Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty dydaktyczne

Projekt POWER Doskonały Uniwersytet

Zadanie 1: Dostosowanie i realizacja programu kształcenia kierunku biologia I i II stopnia do potrzeb społeczno-gospodarczych

dr hab. Alina Stachurska-Swakoń

kursy:
Karpaty Polskie - roślinność i jej ochrona
Ekologia zbiorowisk roślinnych

 

dr hab. Marzena Popielarska-Konieczna, prof. UJ

kurs:
Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin

 

dr hab. Michał Węgrzyn, prof. UJ

kurs:
Zastosowanie Systemów Informacji Geograficznej (GIS) w naukach przyrodniczych

Projekt Ars Docendi

Doposażenie pracowni komputerowej Instytutu Botaniki, dofinasowanie w wysokości 56 186,19 zł zostało przeznaczone na zakup m. in. 12 zestawów komputerowych oraz oprogramowania potrzebnego do prowadzenia zajęć dydaktycznych