Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego

Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego
ul. Gronostajowa 3,
ul. Kopernika 31
30-387 Kraków
Pracownia Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego
ul. Gronostajowa 3,
ul. Kopernika 31
30-387 Kraków

Rok założenia: 1997 (jako Zakład Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Zdzisława Czeppego). Jednostka powstała w wyniku połączenia Pracowni Lichenologii i Lichenoindykacji Instytutu Botaniki UJ (istniejącą od 1994 roku) z Pracownią Badań Polarnych im. Prof. Zdzisława Czeppego Instytutu Geografii UJ. Obecnie jednostka pełni również funkcję Narodowego Centrum Danych Antarktycznych (JCADM).

Inicjatorką, organizatorką i długoletnim kierownikiem jednostki była Prof. dr hab. Maria Olech, botanik, lichenolog, zasłużony badacz rejonów polarnych. Od 2011 roku profesor emerytowany.

Profil badawczy:

 • tundra arktyczna i antarktyczna - struktura, przemiany i procesy sukcesji,
 • adaptacje organizmów do skrajnych warunków siedliskowych,
 • lichenologia i lichenoindykacja,
 • ekologia porostów,
 • ekofizjologia porostów,
 • ekotoksykologia porostów,
 • taksonomia i biogeografia porostów,
 • dokumentacja polarna.

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Gronostajowa 3,
ul. Kopernika 31, 30-387 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik

dr hab. Piotr Osyczka, prof. UJ
tel. 12 664-67-85
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.21
30-387 Kraków

e-mail: piotr.osyczka@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Piotr Köhler - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • historia botaniki

Zainteresowania badawcze:

 • historia polarystyki,
 • historia zbiorów botanicznych,
 • biografie botaników,
 • dzieje instytucji botanicznych,
 • etnobotanika historyczna,
 • użytkowanie zasobów roślinnych na przestrzeni wieków.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Podstawy botaniki,
 • Botanika - zajęcia terenowe.

 

Piotr Osyczka - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • botanika - lichenologia

Zainteresowania badawcze:

 • ekofizjologia porostów,
 • adaptacje porostów do skrajnych warunków siedliskowych, 
 • bioindykacja, akumulacja pierwiastów śladowych w porostach,
 • ekologia i rozmieszczenie porostów,
 • taksonomia porostów,
 • wtórne metabolity porostowe,
 • ekologia obszarów polarnych.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Środowiska polarne Ziemi,
 • Lichenologia i lichenoindykacja,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów,
 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe,
 • Technologie informatyczne w przetwarzaniu danych biologicznych.

 

Michał Węgrzyn - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • botanika - lichenologia

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia porostów (grzybów zlichenizowanych),
 • ekologia i rozmieszczenie porostów.

Zajęcia dydaktyczne:

 • Grzyby i porosty - zajęcia terenowe,
 • Środowiska polarne Ziemi,
 • Lichenologia i lichenoindykacja,
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów.

Doktoranci

 • mgr Patrycja Dziurowicz
 • mgr Patrycja Fałowska
 • mgr Karolina Waszkiewicz

Zbiory biblioteczne

Katalog biblioteki polarystycznej Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej (on-line)