Współpraca Współpraca

Współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi

Albania:
University of Tirana
Australia:
Edith Cowan University School of Science, School of Biological Sciences,
University of Melbourne,
University of Western Australia
Austria:
University of Innsbruck,
University of Wien
Brazylia:
UNESP - São Paulo State University
Chiny:
Henan Institute of Science and Technology,
Chinese AAS
Czechy:
Institute of Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of Plant Ecology,
Laboratory of Environmental Microbiology, Institute of Microbiology of the Czech   Academy of Sciences,
Palacky University Olomouc,
University of Life Sciences Prague,
University of Ostrava
Francja:
Bordeaux INP,
University of Lille, Faculty of Science and Technology
Hiszpania:
Grupo Botánico Cantábrico
Iran:
University of Zanjan
Japonia:
University of Toyama, Center for Far Eastern Studies (CFES)
Kolumbia:
The International Center for Tropical Agriculture
Litwa:
Nature Research Centre, Vilnius University
Luxemburg:
National Museum of Natural History
Niemcy:
Ruhr University, Department of Plant Physiology,
Senckenberg Museum of Natural History in Görlitz,
University of Tuebingen,
University of Cologne
Norwegia:
University of Oslo,
University of Tromsø,
Norwegian University of Life Sciences (NMBU)
Rosja:
National Research Tomsk State University,
Russian Academy of Natural Sciences, Papanin Institute for Biology of Inland Waters
Rumunia: Babeș-Bolyai University, Faculty of Biology and Geology
Słowacja:
Institute of Plant Genetics and Biotechnology of the Slovak Academy of Sciences (IPGB SAS) in Nitra,Matej Bel University
Szwecja:
Sygenta Seeds AB,
University of Gothenburg,
Uppsala University, Department of Medicinal Chemistry
Ukraina:
Department of Biosystematics and Evolution, State Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine,
University of Lviv
USA:
University of Central Arkansas, Department of Biology and Health Sciences,
Ohio University, Department of Environmental & Plant Biology
Węgry:
Hungarian Academy of Sciences,
Natural History Museum, Botany Department,
Agricultural Institute of the Centre for Agricultural Research in Martonvasar
Wielka Brytania:
Society for the History of Natural History
Włochy:
Universita L'Aquila,
Universita di Pisa

Współpraca z instytucjami krajowymi

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bieszczadzki Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Biotechnologiczny
Ojcowski Park Narodowy
Pieniński Park Narodowy
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej

Polska Akademia Nauk:

 • Instytut Botaniki im. W Szafera PAN w Krakowie,
 • Instytut Dendrologii,
 • Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego,
 • Instytut Fizyki Jądrowej,
 • Instytut Biochemii i Biofizyki,
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego,
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni,
 • Instytut Ochrony Przyrody,
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt,
 • Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie,
 • Pracownia Analiz Molekularnych,
 • Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów,
 • Tatrzańska Stacja Terenowa Instytutu Ochrony Przyrody

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt,

Uniwersytet Jagielloński:

 • Małopolskie Centrum Biotechnologii, Ośrodek Bioremediacji,
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin,
 • Wydział Chemii,
 • Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej,
 • Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Farmakognozji,
 • Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Botaniki
Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikologii i Algologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki,
 • Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja:

 • Wydział Leśny,
 • Wydział Nasiennictwa i Hodowli Roślin, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa,
 • Katedra Fizjologii Roślin, Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin,
 • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy:

 • Katedra Biotechnologii Rolniczej, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii,
 • Katedra Genetyki i Biotechnologii Roślin, Laboratorium Biologii Molekularnej i - Cytometrii

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Mykologii, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Uniwersytet Warszawski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ochrony Roślin
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 

Zagraniczne towarzystwa naukowe, których członkami są pracownicy Instytutu Botaniki UJ

 • Association of Polar Early Career Scientits (APESC)
 • Bryological and Lichenological Association for Central Europe (BLAM)
 • Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie (DGGTB)
 • EurBee
 • European Cell Biology Organization (ECBO)
 • European Developmental Biology Organization (EDBO)
 • European Heavy Metal Ecology Network
 • European Mycological Association
 • European Society for the History of Science
 • Federation of European Societies of Plant Biology
 • International Association for Plant Taxonomy (IAPT)
 • International Association for Vegetation Science (IAVS)
 • International Association of Sexual Plant Reproduction Research (IASPRR)
 • International Buckwheat Research Association (IBRA)
 • International Carnivorous Plant Society
 • International Mycorrhiza Society
 • International Organization of Plant Biosystematists
 • International Serpentine Ecology Society
 • International Symbiosis Society
 • Modern Phytomorphology
 • Society for the History of Natural History
 • Society of Ethnobiolgy

Krajowe towarzystwa naukowe, których członkami są pracownicy Instytutu Botaniki UJ

 • Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Komisja Biologiczna Krakowskiego Oddziału PAN
 • Komisja Biologii Rozwoju PAU
 • Komisja Historii Nauki PAU
 • Komitet Botaniki PAN
 • Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
 • Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER)
 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne
 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika
 • Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych
 • Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
 • Rada Naukowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera
 • Rada Naukowa Instytutu Dendrologii
 • Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
 • Rada Naukowa Magurskiego Parku Narodowego
 • Regionalna Rada Ochrony Przyrody
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej
 • Towarzystwo Naukowe Modern Phytomorphology