Artur Pliszko

Dane adresowe (address)

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.13
e-mail: artur.pliszko@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-27

Wykształcenie, posiadane dyplomy i stopnie naukowe

2001–2006 – studia magisterskie, Wydział Biologiczno-Chemiczny, Uniwersytet w Białymstoku, dyplom magisterski (2006), tytuł zawodowy magistra biologii w zakresie biologii środowiskowej

2008–2012 – studia doktoranckie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, dyplom doktorski (2012), stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologii

Dotychczasowe zatrudnienie

01.10.2012–31.01.2013 – asystent z dr, w wymiarze 1/2 etatu, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

01.02.2013–31.01.2016 – asystent z dr, w wymiarze pełnego etatu, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

01.02.2016–obecnie – adiunkt z dr, w wymiarze pełnego etatu, Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zainteresowania badawcze

  • Taksonomia roślin i fitogeografia
  • Hybrydyzacja pomiędzy obcymi a rodzimymi gatunkami roślin naczyniowych
  • Inwazyjne gatunki roślin i homogenizacja biotyczna
  • Ochrona przyrody

Zajęcia dydaktyczne

Prowadzenie zajęć dydaktycznych
Botanika systematyczna (WBNZ-445AD, WBNZ-445-BC) – ćwiczenia (lata 2014–2015)
Botanika – zajęcia terenowe (WBNZ-446) – ćwiczenia terenowe i laboratorium (lata 2009-2015)
Botanika – zajęcia terenowe (WBNZ-918) – ćwiczenia terenowe (od 2016 r.)
Diversity and evolution of plants (WBNZ-863) – wykład (lata 2018–2019)
Flora i fauna Polski (WBNZ-930) – ćwiczenia terenowe (od 2017 r.)
Grzyby i porosty (WBNZ-715) – ćwiczenia terenowe (lata 2016–2017)
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt (WBNZ-991) – ćwiczenia terenowe i konwersatorium (od 2018 r.)
Ochrona środowiska i przyrody (WBNZ-411) – konwersatorium (od 2015 r.)
Ochrona środowiska i przyrody (WBNZ-411) – wykład (od 2018 r.)
Pracownia licencjacka (WBNZ-894) – pracownia (lata 2016–2019)
Pracownia specjalizacyjna: semestr 1 (WBNZ-663m) – pracownia (lata 2019–2020)
Pracownia specjalizacyjna: semestr 2 (WBNZ-664m) – pracownia (2020 r.)
Praktyczna ochrona przyrody (WB.IB.M-OP-U14) – ćwiczenia i ćwiczenia terenowe (2016)
Proseminarium (WB.IB.M-OP-025) – seminarium (2014 r.)
Roślinność Wyżyny Małopolskiej (WBNZ-901) – ćwiczenia terenowe (2015 r.)
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (WBNZ-913) – ćwiczenia (od 2016 r.)
Technologie informatyczne (WBNZ-937) – warsztat (lata 2016–2017)
Warsztaty Botaniczne (WBNZ-912) – ćwiczenia (od 2015 r.)
Warsztaty terenowe z botaniki (WBI.IB.WAR) – ćwiczenia terenowe (2019 r.)
Zajęcia terenowe z botaniki systematycznej (WB.IB.M-OP-012b) – ćwiczenia terenowe (2014 r.)
Zbiorowiska roślinne w krajobrazie Polski (WG.IG-3314-D) – ćwiczenia (2016 r.)

Koordynowanie zajęć dydaktycznych
Inwazyjne gatunki roślin, grzybów i zwierząt (WBNZ-991) – ćwiczenia terenowe i konwersatorium (od 2018 r.)
Warsztaty terenowe z botaniki (WBI.IB.WAR) – ćwiczenia terenowe (od 2019 r.)

Opieka nad pracami dyplomowymi
Prace licencjackie: 3 (ukończone)
Prace magisterskie: 1 (w trakcie realizacji)

Wykaz publikacji z bazy JCR

Kostrakiewicz-Gierałt K., Pliszko A., Gmyrek-Gołąb K. 2020. The effect of visitors on the properties of vegetation of calcareous grasslands in the context of width and distances from tourist trails. Sustainability 12(2), 454: 1–28. Doi: 10.3390/su12020454

Pliszko A. 2020. First record of Asian Cardamine occulta Hornem. (Brassicaceae) in Poland. BioInvasions Records 9(3):655-659. Doi: 10.3391/bir.2020.9.3.20

Pliszko A., Klimek B., Kostrakiewicz-Gierałt K. 2020. Effect of shoot cutting on trace metal concentration in leaves and capitula of potential phytoaccumulator, invasive Erigeron annuus (Asteraceae). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 104:668–672. Doi: 10.1007/s00128-020-02844-7

Pliszko A., Kostrakiewicz-Gierałt K. 2020. Effect of pappus removal on seed germination in Solidago ×niederederi (Asteraceae) and closely related species. Biologia 75(9):1241-1249. Doi: 10.2478/s11756-020-00506-x

Słomka A., Gubernat M., Pliszko A., Bothe H. 2020. The unusual property of the sand violet, Viola rupestris, to cope with heavy metal toxicity. Flora 271, 151663. Doi: 10.1016/j.flora.2020.151663

Nalewajko-Sieliwoniuk E., Pliszko A., Nazaruk J., Barszczewska E., Pukszta W. 2019. Comparative analysis of phenolic compounds in four taxa of Erigeron acris s. l. (Asteraceae). Biologia 74:1569–1577. Doi: 10.2478/s11756-019-00332-w

Pliszko A. 2019. Erigeron acris subsp. podolicus (Besser) Nyman (Asteraceae). pp. 171–172. In: Nobis M. et al., Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 8. Botany Letters 166(2): 163–188. Doi: 10.1080/23818107.2019.1600165

Pliszko A. 2019. Typification of two natural hybrids in Rumex (Polygonaceae). Kew Bulletin 74(1)-17:1–4. Doi: 10.1007/S12225-019-9803-8

Pliszko A., Kostrakiewicz-Gierałt K. 2019. The importance of sexual, asexual and mixed ramet clusters in production of descendant ramets in populations of Solidago ×niederederi (Asteraceae). Biologia 74: 953–960. Doi: 10.2478/s11756-019-00233-y

Jaźwa M., Jędrzejczak E., Klichowska E., Pliszko A. 2018. Predicting the potential distribution area of Solidago ×niederederi (Asteraceae). Turkish Journal of Botany 42(1): 51–56. Doi: 10.3906/bot-1703-17

Pliszko A. 2018. Erigeron acris L. subsp. angulosus (Gaudin) Vacc. (Asteraceae), a new taxon in the flora of Poland. Acta Botanica Croatica 77(1): 102–104. Doi: 10.1515/botcro-2017-0020

Pliszko A., Kostrakiewicz-Gierałt K. 2018. Effect of cold stratification on seed germination in Solidago ×niederederi (Asteraceae) and its parental species. Biologia 73(10): 945–950. Doi: 10.2478/s11756-018-0113-7

Pliszko A., Kostrakiewicz-Gierałt K. 2018. The morphological intermediacy of Erigeron ×huelsenii (Asteraceae), a hybrid between E. acris and E. canadensis. Turkish Journal of Botany 42(4): 543–550. Doi: 10.3906/bot-1711-27

Puchałka R., Rutkowski L., Popa M.-O., Pliszko A., Piwczyński M. 2018. Bur-Chervil Anthriscus caucalis M. Bieb. (Apiaceae) – potentially invasive species in forests. Baltic Forestry 24(2): 189–200.

Pliszko A., Jaźwa M. 2017. Floristic composition of vegetation in habitats suitable for Erigeron ×huelsenii (Asteraceae). Acta Botanica Croatica 76(1): 9–14. Doi: 10.1515/botcro-2016-0040

Pliszko A., Kostrakiewicz-Gierałt K. 2017. Resolving the naturalization strategy of Solidago ×niederederi (Asteraceae) by the production of sexual ramets and seedlings. Plant Ecology 218(11–12): 1243–1253. Doi: 10.1007/s11258-017-0762-6

Pliszko A., Nobis M. Nowak A. 2017. Erigeron annuus (L.) Desf. (Asteraceae). pp. 25–26. In: Nobis M. et al., Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 6. Botany Letters 164(1): 23–45. Doi: 10.1080/23818107.2016.1273134

Pliszko A., Zalewska-Gałosz J. 2016. Molecular evidence for hybridization between invasive Solidago canadensis and native S. virgaurea. Biological Invasions 18(11): 3103–3108. Doi: 10.1007/s10530-016-1213-3

Pliszko A. 2015. Neotypification of Solidago ×niederederi (Asteraceae). Phytotaxa 230(3): 297–298. Doi: 10.11646/phytotaxa.230.3.10

Pliszko A. 2015. Taxonomic revision and distribution of Erigeron acris s. l. (Asteraceae) in Poland. Phytotaxa 208(1): 021–033. Doi: 10.11646/phytotaxa.208.1.2

Pliszko A., Heise W. 2015. Typification of the names and taxonomic status of selected vascular plant taxa described by Max Eugen Heinrich Grütter. Phytotaxa 202(3): 231–232. Doi: 10.11646/phytotaxa.202.3.9

Zalewska-Gałosz J., Pliszko A., Bobrov A.A. 2015. Ranunculus ×gluckii. pp. 311–312. In: Nobis M. et al., Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 4. Acta Botanica Gallica: Botany Letters 162(4): 301–316. Doi: 10.1080/12538078.2015.1090329

Migdałek G., Kolczyk J., Pliszko A., Kościńska-Pająk M., Słomka A. 2014. Reduced pollen viability and achene development in Solidago ×niederederi Khek from Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(3): 251–255. Doi: 10.5586/asbp.2014.025

Ogólny dorobek publikacyjny

Udział w konferencjach

Udział w konferencjach krajowych

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „O ziołach i przyrodzie Suwalszczyzny”, Suwałki 20-22 sierpnia 2019. Udział czynny – wygłoszenie referatu „Hybrydyzacja z gatunkiem rodzimym jako skutek inwazji Solidago canadensis i S. gigantea (Asteraceae) w polskiej części Pojezierza Litewskiego”.

58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Botanika bez granic, 1–7 lipca 2019, Kraków. Udział bierny – współautorstwo referatu (prezentacji) „Zróżnicowanie wybranych cech owoców u inwazyjnego gatunku Echinocystis lobata (Cucurbitaceae)”.

„Inwazyjne gatunki roślin obcego pochodzenia – inwentaryzacja, rozprzestrzenianie się, metody zwalczania”, 1-2września 2015 r., Gawrych Ruda, Wigierski Park Narodowy. Udział czynny – wygłoszenie referatu „Czarna lista inwazyjnych roślin naczyniowych Pojezierza Zachodniosuwalskiego”.

„Inwazyjne gatunki obcego pochodzenia zagrożeniem dla rodzimej przyrody”, 3-6 września 2014 r., Gawrych Ruda, Wigierski Park Narodowy. Udział czynny – przedstawienie posteru „Zdolność do hybrydyzacji z rodzimymi gatunkami roślin jako przejaw inwazyjności obcych gatunków we florze Polski”.

“Ochrona przyrody w Polsce wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych” Kraków, 24-25 października 2013, Instytut Ochrony Przyrody PAN. Udział czynny – przedstawienie posteru „Występowanie Solidago ×niederederi w Polsce jako przejaw inwazyjności Solidago canadensis”.

Udział w konferencjach międzynarodowych

10th Interdisciplinary Conference Nature-Human-Culture. Cracow, Poland, 13-16 June 2019. Udział czynny – przedstawienie posteru “Effect of pappus removal on seed germination in Solidago ×niederederi (Asteraceae) and closely related species”.

International workshop on ecological connectivity modelling. Kraków, 6-8 March 2018. Udział bierny – współautorstwo posteru “The potential habitat of invasive plant species. Conservative and innovative approach”.

27th Congress of the European Vegetation Survey 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. Udział bierny – współautorstwo posteru “Regeneration ability from shoot fragments in Solidago ×niederederi (Asteraceae) and its parental species”.

NEOBIOTA 2016 – 9th International Conference on Biological Invasions. Vianden, Luxembourg, 14–16 September 2016. Udział bierny – współautorstwo posteru “Current and potential distribution of Solidago × niederederi (Asteraceae) in Poland”.

The 11th International Conference “Synanthropization of flora and vegetation”, September 11-13, 2014, Poznań & Obrzycko, Poland. Udział bierny – współautorstwo posteru “Reproduction success and pollen limitation in natural and anthropogenic populations of orchid Malaxis monophyllos (L.) Sw.”.

Recenzje dla czasopism

  • BioInvasions Records (2020)
  • Botany Letters (2017)
  • Botanica Lithuanica (lata 2015, 2016, 2018)
  • Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica (2020)
  • Nauka Przyroda Technologie (2019)
  • Thaiszia – Journal of Botany (2017)

Działalność popularyzatorska i edukacyjna

Fascynujący Świat Roślin – piąta edycja Fascination of Plants Day – warsztaty terenowe dla młodzieży (17.05.2019 r.)

Małopolska Noc Naukowców 2018 – warsztaty dla młodzieży i dorosłych (28.09.2018 r.)

Małopolska Noc Naukowców 2019 – warsztaty dla młodzieży i dorosłych (27.09.2019 r.)

Noc Biologów 2019 – wykład dla młodzieży i dorosłych (11.01.2019 r.)

Współpraca w ramach projektu edukacyjnego Akademia Młodych Biologów Lykeion – Młodzi dla przyrody realizowanego przez Pracownię Biologii Pałacu Młodzieży w Katowicach przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Głos Natury – wygłoszenie wykładu i przeprowadzenie ćwiczeń (24.11.2018 r.)

Współpraca w ramach projektu edukacyjnego Akademia Młodych Biologów Lykeion realizowanego przez Pracownię Biologii Pałacu Młodzieży w Katowicach przy współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym Głos Natury – wygłoszenie wykładu i przeprowadzenie ćwiczeń (30.11.2019 r.)

Współpraca z Centrum Aktywności Seniora Geriatrics i Muzeum Geologicznym Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – zajęcia terenowe i kameralne dla seniorów z Centrum Aktywności Seniora Geriatrics (01.07.2020 r., 02.09.2020 r.)

Współpraca z Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk – wykład dla młodzieży (2018 r.)