Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Inne oblicze śmierci komórki - programowana śmierć nadzieją na przetrwanie roślin w warunkach stresu wywołanego metalami ciężkimi

Nazwa programu

SONATA 19

Źródło finansowania:

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Kierownik projektu:

dr Klaudia Sychta

Opis:

Programowana śmierć komórki (PCD) odgrywa kluczową rolę w rozwoju roślin oraz w reakcjach obronnych komórek roślinnych. Szkodliwe czynniki takie jak metale ciężkie mogą negatywnie wpływać na rośliny prowadząc do nekrozy – przypadkowej, patologicznej śmierci lub PCD – programowanej, genetycznie kontrolowanej śmierci komórek. Chociaż nekroza jest powszechna u gatunków wrażliwych na toksyczne działanie metali ciężkich prowadząc do szybkiego obumierania rośliny, u gatunków tolerancyjnych metale mogą prowadzić do PCD jako reakcji obronnej. Programowana śmierć komórki może chronić tkanki roślinne przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych takich jak np. patogeny, ale niewiele wiadomo o udziale PCD w odpowiedzi na stres abiotyczny. Celem niniejszego projektu jest ustalenie roli PCD w odpowiedzi roślin na stres środowiskowy jakim są metale ciężkie, w tym przypadku kadm, który jest niezwykle toksycznym metalem zanieczyszczającym gleby na hałdach pohutniczych występujących w Polsce. Do badań został wybrany gatunek wrażliwy na działanie metali ciężkich – Arabidopsis thaliana, nie występujący na terenach zanieczyszczonych metalami ciężkimi oraz gatunek tolerujący wysokie stężenia metali w glebie – A. arenosa – metalofit fakultatywny, występujący na terenach skażonych oraz nieskażonych. Głównym celem projektu jest poznanie biochemicznych i molekularnych podstaw PCD indukowanej stresem abiotycznym (Cd) i roli PCD w tolerancji na metale u metalofitów (gatunków tolerujących wysokie zawartości metali w podłożu) oraz próba zablokowania szlaku PCD w celu poprawy przeżywalności roślin w trudnych warunkach jakim jest wysokie stężenie metali ciężkich w glebie.