Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

(współautorstwo pracowników IB) 1999. Atlas Florae Europaeae. Distribution of Vascular Plants in Europe. 12. Resedaceae to Platanaceae. Jalas J., Suominen J., Lampinen R., Kurtto A. (red.). Suomalaisen Kirjallisuunden Kirjapaino Oy, Helsinki Univ. Printing House, Helsinki, s. 215-220

Bartoszek W. 1999. Nowe stanowisko Carex pulicaris (Cyperaceae) w Karpatach polskich. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 6: 274-277

Bartoszek W. 1999. Pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris nad Skawą w Beskidzie Makowskim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6:

Bogunia H., Przywara L. 1999. Rola cukrowców w roślinnych kulturach in vitro. Wiadomości Botaniczne 43: 25-36

Bogunia H., Przywara L. 1999. The influence of carbohydrates on the development of immature rape embryos (Brassica napus L., cv. Topas). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1: 33

Czapik R. 1998 (wyd. 1999). Partenogeneza, apogametia i gynogeneza. Sprawozdania Komisji Biologicznej Oddziału Krakowskiego PAN 42(1): 71-73

Czapik R. 1999. Enigma of apogamety. Protoplasma 208: 206-210

Czapik R.. 1999. Controversy around apomixis. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1: 13

Drozdowicz A. 1999. Species diversity of Myxomycetes in natural and antropogenic sites in Poland. W: Abstracts Vol. 1, ICSEM-3, Beltsville, Maryland U.S.A., s. 42

Drozdowicz A., Płonka P., Rakoczy L. 1999. EPR - detectable melanin in bright spores of selected species of Myxomycetes. W: Abstracts Vol. 1., ICSEM-3, S. Beltsville, Maryland U.S.A., s. 68

Drużkowski M. 1999. Dynamika obiegu wody na Pogórzu Karpackim - aspekty naturalne i antropogeniczne na przykładzie zlewni Wierzbanówki. W: Chełmicki W. (red.) Interdyscyplinarność w badaniach dorzecza. Instytut Geografii UJ, s.61-75.

Drużkowski M. 1999. Hydrologiczne aspekty dynamiki krajobrazu Pogórza Karpackiego. W: Ogólnopolska Konferencja Hydrologiczna, Kraków-Dobczyce, maj 1999, s. 55-58

Drużkowski M. 1999. Ścieżka hydrologiczno-dydaktyczna: Płaza Górna - Płaza Dolna - Starzyny - Pogorzyce - ?rebce. Wyd. ZM w Chrzanowie, ss. 56

Dubiel E., Stachurska A., Gawroński S. 1999. Nieleśne zbiorowiska roślinne Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski). Prace Botaniczne UJ 33: 1-60

Dzwonko Z. 1999. Effect of proximity to ancient woods on restoration of a woodland community. W: 42nd Annual Symposium of the IAVS, Bilbao, s. 49

Dzwonko Z., Loster S. 1998 (wyd. 1999). Ochrona półnaturalnych muraw nawapiennych we współczesnym krajobrazie: dynamika roślinności po wycięciu drzew. Ochrona Przyrody 55: 3-23

Dzwonko Z., Loster S., Dubiel E., Drenkovski R. 1999. Syntaxonomic analysis of beechwoods in Macedonia (former Republic of Yugoslavia). Phytocoenologia 29(2): 153-175

Flis M. 1999. Embryological studies on Callitriche L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 39

Florjan S. 1998 (wyd. 1999). "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w IV kwartale 1998 roku. Wiadomości Botaniczne 42(3/4): 118

Florjan S. 1999. "Czwartki Botaniczne" w Oddziale Krakowskim PTB w I kwartale 1999 r. Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 81-82

Florjan S. 1999. Zróżnicowanie anatomiczne sfuzynizowanych fragmentów drewna w pokładach węgla Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (górny karbon) - wstępna klasyfikacja [Anatomical diversity of fusinised fragments of xylem in coal seams of the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous) - preliminary classification]. W: Lipiarski I. (red.) Materiały XXII Sympozjum "Geologia formacji weglonośnych Polski", Kraków, 21-22 kwietnia 1999, Wyd. AGH, s. 35-40

Florjan S. 1999. Plant and animal cuticulae dispersae in coal seams of the Upper Silesian Coal Basin (Upper Carboniferous, Poland) - anatomical diversity and stratigraphical significance. W: Programme with Abstracts XIV, International Congress on the Carboniferous - Permian, August 17-21, 1999, Calgary, Alberta, Canada, s. 38

Florjan S., Żołdani E. 1998 (wyd. 1999). The Carboniferous Megaspore Collection of Jan Zerndt. W: Stuchlik L. (red.) Botanical collections throughout the world. Proceedings of the Second International Conference on the Preservation of Botanical Collections, Cracov, June 26-29.1997: 125

Golczyk H., Joachimiak A. 1999. Karyotype Structure and Interphase Chromatin Organization in Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn (Commelinaceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 143-150

Góralski G., Matthys-Rochon E., Vergne P., Przywara L. 1999. Androgenic Development: A Fascinating Embryo Formation Process. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 51-65

Hałdaś W., Przywara L. 1999. In vitro culture of immature embryos of white clover (Trifolium repens L.). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 39

Ilnicki T., Mitka J., Kłos J. 1999. Aconitum lasiocarpum – próba ustalenia pochodzenia gatunku na podstawie danych cytogenetycznych. W: Materiały Ogólnopolskiej Konferencji "Genetyka a taksonomia roślin", Poznań, 25 listopada 1999, s. 23

Izmaiłow R. 1999. Embryological Analysis of Aphanes arvensis L. (Rosaceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 197-203

Izmaiłow R. 1999. Reproduction of Vicia cracca L. in polluted environment of the Legnica - Głogów Copper Basin. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 40

Jach M., Przywara L. 1999. Somatic embryogenesis and organogenesis induced on the immature zygotic embryos of sunflower (Helianthus annuus L.) – the role of genotype. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 41

Jankun A. 1999. Encyklopedia Biologiczna. t. VII-VIII. Wyd. Opres, Kraków. [Hasła z zakresu embriologii roślin; litery: P-S]

Jankun A. 1999. Jubileusz Profesor Romany Czapik. Wiadomości Botaniczne 43: 62-65

Jankun A. 1999. Professor Romana Czapik – Biographical Note. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 9-13

Jankun A, Faliński J.B. 1999. Embryology of androgynous Salix myrsinifolia Salib. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 41.

Devas V., Klein M., Jankun A., Laberche J-C. 1999. Pesticides treatment on soft wheat seeds. Revue de Cytologie et Biologie vegetales – Le Botaniste 22: 3-10

Joachimiak A. 1999. Mechanizm powstawania chromosomów dicentrycznych w kalusie. W: I Krajowy Kongres Biotechnologii. Wrocław, 20-25 września 1999, s.111

Joachimiak A., Ilnicki T., Mitka J. 1999. Karyological Studies on Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gá yer (Ranunculaceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 205-211

Köhler P. 1998 (wyd. 1999). Dembosz Stanisław. W: Stafleu F. A., Mennega E. A. (red.) Taxonomic literature. A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. Supplement 5. Kilian N., Hand R. (red.) Da-Di.. Regnum Vegetabile 135:

Köhler P. 1998 (wyd. 1999). Historia botaniki w obradach 51. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 43(3-4): 205-207

Köhler P. 1998 (wyd. 1999). Portrety Botaników Polskich [Portraits of Polish Botanists]. Wincenty (Terencjusz Jakub) Pol (1807-1872). Wiadomości Botaniczne 42(3/4): 96

Köhler P. 1998 (wyd. 1999). Sesja "Pogranicze nauk botanicznych i humanistycznych jako obszar inspiracji badawczych" (Warszawa, 27 maja 1998) [Session "Borderline of the Botanical Sciences and the Arts as a source of inspirations" (Warsaw, Poland, 27 May 1998)]. Wiadomości Botaniczne 42(3/4): 113-114

Köhler P. 1998 (wyd. 1999). Sesja interdyscyplinarna Pogranicze nauk botanicznych humanistycznych jako obszar inspiracji badawczych (Warszawa, 27 maja 1998 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 43(2): 183-185

Köhler P. 1998 (wyd. 1999). Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 14 maja 1998) [Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Cracow, Poland, 14 May 1998)]. Wiadomości Botaniczne 42(3/4): 117-118

Köhler P. 1999. (209 biogramów). W: Kluszczyński R. (red.) Encyklopedia powszechna. Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków, ss. 1223

Köhler P. 1999. Historia Zielnika Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w latach 1780-1910 [History of the Jagiellonian University Herbarium (KRA) (Cracow, Poland) in 1780-1910]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 44(2): 7-60

Köhler P. 1999. Leksykon Botaników Polskich [Dictionary of Polish Botanists]. 30. Jadwiga Zofia Dobrzańska. Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 89-92

Köhler P. 1999. Portrety Botaników Polskich [Portraits of Polish Botanists]. Wiktor KuŸniar (1879-1935). Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 59

Köhler P. 1999. Sesja na temat początków ochrony przyrody w Polsce (Warszawa, 21 grudnia 1998) [Session on the beginnings of nature protection in Poland (Warsaw, Poland, 21 December 1998)]. Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 78-79

Köhler P. 1999. Sesja Współczesny rzut oka na początki ochrony przyrody w Polsce (Warszawa, 21 grudnia 1998 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 44(1): 203-205

Köhler P. 1999. Zbiory archiwalne Muzeum Botanicznego i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej Ogrodu Botanicznego Uniwesytetu Jagiellońskiego. Krakowski Rocznik Archiwalny 5: 190-197

Köhler P. 1999. Zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków, 18 lutego 1999) [Meeting of the Section of History of Botany of the Polish Botanical Society (Kraków, Poland, 18 February 1999)]. Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 81

Köhler P. 1999. Zielnik Józefa Jundziłła - addendum [Herbarium of Józef Jundziłł – addendum]. Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 86-88

Konieczny R. 1999. Organogenesis during plant regeneration in cotyledon culture of Trifolium michelianum Savi. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 68(3): 175-181

Konieczny R. 1999. Competence and determination for rhizogenesis in in vitro culture of parsley (Petroselinum sativum Soo.). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 44

Kosiński M. 1999. Zbiorowiska roślinne piargów Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace Botaniczne UJ 32: ss. 75

Kościńska-Pająk M. 1999. Abnormal Embryos in Mature Seeds of Chondrilla juncea L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 193-196

Kościńska-Pająk M. 1999. Microspores and pollen grains in triploid Chondrilla juncea L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 45

Kotańska M., Mitka J., Towpasz K., Trzcińska-Tacik H. 1999. Diversity of vegetation in an agricultural landscape. W: Vegetation and climate, 42nd Annual Symposium of the IAVS. Bilbao, Spain, July 26-30 1999. p. 77

Kotańska M., Towpasz K. 1999. Godna ochrony roślinność doliny Szreniawy na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55(5): 85-87

Kuta E. 1999. Encyklopedia Biologiczna. t. VII-VIII. Wyd. Opres, Kraków. [Hasła z zakresu anatomii, morfologii, cytologi roślin; litery: P-S]

Kuta E., Przywara L., Ilnicki T. 1999. Heterochromatin in Pleurozium schreberi. Folia Histochemica et Cytobiologica 37, suppl. 1.: 75

Kuta E., Szweykowski J., Przywara L. 1999. IOPB chromosome number reports. IOPB Newsletter 31: 12-13

Libik M. 1999. Immunolocalization of calreticulin in the protoplasts and somatic embryos of Daucus carota L. grown in suspension culture. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 47

Loster S. 1998 (wyd. 1999). Nowe periodyki i serie: Applied Vegetation Science. Wiadomości Botaniczne 42(3/4): 138-139

Medwecka-Kornaś A. 1999. A new species of Actiniopteris (Pteridaceae) from Upper Katanga in the Democratic Republic of Congo. Fragmenta Floristica et Geobotanica 44(1): 71-76

Medwecka-Kornaś A. 1999. Afryka - w moich wspomnieniach i listach Jana Kornasia. Phytocoenosis 11 (N.S.), Seminarium Geobotanicum 7: 87-100

Barabasz B., Mierzeńska M. 1999. Brioflora łąk północnej części Puszczy Niepołomickiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 6: 141-163

Miśkiewicz A. 1999. O stanowisku kwitnącego bluszczu Hedera helix w rezerwacie przyrody "Bukowiec" (Pogórze Wiśnickie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55 (5): 80-82

Miśkiewicz A. 1999. The new site of Diderma deplanatum and Diderma chondrioderma in the Pogorze Wisnickie Region (S. Poland). Acta Mycologica 34(2): 299-304

Mitka J. (współautor) 1999. Seminaria. Literatura wprowadzająca. W: Szczepaniec-Cięciak E., Kościelniak P. (red.). Chemia środowiskowa. Ćwiczenia i seminaria. Cz. 2. Wyd. UJ, Kraków, s.

Mitka J. 1999. [recenzja] Doempke S., Succow M. (red.). 1998. Cultural landscapes and Nature Conservation in Northern Eurasia. Proceedings of Woerlitz Symposium. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 6: 305-307

Mitka J., Jodłowski J. 1997 (wyd. 1999). Phenetic variability of Aconitum lasiocarpum and Aconitum degenii in the Western Bieszczady Mts. (Polish Eastern Carpathians). Review Valdôtaine Histoire Nationale 51, Suppl.: 135-145

Musiał K., Bohanec B., Przywara L. 1999. Embryological analysis of in vitro cultured unpollinated ovules of Allium cepa L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 51

Musiał K., Przywara L. 1999. Pollination with Heavily Irradiated Pollen in Nicotiana: Induced Parthenogenesis and Embryological Study. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 127-137

Musiał K., Przywara L. 1999. Response of endosperm to pollen irradiation in kiwifruit. Sexual Plant Reproduction 12(2): 110-117

Musiał K., Przywara L. 1999. Pollination with heavily irradiated pollen – embryological aspects. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 52

Olech M. 1999. Antarktyka - nie trzeba bać się marzeń. Phytocoenosis 11 (N.S), Seminarium Geobotanicum 7: 113-125

Olech M. 1999. Encyklopedia Biologiczna. Wyd. Opres, Kraków. t. ? [Hasła z zakresu biologii polarnej]

Olech M. 1999. Leucocarpia biatorella (Arnold) Ve zda. W: Ciesliński S., Fałtynowicz W. (red) Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland, cz. 2, s. 35-37

Olech M. 1999. Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg.. W: Ciesliński S., Fałtynowicz W. (red) Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland, cz. 2, s. 47-49

Olech M. 1999. Przyroda Antarktyki. W: Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział w Krakowie, Informator 1997/98 i 1998/99, s. 65-68

Olech M. 1999. Wyprawy Vagabond’elle. Biuletyn Polarny 7: 30-31

Olech M. 1999. Plant colonization and development of communities on the deglaciated areas (King George Island, Antarctica). W: Abstracts of XXII Symposium on Polar Biology, December 2, 3, Tokyo, s. 17

Olech M., Kiszka J. 1999. Agoninia tristicula (Nyl.) Zahlbr. W: Ciesliński S., Fałtynowicz W. (red) Atlas of the geographical distribution of lichens in Poland, cz. 2, s. 7-11

Olech M., Massalski A. 1999. Plant colonization and community development on the Sphinx glacier forefields. W: Abstract of Papers, Symposium Ecology of Antarctic Coastal Oasis. 21 - 24 September, Czech Republic, South Moravia, Valtice, s. 17

GaŸdziński S., Harańczyk H., Olech M. 1999. Freezing Protection Mechanism in Polar Lichens as Observed by proton Magnetic Relaxation. W: 18 th Conference on Modern Magnetic Resonances Ramis ‘99. Poznań - Kiekrz, April 11-15, s. 50

GaŸdziński S., Harańczyk H., Olech M. 1999. Polar Lichens’ Survival in Low Temperatures. W: Ampere VII NMR School, Zakopane - Poland, May 30 - June 4, s. 59

Godoy, J.M.L.A., Schuch, D.J.R., Nordemann, V.R.G., Ries M., Ramalho J.C., Recio R.R.A., Olech M.A. 1998 (wyd. 1999). 137Cs, 226,228Ra, 210Pb,40K concetrations in Antarctic soil sediment selected moss and lichen samples. Journal of Environmental Radioactivity 41(1): 33-45

Harańczyk H., GaŸdziński S., Olech M. 1999. Relaksacja spinowo-sieciowa dla protonów w Cladonia mitis. W: Materiały XXXI Ogólnopolskiego Seminarium na temat Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Jego Zastosowań, Kraków 1-2 grudnia 1998, s. 302-305

Heinrich Z., Olech M.A. 1999. Interesting species of fungi (Macromycetes) from Iceland. Polish Polar Studies. W: XXVI Polar Symposium, Lublin, June 1999, s. 343-344

Massalski A., Mrozińska T., Olech M. 1999. Ultrastructure of selected Cyanophyta/ Cyanobacteria from King George Island, Antarctica. Algological Studies 94: 249-259

Massalski A., Mrozińska T., Olech M. 1999. Ultrastructures of Antarctic algae. Pseudosiderocelopsis antarctica gen. et sp. nov. (Chlorophyta). Algological studies 92: 1-10

Massalski A., Mrozińska T., Olech M. 1999. Electron microscopical studies on Antarctic algae and Cyanophyta. W: Abstracts of XXII Symposium on Polar Biology, 2-3 December 1998, Tokyo, s. 65

Mietelski J.W., Gaca P., Olech M. 1999. Radioactive contamination of lichens and mosses collected in South Shetlands and Antarctic Peninsula. W: The 4 th International Conference on Environmental Radioactivity in the Arctic. Edinburgh, Scotland 20-23 September. s. 263-265

Paśnik A. 1999. Notes on Chenopodium pedunculare and Ch. Striatiforme (Chenopodiaceae) in Poland: taxonomy and distribution. Fragmemnta Floristica et Geobotanica 44(1): 63-70

Popielarska M., Przywara L. 1999. Postępy w badaniach nad zapłodnieniem u roślin okrytonasiennych (Angiospermae): I. Zapłodnienie in vitro z użyciem izolowanych gamet. Postępy Biologii Komórki 26: 795-809

Przywara L. 1999. Encyklopedia Biologiczna. t. VII-VIII. Wyd. Opres, Kraków. [Hasła z zakresu anatomii, morfologii, cytologii, embriologii eksperymentalnej roślin, kultur in vitro oraz botaniki ogólnej; litery: P-S]

Przywara L. 1999. IX International Conference of Plant Embryologists (20-22 September, 1999, Cracow, Poland. IRC Newsletter 10:

Przywara L. 1999. IX Międzynarodowa Konferencja Embriologów Roślin, Kraków 20-22 września 1999. Wiadomości Botaniczne 43:

Przywara L., Popielarska M. 1999. Postępy w badaniach nad zapłodnieniem u roślin okrytonasiennych (Angiospermae): II. Biochemiczne i molekularne aspekty zapłodnienia. Postępy Biologii Komórki 26: 811-827

Stachurska A., Dubiel E., Gawroński S. 1999. Application of a hierarchical method in the Clasification of non-forest plant communities. W: Vegetation Classification and Mapping in the rocky Mountains. Glacier National Park, Montana USA, 29 June-2 July 1999. Abstracts, s. 13

Stępalska D., Harmata K., Kasprzyk I., Myszkowska D., Stach A. 1999. Occurrence of airborne Cladosporium and Alternaria spores in Southern and Central Poland in 1995-1996. Aerobiologia 15: 39-47

Gaweł J., Szczepanek K., Halota A., Radliński J., Kurzawa R. 1999. Fenologiczna analiza zawartości aeroalergenów uzdrowiska Rabka - porównanie metod. Acta Pneumologica et Allergologica Pediatrica 2(1): 12-15

Gębica P., Szczepanek K., Pazdur A., Sańko A. 1998 (wyd. 1999). Vistulin terrace with loess cover in the Vistula Valley near Nowe Brzesko (southern Poland). Biuletyn Peryglacjalny 37: 81-99

Towpasz K. 1999. Międzynarodowa konferencja z okazji 20-lecia Kazimierzowskiego Parku Krajobrazowego "Problemy ochrony i renaturyzacji doliny dużych rzek Europy", (Kzimierz Dolny, 1-4 września 1999). Wiadomości Botaniczne 43(3/4): 68-69

Towpasz K., Kotańska M. 1999. Nowe stanowisko Reseda phyteuma (Resedaceae) w Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 6: 265-304

Towpasz K., Kotańska M. 1999. Problemy ochrony i renaturalizacji dolin dużych rzek Europy. W: Międzynarodowa Konferencja z okazji 20-lecia Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, Kazimierz Dolny, 1- 4 września 1999. Wyd. UMC-S, Lublin, s. 91-93

Towpasz K., Kotańska M. 1999. Roślinnośc muraw kserotermicznych w Lelowicach na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 55(6): 81-83

Towpasz K., Kotańska M., Trzcińska-Tacik H. 1999. Notatki florystyczne z Płaskowyżu Proszowickiego (Wyżyna Małopolska). Cz. 2. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 6: 87-94

Trzcińska-Tacik H., Lityńska M. 1999. Różnorodność flory niewielkiego obszaru od okresu rzymskiego do współczesności w południowej Polsce [Diversity of the flora on a small area from the Roman Iron Age to present-day in southern Poland]. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 23: 197-209

Trzcińska-Tacik H., Stachurska A. 1998 (wyd.1999). Vegetation changes of Gaik-Brzezowa and its surroundings (Southern Poland). W: Mochnacky S., Terpó A. (red.) Proceedings of International Conference, Zemplinska Širava 23.-26.06.1998. III. Antropization and envirinment of rural settlements flora and vegetation, s.173-183

Turnau K. 1999. Mikoryza – partnerstwo w walce ze stresem środowiskowym na przykładzie terenów o podwyższonej zawartości metali ciężkich. Problemy Środowiska i Jego Ochrony 7: 15-22

Turnau K. 1999. Mikoryza klonu. W: Klony – Acer campestre L., Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L. Nasze Drzewa Leśne, t. 16. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 163-186

Turnau K. 1999. Kadm w owocnikach grzybów oraz w mikoryzach sosny z terenów o podwyższonej zawartości metali ciężkich. W: Abstrakty Sympozjum "Kadm w środowisku- problemy ekologiczne i metodyczne, Warszawa 26-27 paŸdziernika 1999

Turnau K., Berger A., Love A., Hampp R., Chalot M., Dizzengremel P., Kottke I. 1999. CO2- concentration and nitrogen input interact with the formation of glycogen and N-containing vacuolar bodies in Amanita muscaria-Picea abies mycorrhizas. W: Second International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Woody Roots; 26-30 September 1999

Turnau K., Faber J., Dexheimer J., Botton B. 1999. Heavy metal localization in Rhizopogon roseolus mycelium – energy disperssion spectroscopy and cytochemical investigation. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 68(1): 57-62

Turnau K., Mleczko P., Blaudez D., Chalot M., Botton B. 1999. Structural and functional diversity among Pinus sylvestris mycorrhizas from industrial wastes rich in heavy metals. W: Second International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Woody Roots; 26-30 September 1999

Turnau K., Ronikier M., Unrug J. 1999. Role of mycorrhizal links between plants in establishment of liverworts thalli in natural habitats. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 68(1): 63-68

Turnau K., Ryszka P., van Tuinen D., Gianinazzi-Pearson V. 1999. Biodiversity of arbuscular fungi colonizing plant roots in industrial wastes in poland – molecular studies. W: COST conference on AMF and abiotic stress; December 1999

Turnau K., Wenhrynowicz O., Miśkiewicz A., Mierzeńska M. 1998. Ericoid mycorrhizas in heavily polluted environments – strategies of plants, liverworts and fungi. W: Migula P., Doleżych B, Nakonieczny M. (red) Trace metals: Effects on Organism and Environment. EkoEdycja, Katowice, s. 27-32

Turnau. K., Wenhrynowicz O., Mierzeńska M. 1998. Ericoid mycorrhizas in heavily polluted environments - strategy of plants, liverworts and fungi. W: Proceedings of the 2nd International Conference "Trace Element - Effects on Organisms and Environment", Cieszyn 23-26 June 1998, s. 123-131

Blaudez D., Turnau K., Jacob C., Botton B., Chalot M 1998 (wyd. 1999). Interactions of ecomycorrhizal fungi with heavy metals. W: Vorisek K. (red.) Pathways and Consequences of the Dissemination of Pollutants in Biosphere. Proceedings of Symposium in Praque, s. 30-43

Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W, Godzik B., Turnau K. 1999. Heavy metal localization in mycorrhizas of Epipactis atropurpureum from zinc wastes. Microscopy Society of Southern Africa Conference, Johannesburg 1998. Proceedings. s.

Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W, Godzik B., Turnau K. 1999. Heavy metal localization in mycorrhizas of Epipactis atropurpureum from zinc wastes. W: 7th Conference on Cell Biology, 9-11 September 1999

Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W, Godzik B., Turnau K. 1999. Heavy metal localization in mycorrhizas of Epipactis atropurpureum from zinc wastes. W: Microscopy Society of Southern Africa Conference. Johannesburg 1998

Rivera-Becerril F., K. Turnau, S. Gianinazzi, Gianinazzi-Pearson V. 1999. Cadmium accumulation and stress-related gene expression in mycorrhizal and non-mycorrhizal pea growing under Cd stress. W: COST conference on AMF and abiotic stress; December 1999

Sinclair R., Mesjasz-Przybyłowicz J., Przybyłowicz W, Turnau K., Van Aarde R.J. 1999. Titanium localization in arbuscular mycorrhizal fungi of rehabilitating coastal dunes at Richards Bay, Kwazulu-Natal, South Africa. W: Conference on Fungi and the Environment. Cairo, Egypt; 29 Sept.- 1 Oct 1999

Unrug J., Turnau K. 1999. Heavy metal distribution in Betula pendula mycorrhizas from zinc wastes in Southern Poland. W: Second International Symposium on Dynamics of Physiological Processes in Woody Roots; 26-30 September 1999

Wayda M. 1999. Carex melanostachya (Cyperaceae), a species new to Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 44(1): 193 – 195

Wayda M. 1999. Rozmieszczenie Cuscuta lupuliformis (Cuscutaceae) w Polsdce. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 6: 75-83

Paul W., Wayda M. 1999. New localities for Eleocharis carniolica (Cyperaceae) in Poland. Fragmenta Floristica et Geobotanica 44(1): 195-199

Wijowska M., Kuta E., Przywara L. 1999. Autonomous endosperm induction by in vitro culture of unfertilized ovules of Viola odorata L. Sexual Plant Reproduction 12(3): 164-170

Wijowska M., Kuta E., Przywara L. 1999. In Vitro Culture of Unfertilized Ovules of Viola odorata L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 95-101

Wijowska M., Kuta E., Przywara L. 1999. Autonomous endosperm in Viola odorata L. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41, suppl. 1.: 64

Zając A. 1999. Zając nad Euphratem i Tygrysem. Hare on the Togris and Euphrates Rivres. Phytoscenosis 11 (N.S.), Seminarium Geobotanicum 7: 79-86

Zając M., Zając A. 1998 (wyd. 1999). Comparision the Distribution of Plant Protected by Low and of Plants in the Polish Plant Red Data Book. Planta Europea. Proceedings. 9-14 June 1998. Uppsala, Sweden. s. 215-220

Zając M., Zając A. 1998 (wyd. 1999). The distribution areas of archaeophytes in Poland - by type. W: Mochnacky S., Terpó A. (red.) Proceedings of International Conference, Zemplinska Širava 23.-26.06.1998. III. Antropization and envirinment of rural settlements flora and vegetation, s. 8-15

Zając M., Zając A. 1998. Czerwona lista roślin naczynowych byłego województwa krakowskiego [The Red List of Vascular plants of the former Cracow Voivodeship]. Ochrona Przyrody 55: 25-35

Zając M., Zając A. 1998. The role of herbarium materials in phytogeografical computer data banks. W: Proceedings of the Second Internetional Conference on the Preservation of Botanical Collections, Cracow, June 26-29 1997, s. 77-82

Zając M., Zając A. 1999. Gromadne występowanie wybranych gatunków roślin naczyniowych jako podstawa podziału geobotanicznego w byłym województwie krakowskim. [The coolective occurrence of selected species of vascular plants as abasis for the geobotanical divisions of the former Cracow voivodeship]. Fragmenta Floristica et Geobotanica, Series Polonica 6: 127-139

Zając M., Zając A. 1999. Mapping projects of vascular plants distribution in Poland. Acta Botanica Fennica 162: 61-66

Ciaciura M., Zając M. 1997 (wyd. 1999). Wybrane gatunków roślin - mapy w skali 1:2 000 000; A1- A3 Gatunki leśne, D Niektóre gatunki osiągające granicę na Śląsku, E1- E6 Endemity. W: Pawlak W., Pawlak J. (red.) Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, tablica 57

Terpó A., Zając M., Zając A. 1999. Provisional list of Hungarian archaeophytes. Thaiszia. – Journal of Botany 9(1): 41-47

Zalewska J. 1999. The genus Najas (Najadaceae) in Poland: remarks on taxonomy, ecology, distribution and conservation. Fragmenta Floristica et Geobotanica 44(2): 401-422

Zemanek A. (współautor) 1999. Seminaria. Literatura wprowadzająca (Filozoficzne problemy ochrony środowiska). W: Szczepaniec-Cięciak E., Kościelniak P. (red.) Chemia środowiska. Cz. 2. Ćwiczenia i seminaria. Wyd. UJ, Kraków, s. 398-399

Zemanek A. 1998 (wyd. 1999). Portrety botaników polskich [Portraits of Polish botanists]. Bogumił Pawłowski. Wiadomości Botaniczne 42(3/4): 94-95

Zemanek A. 1998 (wyd. 1999). Refleksje nad historią biologii w czasie XX Międzynarodowego Kongresu Historii Nauki (Liege, 20-26 lipca 1997). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 43(1): 202-294

Zemanek A. 1998 (wyd. 1999). Renaissance botany and modern science. W: Mirek Z., Zemanek A. (red.) Studies in Renaissance Botany. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 20: 9-48

Zemanek A. 1998 (wyd. 1999). Pro memoria (F.S. Fedorowicz, W. Sławiński, W. Kleistówna, J. Wels, M. Siennik, R. Ładowski, M.H. Leszczyc-Sumiński, J. Zubrzycki, B. Kotula). Wiadomości Botaniczne 42(3/4): 104-105

Zemanek A. 1999. Pro memoria (J.J. Celiński, E. Strasburger, A. Missuna, A. Ossowski, K.Lubliner-Mianowska, C. Schwenckfeld, F. Kotowski, I. Rejment-Grochowska). Wiadomości Botaniczne 43(1/24): 72

Zemanek A., de Koning J. 1998 (wyd. 1999). Plant illustrations in the Libri picturati (A.18-30) (Jagiellonian Library, Cracow, Poland) and new currents in Renaissance botany. . W: Mirek Z., Zemanek A. (red.) Studies in Renaissance Botany. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 20: 161-194

Kostuch A., Zemanek A. 1998 (wyd. 1999). Plants in the 16th century Flemish tapestries from Wawel Castle (Cracow, Poland). . W: Mirek Z., Zemanek A. (red.) Studies in Renaissance Botany. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 20: 205-230

Kostuch A., Zemanek A. 1999. Rośliny arrasów wawelskich. Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 7-24

Mirek Z., Zemanek A. (red.) 1998 (wyd. 1999). Studies in Renaissance Botany. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 20: 1-

Mirek Z., Zemanek A. 1998 (wyd. 1999). Studies in Renaissance botany - Foreword. W: Mirek Z., Zemanek A. (red.) Studies in Renaissance Botany. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 20: 7-8

Zemanek B. 1999. Encyklopedia przyrodnicza. t. VI-IX. Wyd. Opres, Kraków. [Hasła botaniczne]

Zemanek B. 1999. Różnorodna rola kolekcji roślinnych w ogrodach botanicznych. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersyetetu Wrocławskiego 5(1): 465-468