Joanna Zalewska-Gałosz

Dane adresowe (address)

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.26
e-mail: joanna.zalewska-galosz@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-81

Edukacja, stopnie naukowe

2012 - habilitacja, rozprawa habilitacyjna pt. "Interspecific hybridisation as a source of Potamogeton diversity: morphological, anatomical and molecular studies on selected hybrid taxa", Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2001 - doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. "Rodzaj Potamogeton L. w Polsce - taksonomia i rozmieszczenie", Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1997-2001 - Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1997 - magister biologii, specjalność biologia ogólna, praca magisterska pt. "Flora doliny Przemszy na odcinku od Mysłowic do Oświęcimia", Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1992-1997 - studia magisterskie kierunek biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zatrudnienie

Od 2003 adiunkt w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2001-2003 asystent w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Tematyka badawcza

Zainteresowania:
Taksonomia rodzajów: Potamogeton, Najas, Batrachium, różnorodność taksonomiczna rodzaju Potamogeton w Polsce i Krajach Nadbałtyckich, plastyczność roślin wodnych, hybrydyzacja i mikroewolucja, genetyka populacji, biochemiczne i molekularne techniki stosowane w taksonomii roślin i genetyce populacji, roślinność wodna, ochrona rzadkich taksonów wodnych i ich zbiorowisk, monitorowanie ekosystemów wodnych.

Projekty badawcze:
Kierownik projektu finansowanego ze środków NCN - "Aspekty taksonomiczne i mikroewolucyjne w rodzaju Batrachium" (2011/01/B/NZ8/00099, OPUS 1); w trakcie realizacji.

Kierownik czterech zakończonych projektów badawczych finansowanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
- MNiSW nr N303 098 32/3404 - "Przestrzenna analiza różnorodności genetycznej wybranych taksonów Potamogeton - wpływ hybrydyzacji i introgresji" (2007-2009).
- KBN nr 3PO4G 089 23 - "Pochodzenie, pozycja systematyczna i zależności pomiędzy zmiennością genetyczną i fenetyczną wybranych taksonów Potamogeton" (2002-2004).
- KBN nr 6PO4G 063 20 - "Rozmieszczenie, ekologia i ochrona mieszańcowych taksonów rodzaju Potamogeton w Polsce", (2000-2001).
- KBN nr 6PO4G 043 15 - "Problemy przeżywania przedstawicieli rodzaju Najas L. we florze Polski" (1998-1999).

Realizowane tematy badawcze:
Taksonomia Ranunculus sect. Batrachium.
Analiza cech morfologicznych i genetycznych wybranych mieszańców Potamogeton.
Zastosowanie fingerprintingu genomowego (AFLP) w badaniach procesów krzyżowania się gatunków rdestnic wąskolistnych - wpływ hybrydyzacji na strukturę genetyczną populacji.
Analiza wewnątrz i międzypopulacyjnej zmienności genetycznej Potamogeton rutilus z wybranych stanowisk w Europie centralnej.
Typifikacja nazw taksonów Potamogeton zaproponowanych z obszaru Krajów Nadbałtyckich.

Ekspedycje naukowe

Badania terenowe:
Ukraina (Krym) 1995, Hiszpania 1996, obszar śródziemnomorski (Chorwacja, Bośnia i Hercegowina 2002), Litwa 2007, Łotwa i Estonia 2008, Republika Czeska 2008, Chorwacja 2012, Gruzja 2015.

Krótkie staże badawcze w instytucjach zagranicznych:
Litwa, Vilno (herbaria WI, BILAS) 2007; Estonia (herbaria TAA, TU, TAM) 2008; Łotwa (herbaria RIG, DAU) 2008; Finlandia, Helsinki (herbarium H) 2008; Dania, Kopenhaga (herbarium C) 2008.

Dydaktyka

Kursy:
Ocena Oddziaływania inwestycji na środowisko
Monitoring przyrodniczy
Waloryzacja przyrodnicza
Ochrona środowiska i przyrody (konwersatorium)
Roślinność Wyżyny Małopolskiej
Rośliny zarodnikowe (mszaki)
Filogeneza świata roślin
Botanika - zajęcia terenowe
Warsztaty botaniczne
Diversity and Evolution of Plants (kurs w języku angielskim)

Opiekun zakończonych prac magisterskich i licencjackich:
- mgr Anna Hebenstreit (2012) - "Analiza zmienności i struktury genetycznej zagrożonych wyginięciem w Polsce populacji Carex pediformis".
-  mgr Monika Jaworska-Dubiel (2011) - "Zmienność genetyczna wybranych taksonów z rodzaju Batrachium występujących w Polsce".
- mgr Maria Janicka (2010) - "Szata roślinna ostańców skalnych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego".
- mgr Barbara Winiarska (2010) - "Carex pediformis C.A. Meyer w Ojcowskim Parku Narodowym"
- mgr Donata Siatka (2008) - "Charakterystyka florystyczna stanowisk archeologicznych Chełm (Podgórze Bocheńskie) i Grodzisko (Beskid Wyspowy)".
- lic. Anna Dubiel (2011) - "Analiza zmienności i struktury genetycznej Potamogeton rutilus - gatunku rzadkiego w Europie i zagrożonego wyginięciem w Polsce".
- lic. Katarzyna Brańka (2008) - "Stipa joannis Celak w Ojcowskim Parku Narodowym - rozmieszczenie i problemy ochrony".

Opiekun prac w trakcie realizacji:
- Hubert Domański (lic., 2015) - "Problemy funkcjonowania i ochrony korytarzy ekologicznych na przykładzie fragmentu doliny Wisły w obrębie aglomeracji krakowskiej".
- Marta Dziwlik (lic., 2015) - "Rośliny naczyniowe zagrożone w Polsce. Porównanie wykazów kolejnych list gatunków zagrożonych, w skali Polski i lokalnie, analiza siedlisk gatunków zagrożonych".

Proponowane tematy prac magisterskich:
Analiza cech taksonomicznych i genetycznych krytycznych taksonów rodzaju Batrachium (tematy trudne, dla ambitnych, wymagania czynna znajomość języka angielskiego, dobra organizacja i otwarty umysł).

Wybrane publikacje (selected publications)

Dąbrowska M.A., Rola K., Volkova P., Suda J., Zalewska-Gałosz J. 2015. Genome size and phenotypic variation of Nymphaea (Nymphaeaceae) species from Eastern Europe and temperate Asia. Acta Societatis Botanicorum Poloniae (w druku).

Zalewska-Gałosz J., Jopek M., Ilnicki T. 2015. Hybridisation in Batrachium group: Controversial delimitation between heterophyllous Ranunculus penicillatus and the hybrid Ranunculus fluitans × R. peltatus. Aquatic Botany, 120: 160-168.

Nobis M. I inni (16 autorów w tym J. Zalewska-Gałosz). 2015. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 3. Acta Botanica Gallica 162(2) (w druku).

Ronikier M., Zalewska-Gałosz J. 2014. Independent evolutionary history between the Balkan ranges and more northerly mountains in Campanula alpina s.l. (Campanulaceae): Genetic divergence and morphological segregation of taxa. Taxon 63(1): 116-131.

Zalewska-Gałosz J., Kwolek D. 2014. Molecular evidence for the hybrid origin of Potamogeton × subrufus Hagstr. (Potamogetonaceae). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 83(3): 234-236.

Zalewska-Gałosz J. 2014. Najas flexilis (Willd.),Rostk. et Schmidt, Jezierza giętka. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 578-579.

Zalewska-Gałosz J. 2014. Potamogeton coloratus Hornem., Rdestnica zabarwiona. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 569-570.

Zalewska-Gałosz J. 2014. Szata roślinna. W: W. Maciejowski (red.), Monografia gminy Sułoszowa. Centrum Kultury w Sułoszowej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, s. 105-132.

Zalewska-Gałosz J., Dajdok Z., Nowak A., Bena W.  2014. Potamogeton polygonifolius Pourr., Rdestnica podługowata. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 567-569.

Zalewska-Gałosz J., Pliszko A. 2014. Potamogeton rutilus Wolfg., Rdestnica błyszcząca. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 570-572.

Zalewska-Gałosz J., Pliszko A., Merdalski M. 2014. Stuckenia filiformis Pers., Rdestnica nitkowata. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 572-574.

Zalewska-Gałosz J., Ronikier M., 2012. Molecular evidence for two rare Potamogeton natans hybrids with reassessment of Potamogeton hybrid diversity in Poland. Aquatic Botany 103: 15-22.

Zalewska-Gałosz J., Nowak A., Dajdok Z. 2012. Ecological variation between marginal and central populations of Potamogeton polygonifolius, a rare and endangered species in Central Europe. Journal for Nature Conservation 20: 76-84.

Zalewska-Gałosz J., Nowak A., Dajdok Z., Bena W. 2011. Is Potamogeton polygonifolius really critically endangered in Poland? The case of stable populations of the rare species on its geographical range limit. Nature Journal, 44: 6-15.

Boroń P., Zalewska-Gałosz J., Sutkowska A., Zemanek B., Mitka J. 2011. ISSR analysis points to relict character of Aconitum bucovinense Zapał. (Ranunculaceae) at the range margin. Acta Soc. Bot. Pol. 80: 315-326.

Zalewska-Gałosz J. 2011. Potamogeton × jutlandicus, a binominal for the hybrid between P. lucens L. and P. praelongus Wulfen (Potamogetonaceae). Nordic Journ. Bot. 29: 473-476.

Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. 2011. Potamogeton × maëmetsiae - a new hybrid of linear-leaved pondweeds from central Europe. Preslia 83(3): 259-273.

Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Gałosz J., Nowak S., Nobis A., Czerniawska-Kusza I., Kozak M., Stebel A., Bula R., Sugier P., Szlachetka A., Bena W., Trojecka A, Piwowarczyk R., Adamiec A., Krawczyk R. 2010. Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in south Poland. Acta Soc. Bot. Pol. 79(4): 333-350.

Zalewska-Gałosz J. 2010. Zalewy i jeziora przymorskie (laguny). W: Mróz W. (red.) Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa, ss. 32-58.

Nobis M., Nowak A. Zalewska-Gałosz J. 2010. Potamogeton pusillus agg. in Tajikistan (Middle Asia). Acta Soc. Bot. Pol. 79(3): 235-238.

Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. 2010. Are linear-leaved Potamogeton hybrids really so rare? Molecular evidence for multiple hybridizations between P. acutifolius and P. compressus in Central Europe. Nord. Journ. Bot. 28: 257-261.

Zalewska-Gałosz J. 2010. Potamogeton ×subrufus Hagstr.: a neglected Potamogeton hybrid. Ann. Bot. Fenn. Ann. Bot. Fennici 47:257-260.

Zalewska-Gałosz J., Ronikier M. , Kaplan Z. 2010. Discovery of a new, recurrently formed Potamogeton hybrid in Europe and Africa: molecular evidence and morphological comparison of different clones. Taxon 59(2): 559-566 + el. suppl.

Rusińska A., Górski P., Gąbka M., Stebel A., Fudali E., Szczepański M., Rosadziński S., Wolski G., Pisarek W., Zubel R., Staniaszek-Kik M., Pawlikowski P., Wilhelm M., Salachna A., Zalewska-Gałosz J. 2009. Bryoflora of the spring fen "Mąkoty" in north-western Wielkopolska region. Botanika-Steciana, 13: 155-166.

Zalewska-Gałosz J., Ronikier M., Kaplan Z. 2009. The first European record of Potamogeton ×subobtusus identified using ITS and cpDNA sequence data. Preslia 81: 281-292.

Zalewska-Gałosz J., Koczur A. 2008. Potamogeton alpinus - rdestnica alpejska. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Karpat Polskich Rośliny naczyniowe. ss. 412-413. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

Zalewska-Gałosz J., Oklejewicz K. 2008. Potamogeton trichoides - rdestnica włosowata. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Księga Karpat Polskich Rośliny naczyniowe. ss. 416-417. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

Zalewska-Gałosz J., Oklejewicz K. 2008. Potamogeton nodosus - rdestnica nawodna. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Księga Karpat Polskich Rośliny naczyniowe. ss. 414-415. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.

Zalewska-Gałosz J. 2008. Rodzaj Potamogeton L. w Polsce - taksonomia i rozmieszczenie. Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, s. 218. 

Szczepański M., Fudali E., Staniaszek-Kik M., Stebel A., Cykowska B., Górski P., Zalewska-Gałosz J., Wolski G., Wilhelm M., Koopman J. 2008. Materiały do brioflory "Lasu Nadwelskiego" - planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy). Parki Nar. Rez. Przyr. 27(3): 17-29.

Kaplan Z., Zalewska-Gałosz J. 2004. Potamogeton taxa proposed by J. F. Wolfgang and his collaborators. Taxon, 53 (4): 1033-1041. 

Zalewska-Gałosz J. 2003. Remarks on Potamogeton hybrids based on characters of P. xsalicifolius Wolf. from a new locality in Poland. Acta Soc. Bot. Pol., 72 (3): 259-262.

Zalewska-Gałosz J. 2002. Occurrence and distribution of Potamogeton hybrids in Poland. Fedes Repert. 113(2-6): 380-393.

Zalewska-Gałosz J. 2002. Rodzaj Potamogeton L. W: Z. Mirek, H. Piękoś-Mirkowa, A. Zając, M. Zając (eds.). Flowering plants and pteridiophytes of Poladnd a checklist. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 128.

Zalewska-Gałosz J. 2001. Potamogeton filiformis i Potamogeton pectinatus (Potamogetonaceae) w Polsce. - Fragm. Flor. Geobot. Pol. 8: 79-91.

Zalewska-Gałosz J. 2001. Autorskie mapy rozmieszczenia taksonów Groenlandia, Potamogeton, Najas w Polsce (25 map). W: Zając A. & Zając M. (red.) Atlas Rozmieszczenia Roślin Naczyniowych w Polsce. Nakładem Pracowni Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, s. 423.

Zalewska-Gałosz J. 2001. Potamogeton polygonifolius Pourr. - Rdestnica podługowata. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and Flowering Plants. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków. s. 400-402. 

Zalewska-Gałosz J. 2001. Potamogeton filiformis Pers. - Rdestnica nitkowata. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and Flowering Plants. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków. s. 405-407. 

Zalewska-Gałosz J. 2001. Najas flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt - Jezierza najcieńsza. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and Flowering Plants. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków. s. 410-412.

Zalewska-Gałosz J. 2001. Potamogeton coloratus Hornem. - Rdestnica zabarwiona. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and Flowering Plants. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków. s. 402-403. 

Zalewska-Gałosz J. 2001. Potamogeton rutilus Wolf. - Rdestnica błyszcząca. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and Flowering Plants. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Inst. Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 403-405.

Zalewska J. 1998. Łąki trzęślicowe w Dolinie Przemszy. Ochr. Przyr. 54: 73-79.

Zalewska. J. 1999. The genus Najas (Najadaceae) in Poland: remarks on taxonomy, ecology, distribution and conservation. - Fragm. Flor. Geobot. 44(2): 401-422.