Piotr Osyczka

Dane adresowe (address)

Pracownia Badań Polarnych
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.21
e-mail: piotr.osyczka@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-85

Edukacja, stopnie naukowe

2014 - habilitacja, osiągnięcie naukowe pt.: "Taksonomia, ekologia, zmienność wewnątrzgatunkowa i adaptacje środowiskowe porostów z rodzaju Cladonia (lichenized Ascomycota)" [Taxonomy, ecology, intraspecific variability and environmental adaptations of lichens of the genus Cladonia (lichenized Ascomycota)]. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2003 - doktor nauk biologicznych, rozprawa pt.: "Gatunki rodzaju Cladonia Hill ex Browne w rejonie Spitsbergenu (Arktyka) - chemotaksonomia i rozmieszczenie". Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1999-2003 - Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1999 - magister biologii, praca magisterska pt.: "Porosty jako bioindykatory zanieczyszczeń metalami ciężkimi środowiska Zatoki Admiralicji (Antarktyka)". Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
1994-1999 - studia magisterskie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, kierunek biologia

Zatrudnienie

od 2005 - adiunkt w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego
2003-2005 - asystent w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tematyka badawcza

Ekofizjologia porostów, adaptacje porostów do skrajnych warunków siedliskowych 
Bioindykacja, akumulacja pierwiastków śladowych w porostach
Taksonomia, ekologia i rozmieszczenie porostów
Wtórne metabolity porostowe
Ekologia obszarów polarnych

Ekspedycje naukowe

2002 - Spitsbergen: Hornsund, Bellsund, Longyearbyen (Isfjorden), Petuniabukta (Billefjorden), Kaffioyra (Oscar II Land) - wyprawa indywidualna
2007-2008 - XXXII Polska Wyprawa Antarktyczna do stacji im. Henryka Arctowskiego - wyprawa PAN
2008 - Spitsbergen: Sörkapp Land, Hornsund - wyprawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dydaktyka

Kursy:
Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
Lichenologia i lichenoindykacja
Środowiska polarne Ziemi
Rośliny zarodnikowe
Technologie informatyczne
Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice

Proponowana tematyka prac magisterskich i licencjackich:
Porosty na obszarach zanieczyszczonych
Akumulacja metali ciężkich w plechach porostowych
Wtórne metabolity porostowe
Chemotaksonomia porostów
Badania nad krytycznymi rodzajami porostów z Polski i obszarów polarnych (taksonomia, chemotaksonomia, ekologia, rozmieszczenie)
Badania lichenoindykacyjne

Wybrane publikacje (selected publications)

OSYCZKA P., LENART-BOROŃ A., BOROŃ P., ROLA K. 2021. Lichen-forming fungi in postindustrial habitats involve alternative photobionts. Mycologia 113: 43-55.

ROLA K., LENART-BOROŃ A., BOROŃ P., OSYCZKA P. 2021. Heavy-metal pollution induces changes in the genetic composition and anatomical properties of photobionts in pioneer lichens colonising post-industrial habitats. Science of the Total Environment 750: 141439.

SANIEWSKI M., WIETRZYK-PEŁKA P., ZALEWSKA T., OSYCZKA P., WĘGRZYN M.H. 2020. Impact of distance from the glacier on the content of 137Cs and 90Sr in the lichen Cetrariella delisei. Chemosphere 259: 127433.

KUBIAK D., OSYCZKA P. 2020. Non-forested vs forest environments: The effect of habitat conditions on host tree parameters and the occurrence of associated epiphytic lichens. Fungal Ecology 47: 100957.

OSYCZKA P., KUBIAK D. 2020. Data on epiphytic lichens and their host-trees in relation to non-forested area and natural deciduous lowland forest. Data in Brief 31: 105711.

KRZEWICKA B, MATURA N, ADAMSKA E., OSYCZKA P. 2020. Species composition of freshwater lichens in temperate mountain streams: the effect of site, habitat and local spatial isolation. Preslia 92: 235-254.

KUBIAK D., OSYCZKA P. 2019. Tree avenues as reservoir for epiphytic lichens in deforested landscapes. Herzogia 32(2): 398-420.

ROLA K., LATKOWSKA E., MYŚLIWA-KURDZIEL B., OSYCZKA P. 2019.Heavy-metal tolerance of photobiont in pioneer lichens inhabiting heavily polluted sites. Science of The Total Environment 679: 260-269.

OSYCZKA P., ROLA K. 2019. Integrity of lichen cell membranes as an indicator of heavy-metal pollution levels in soil. Ecotoxicology and Environmental Safety 174: 26-34.

ROLA K., OSYCZKA P. 2019. Temporal changes in accumulation of trace metals in vegetative and generative parts of Xanthoria parietina lichen thalli and their implications for biomonitoring studies. Ecological Indicators 96: 293-302.

MACIEJOWSKI W., OSYCZKA P., SMYKLA J., ZIAJA W., OSTAFIN K., KRZEWICKA B. 2018. Diversity and distribution of lichens in recently deglaciated areas of southeastern Spitsbergen. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 87(4):3596.

OSYCZKA P. 2018. How many conidia are contained in one pycnidium? Volumetric characteristics of pycnidium and conidial counts estimated for Lichenoconium pyxidatae. Lichenologist 50: 147-151.

WIETRZYK P., ROLA K., OSYCZKA P., NICIA P., SZYMAŃSKI W., WĘGRZYN M. 2018. The relationships between soil chemical properties and vegetation succession in the aspect of changes of distance from the glacier forehead and time elapsed after glacier retreat in the Irenebreen foreland (NW Svalbard). Plant and Soil 428: 195-211.

ROLA K., OSYCZKA P. 2018. Cryptogamic communities as a useful bioindication tool for estimating the degree of soil pollution with heavy metals. Ecological Indicators 88: 454-464.

OSYCZKA P., BOROŃ P., LENART-BOROŃ P., ROLA K. 2018. Modifications in the structure of the lichen Cladonia thallus in the aftermath of habitat contamination and implications for its heavy-metal accumulation capacity. Environmental Science and Pollution Research 25: 1950-1961.

KUBIAK D., OSYCZKA P. 2017. Specific vicariance of two primeval lowlandforest lichen indicators. Environmental Management 59: 966-981.

KUBIAK D., OSYCZKA P., ROLA K. 2016. Spontaneous restoration of epiphytic lichen biota in managed forests planted on habitats typical for temperate deciduous forest. Biodiversity and Conservation 25: 1937-1954.

SKUBAŁA P., ROLA K., OSYCZKA P. 2016. Oribatid communities and heavy metal bioaccumulation in selected species associated with lichens in a heavily contaminated habitat. Environmental Science and Pollution Research 23: 8861-8871.

OSYCZKA P., ROLA K. & JANKOWSKA K. 2016. Vertical concentration gradients of heavy metals in Cladonia lichens across different parts of thalli. Ecological Indicators 61(2): 766-776.

ROLA K., OSYCZKA P. & KAFEL A. 2016. Different heavy metal accumulation strategies of epilithic lichens colonising artificial post-smelting wastes. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 70(2): 418-428.

ROLA K., OSYCZKA P., NOBIS M. & DROZD P. 2015. How do soil factors determine vegetation structure and species richness in post-smelting dumps? Ecological Engineering 75: 332-342.

ROLA K., LENART-BOROŃ A., BOROŃ P. & OSYCZKA P. 2015. Intraspecific molecular variation of Allium ursinum (Amaryllidaceae) across the border of two subspecies distribution ranges. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57(1): 31-43.

SKUBAŁA P.,  ROLA K., OSYCZKA P. & KAFEL A. 2014. Oribatid mite communities on lichens in heavily contaminated post-smelting dumps. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 67(4): 578-592.

ROLA K. & OSYCZKA P. 2014. Cryptogamic community structure as a bioindicator of soil condition along a pollution gradient. Environmental Monitoring and Assessment 186: 5897-5910.

ROLA K., OSYCZKA P. & NOBIS M. 2014. Cryptogamic communities dominated by the lichen Cladonia rei – a case study of Polish post-smelting dumps in a worldwide context. Herzogia 27(1): 121-135.

OSYCZKA P., ROLA K., LENART-BOROŃ A. & BOROŃ P. 2014. High intraspecific genetic and morphological variation in the pioneer lichen Cladonia rei colonising slag dumps. Central European Journal of Biology 9(5): 579-591.

OSYCZKA P. 2013. A morphometric evaluation of the Cladonia chlorophaea group and allied taxa (Cladoniaceae, Ascomycota). Herzogia 26(1): 49-64.

OSYCZKA P. & ROLA K. 2013. Cladonia lichens as the most effective and essential pioneers in strongly contaminated slag dumps. Central European Journal of Biology 8(9): 876-887.

OSYCZKA P. & ROLA K. 2013. Response of the lichen Cladonia rei Schaer. to strong heavy metal contamination of the substrate. Environmental Science and Pollution Research 20: 5076-5084.

OSYCZKA P. & ROLA K. 2013. Phenotypic plasticity of primary thallus in selected Cladonia species (lichenized Ascomycota: Cladoniaceae). Biologia 68(3): 365-372.

OSYCZKA P. 2012. The lichen of Cladonia, 'supergroup' Perviae, in Poland. Herzogia 25(1): 15-30.

OSYCZKA P., MLECZKO P., KARASIŃSKI D. & CHLEBICKI A. 2012. Timber transported to Antarctica: a potentialand undesirable carrier for alien fungi and insects. Biological Invasions 14: 15-20.

OSYCZKA P. & SKUBAŁA K. 2011. Chemical races of Cladonia cariosa and C. symphycarpa (lichenized Ascomycota) - a Polish case study in a worldwide context. Nova Hedwigia 93(3-4): 363-373.

OSYCZKA P. 2011. The genus Cladonia, group Cocciferae, in Poland. Herzogia 24(2): 231-249.

OSYCZKA P. & OLECH M. 2011. A new species of the genus Porpidia from Antarctica. - Lichenologist 43(4): 367-371.

OSYCZKA P., YAZICI K. & ASLAN A. 2011. Note on Cladonia species (lichenized Ascomycota) from Ardahan Province (Turkey). - Acta Societatis Botanicorum Poloniae 80(1): 59-62.

OSYCZKA P. 2010. Alien lichens unintentionally transported to the "Arctowski" station (South Shetlands, Antarctica). Polar Biology 33(8): 1067-1073.

CZARNOTA P., OSYCZKA P. & KOWALEWSKA A. 2010. Status of some poorly known lichen species from the genus Lecanora (lichenized Ascomycota) in Poland. Mycotaxon 113: 449-462.

OSYCZKA P., KUKWA M. & OLECH M. 2010. Notes on the lichen genus Lepraria from maritime (South Shetlands) and continental (Schirmacher and Bunger Oases) Antarctica. Polar Biology 33(5): 627-634.

OSYCZKA P., KOZIK J. & KOŚCIELNIAK R. 2010. Porosty z rodzaju Lepraria (Stereocaulaceae, zlichenizowane Ascomycota) w Pienińskim Parku Narodowym (Lichens from the genus Lepraria (Stereocaulaceae, lichenized Ascomycota) in the Pieniny National Park). Pieniny - Przyroda i Człowiek 11: 7-18.

OSYCZKA P. 2009. Cladonia diversa (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) - overlooked lichen in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(3): 215-219.

OSYCZKA P. & FLAKUS A. 2009. Gatunek porostu Cladonia subfurcata (Cladoniaceae, zlichenizowane Ascomycota) błędnie podany z Polski (Lichen species Cladonia subfurcata (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) erroneously reported from Poland). Fragmenta Floristica Geobotanica Polonica 16(1): 188-190.

OSYCZKA P. & KOŚCIELNIAK R. 2009. Cladonia metacorallifera, a lichen species new to the Eastern Carpathians. Acta Mycologica 44(2): 233-238.

OSYCZKA P. & WĘGRZYN M. 2008. Lichens on lignum in the coastal regions of western Spitsbergen (Svalbard). Biologia 63(6): 1065-1068.

OSYCZKA P., DUTKIEWICZ E.M. & OLECH M. 2007. Trace element concentrations in moss Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske and lichens - Usnea antarctica Du Rietz and Usnea aurantiaco-atra (Jacq.) Bory collected within Antarctic research stations. Polish Journal of Ecology 55(1): 39-48.

OSYCZKA P., FLAKUS A., WĘGRZYN M. & CYKOWSKA B. 2007. Cladonia crispata var. cetrariiformis (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) in the Tatra Mts. Biologia, Bratislava 62(2): 144-147.

OSYCZKA P. 2006. The lichen genus Cladonia (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) from Spitsbergen. Polish Polar Research 27(3): 207-242.

OSYCZKA P. 2006. A lichen species Cladonia borealis in the Polish Carpathian Mountains. Polish Botanical Journal 51(2): 230-232.

OSYCZKA P., WĘGRZYN M. & FLAKUS A. 2006. Two species of the genus Cladonia (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) new to the Polish Tatra Mts. Polish Botanical Journal 51(2): 233-235.

OSYCZKA P. 2005. A note about new and rarely recorded taxa of the genus Cladonia from the Arctic island Spitsbergen (Svalbard). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74(3): 243-246.

OSYCZKA P. & OLECH M. 2005. The lichen genus Cladonia of King George Island, South Shetland Islands, Antarctica. Polish Polar Research 26(2): 107-123.

OSYCZKA P. & OLECH M. 2005. Preliminary results of research concerning the lichen genus Tephromela in the Antarctic region. Polish Polar Studies, Kielce 2005, 125-131.

OSYCZKA P. & STOLARCZYK P. 2005. Porosty z rodzaju Lepraria w rejonie Dołów Jasielsko-Sanockich (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(2): 371-383.

OSYCZKA P. & WĘGRZYN M. 2005. Arktyczno-alpejski gatunek porostu Cladonia amaurocraea w Tatrach. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 12(1): 157-163. 

OSYCZKA P. 2004. Cladonia amaurocraea (Flörke) Schaer. - W: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (red.), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 4: 23-27.

OSYCZKA P. 2004. Cladonia macroceras (Delise) Hav. - W: U. Bielczyk, S. Cieśliński & W. Fałtynowicz (red.), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 4: 29-33.

OSYCZKA P. & OLECH M. 2004. Taxa of the genus Cladonia (lichenized fungi) in the region of King George Island (South Shetlands, Antarctica). Polish Polar Studies, Gdynia 2004, 285-291.

KRZEWICKA B. & OSYCZKA P. 2002. Umbilicaria aprina Nyl. - A new lichen species from central Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 71(2): 171-174.

KRZEWICKA B. & OSYCZKA P. 2002. Umbilicaria vellea (L.) Ach. - W: Bielczyk U., Cieśliński S. i Fałtynowicz W. (eds.), Atlas of geographical distribution of lichens in Poland 3: 111-114.

OLECH M., OSYCZKA P. & DUTKIEWICZ E.M. 2000. Local Environmental Pollution with Heavy Metals in the Admiralty Bay Region (South Shetlands, Antarctica). Polish Polar Studies, Toruń 2000, 99-103.