Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego

ul. Gronostajowa 3,
ul. Kopernika 31
30-387 Kraków
Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego
ul. Gronostajowa 3,
ul. Kopernika 31
30-387 Kraków

Rok założenia: 1997 (jako Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Zdzisława Czeppego). Jednostka powstała w wyniku połączenia Pracowni Lichenologii i Lichenoindykacji Instytutu Botaniki UJ (istniejącą od 1994 roku) z Pracownią Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego Instytutu Geografii UJ. Obecnie jednostka pełni również funkcję Narodowego Centrum Danych Antarktycznych (JCADM).

Inicjatorką, organizatorką i długoletnim kierownikiem jednostki była Prof. dr hab. Maria Olech, botanik, lichenolog, zasłużony badacz rejonów polarnych. Od 2011 roku profesor emerytowany.

Profil badawczy:

 • tundra arktyczna i antarktyczna - struktura, przemiany i procesy sukcesji,
 • adaptacje porostów do skrajnych warunków siedliskowych,
 • lichenologia i lichenoindykacja,
 • ekologia porostów,
 • taksonomia i biogeografia,
 • akumulacja metali ciężkich i pierwiastków śladowych w plechach porostów,
 • dokumentacja polarna.

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Gronostajowa 3,
ul. Kopernika 31, 30-387 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik

dr hab. Piotr Osyczka
tel. 12 664-67-85
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.21
30-387 Kraków

e-mail: piotr.osyczka@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Piotr Köhler - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • historia botaniki

Zainteresowania badawcze:

 • historia polarystyki,
 • historia zbiorów botanicznych,
 • biografie botaników,
 • dzieje instytucji botanicznych,
 • etnobotanika historyczna,
 • użytkowanie zasobów roślinnych na przestrzeni wieków.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Podstawy botaniki,
 • Botanika - zajęcia terenowe.

 

Piotr Osyczka - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • botanika - lichenologia

Zainteresowania badawcze:

 • ekofizjologia porostów, adaptacje porostów do skrajnych warunków siedliskowych, 
 • bioindykacja, akumulacja pierwiastów śladowych w porostach,
 • ekologia i rozmieszczenie porostów,
 • taksonomia porostów,
 • wtórne metabolity porostowe,
 • ekologia obszarów polarnych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Środowiska polarne Ziemi,
 • Lichenologia i lichenoindykacja,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe.
 • Technologie informatyczne,

 

Michał Węgrzyn - dr hab., adiunkt z habilitacją

Specjalność:

 • botanika - lichenologia

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia porostów (grzybów zlichenizowanych),
 • ekologia i rozmieszczenie porostów.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe,
 • Środowiska polarne Ziemi,
 • Lichenologia i lichenoindykacja,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów.

Zbiory biblioteczne

Katalog biblioteki polarystycznej Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej (on-line)