Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
ul. Gronostajowa 3
30-387 Kraków

Zakład wywodzi się z katedry botaniki utworzonej w 1847 roku. Nazwa "Katedra (Zakład) Systematyki i Geografii Roślin" używana była od ok. 1953 roku. Obecna nazwa jednostki powstała w wyniku połączenia w 2016 roku Zakładu Taksonomii Roślin, Fitogeografii i Herbarium oraz Zakładu Paleobotaniki i Paleoherbarium.

Profil badawczy:

 • taksonomia różnych grup organizmów (grzybów, mszaków, wątrobowców i roślin naczyniowych)
 • florystyka
 • fitogeografia
 • fitosocjologia
 • kartografia florystyczna
 • paleobotanika paleozoiku, mezozoiku i czwartorzędu
 • palinologia
 • aerobiologia
 • monitoring pyłkowy na terenie Krakowa i na transekcie od Tatr po środkową Polskę

Informacje kontaktowe

Adres: ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownik

dr hab. Piotr Mleczko, prof. UJ
tel. 12 664-67-93
ul. Gronostajowa 3, pok. 0.28
30-387 Kraków

e-mail: piotr.mleczko@uj.edu.pl

Nauczyciele akademiccy

Artur Górecki - dr, asystent

Specjalność:

 • paleobotanika i aerobiologia

Zainteresowania badawcze:

 • palinologia i biostratygrafia czwartorzędu
 • metody numeryczne w palinologii
 • monitoring aerobiologiczny
 • alergenne rośliny obce i inwazyjne
 

Ewelina Klichowska - dr, asystent

Specjalność:

 • taksonomia i filogenetyka molekularna roślin

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia, filogenetyka, filogeografia i ekologia molekularna gatunków siedlisk ekstremalnych (stepowych, naskalnych)
 • wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną i zmienność adaptacyjną roślin
 

Józef Mitka - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • taksonomia i ekologia roślin

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia i systematyka rodzaju Aconitum
 • flora i roślinność Karpat
 • karpackie refugia glacjalne
 • rzadkie i zagrożone gatunki roślin, praktyczne aspekty czynnej ochrony przyrody
 

Piotr Mleczko - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • mykologia

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia i ekologia grzybów
 • ektomykoryza
 

Marcin Nobis - prof. dr hab., profesor

Specjalność:

 • botanika

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia integratywna
 • filogeneza roślin naczyniowych
 • fito- i filogeografia
 • hybrydyzacja i mikroewolucja
 • struktury mikromorfologiczne i ich znaczenie w ewolucji (analiza SEM)
 • ekologia zbiorowisk roślinnych
 • florystyka, endemity i endemizm gór środkowej Azji
 • wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną i zmienność adaptacyjną roślin
 • ochrona przyrody
 

Grzegorz Pacyna - dr, adiunkt

Specjalność:

 • paleobotanika

Zainteresowania badawcze:

 • rośliny kopalne (makro- i mikroszczątki) – budowa anatomiczna i morfologiczna, znaczenie ewolucyjne
 • flory kopalne Polski
 • organy rozrodcze roślin kopalnych
 • interakcje rośliny-zwierzęta w zapisie kopalnym
 • szczątki bezkręgowców współwystępujące z kopalnymi roślinami
 • biostratygrafia
 • kopalne ekosystem
 

Artur Pliszko - dr, adiunkt

Specjalność:

 • taksonomia roślin i fitogeografia

Zainteresowania badawcze:

 • florystyka
 • taksonomia roślin
 • geografia roślin
 • rośliny inwazyjne
 • homogenizacja biotyczna
 • hybrydyzacja pomiędzy rodzimymi a obcymi gatunkami roślin
 • ochrona przyrody
 

Joanna Zalewska-Gałosz - dr hab., prof. UJ

Specjalność:

 • taksonomia i florystyka

Zainteresowania badawcze:

 • taksonomia Potamogeton

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

 • Jolanta Sajka

Doktoranci

 • mgr Filip Karpowicz
 • mgr Marta Krzempek
 • mgr Afni Marpaung
 • mgr Aleksandra Mazurkiewicz
 • mgr Patar Sinaga
 • mgr Lizaveta Vinsek
 • mgr Alicja Warzecha
 • lic. Anna Wróbel