Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Albania:

University of Tirana

Australia:

 • Edith Cowan University School of Science, School of Biological Sciences
 • University of Melbourne
 • University of Western Australia

Austria:

 • University of Innsbruck
 • University of Wien

Brazylia:

UNESP - São Paulo State University

Chiny:

 • Henan Institute of Science and Technology
 • Chinese AAS

Czechy:

 • Institute of Botany of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Section of Plant Ecology
 • Laboratory of Environmental Microbiology, Institute of Microbiology of the Czech   Academy of Sciences
 • Palacky University Olomouc
 • University of Life Sciences Prague
 • University of Ostrava

Francja:

 • Bordeaux INP
 • University of Lille, Faculty of Science and Technology

Hiszpania:

Grupo Botánico Cantábrico

Iran:

University of Zanjan

Japonia:

University of Toyama, Center for Far Eastern Studies (CFES)

Kolumbia:

The International Center for Tropical Agriculture

Litwa:

Nature Research Centre, Vilnius University

Luxemburg:

National Museum of Natural History

Niemcy:

 • Ruhr University, Department of Plant Physiology
 • Senckenberg Museum of Natural History in Görlitz
 • University of Tuebingen
 • University of Cologne

Norwegia:

 • University of Oslo,
 • University of Tromsø
 • Norwegian University of Life Sciences (NMBU)

Rumunia:

Babeș-Bolyai University,Faculty of Biology and Geology

Słowacja:

Institute of Plant Genetics and Biotechnology of the Slovak Academy of Sciences (IPGB SAS) in Nitra,Matej Bel University

Szwecja:

 • Sygenta Seeds AB
 • University of Gothenburg
 • Uppsala University, Department of Medicinal Chemistry

Ukraina:

 • Department of Biosystematics and Evolution, State Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine
 • University of Lviv

USA:

 • University of Alaska Anchorage, Alaska Center for Conservation Science
 • University of Central Arkansas, Department of Biology and Health Sciences
 • University of Massachusetts Boston, Environmental Science Department
 • Northwestern University, Program in Plant Biology and Conservation
 • Ohio University, Department of Environmental & Plant Biology

Węgry:

 • Hungarian Academy of Sciences
 • Natural History Museum, Botany Department
 • Agricultural Institute of the Centre for Agricultural Research in Martonvasar

Wielka Brytania:

Society for the History of Natural History

Włochy:

 • Universita L'Aquila
 • Universita di Pisa

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Bieszczadzki Park Narodowy
Gorczański Park Narodowy
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Biotechnologiczny
Ojcowski Park Narodowy
Pieniński Park Narodowy
Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Analitycznej

Polska Akademia Nauk:

 • Instytut Botaniki im. W Szafera PAN w Krakowie
 • Instytut Dendrologii
 • Instytut Fizjologii Roślin im. F. Górskiego
 • Instytut Fizyki Jądrowej
 • Instytut Biochemii i Biofizyki
 • Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego
 • Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni
 • Instytut Ochrony Przyrody
 • Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
 • Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
 • Pracownia Analiz Molekularnych
 • Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów
 • Tatrzańska Stacja Terenowa Instytutu Ochrony Przyrody

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Katedra Cytologii i Embriologii Roślin
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Biologii, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Zakład Taksonomii i Ekologii Zwierząt

Uniwersytet Jagielloński:

 • Małopolskie Centrum Biotechnologii, Ośrodek Bioremediacji
 • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
 • Wydział Chemii
 • Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej
 • Wydział Farmaceutyczny, Katedra i Zakład Farmakognozji
 • Wydział Geografii i Geologii, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Instytut Botaniki
Uniwersytet Łódzki, Katedra Mikologii i Algologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu:

 • Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Geobotaniki
 • Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum w Bydgoszczy

Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Uniwersytet Przyrodniczy, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja:

 • Wydział Leśny,
 • Wydział Nasiennictwa i Hodowli Roślin, Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa
 • Katedra Fizjologii Roślin, Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
 • Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy:

 • Katedra Biotechnologii Rolniczej, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
 • Katedra Genetyki i Biotechnologii Roślin, Laboratorium Biologii Molekularnej i - Cytometrii

Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii, Katedra Mykologii, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody
Uniwersytet Warszawski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ochrony Roślin
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

 • Association of Polar Early Career Scientits (APESC)
 • Bryological and Lichenological Association for Central Europe (BLAM)
 • Deutsche Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie (DGGTB)
 • EurBee
 • European Cell Biology Organization (ECBO)
 • European Developmental Biology Organization (EDBO)
 • European Heavy Metal Ecology Network
 • European Mycological Association
 • European Society for the History of Science
 • Federation of European Societies of Plant Biology
 • International Association for Plant Taxonomy (IAPT)
 • International Association for Vegetation Science (IAVS)
 • International Association of Sexual Plant Reproduction Research (IASPRR)
 • International Buckwheat Research Association (IBRA)
 • International Carnivorous Plant Society
 • International Mycorrhiza Society
 • International Organization of Plant Biosystematists
 • International Serpentine Ecology Society
 • International Symbiosis Society
 • Modern Phytomorphology
 • Society for the History of Natural History
 • Society of Ethnobiolgy

 • Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego
 • Komisja Biologiczna Krakowskiego Oddziału PAN
 • Komisja Biologii Rozwoju PAU
 • Komisja Historii Nauki PAU
 • Komitet Botaniki PAN
 • Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
 • Polskie Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roślin (PTBER)
 • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki
 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • Polskie Towarzystwo Genetyczne
 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne
 • Polskie Towarzystwo Przyrodników im. M. Kopernika
 • Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych
 • Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe
 • Rada Naukowa Bieszczadzkiego Parku Narodowego
 • Rada Naukowa Instytutu Botaniki im. W. Szafera
 • Rada Naukowa Instytutu Dendrologii
 • Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
 • Rada Naukowa Magurskiego Parku Narodowego
 • Regionalna Rada Ochrony Przyrody
 • Stowarzyszenie Archeologii Środowiskowej
 • Towarzystwo Naukowe Modern Phytomorphology