Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski

Ewolucja roślin iglastych i interakcji rośliny-zwierzęta jako skutek zmian środowiskowych w późnym triasie Polski

Fragment liścia rośliny szpilkowej z widocznymi aparatami szparkowymi (trias górny, Polska, zdjęcie SEM)

2021/43/B/ST10/00941

Nazwa programu: OPUS 22
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki (NCN)
Kierownik projektu: dr Grzegorz Pacyna
Kwota: 904 248 zł
Czas trwania: 48 miesięcy

Cel projektu:

Trias to okres, w którym ukształtowały się po raz pierwszy w historii Ziemi ekosystemy o współczesnej strukturze troficznej. Celem projektu jest udokumentowanie przemian ewolucyjnych w obrębie ważnej w tym czasie grupy roślin iglastych. Trias był kluczowym momentem w ich ewolucji - wyodrębniły się współczesne ich rodziny. Towarzyszy temu wydarzeniu intensyfikacja interakcji rośliny-zwierzęta, które zostaną udokumentowane na bogatym materiale z triasu Polski.