Research & Scientific Collaboration

Publications

Please select a year from the menu on the right side or use Jagiellonian University Repositor searcher (current data base till 2013).

International Collaboration

 • University of Tirana
 • University of Vienna
 • Palacky University Olomouc
 • University of Life Sciences Prague
 • University of Ostrava
 • Vilnius University
 • National Museum of Natural History
 • University of Cologne
 • Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
 • Institute of Plant. Genetics and Biotechnology Nitra
 • University Uppsala
 • University of Lviv
 • Natural History Museum
 • Society for the History of Natural History
 • Universita di Pisa

Collaboration with Polish Institutions

 • Bieszczadzki Park Narodowy
 • Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Botaniki im. W Szafera PAN w Krakowie
 • Instytut Ekspertyz Sądowych  w Krakowie
 • Instytut Fizjologii Roślin Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
 • Instytut Ochrony Przyrody
 • Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Małopolskie Centrum Biotechnologii, Ośrodek Bioremediacji
 • Ojcowski Park Narodowy
 • Politechnika Gdańska
 • Polska Akademia Nauk Pracownia Analiz Molekularnych
 • Tatrzańska Stacja Terenowa Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Participation of Staff in International Scientific Associations

 • Association of Polar Early Career Scientits (APESC)
 • Bryological and Lichenological Association for Central Europe (BLAM)
 • Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie (DGGTB)
 • European Cell Biology Organization (ECBO)
 • European Heavy Metal Ecology Network
 • European Mycological Association
 • European Society for the History of Science
 • International Association for Vegetation Science (IAVS)
 • International Association of Sexual Plant Reproduction Research (IASPRR)
 • International Buckwheat Research Association (IBRA)
 • International Carnivorous Plant Society
 • International Mycorrhiza Society
 • International Organization of Plant Biosystematists
 • Society for the History of Natural History

Participation of Staff in Polish Scientific Associations

 • Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Komisja Biologiczna Krakowskiego Oddziału PAN
 • Komisja Embriologii i Morfologii PAU
 • Komisja Historii Nauki PAU
 • Komitet Botaniki PAN
 • Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne
 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne
 • Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych
 • Rada Naukowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera, PAN
 • Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
 • Rada Naukowa Magurskiego Parku Narodowego
 • Regionalna Rada Ochrony Przyrody
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej
 • Towarzystwo Naukowe Modern Phytomorphology

Journal - Acta Biologica Cracoviensia series Botanica

The Official Publication of the Biological Commission of the Polish Academy of Sciences - Cracow Branch and the Jagiellonian University.
Devoted to plant anatomy, morphology, cytology, genetics, karyology, embryology, tissue culture, physiology and biosystematics.

Online version of the Journal

Electronic version publisher: De Gruyter Open
http://www.degruyteropen.com