Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty wewnętrzne

Indywidualne Minigranty badawcze w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) w Priorytetowym Obszarze Badawczym BioS (POB BioS) realizowane w latach 2021-2022.

 1. Filogeneza  stepowych gatunków traw o iranoturańskim górskim typie ogólnego zasięgu oraz modelowanie ich niszy w odniesieniu do przewidywanych zmian klimatycznych
  Kierownik: dr hab. Marcin Nobis, prof. UJ
  Kwota: 30 000,00 zł 
 2. Tytuł: Występowanie epitopów pektynowych, białek arabinogalaktanu i ekstensyn w pułapkach zatrzaskowych roślin mięsożernych
  Kierownik: prof. dr hab. Bartosz Płachno

  Kwota: 30 000,00 zł 
 3. Tytuł: Funkcjonowanie porostów epifitycznych w warunkach stresu wywołanego zmianą parametrów mikroklimatu siedliska
  Kierownik: dr hab. Piotr Osyczka
  Kwota: 30 000,00 zł 
 4. Tytuł: Różnorodność florystyczna muraw kserotermicznych pod wpływem zabiegów ochrony czynnej
  Kierownik: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń
  Kwota: 30 000,00 zł 
 5. Tytuł: Interakcje rośliny-zwierzęta jako przejaw perturbacji środowiskowych w późnym triasie Polski
  Kierownik: dr Grzegorz Pacyna
  Kwota: 23 660,00 zł 
 6. Tytuł: Znaczenie porostów w zbiorowiskach muraw wysokogórskich w piętrze alpejskim Babiej Góry
  Kierownik: dr hab. Michał Węgrzyn
  Kwota: 12 400,00 zł 
 7. Tytuł: Biosynteza cyklotydów a wiązanie i akumulacja metali ciężkich-cykliczne peptydy jako nowy mechanizm detoksykacyjny u roślin
  Kierownik: dr hab. Aneta Słomka
  Kwota: 30 000,00 zł