Laboratoria Instytutu Botaniki

 • Laboratorium cytologii i histochemii roślin
 • Laboratorium chemiczno-glebowe I
 • Laboratorium chemiczno-glebowe II
 • Laboratorium fizjologii roślin
 • Laboratorium hodowli roślin i grzybów mykoryzowych
 • Laboratorium hodowli kryptogamów i roślin
 • Laboratorium kultur in vitro roślin
 • Laboratorium molekularne I
 • Laboratorium molekularne II
 • Laboratorium mykologii i mikrobiologii gleby
 • Laboratorium badań terenowych
 • Pracownia komputerowa