Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności

2018/29/B/NZ9/00313

Nazwa programu:

OPUS 15

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Kierownik projektu:

dr hab. Marcin Nobis

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

946 214 PLN

Czas trwania:

36 miesięcy

Opis:

Ze względu na złożoność fitogeograficzną, Góry Środkowej Azji charakteryzują się dużym zróżnicowaniem siedlisk, a w rezultacie olbrzymim bogactwem gatunków. Z tego względu uznane zostały za jeden z 36 "gorących punktów bioróżnorodności”. Jednocześnie obszar ten jest uznawany za szczególnie zagrożony przyszłymi zmianami klimatycznymi.
W projekcie skupiamy się na siedliskach naskalnych, które ze względu na wysoki stopień izolacji i ekstremalny charakter, stanowią ostoję dla wielu wyspecjalizowanych, niejednokrotnie endemicznych gatunków.
Celem projektu jest:
  • identyfikacja czynników wpływających na bogactwo gatunkowe, różnorodność i wskaźnik endemizmu siedlisk naskalnych w górach Azji Środkowej. 
  • zbadanie czy opisywane z poszczególnych masywów górskich ‘wąskie’ gatunki są krytycznie zagrożonymi endemitami, czy przejawem dużej zmienności morfologicznej w obrębie jednego gatunku - na przykładzie dzwonków (Campanula);
  • sprawdzenie jak prognozowane zmiany klimatu wpłyną na zasięgi występowania gatunków i zbiorowisk naskalnych.
Multidyscyplinarne podejście, łączące badania z zakresu chorologii, taksonomii, filogenetyki i ekologii, z użyciem metod morfometrycznych a także molekularnych (analiza regionów ITS i cpDNA, genotypowanie DArT), oraz modelowania niszy ekologicznej, pozwoli nam poznać zróżnicowanie gatunków i zbiorowisk naskalnych oraz czynniki je kształtujące. A także ocenić zmienność genetyczną wybranych endemitów naskalnych, i wzorce ich teraźniejszego oraz przyszłego rozmieszczenia, a dzięki temu ocenić które taksony lub genotypy są najbardziej narażone w kontekście prognozowanych zmian klimatycznych.
Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century

Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century

Poznanie współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi jako podstawa rekultywacji siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych

Poznanie współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi jako podstawa rekultywacji siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych

Wewnętrzne życie pszczół. Osobnicze oraz systemowe konsekwencje wynikające ze zmian w trójstronnym układzie wirus-mikrobiom-murarka ogrodowa (Osmia bicornis)

Wewnętrzne życie pszczół. Osobnicze oraz systemowe konsekwencje wynikające ze zmian w trójstronnym układzie wirus-mikrobiom-murarka ogrodowa (Osmia bicornis)

Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach

Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach