Działalność naukowa

Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jednym z największych oraz najbardziej znaczących ośrodków badań botanicznych i mykologicznych w Polsce i Europie. Charakteryzuje go szeroki wachlarz uprawianych dyscyplin. Udział specjalistów z wielu dziedzin botaniki i mykologii współpracujących w jednym ośrodku owocuje pracami interdyscyplinarnymi. Szeroki jest także zakres współpracy z placówkami badawczymi w Polsce i za granicą.