Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publikacje Pracowników Instytutu Botaniki:

BARTOSZEK W. 2008. Dziewanna fioletowa, Verbascum phoeniceum L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 310-311.

BARTOSZEK W. 2008. Leniec pospolity, Thesium linophyllon L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 278-279.

BARTOSZEK W. 2008. Pięciornik drobnokwiatowy, Potentilla micrantha Ramond ex DC. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 206-207.

BARTOSZEK W. 2008. Przytulia szorstkoowockowa, Galium pumilum Murray W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 292-293.

BARTOSZEK W. 2008. Stanowisko kosaćca syberyjskiego Iris sibirica L. pod Śnieżnicą w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64(2): 3-6.

BARTOSZEK W., BEDNARZ Z., BODZIARCZYK J., BOŻEK A., DUBIEL E., GAWROŃSKI S., GAZDA A., JONIEC B., KOCZUR A., KOZAK M., KOZIOŁ K., LANGER M., LOCH J., MAŁOBĘCKI A., NOBIS A., NOBIS M., PIĄTEK G., SEWERYN R., SUDOR A., SZEWCZYK J; SZOMBARA S., SZWAGRZYK J., TOMPALSKI P., WAŃCZYK R., WAWRZECZKO E., WĘŻYK P. 2008. Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Dubiel E., Szwagrzyk J (red.). Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków, ss. 159.

BARTOSZEK W., KOCZUR A., MIREK Z., OKLEJEWICZ K. 2008. Turzyca pchla, Carex pulicaris L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 523-525.

BARTOSZEK W., MITKA J., TOWPASZ K. 2008. Goryczka wąskolistna, Gentiana pneumonanthe L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 282-285.

BARTOSZEK W., NEJFELD P. 2008. Zaraza drobnokwiatowa, Orobanche minor Sm. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 319-321.

BARTOSZEK W., NEJFELD P., NOWAK K.A. 2008. Tojad lisi typowy, Aconitum lycoctonum L. emend. Koelle subsp. lycoctonum W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 75-77.

BARTOSZEK W., PIWOWARCZYK R. 2008. Zaraza wielka, Orobanche elatior Sutton W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 316-318.

BARTOSZEK W., SIATKA D. 2008. Interesująca flora na górze Grodzisko w Beskidzie Wyspowym (Karpaty Zachodnie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64(4): 3-13.

BARTOSZEK W., SZEWCZYK M., TOWPASZ K., MITKA J. 2008. Goryczka wąskolistna, Gentiana pneumonanthe L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 282-285.

BARTOSZEK W., SZEWCZYK M., WRÓBEL D., MRÓZ K., OKLEJEWICZ K. 2008. Goździk pyszny, Dianthus superbus L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 121-123.

BARTOSZEK W., WRÓBEL D. 2008. Selernica żyłkowana, Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 268-269.

BERNACKI L., BARTOSZEK W. 2008. Storczyk kukawka, Orchis militaris L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 477-479.

BERNACKI L., BARTOSZEK W., FIEDOR M., TYC A. 2008. Kręczynka jesienna, Spiranthes spiralis (L.) Chevall. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 494-496.

BERNACKI L., BARTOSZEK W., OKLEJEWICZ K., SCELINA M. 2008. Storczyk samczy, Orchis morio L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 480-482.

BERNACKI L., WRÓBEL I., STAWOWCZYK K., BECZAŁA T., BŁOŃSKA A., KOZAK M., NOBIS M. 2008. Kukułka (Storczyk, Stoplamek) bzowa, Dactylorhiza sambucina (L.) Soó. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków, s. 456-459.

BIRKENMAJER K., OCIEPA A.M. 2008. Plant-bearing Jurassic strata at Hope Bay, Antarctic Peninsula (West Antarctica); geology and fossil-plant description. Studia Geologica Polonica 128: 5-96.

BOKALSKA-RAJBA J., 2008 Próby powierzchniowe jako odzwierciedlenie lokalnego opadu pyłkowego w Krakowie. Alergologia Immunologia 2008 5(1):24-26.

CHWEDORZEWSKA K., OLECH M., KORCZAK M. 2008. Obcy w Antarktyce. W: Kowalska A., Latocha A., Marszałek M., Pereyna J. (red.) Środowisko przyrodnicze obszarów polarnych. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 197-201.

DE KONING J., VAN UFFELEN G., ZEMANEK A., ZEMANEK B. (red.) 2008. Drawn after nature. The complete botanical watercolours of the 16th-century Libri Picturati. Zeist, The Netherlands, KNNV Publishing, ss. 368.

DROZDOWICZ A. 2008. Śluzowce Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Klasa A., Partyka J. (red.) Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. OPN, Ojców, s. 263-278.

DUBIEL E., SZWAGRZYK J (red.) 2008. Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków, ss. 159.

DZWONKO Z., LOSTER S. 2008. Changes in plant species composition in abandoned and restored limestone grasslands - the effects of tree and shrub cutting. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(1): 67-75.

FLORJAN S. 2008. Mikromorfologia epidermy kordaitów z Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (późny karbon). W: Konferencja Sekcji Paleobotanicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego "Fosylne i subfosylne szczątki roślin w rejonie Górnego Śląska", 12 kwietnia 2008 roku, Zabrze, s. 5.

FLORJAN S. 2008. Procesy fosylizacji tkanek przewodzących u roślin. W: Haczewski G. (red.) Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, s. 27.

GOLCZYK H., JOACHIMIAK A.J., HASTEROK R. 2008. Pericentromeric GC-rich chromatin in Rhoeo. Evidence from soma and germ-line. Caryologia 61: 388-391.

GOLCZYK H., MUSIAŁ K., RAUWOLF U., MEURER J., HERRMANN R.G., GREINER S. 2008. Meiotic events in Oenothera - a non-standard pattern of chromosome behaviour. Genome 51: 952-958.

HARAŃCZYK H., BACIOR M., JASTRZĘBSKA P., OLECH M.A. 2008. Deep dehydratation of Antarctic lichen Leptogium puberulum observed by NMR and sorption isotherm. In: XLII Zakopane Scool of Physics, Breaking Frontiers: Submicron Structures in Physics and Biology, May 19-24 2008, Zakopane, Poland.

HARAŃCZYK H., BACIOR M., OLECH M.A. 2008. Deep dehydratation of Umbilicaria aprina thalli observed by proton NMR and sorption isotherm. Antarctic Science 20(6): 527-535.

HARMATA K. 2008. Birch in medicine, art. and customs. Part 1. "Plants and Culture: seeds of the Cultural Heritage of Europe" UE Culture 2007 2013 Programme (2007-2009) (poster)

HARMATA K. 2008. Birch in medicine, art. and customs. Part 2. "Plants and Culture: seeds of the Cultural Heritage of Europe" UE Culture 2007 2013 Programme (2007-2009) (poster)

HARMATA K. 2008. Tilia. Quercus and Pinus in medicine, art. And customs. "Plants and Culture: seeds of the Cultural Heritage of Europe" UE Culture 2007 2013 Programme (2007-2009) (poster)

HARMATA K. 2008. Przekształcenie środowiska przyrodniczego pod wpływem działalności człowieka na przełomie IV i III tysiąclecia BC w świetle badań palinologicznych w Tarnowcu w dolinie Jasiołki. W: Machnik J. (red.) Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach. Część II. Kurinská Brázda. Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Prehistorii Karpat 4, Kraków, s. 379-384.

HARMATA K., KALYNOVYCH N,. MACHNIK J., STARKEL L. 2008. Wpływ człowieka od neolitu do wczesnego średniowiecza na środowisko przyrodnicze na przedpolu Karpat w dorzeczu górnego Dniestru. W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków 26-28 czerwca 2008, s. 36.

HARMATA K., KOŁACZEK P., 2008. Propagule porostów w preparatach aerobiologicznych. W: X Dni Alergii Pyłkowej w Krakowie. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 30-31.05.2008. Streszczenia, s. 44-45.

ILNICKI T., KOŁODZIEJEK J 2008. Chromosome numbers of Potentilla subsect. Collina (Rosaceae) from Poland. Caryologia 61(2): 170-175.

KAŹMIERCZAKOWA R., KOZAK M., MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H. 2008. Ostrożeń dwubarwny (O. różnolistny), Cirsium helenioides (L.) Hill. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 369-371.

KOCZUR A., KOZAK M., NIKEL A. 2008. Turzyca dwupienna (Carex dioica L.). W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 510-511.

KÖHLER P. 2007 [wyd. 2008]. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 65. Janina Wanda Truchanowicz. Wiadomości Botaniczne 51(3/4): 96-98.

KÖHLER P. 2007 [wyd. 2008]. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Janina Małecka (1926-1991). Wiadomości Botaniczne 51(3/4): 52.

KÖHLER P. 2007. [wyd. 2008]. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 64. Maria Białobrzeska. Wiadomości Botaniczne 51(3/4): 93-96.

KÖHLER P. 2008. Historia botaniki podczas 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Szczecinie (3-9 września 2007). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 53(1): 251-253.

KÖHLER P. 2008. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 66. Edward Antoni Hückel. Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 63-66.

KÖHLER P. 2008. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 67. Kazimierz Jan Wasylik. Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 66-71.

KÖHLER P. 2008. List of deans and vice-deans. W: Klepacki P., Zemanek A. (red.) Faculty of Biology and Earth Sciences of the Jagiellonian University (Cracow, Poland) - past and present. Information guide. Instytut Botaniki UJ Kraków, s. 31-32.

KÖHLER P. 2008. Łysenkizm w botanice polskiej [Lysenkoism in Polish botany]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 53(2): 83-161.

KÖHLER P. 2008. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Edward Hückel (1830-1896). Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 51.

KÖHLER P. 2008. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Kazimierz Wasylik (1925-2000). Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 82.

KÖHLER P. 2008. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Maria Białobrzeska (1921-2004). Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 81.

KÖHLER P. 2008. Tarkowska D., Holeksa K., Cempulik P., współpraca: Hadaś T. B., Żyła W., Ochmann A., Wojtczak J., Skowrońska K.: Ogród Botaniczny. Przewodnik po Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura", Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu, Bytom-Zabrze, 2006. 160 str. Miękka opr., format 16,5 × 23,5 cm. ISBN 83-919626-3-6. [recenzja]. Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 146-148.

KÖHLER P., ZIAJA J. 2007 [wyd. 2008]. Portrety Botaników Polskich. Portaits of Polish Botanists. Maria Reymann (Reymanówna) (1920-1997). Wiadomości Botaniczne 51(3/4): 51.

KOŁACZEK P., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M., PIĄTEK K., EJSMOND M. 2008. Współczesne spektra pyłkowe zbiorowisk łąkowych doliny Wielopolki (Polska płd.-wsch.) - wstępne wyniki badań. Alergologia i Immunologia 5(2): 66-69.

KONIECZNY R., LIBIK M., TULEJA M., NIEWIADOMSKA M., MISZALSKI Z. 2008. Oxidative events during in vitro regeneration of sunflower. Acta Physiologiae Plantarum 30: 71-79.

KOSTRAKIEWICZ K. 2008. Population structure of a clonal endangered plant Iris sibirica L. in different habitat conditions. Polish Journal of Ecology 56(4): 581-592.

KOSTRAKIEWICZ K. 2008. Stan wybranych populacji goździka pysznego Dianthus superbus L. i goryczki wąskolistnej Gentiana pneumonanthe L. W Krakowie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 64(2): 51-63.

KOSTRAKIEWICZ K., WRÓBLEWSKA A. 2008. Low genetic variation in subpopulations of an endangered clonal plant Iris sibirica in southern Poland. Annales Botanici Fennici 45(3): 186-194.

KOZAK M. 2007. Materiały do rozmieszczenia rzadkich, interesujących i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w Gorcach [Materials to the distribution of rare, interesting and threatened species of vascular plants in the Gorce mountain range (Polish Western Carpathians)]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 14(2): 249-259.

KOZAK M. 2007. Zróżnicowanie zbiorowisk łąkowych w Gorcach (polskie Karpaty Zachodnie) [Differentiation of the meadow communities in the Gorce mountain range (Polish Western Carpathians)]. Prace Botaniczne 41: 1-174.

KOZAK M. 2008. Nowe stanowiska Brassica elongata subsp. integrifolia (Brassicaceae) w Polsce [New localities of Brassica elongata subsp. integrifolia (Brassicaceae) in Poland]. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 15(2): 183-188.

KOZAK M. 2008. Zarzyczka górska (Cortusa matthioli L.) w Gorcach (Karpaty Zachodnie) [Alpine bells (Cortusa matthioli L.) in the Gorce Mts. (Western Carpathians)]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(3): 31-40.

KOZAK M., NOBIS A., NOBIS M., OKLEJEWICZ K., PAUL W. 2008. Ponikło kraińskie, Eleocharis carniolica W.D.J. Koch. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 530-532.

KOZAK M., PACYNA A. 2008. Widlicz (widłak) Zeillera, Diphasiastrum zeillerii (Rouy) Holub. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 26-27.

KRAWCZYK R., NOBIS A., NOBIS M., CWENER A. 2008. Is Viola uliginosa critically endangered in Poland? New data on the distribution of the species. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(4): 345-349.

KULA A., GRABOWSKA-JOACHIMIAK A., JOACHIMIAK A. 2008. Zmiany chromosomowe u międzygatunkowych mieszańców Phleum. W: VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", 20-21 listopada 2008, Kraków. Streszczenia. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. s. .

LESKI T., MLECZKO P., RUDAWSKA M., KIELISZEWSKA-ROKICKA B. 2008. Metody badań jakościowych i ilościowych ektomikoryz drzew leśnych. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe, przewodnik metodyczny. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 108-131.

ŁUCZYŃSKA K., IZMAIŁOW R. 2008. Effect of stress conditions of calamine waste heaps on reproductive processes of Lotus corniculatus L. In: Abstracts XXVIII Conference on Embryology. Plants. Animals. Humans. May 14-17, 2008. Wisła, Poland. Acta Biologica Cracoviensia ser. Botanica 50: 53.

MADEJA J., WACNIK A., ŻYGA A., STANKIEWICZ E., WYSPASEK E., GUMIŃSKI W. 2008. Kopalne DNA (aDNA) bakterii fekalnych jako źródło dodatkowych informacji o osadnictwie w przeszłości. W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, s. 69-70.

MIETELSKI J.W., OLECH M.A., SOBIECH-MATURA K., HOWARD B.J., GACA P., ZWOLAK M., BŁAŻEJ S., TOMANKIEWICZ E. 2008. 137Cs, 40K, 238Pu, 239+240Pu and 90Sr in biological samples from King George Island (South Shetlands) in Antarctica. Polar Biology 31: 1081-1089.

MIREK Z., PIĘKOŚ-MIRKOWA H., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2008. Turzyca czarna, Carex parviflora Host. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W.Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 518-519.

MIREK Z., STAWOWCZYK K. 2008. Dwulistnik muszy, Ophrys insectifera L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W.Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 474-476.

MITKA J. 2008. Aconitum moldavicum Hacq. (Ranunculaceae) and its hybrids in the Carpathians and adjacent regions. Roczniki Bieszczadzkie 16: 233-252.

MITKA J. 2008. Historical-geographical background of endemism of Aconitum in Central Europe. In: 10th Symposium of the International Organization of Plant Systematists, Strbske Pleso, 2-4 July 2008. Book of Abstracts, s. 83.

Mitka J. 2008. Symonides E. 2007 Ochrona Przyrody. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, ss. 767, ISBN 978-83-345-0242-5 [recenzja]. Wiadomości Ekologiczne 54(2): 79-83.

MLECZKO P., SOCHA B. 2008. The common ectomycorrhizal guild of pine and oak growing in a mixed forest. In: 21st New Phytologist Symposium: The ecology of ectomycorrhizal fungi. Centre for Evolutionary & Functional Ecology (CEFE-CNRS), Montpellier, France, 10-12 December 2008. Programme, abstracts and participants, p. 49.

NOBIS A. 2008. Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Cz. II. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 15(1): 77-84.

NOBIS A. 2008. Rośliny naczyniowe wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Prace Botaniczne 42: 1-342.

NOBIS A. 2008. Zbiorowiska miejsc wydeptywanych (rząd Plantaginetalia majoris). W: Dubiel E., Szwagrzyk J (red.) Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków, s. 35-36.

NOBIS A., NOBIS M. 2008. Remarks concerning the distribution of Leontodon taraxacoides (Asteraceae) in Poland. In: Kočárek P., Plásek V., Malachová K., Cimanová S. (eds.) Environmental changes and biological assessment, IV, April 10-11 2008, Ostrava, Czech Republic. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186: 391.

NOBIS A., PAUL W. 2008. Sclerochloa dura (L) P. Beauv w Polsce. W: VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", 20-21 listopada 2008, Kraków. Streszczenia. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. .

NOBIS M. 2008. Ostnice (Stipa L.) gór Pamiro-Ałaju (Środkowa Azja) - badania wstępne. W: VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", 20-21 listopada 2008, Kraków. Streszczenia. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 20.

NOBIS M. 2008. Ruderalne zbiorowiska miejsc suchych (rząd Sisymbrietalia). W: Dubiel E., Szwagrzyk J (red.) Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków, s. 35.

NOBIS M. 2008. Starodub łąkowy, Ostericum palustre Besser. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 276-277.

NOBIS M. 2008. Zbiorowiska odłogów (klasa Artemisietea). W: Dubiel E., Szwagrzyk J (red.) Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków, s. 34-35.

NOBIS M., NOBIS A. 2008. Stanowisko Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(4): 299-302.

NOBIS M., NOBIS A., KOZAK M. 2008. Występowanie Ostericum palustre (Apiaceae) w południowej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 15(1): 3-9.

NOBIS M., NOBIS A., PIĄTEK K. 2008. Can the name of the author be a problem during decribing a new taxon? A proposal to amend Recommendation 46D.1 on citation of the author's name. Taxon 58(2): 666.

NOBIS M., NOWAK A. 2008. Contribution to taxonomy and distribution of species of the genus Stuckenia Börner (Potamogetonaceae) in the territory of Tajikistan (Middle Asia). W: Nowak A., Nobis M., Kusza G. (eds.) Some aspects of nature conservation and environmental protection in Poland and Tajikistan. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS, Opole, pp. 7-17 [in Russian with English summary]

NOBIS M., PIWOWARCZYK R. 2008. Wzorce rozmieszczenia paprotników na terenie północno-wschodniego przedpola Gór Świętokrzyskich. W: Zasoby paprotników w Polsce i możliwości ich ochrony. II Ogólnopolska Konferencja Pteridologiczna, Wrocław, 17-19 września 2008. Instytut Biologii Roślin Uwr, s. .

NOWAK A., KOZAK M., NOBIS M., KUSZA G. 2008. Atlas sosudistykh rastenij Tadzykistana. Atlas roślin naczyniowych Tadżykistanu. Cz. I. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS & Studio Impreso, Opole.

NOWAK A., NOBIS M., KUSZA G. (eds.) 2008. Some aspects of nature conservation and environmental protection in Poland and Tajikistan. Stowarzyszenie Ochrony Przyrody BIOS, Opole, pp. 201. [in Russian with English summaries]

OCIEPA A.M., STANECZKO K., FELDMAN-OLSZEWSKA A., BARBACKA M. 2008. Nowe stanowiska Lepidopteris ottonis (Goeppert) Schimper w Polsce. Geologia 34(3/1): 199-200.

OLECH M. 2008. Kolonizacja i sukcesja roślinności na przedpolach lodowców w Antarktyce Zachodniej. W: The 32nd International Polar Symposium, 4th International Polar Year, Wrocław, 23-24 May 2008, s. 59-60.

OLECH M. 2008. Plant colonization and development of communities on the deglaciated areas of the maritime Antarctica. In: Polar Research - Arctic and Antarctic perspectives in the International Polar Year. SCAR/IASC IPY Open Science Conference, St. Petersburg, Russia, July 8-11 2008, p. 215.

OLECH M., CHWEDORZEWSKA K. 2008. Population growth of alien species Poa annua L. at the vicinity of H. Arctowski Station (South Shetland Isl.). In: Polar Research - Arctic and Antarctic perspectives in the International Polar Year. SCAR/IASC IPY Open Science Conference, St. Petersburg, Russia, July 8-11 2008, p. 214.

OLECH M., GIEŁWANOWSKA I. 2008. Ultrastructural and physiological features of thallus cells in the Antarctic lichens Caloplaca regalis, Cetraria aculeata and Usnea antarctica. W: The 32nd International Polar Symposium, 4th International Polar Year, Wrocław, 23-24 May 2008, s. 61-62.

OLECH M., SINGH S.M. 2008. Lichen diversity of tundra in continental and maritime Antarctica. In: Polar Research - Arctic and Antarctic perspectives in the International Polar Year. SCAR/IASC IPY Open Science Conference, St. Petersburg, Russia, July 8-11 2008, p. 217.

OLECH M.A., KÖHLER P. 2008. Apel Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. prof. Zdzisława Czeppego. Biuletyn Polarny 14: 64-65.

OLECH M.A., SOBIECH-MATURA K., MAŚNIAK A., MIETELSKI J.W. 2008. 137Cs and 40K in food chains of Kinge George Island (South Shetlands, Antarctica). In: Abstracts of XXXI Symposium on Polar Meteorogy and Glaciology, Polar Biology, NIPR, Tokyo, Japan, 1-8 December 2008, p. 207.

OSYCZKA P., WĘGRZYN M. 2008. Lichens on lignum in the coastal regions of western Spitsbergen (Svalbard). Biologia 63(6): 1069-1072.

OSYCZKA P., WĘGRZYN M. 2008. Porosty na drewnie w obszarach wybrzeży Zachodniego Spitsbergenu (Svalbard). W: The 32nd International Polar Symposium, 4th International Polar Year, Wrocław, 23-24 May 2008, s. 62.

PIERŚCIŃSKA A. 2008. Notatki florystyczne ze wschodniej części Niecki Połanieckiej i przyległej Niziny Nadwiślańskiej. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 15(1): 85-89.

PIĘKOŚ-MIRKOWA H., ZARZYKA-RYSZKA M., KRAUSE R., KUCHARCZYK S., MITKA J., OCIEPA A.M. 2008. Tocja karpacka, Tozzia alpina subsp. carpatica (Woł.) Pawł. & Jasiewicz. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W.Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 307-309.

PIWOWARCZYK R., NOBIS M., JANKOWSKA-BŁASZCZUK J. 2008. Charakterystyka ekologiczna populacji Stipa pulcherrima na Wyżynie Małopolskiej. W: VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", 20-21 listopada 2008, Kraków. Streszczenia. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. s. 49.

PŁACHNO B.J. 2007. Masozravý mikrosvĕt Bartosze Plachna 1. díl. Masozravé Rostliny 1: 21.

PŁACHNO B.J. 2008. Masozravý mikrosvět Bartosze Plachna - "Polská Tučnice dvoubarevná" - Pinguicula vulgaris subsp. bicolor. Masozravé rostliny 2: 106-107.

PŁACHNO B.J. 2008. Masozravý mikrosvĕt Bartosze Plachna 2. Prey of Genlisea. Masozravé Rostliny 2: 42-44.

PŁACHNO B.J. 2008. Pływacz zachodni - gatunek rzadki czy częsty na Górnym Śląsku. Przyroda Górnego Śląska 54: 12-13.

PŁACHNO B.J., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., ŚWIĄTEK P., DARNOWSKI D.W. 2008. Prey attraction in carnivorous Genlisea (Lentibulariaceae). Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 50(2): 87-94.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2008. Cytoarchitecture of Utricularia nutritive tissue. Protoplasma 234: 25-32.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P. 2008. Naked embryo sacs of Utricularia alpina Jacq. (Orchidioides, Lentibulariaceae). In: Abstracts of the XXVIII Conference on Embryology Plants, Animals, Humans May 14-17, 2008, Wisła, Poland Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 50 suppl. 1: 29.

PŁACHNO B.J., ŚWIĄTEK P., SZYMCZAK G. 2008. Ultrastruktura osmoforów u stapeliowych (Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegieae-Stapeliinae). W: Sympozjum Mikroskopii Elektronowej, Wrocław, 17-19 września 2008, s. .

PŁACHNO B.J., WOŁOWSKI K. 2008. Algae commensals community in Genlisea traps. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(1): 77-86.

POCHOCKA-SZWARC K., STACHOWICZ-RYBKA R., OBIDOWICZ A., KOŁACZEK P., KARPIŃSKA-KOŁACZEK M. 2008. Wstępne wyniki badań sedymentologicznych i paleobotanicznych osadów kopalnego zbiornika jeziornego z okolic Węgorzewa. Polish Botanical Guidebooks 30: 133-146.

POPIELARSKA-KONIECZNA M., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., ŚWIERCZYŃSKA J., GÓRALSKI G., ŚLESAK H., BOHDANOWICZ J. 2008. Ultrastructure and histochemical analysis of extracellular matrix surface network in kiwifruit endosperm-derived callus culture. Plant Cell Reports 27(7): 1137-1145.

POPIELARSKA-KONIECZNA M., KOZIERADZKA-KISZKURNO M., ŚWIERCZYŃSKA J., GÓRALSKI G., ŚLESAK H., BOHDANOWICZ J. 2008. Are extracellular matrix surface network components involved in signaling and protective function? Plant Signaling and Behavior 3(9): 707-709.

RAUWOLF U., GOLCZYK H., MEURER J., HERRMANN R.G., GREINER S. 2008. Molecular marker systems for Oenothera genetics. Genetics 180: 1289-1306.

RYBALKA N., ANDERSEN R.A., KOSTIKOV I., MOHR K.I., MASSALSKI A., OLECH M., FRIEDL T. 2008. Testing for endemism, genotypic diversity and species concepts in Antarctic terrestrial microalgae of the Tribonemataceae (Stramenopiles, Xanthophyceae). Environmental Microbiology 11(3): 554-556.

SIWEK M. 2008. Biologiczne sposoby oczyszczania środowiska - fotoremediacja. Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 23-28.

SIWEK M. 2008. Rośliny w skażonym metalami ciężkimi środowisku poprzemysłowym. Część I. Pobieranie, transport i toksyczność metali ciężkich (śladowych). Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 7-22.

SIWEK M., LABERCHE J.-C., PARE J., IZMAIŁOW R. 2006. Absorption and migration of heavy metals in Medicago lupulina L., growing in polluted industrial areas. Revue de Cytologie et Biologie Vegetales - Le Botaniste 29(1/2): 3-11.

SKIBA A., MYSZKOWSKA D., MADEJA J. 2008. Analiza prób palinologicznych pobieranych z twarzy - korelacja z kalendarzem pyłkowym. Alergologia -Immunologia 5(2): 59-60.

SKIBA A., MYSZKOWSKA D., MADEJA J. 2008. Analiza prób palinologicznych pobieranych z twarzy - korelacja z kalendarzem pyłkowym. W: X dni alergii pyłkowej w Krakowie. Konferencja szkoleniowa ogranizowana pod patronatem rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, 30-31.05.2008, Kraków, s. 35-37.

SŁOMKA A., LIBIK M., KUTA E., MISZALSKI Z. 2008. Metalliferous and non-metalliferous populations of Viola tricolor represent similar mode of antioxidative response. Journal of Plant Physiology 165: 1610-1619.

SOBIECH K., WĘGRZYN M. 2008. Wstępne opracowanie bioty porostowej w obrębie Kanionu Colca oraz Doliny Wulkanów (Arequipa, Peru). Geologia 34(2/1): 205-209.

SOKOŁOWSKI T., WACNIK A., WARDAS M., PAWLIKOWSKI M., PAZDUR A., MADEJA J. WORONKO B., MADEJ P., 2008. Changes of natural environment in Kraków downtown - its chronology and directions. Case geoarchaeological studies of Krupnicza Street site. Geochronometria 31: 7-19.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2008. Fitogeograficzne aspekty traw występujących w ziołoroślowych zespołach ze związku Adenostylion alliariae Br.-Bl. 1926 w Karpatach. W: VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", 20-21 listopada 2008, Kraków. Streszczenia. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. s. 52.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2008. Nowe stanowisko turzycy czarnej Carex parviflora (Cyperaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 15(2): 333-335.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2008. Nowe stanowisko wyblinu jednolistnego Malaxis monophyllos (Orchidaceae) w Tatrzańskim Parku Narodowym (Karpaty Zachodnie). - Fragm. Flor. Geobot. Polon. 15(2): 336-337.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2008. Rola Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz w tworzeniu zbiorowisk ziołoroślowych w Karpatach. W: Zasoby paprotników w Polsce i możliwości ich ochrony. II Ogólnopolska Konferencja Pteridologiczna, Wrocław, 17-19 września 2008. Instytut Biologii Roślin Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 22.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2008. Synanthropical communities with Rumex alpinus in the Tatra National Park (Western Carpathians). In: Environmental changes and biological assessment IV, Ostrava, April 10-11th 2008. Book of Abstracts. Department of Biology and Ecology, University of Ostrava, p. 30-31.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2008: Synanthropical communities with Rumex alpinus in the Tatra National Park (Western Carpathians). In: Kočárek P., Plásek V., Malachová K., Cimalová S. (eds.) Environmental changes and biological assessment IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186: 321-330.

STACHURSKA-SWAKOŃ A. CIEŚLAK E., RONIKIER M. 2008. Biogeography of tall-herb species in the Carpathians: a case study of Cicerbita alpina (L.) Wallr. In: Book of Abstracts. Xth Symposium of the International Organization of Plant Biosystematics, 2-4 July 2008, Vysoke Tatry, Slovakia, p. 111.

STACHURSKA-SWAKOŃ A., TOWPASZ K. 2008. Communities with Matteucia struthiopteris (L.) Tod. in the Carpathians and attendant threats. In: Szczęśniak E., Gola E. (eds.) Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resourses and protection. Polish Botanical Society, Institute of Plant Biology, University of Wrocław, p. 67-80.

STEBEL A., SMIEJA A., STACHURSKA-SWAKOŃ A., ŻARNOWIEC J. 2008. Bryum weigelii (Bryophyta, Bryaceae) in the Polish part of the Carpathians. In: Environmental changes and biological assessment IV, Ostrava, April 10-11th 2008. Book of Abstracts. Department of Biology and Ecology, University of Ostrava, p. 31.

STEBEL A., SMIEJA A., STACHURSKA-SWAKOŃ A., ŻARNOWIEC J. 2008. Bryum weigelii (Bryophyta, Bryaceae) in the Polish part of the Carpathians In: Kočárek P., Plásek V., Malachová K., Cimalová S. (eds.) Environmental changes and biological assessment IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis 186: 183-188.

SUTKOWSKA A., MITKA J. 2008. RAPD analysis points to Old World Bromus species as ancestral to New World subgen. Festucaria. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanika 50(2): 117-125.

SZCZEPAŃSKI M., FUDALI E., STANIASZEK-KIK M., STEBEL A., CYKOWSKA B., GÓRSKI P., ZALEWSKA-GAŁOSZ J., WOLSKI G., WILHELM M., KOOPMAN J. 2008. Materiały do brioflory "Lasu Nadwelskiego" - planowanego rezerwatu przyrody (Welski Park Krajobrazowy). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 27(3): 17-29.

SZEWCZYK M., BARTOSZEK W. 2008. Jarząb brekinia (brzęk, brekinia), Sorbus torminalis (L.) Crantz. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 216-218.

SZYMAŃSKI W.M. 2008. Cenolophium denudatum (Apiaceae) - nowy synantropijny gatunek flory Polski. Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 15(1): 11-14.

ŚLESAK I., ŚLESAK H., LIBIK M., MISZALSKI Z. 2008. Antioxidant response system in short-term post-wounding effect in Mesembryanthemum crystallinum leaves. Journal of Plant Physiology 165(2): 127-137.

TOKARSKA- GUZIK B., ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2008. Geographical and ecological aspects of the spread of alien plant species in Poland. In: Rabitsch W., Essl F., Klingenstein F. (eds.) Biological Invasions - from Ecology to Conservation. Neobiota 7(2008): 143-152.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2008. Występowanie Sesleria uliginosa w zbiorowiskach z rzędu Caricetalia davallianae na obszarze Niecki Nidziańskiej. W: VIII Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe "Biologia traw", 20-21 listopada 2008, Kraków. Streszczenia. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków. s. 25.

TOWPASZ K., STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2008. Zbiorowiska z udziałem Matteucia struthiopteris (L.) Tod na Pogórzu Karpackim. W: Zasoby paprotników w Polsce i możliwości ich ochrony. II Ogólnopolska Konferencja Pteridologiczna, Wrocław, 17-19 września 2008. Instytut Biologii Roślin Uwr, s. 30.

TOWPASZ K., STASCHURSKA-SWAKOŃ A. 2008. Alder-ash and willow communities and their diversity in the Pogórze Strzyżowskie Foothills (Western Carpathians). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(4): 327-338.

UBRIZSY SAVOIA A., ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2008. The beginnings of ecological thought. In: De Koning J., Van Uffelen G., Zemanek A., Zemanek B. (red.) Drawn after nature. The complete botanical watercolours of the 16th-century Libri Picturati. Zeist, The Netherlands, KNNV Publishing, p. 91-97.

VONČINA G., WRÓBEL I., STAWOWCZYK K. 2008. Głodek żółty, Draba nemorosa L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W.Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 144-145.

WĘGRZYN M. 2008. New lichens and lichenicolous fungi records from the Polish Tatra Mountains. Polish Botanical Journal 53(2): 163-168.

WĘGRZYN M., OSYCZKA P. 2008. Lichens on lignum in the coastal regions of western Spitsbergen (Svalbard). In: Abstracts of XXXI Symposium on Polar Meteorogy and Glaciology, Polar Biology, NIPR, Tokyo, Japan, 1-8 December 2008, p.184.

WRÓBEL D., CHWASTEK E., STAWOWCZYK K. 2008. Jezierza morska, Najas marina L. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W.Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 418-420.

ZAJĄC M., PODGÓRSKA M., ZAJĄC A. 2008. Penetration of invasive anthropophyte species into the Polish Carpathians. In: 5th European Conference on Biological Invasions "Neobiota: Towards a Synthesis", Prague (Czech Republic), 23-26 September 2008, p. 124.

ZAJĄC M., ZAJĄC A. 2008. State of research on invasive species in Poland. In: 2nd International Symposium "Intractable Weeds and Plant Invaders", 14-18 September 2008, Osijek, Croatia, p. 37.

ZAJĄC M., ZAJĄC A., TOKARSKA-GUZIK B. 2008. The dynamics of the biodiversity of old weeds in Poland. In: VIII International Conference on Anthropization and Environment of Rural Settlements. Flora and vegetation in a changing landscape. Katowice, Poland, 30.06 - 02.07.2008, p. 69.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J. 2008. Rodzaj Potamogeton L. w Polsce - taksonomia i rozmieszczenie. Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, ss. 218.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., KOCZUR A. 2008. Rdestnica alpejska, Potamogeton alpinus Balb. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 412-413.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., OKLEJEWICZ K. 2008. Rdestnica nawodna, Potamogeton nodosus Poir. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 414-415.

ZALEWSKA-GAŁOSZ J., OKLEJEWICZ K. 2008. Rdestnica włosowata, Potamogeton trichoides Cham. & Schltdl. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 416-417.

ZARZYKA-RYSZKA M., NOBIS A., NOBIS M., KOZAK M., PAUL W., MRÓZ W. 2008. Rzepik szczeciniasty, Agrimonia pilosa Ledeb. W: W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.) Czerwona Księga Karpat Polskich. Rośliny naczyniowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera i Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, s. 190-192.

ZDEBSKA D. 2008. Krakowska szkoła paleobotaniki. Główne kierunki badań. W: I Polski Kongres Geologiczny. Abstrakty. Polskie Towarzystwo Geologiczne, Kraków, s. 136-137.

ZEMANEK A. 2008. Teaching history of botany at the Jagiellonian University in Cracow (Poland). In: Seebacher F. (red.) 3rd International Conference of the European Society for the History of Science, Vienna, Austria, September 10-12, 2008. Austrian Academy of Sciences, Vienna, p. 179.

ZEMANEK A. 2008: Pro memoria (S. Kownas, A.S. Bursa, H. Siwicka (Tarwidowa), K. Jurkiewicz, K.S. Kaznowski, K. Starmach, W. Czerwiński). Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 61-62.

ZEMANEK A., KULPIŃSKI K. (eds.) 2008. Faculty of Biology and Earth Sciences of the Jagiellonian University (Cracow, Poland) - past and present. Information guide. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki UJ, Kraków, ss. 352.

ZEMANEK A., ZEMANEK B. (red.) 2008. Przyroda - Nauka - Kultura II. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki. Nature - Science - Culture II. In search of unity of science and art. Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, Kraków, ss. 378.

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2008. Sztuka narzędziem naukowego poznania w czasach renesansu - morfologia roślin na akwarelach z kolekcji Libri picturati A 18-30. W: Zemanek A., Zemanek B. (red.) Przyroda - Nauka - Kultura II. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki. Nature - Science - Culture II. In search of unity of science and art. Kraków, Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, Kraków, s. 13-46.

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2008. The morphology of illustrated plants. W: De Koning J., Van Uffelen G., Zemanek A., Zemanek B. (eds.) Drawn after nature. The complete botanical watercolours of the 16th-century Libri Picturati. Zeist, The Netherlands, KNNV Publishing, p. 79-85.

ZEMANEK A., ZEMANEK B. 2008. Wstęp. Instruduction. W: Zemanek A., Zemanek B. (red.) 2008. Przyroda - Nauka - Kultura II. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki. Nature - Science - Culture II. In search of unity of science and art. Kraków, Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki UJ, s. 9-10.

ZEMANEK B. 2008. Phytogeography, synanthropic plants, and plant introductions. W: De Koning J., Van Uffelen G., Zemanek A., Zemanek B. (eds.) Drawn after nature. The complete botanical watercolours of the 16th-century Libri Picturati. Zeist, The Netherlands, KNNV Publishing, p. 87-89.

ZEMANEK B., MUZYK Z. 2008. Atlas roślin - Trędownikowate. Wydawnictwo "Koliber", Nowy Sącz, ss. 160.