Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego

Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego
ul. Gronostajowa 3,
ul. Kopernika 31
30-387 Kraków
Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego
ul. Gronostajowa 3,
ul. Kopernika 31
30-387 Kraków

Rok założenia: 1997 (jako Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Zdzisława Czeppego). Jednostka powstała w wyniku połączenia Pracowni Lichenologii i Lichenoindykacji Instytutu Botaniki UJ (istniejącą od 1994 roku) z Pracownią Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego Instytutu Geografii UJ. Obecnie jednostka pełni również funkcję Narodowego Centrum Danych Antarktycznych (JCADM).

Inicjatorką, organizatorką i długoletnim kierownikiem jednostki była Prof. dr hab. Maria Olech, botanik, lichenolog, zasłużony badacz rejonów polarnych. Od 2011 roku profesor emerytowany.

Profil badawczy:

 • tundra arktyczna i antarktyczna - struktura, przemiany i procesy sukcesji
 • adaptacje organizmów do skrajnych warunków siedliskowych
 • lichenologia i lichenoindykacja
 • ekologia porostów
 • ekofizjologia porostów
 • ekotoksykologia porostów
 • taksonomia i biogeografia porostów
 • dokumentacja polarna

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Gronostajowa 3,
ul. Kopernika 31, 30-387 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik

dr hab. Piotr Osyczka, prof. UJ
tel. 12 664-67-85
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.21
30-387 Kraków

e-mail: piotr.osyczka@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Piotr Köhler - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • historia botaniki

Zainteresowania badawcze:

 • historia polarystyki
 • historia zbiorów botanicznych
 • biografie botaników
 • dzieje instytucji botanicznych
 • etnobotanika historyczna
 • użytkowanie zasobów roślinnych na przestrzeni wieków
 

Piotr Osyczka - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • lichenologia (taksonomia i ekologia porostów)
 • ekofizjologia i ekotoksykologia

Zainteresowania badawcze:

 • wpływ abiotycznych czynników środowiskowych na funkcjonowanie porostów
 • adaptacje porostów do skrajnych warunków siedliskowych
 • wpływ zmian klimatu na funkcjonowanie porostów
 • fotosynteza fotobiontów
 • bioindykacja, akumulacja pierwiastków śladowych w porostach
 • ekologia i rozmieszczenie porostów
 • struktura zbiorowisk kryptogamicznych
 • plastyczność fenotypowa porostów
 • taksonomia porostów
 • wtórne metabolity porostowe
 • ekologia obszarów polarnych
 • zastosowanie metod statystycznych w badaniach ekologicznych
 

Michał Węgrzyn - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • botanika - lichenologia

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia porostów
 • ekologia i rozmieszczenie porostów

Doktoranci

 • mgr Patrycja Dziurowicz
 • mgr Patrycja Fałowska
 • mgr Karolina Waszkiewicz

Zbiory biblioteczne

Katalog biblioteki polarystycznej Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej (on-line)