W: Mirek Z., Flakus A. (red.) Polskie badania środowiska przyrodniczo-kulturowego w Ameryce Łacińskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 28-30 maja 2007, s. 36

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2007. Elementy fitogeograficzne we florze zbiorowisk ziołoroślowych w Karpatach. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 71

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2007. The role of subalpine species in recent plant diversity of the Carpathians. In: 49th Annual Conference of the International Association for Vegetation Science. Book of Abstracts. Palmerston North, New Zealand, p. 58

SUTKOWSKA A., MITKA J., GLIMOS E., WARZECHA T. 2007. Phylogenetic relations among selected species of genus Bromus, subgenus Festucaria (Poaceae). In: Frey L. (ed.) Biological issues in grasses. W Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, p. 169 - 179

SZELĄG Z., ILNICKI T., NIKETIĆ M. 2007. Diploid chromosome numbers in five Hieracium species from Serbia and Montenegro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 49(1): 119-121

TOWPASZ K. 2007. Trawy w zbiorowiskach synantropijnych Płaskowyżu Proszowickiego. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, Supplementum 9: 43-50

TOWPASZ K., BARABASZ-KRASNY B. 2007. Zróżnicowanie fitosocjologiczne zbiorowisk leśnych i zaroślowych w rolniczym krajobrazie Płaskowyżu Proszowickiego. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 104

TOWPASZ K., KOTAŃSKA M. 2007. Vegetation diversity of the stronghold in Stradów. In: Nikel A., Paul W., Wilk Ł. (eds.) 14th Symposium of the International Work Group for Palaeoethnobotany, Kraków, Poland, 17-23 June 2007. Excursion guidebook, p. 30-31

WĘGRZYN M. 2007. Nowe gatunki porostów i grzybów naporostowych Polskich Tatr. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 133

WOŁOWSKI K., PŁACHNO B.J. 2007. Traps of carnivorous plants (Genlisea sp.) as habitats of algae. In: XXVI International Phycological Conference, Lublin-Nałęczów, Poland, 17th-20th May 2007, p. 33

ZAJĄC A., ZAJĄC M. (co-authors) 2007. Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe (Alchemilla and Aphanes). A. Kurtto, S.E. Frohner, L. R. Lampinen (eds.). The Committee for mapping the Flore of Europe and Societas Biologica Fennica, Vanamo, pp. 200

ZAJĄC A. 2007. Moje widzenie botaniki w Polsce na poczatku XXI wieku [My insight into the Polish botany at the beginning XXI century]. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 10

ZAJĄC A. 2007. Moje widzenie krakowskiej szkoły geobotanicznej [Cracow scientific geobotanical school in my view]. W: Zemanek A., Zemanek B. (red.). Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania [Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks]. Ogród Botaniczny-Instytut Botaniki UJ, Kraków, s. 81-88

ZAJĄC M. 2007. Aspekty fitogeograficzne rejonu Flora Cracoviensis Secunda [Phytogeographical aspects of region worked out in Flora Cracoviensis secunda]. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 74

ZAJĄC M. 2007. Kartografia florystyczna w badaniach flory polskiej - rola ośrodka krakowskiego [Floristic cartography in the Polish flora investigations - the importance of Cracow center]. W: Zemanek A., Zemanek B. (red.). Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania [Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks]. Ogród Botaniczny-Instytut Botaniki UJ, Kraków, s. 179-196

ZAJĄC M., A. ZAJĄC. 2007. Fitogeografia traw występujących w Polsce. W: L. Frey (red.) Księga Polskich Traw. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 169-188

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2007. Potamogeton pusillus L. s. s. oraz Potamogeton berchtoldii Fieb. w Polsce. Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 110

ZDEBSKA D. 2007. Mezozoiczna paproć drzewiasta z płd-zach. Polski. W: Sesja naukowa sekcji paleobotanicznej PTB, Warszawa. Abstrakty, s. 15

ZDEBSKA D. 2007. Paleobotanika - główne kierunki badań. W: Zemanek A., Zemanek B. (red.). Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania [Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks]. Ogród Botaniczny-Instytut Botaniki UJ, Kraków, s. 197-212

ZEMANEK A. 2006 (wyd. 2007). Pro memoria (K. Szafnagel, J. Niekrasz. Sz. Syreński (Syreniusz), A. Kozłowska, T. Wilczyński, E. Ralski). Wiadomości Botaniczne 50(1/2): 61-62

ZEMANEK A. 2006 (wyd. 2007). Pro memoria (W. Szafer, J. Warszewicz, A.J. ślendziński, I. Hoppe, H. Wysocka-Bujalska, S.W. Grzymała, S. Tołpa). Wiadomości Botaniczne 50(3/4): 58-59

ZEMANEK A. 2007. Pro memoria (W. Pol, E. Godlewski sen., L. Nowakowski, W. Siemaszko, Z. Czubiński, W.J. Łuszczewski, W. Konopacka, J.K. Muszyński, W.F. Augustynowicz). Wiadomości Botaniczne 51 (1/2): 59-61

ZEMANEK A. 2007. Stanisław Wyspiański a botanika. W: Zielnik Wyspiańskiego. Katalog wystawy w Kamienicy Szołayskich - oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, 13 kwietnia - 2 września 2007. Wydawnictwo Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 11-14

ZEMANEK A. 2007. Zapiski o życiu i dziele Karola Linneusza [Notes about life and work of Carl Linnaeus]. W: "Botanika w Polsce - sukcesy, problemy, perspektywy", Streszczenia referatów i plakatów, 54 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego Szczecin, 3-8 września 2007, s. 10-12

ZEMANEK A. 2007.Geneza krakowskich botanicznych szkół naukowych [Origin of Cracow scientific botanical schools]. W: Zemanek A., Zemanek B. (red.). Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania [Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks]. Ogród Botaniczny-Instytut Botaniki UJ, Kraków, s. 25-80

ZEMANEK A., UBRIZSY SAVOIA A., ZEMANEK B. 2007. The beginnings of ecological thought in the Renaissance: an account based on the Libri picturati A. 18-30 collection of water-colours. Archives of Natural History (London) 34(1): 87-108

ZEMANEK A., ZEMANEK B. (red.) 2007. Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania [Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks]. Kraków, Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, ss. 374

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2007. Methodology of Renaissance botany and the 'Libri picturati' (A. 18-30) watercolour collection. W: Kokowski M. (ed.) The Global and the Local: The History of Science and the Cultural Integration of Europe. Proceedings of the 2nd ICESHS, Cracow, Poland, September 6-9, 2006 (E-book (with the online and CD versions). Cracow, The Press of the Polish Academy of Arts and Sciences, p. 631-636 [Online edition of the Proceedings: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/proceedings.html; online access to the text: http://www.2iceshs.cyfronet.pl/2ICESHS_Proceedings/Chapter_20/R-12_Zemanek.pdf]

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2007. Wstęp. W: Zemanek A., Zemanek B. (red.). Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania [Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks]. Ogród Botaniczny-Instytut Botaniki UJ, Kraków, s. 7-10