Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekonstrukcja filogenezy rodzaju Puccinellia (Poaceae) z zastosowaniem taksonomii integratywnej

Nazwa programu:

"Diamentowy Grant", konkurs 47

Źródło finansowania:

MNiSW

Kierownik projektu:

Anna Wróbel

Kwota (dla UJ w przypadku partnerstwa):

220 000 PLN

Czas trwania:

2018–2022

Opis:

Góry Azji Mniejszej (Pamiro-Ałaj, Tienszan), uznane za globalny hot-spot bioróżnorodności, charakteryzują się wyjątkowym bogactwem gatunkowym i wysokim wskaźnikiem endemizmu, zapewniając unikatowe warunki do prowadzenia badań ewolucyjnych w rozległych systemach górskich. Niemniej jednak, dla wielu organizmów tego regionu, w tym gatunków roślin związanych ze słonoroślami, nie przeprowadzono dotychczas badań z zastosowaniem technik molekularnych. W ramach projektu chcielibyśmy ustalić pokrewieństwo między gatunkami w obrębie rodzaju Puccinellia (Poaceae) za pomocą kombinacji markerów krótkich sekwencji oraz genotypowania DArTseq. Zgodnie z naszą wiedzą, projekt ten zapewni pierwsze kompleksowe opracowanie na temat filogenezy Puccinellia w tym regionie i zweryfikuje dotychczas funkcjonującą taksonomię morfologiczną tego rodzaju. Ponadto, endemiczny dla Pamiru gatunek Puccinellia pamirica zostanie wykorzystany jako model do opracowania populacyjnej struktury genetycznej słonorośli występujących na dużych wysokościach w tym paśmie górskim oraz wskazania czynników kształtujących obserwowane wzorce zmienności genetycznej. Ze względu na silną preferencję siedliskową, znaczną odległość między populacjami i wysokogórską rzeźbę terenu, stawiamy hipotezę, że gatunek charakteryzuje się silną strukturę genetyczną, którą może wytłumaczyć co najmniej jeden z następujących czynników – odległość geograficzna, fragmentacja siedlisk oraz zróżnicowanie środowiskowe między populacjami. Według naszej wiedzy badania te pozwolą po raz pierwszy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób krajobraz Pamiru ukształtował strukturę genetyczną gatunków związanych ze słonoroślami tego pasma górskiego.

Zobacz galerię zdjęć
Polecamy również
Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century

Risks of toxic heavy metals to selected crop plants classified as superfood of the 21st century

Poznanie współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi jako podstawa rekultywacji siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych

Poznanie współzależności między roślinami inwazyjnymi a bakteriami i grzybami glebowymi jako podstawa rekultywacji siedlisk po usunięciu roślin inwazyjnych

Wewnętrzne życie pszczół. Osobnicze oraz systemowe konsekwencje wynikające ze zmian w trójstronnym układzie wirus-mikrobiom-murarka ogrodowa (Osmia bicornis)

Wewnętrzne życie pszczół. Osobnicze oraz systemowe konsekwencje wynikające ze zmian w trójstronnym układzie wirus-mikrobiom-murarka ogrodowa (Osmia bicornis)

Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach

Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach