Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Partnerstwo pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Lizbonie na rzecz badania i ochrony lasów łęgowych (projekt NAWA)

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła wyniki naboru w ramach programu Partnerstwa Strategiczne NAWA (edycja 2023). Jednym z projektów, które otrzymały finansowanie jest projekt pt. "Partnerstwo pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a Uniwersytetem w Lizbonie na rzecz badania i ochrony lasów łęgowych". Kierownikiem projektu jest Remigiusz Pielech z Instytutu Botaniki.

Projekt będzie realizowany w latach 2024-2026 i obejmuje różnorodne elementy współpracy akademickiej. Komponent badawczy pozwoli na przeprowadzenie badań pilotażowych oraz rozwinięcie badań dotyczących zamierania drzew oraz stabilności lasów łęgowych. W wymiarze dydaktycznym zaplanowana jest wymiana studencka pomiędzy partnerskimi jednostkami. Zostanie ona zrealizowana w formie międzynarodowych warsztatów naukowych w Polsce (2025) oraz w Portugalii (2026). Ponadto w ramach współpracy z Uniwersytetem w Lizbonie zostanie stworzony nowy przedmiot kursowy poświęcony odtwarzaniu ekosystemów (Restoration Ecology). W 2026 roku zorganizujemy także na Wydziale Biologii UJ kolejną edycję międzynarodowej konferencji poświęconej ekosystemom nadrzecznym (RIPA-2).