Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Agnieszka Nobis prof. UJ

dr hab. Agnieszka Nobis prof. UJ

Dane adresowe (address):
Zakład Ekologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.14
e-mail: agnieszka.nobis@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-25 

Zainteresowania badawcze (research interests):

 • florystyka, ekologia roślin, fitosocjologia
 • model rozmieszczenia roślin naczyniowych w dolinach dużych rzek
 • czynniki determinujące przywiązanie roślin naczyniowych do dolin dużych rzek w Europie Środkowej
 • model rozmieszczenia roślin korytarzy rzecznych w Polsce
 • monitoring zbiorowisk roślinnych występujących w dolinach rzecznych na terenie Polski
 • flora i roślinność Azji Środkowe

Edukacja, stopnie naukowe (education, academic degrees):

magister biologii - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków, rok 2002, praca magisterska pt. Flora roślin naczyniowych Doliny Mnikowskiej

doktor nauk biologicznych - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Kraków, rok 2006, praca doktorska pt. Zagadnienia fitogeograficzne i flora wschodniej części Kotliny Sandomierskiej

habilitacja - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Kraków, rok 2019, osiągnięcie naukowe pt: Predyktory rozmieszczenia roślin naczyniowych w dolinach rzek

dyplom Studium Pedagogicznego - Uniwersytet Jagielloński, Kraków, rok 2002, (kurs pedagogiczny w latach 2000-2002)

Zatrudnienie w jednostkach naukowych (employment):

1.10.2006 – 31.01.2008 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, stanowisko: asystent

01.02.2008 – 28.02.2022 - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, stanowisko: adiunkt

01.03.2022 – do chwili obecnej - Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki, stanowisko: profesor uczelni

Dydaktyka (teaching):

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych dla studentów
kierunku Biologia (studia stacjonarne i niestacjonarne) oraz makrokierunku Biologia i
geologia – specjalność ochrona przyrody:
 • Botanika systematyczna – ćwiczenia (2006-2014)
 • Geobotaniczne zagadnienia Karpat – ćwiczenia terenowe (2007-2011)
 • Geobotaniczne zagadnienie Wyżyny Małopolskiej – ćwiczenia terenowe (2008)
 • Podstawowe zastosowanie komputerów – ćwiczenia (2006-2009)
 • Techniki informacyjne – ćwiczenia (2008)
 • Warsztaty taksonomiczne – ćwiczenia (2006-2008)
 • Botanika - zajęcia terenowe – ćwiczenia terenowe (od 2008)
 • Biologia wybranych grup roślin – ćwiczenia (2009-2012)
 • Filogeneza świata roślin – ćwiczenia (2011)
 • Proseminarium – seminarium (od 2013)
 • Monitoring przyrodniczy – seminarium (2015)
 • Ochrona środowiska i przyrody – seminarium (od 2015)
 • Roślinność Wyżyny Małopolskiej – ćwiczenia terenowe (od 2015)
 • Rośliny zarodnikowe – ćwiczenia terenowe (od 2016)
 • Warsztaty botaniczne – ćwiczenia (od 2016)
 • Flora i fauna Polski – wykłady i ćwiczenia terenowe (od 2017)
 • Dendrologia – wykłady i ćwiczenia (od 2022)
 • Rośliny lecznicze – wykłady i ćwiczenia (od 2022

Wybrane projekty badawcze (selected research projects):

 • Rośliny korytarzy rzecznych: Czy występowanie roślin przywiązanych do dolin dużych rzek ma związek z właściwościami gleb? rozpoczęcie projektu: 2018, MINIATURA1, nr DEC 2017/01/X/NZ8/01799, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, charakter udziału w projekcie: kierownik i główny wykonawca.
 • Taksonomia i mikroewolucja ostnic (Poaceae: Stipa), okres realizacji 2014-2018, OPUS, nr UMO-2013/09/B/NZ8/03287, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, charakter udziału w projekcie: wykonawca.
 • Model rozmieszczenia roślin naczyniowych w Dolinie Dolnego Sanu w aspekcie wybranych zagadnień geografii roślin, okres realizacji: 2008-2013, grant własny nr N N305 202735, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału w projekcie: kierownik i główny wykonawca.
 • Wnikanie inwazyjnych kenofitów w szatę roślinną Karpat polskich - studium fitogeograficzno-syntaksonomiczne, okres realizacji: 2008-2011, projekt nr N N305 052434, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału w projekcie: wykonawca.
 • Zagadnienia fitogeograficzne i flora wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, okres realizacji: 2004-2006, grant promotorski nr 2 P04G 059 27, projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału w projekcie: główny wykonawca

Wybrane publikacje (selected publications):

Nowak A., Świerszcz S., Nowak S., Nobis A., Klichowska E., Nobis M. 2021 Syntaxonomy, diversity and distribution of the vegetation of rock crevices, clefts and ledges in the colline and montane belts of Central Pamir-Alai and Western Tian Shan Mts (Middle Asia). Plant Biosystems-An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology. 1:1-16.
Żabicki P., Mikuła A., Sliwinska E., Migdałek G., Nobis A., Żabicka J., Kuta E. 2021. Cryopreservation and post-thaw genetic integrity of Viola stagnina Kit., an endangered species of wet habitats – A useful tool in ex situ conservation. Scientia Horticulturae. 284: 110056
Raduła M., Świerszcz S., Nobis M., Nowak S., Nobis A., & Nowak A. 2021. Palaeoclimate has a major effect on the diversity of endemic species in the hotspot of mountain biodiversity in Tajikistan. Scientific Reports. 11(1): 18684.
Nobis M., Gudkova P.D., Nowak A., Sawicki J., Nobis A. 2020. A Synopsis of the Genus Stipa (Poaceae) in Middle Asia, Including a Key to Species Identification, an Annotated Checklist, and Phytogeographic Analyses1. Annals of the Missouri Botanical Garden, 105(1): 1-63.
Nowak A., Świerszcz S., Nowak S., Hisorev H., Klichowska E., Wróbel A., Nobis A. Nobis M. 2020. Red List of vascular plants of Tajikistan - the core area of the Mountains of Central Asia global biodiversity hotspot. Scientific reports, 10(1): 1-103.
Kolano B., McCann, J., Oskędra M., Chrapek M., Rojek M., Nobis A., Weiss-Schneeweiss H. 2019. Parental origin and genome evolution of several Eurasian hexaploid species of Chenopodium (Chenopodiaceae). Phytotaxa, 392(3), 163-185.
Nowak A., Nobis A., Nowak S., Nobis M. 2018. Classification of steppe vegetation in the eastern Pamir Alai and southwestern Tian-Shan Mountains (Tajikistan, Kyrgyzstan). Phytocoenologia 48(4): ‏369-391.
Nobis A., Nowak A., Rola K. 2018. Do invasive alien plants really threaten river bank vegetation? A case study based on plant communities typical for Chenopodium ficifolium  an indicator of large river valleys. PLoS ONE, 13: e0194473.
Nobis A., Rola K., Węgrzyn M. 2017. Detailed study of a river corridor plant distribution pattern provides implications for river valley conservation. Ecological Indicators, 83: 314-322.
Nowak A., Nobis M., Nowak S., Nobis A., Swacha G., Kącki Z. 2017. Vegetation of Middle Asia: the project state of art after ten years of survey and future perspectives. Phytocoenologia, 47: 395–400.
Moroń D., Przybyłowicz Ł., Nobis M., Nobis A., Klichowska E., Lenda M., Skórka P., Tryjanowski P. 2017. Do levees support diversity and affect spatial turnover of communities in plant-herbivore systems in an urban landscape? Ecological Engineering, 105: 198–204.
Nowak A., Nobis M., Nowak S., Gębala M., Nobis A. 2017. Phytosociology and ecology of deciduous forests in Tajikistan (Middle Asia). Phytocoenologia, 47: 67–94.
Nobis M., Nowak A., Nobis A., Nowak S., Żabicka J., Żabicki P. 2017. Stipa × fallax (Poaceae: Pooideae: Stipeae), a new natural hybrid from Tajikistan, and a new combination in Stipa drobovii. Phytotaxa, 303: 141–154.
Nobis M., Erst A., Nowak A., Shaulo D., Olonova M., Kotukhov Y., Doğru-Koca A., Dönmez A.A., Király G., Ebel A.E., Kushunina M., Piwowarczyk R., Sukhorukov A.P., Nobis A., Verloove F., Zalewska-Gałosz J., Zare G., Burri J.-F., Danka Caković D., Jędrzejczak E., Jogan N., Klichowska E., Pliszko A., Popovich A.V., Stešević D., Šilc U., Tupitsyna N., Vasjukov V.M., Wang W., Werner P., Wolanin M.N., Wolanin M.M., Kun-Li X. 2017. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 6. Botany Letters, 164(1): 23–45.
Nobis A., Żmihorski M. & Kotowska D. 2016. Linking the diversity of native flora to land cover heterogeneity and plant invasions in a river valley. Biological Conservation 203: 17-24.
Nobis A. & Skórka P. 2016. River corridor plants revisited: What drives their unique distribution patterns?. Plant Biosystems 150(2): 244-253.
Nowak A., Nowak S., Nobis A. & Nobis M. 2016. Vegetation of feather grass steppes in the western Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). Phytocoenologia 46(3): 295-316.
Nowak A., Nowak S., Nobis M. & Nobis A. 2016. Validation of chasmophytic syntaxa of colline and montane zones in Tajikistan (Middle Asia). Botany Letters 163(1): 57-59.
Nowak A., Nowak S., Nobis M. & Nobis A. 2016. Dwarf shrub vegetation of rock ledges and clefts in the Pamir Alai Mountains (Middle Asia: Tajikistan). Acta Botanica Croatica, 75(1): 109-120.
Nobis M., Nobis A., Klichowska E., Nowak A., Nowak S. & Gudkova P.D. 2016. Stipa dickorei sp. nov.(Poaceae), three new records and a checklist of feather grasses of China. Phytotaxa 267(1): 29-39.
Nowak A., Nowak S., Nobis M. & Nobis A. 2015. Vegetation of taluses and screes of the high montane and alpine zone in the Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). Phytocoenologia 45(4): 299-324.
Nobis M., Nowak A., Ebel A.L., Nobis A., Nowak S., Gudkova P.D., Verkhozina A.V., Erst A.S., Łazarski G., Olonova M.V., Piwowarczyk R., Bobrov A.A, Khrustaleva I.A., Plášek V., Silantyeva M.M. & Zalewska-Gałosz J. 2015. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 3. Acta Botanica Gallica 162(2): 103-115.
Nobis M., Ebel A.L., Nowak A., Paszko B., Bobrov A.A., Kotukhov Y.A., Kupriyanov A.N., Nobis A., Zalewska-Gałosz J., Olonova M.V., Verloove F.,  Chen V.L., Kushunina M., Kwolek D., Lashchinskiy N.N., Piwowarczyk R., Sukhorukov A.P., Nowak S., Plášek V. & Pliszko A. 2015. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 4. Acta Botanica Gallica 162(4): 301-316.
Majewska M.L., Błaszkowski J., Nobis M., Rola K., Nobis A., Łakomiec D., Czachura P. & Zubek S. 2015. Root-inhabiting fungi in alien plant species in relation to invasion status and soil chemical properties. Symbiosis 65(3): 101-115.
Nowak A., Nowak S., Nobis M. & Nobis A. 2015. Distribution patterns of segetal weeds of cereal crops in Tajikistan. Pakistan Journal of Botany 47(4): 1415-1422.
Nowak A., Nobis M., Nowak S. & Nobis A. 2015. Fern-dominated rock plant communities of Tajikistan (Middle Asia). American Fern Journal.105(3): 176-198.
Nowak A., Nowak S., Nobis M., Nobis A. 2015. Crop type and altitude are the main drivers of species composition of arable weed vegetation in Tajikistan (Middle Asia). Weed Research 55(5): 525-536.
Nobis A., Błaszkowski J., Zubek Sz.2015. Arbuscular mycorrhizal fungi associations of vascular plants confined to river valleys: towards understanding the river corridor plant distribution. Journal of Plant Research 128(1): 127-137.
Bartoszek, W., Gawroński, S., Kostrakiewicz-Gierałt, K., Kozak, M., Mitka, J., Nobis, A., Nobis M., Oklejewicz K., Stachurska-Swakoń A., Szewczyk M., Tokarska-Guzik B., Towpasz K., Zając A., Zając M. & Zemanek B. 2015. Rozmieszczenie kenofitów w Karpatach polskich i na ich przedpolu. Kraków, Nakładem Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. 304.
Nobis A., Klichowska E. & Nobis M. 2015. New localities of Rosa gallica (Rosaceae) in southern Poland. Nature Journal 48: 53-57.
Kleszcz I., Nobis A. & Nobis M. 2015. New localities of Viola stagnina in Poland. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64(1): 69-74.
Nobis M., Nobis A., Jędrzejczak E. & Klichowska E.2015. A new record of Typha shuttleworthii (Typhaceae) in Poland. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64(2): 107-109.
Nobis M. & Nobis A. 2015. A new locality of Carex pediformis (Cyperaceae) in Poland. Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales 64(2): 115-117.
Nobis A. 2015. Zalewane muliste brzegi rzek W: W. Mróz (red.), Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny, część 4. Biblioteka Monitoringu Środowiska. S. 141-152
Nowak A., Nowak S., Nobis M. & Nobis A. 2014. A report on the conservation status of segetal weeds in Tajikistan. Weed research 54(6): 635-648.
Nowak A., Nowak S., Nobis M. & Nobis A. 2014. Vegetation of solid rock faces and fissures of the alpine and subnival zone in the Pamir Alai Mountains (Tajikistan, Middle Asia). Phytocoenologia 44(1-2):  81-101.
Nowak A., Nowak S., Nobis M. & Nobis A. 2014. Vegetation of rock clefts and ledges in the Pamir Alai Mts, Tajikistan (Middle Asia). Central European Journal of Biology 9(4): 444-460.
Nobis M., Nobis A., Nowak A. & Nowak S. 2014. A new variety of Diarthron (Thymelaeaceae) from Tajikistan. Plant Biosystems 148(5): 1032-1034.
Nowak S., Nowak A., Nobis M. & Nobis A. 2014. Caucalido platycarpi-Vicietum michauxii − a new weed association from crop fields of Kyrgyzstan (Middle Asia). Central European Journal of Biology 9(2): 189-199.
Nobis M., Nobis A., Nowak A. & Nowak S. 2014. Stipa klimesii (Poaceae) a new species from Western Himalayas (India). Phytotaxa 174(3): 173-180.
Nobis M., Nowak A., Nobis A., Paszko B., Piwowarczyk R., Nowak S. & Plášek V. 2014. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records. Acta Botanica Gallica: Botany Letters 161(1): 81-89.
Nowak S., Nowak A., Nobis M. & Nobis A. 2014. Distribution, ecology and conservation status of Dionysia involucrata Zaprjag., an endangered endemic of Hissar Mts (Tajikistan, Middle Asia). Acta Societatis  Botanicorum  Poloniae 83(2):123-135.
Nobis M., Ebel A.L., Nowak A., Turginov O.T., Kupriyanov A.N., Nobis A., et al. 2014. Contribution to the flora of Asian and European countries: new national and regional vascular plant records, 2. Acta Botanica Gallica: Botany Letters 161(2): 209-221.
NowakA., Nowak S., Nobis M. & Nobis A. 2014.Vegetation of rock crevices of the montane and colline zones in the Pamir Alai and Tian-Shan Mts in Tajikistan (Middle Asia). Plant Biosystems 148(6): 1199-1210.
Kazimierczakowa R., Mirek Z., Nobis A. & Nobis M. 2014. Arabis recta Vill. Gęsiówka uszkowata, W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.), Polska czerwona księga roślin, paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, pp. 215-217.
Paul W., Krawczyk R., Kuta E., Małobęcki A., Nobis A. & Nobis M. 2014. Viola uliginosa Besser Fiołek bagienny, W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.), Polska czerwona księga roślin, paprotniki i rośliny wiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, pp. 327-329.
Zając M., Urbisz A., Nobis M. & Nobis A. 2014. Scandix pecten-veneris L. Czechrzyca grzebieniowa (trybulka grzebieniowa) W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.), Polska czerwona księga roślin, paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, pp. 350-352.
Zając M., Zając A., Kucharczyk M,  Nobis A. & Nobis M. 2014. Conringia orientalis (L.) Dumort. Pszonacznik wschodni W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.), Polska czerwona księga roślin, paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, pp. 232-234.
Zając M., Zając A., Nobis A. & Nobis M. 2014. Lindernia procumbens (Krocker) Philcox Lindernia mułowa, W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.), Polska czerwona księga roślin, paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, pp. 430-431.
Nobis M. & Nobis A. 2014. Festuca pdeudodalmatica Krajina ex Domin Kostrzewa nibydalmacka, W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.), Polska czerwona księga roślin, paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, pp. 622-623.
Trzcińska-Tacik H., Chmiel J., Nobis M. & Nobis A. 2014. Veronica praecox All. Przetacznik wczesny, W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.), Polska czerwona księga roślin, paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, pp. 441-443.
Nobis A., Paul W. 2014. Sclerochloa dura (L.) P. Beauv.  Suchotraw twardy W: R. Kazimierczakowa, K. Zarzycki, Z. Mirek (eds.), Polska czerwona księga roślin, paprotniki i rośliny kwiatowe. Wydanie III uaktualnione i rozszerzone. Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody, pp. 632-633.
Nowak S., Nowak A., Nobis M. & Nobis A. 2013. Weed vegetation of cereal crops in Tajikistan (Pamir Alai Mts., Middle Asia). Phytocoenologia 43: 225-243.
Nobis M., Nowak A. & Nobis A. 2013. Stipa zeravshanica sp. nov. (Poaceae), an endemic species from rocky walls of the western Pamir Alai Mountains (middle Asia). Nord. J. Bot. 31: 666-675. DOI: 10.1111/j.1765-1051.2013.00184.x
Nobis M. & Nobis A. 2013. Ptilagrostis milleri comb. nov. (Poaceae: Stipeae). Nord. J. Bot. 31: 623-625.
Nobis M. & Nobis A. 2012. Arabis recta Vill. (Brassicaceae) in Poland: distribution, habitats and threat assessment. Biodiv. Res. Conserv. 25: 47-54.
Nobis M., Kozłowska K., Nobis A., Trojecka-Brzezińska A., Pierścińska A., Nowak A., Jaźwa M., Bartoszek & Wolanin M. 2012. Rozprzestrzenianie się Typha laxmannii (Typhaceae) w południowej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 19(2): 453-457.
Tucharz M., Nobis A. & Nobis M. 2011. Chromosome data – a useful tool in taxonomy of Symphyotrichum ciliatum. Acta Biologica Cracoviensis series Botanica 53(1): 117-119.
Nobis A., Nobis M. & Urbisz A. 2011. Lathyrus aphaca L. (Fabaceae): distribution, habitats and remarks on status of the species in Poland. Acta Soc. Bot. Polon. 80(3): 237-244.
Dubie E., Nobis A. & Nobis M. 2011. Flora roślin naczyniowych i zbiorowiska roślinne Zakrzówka (Kraków). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 18(1): 47-81.
Nobis A., Nobis M., Pierścińska A & Trojecka-Brzezińska A. 2011. Leontodon saxatilis: a range-expanding plant or a poorly recognized species in Poland? Biodiversity: Research and Conservation 21: 27-30.
Kozłowska K., Nobis A., Nobis M. 2011. Typha shuttleworthii (Typhaceae), new for Poland. Polish Botanical Journal 56(2): 299-305.
Nobis M., Nowak A., Nobis A., Nowak S. & Kusza G. 2011. Atlas of vascular plants of Tajikistan. Part II. Pp. 1-256. Opole Scientific Society, Institute of Botany Jagiellonian University, Studio Impreso, Kraków - Opole.
Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Galosz J., Nowak S., Nobis A., ... & Sugier P. 2010. Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 79(4): 333-350.
Nobis A., Nobis M., Piotrowicz K., Kącki Z. & Dajdok Z. 2010. Lindernia procumbens in Poland: the relationship between weather conditions and the occurrence of the species. Biodiversity: Research and Conservation 17: 39-46.
Nobis M. & Nobis A. 2010. Nowe dane dotyczące występowania storczyka purpurowego Orchis purpurea Huds. (Orchidaceae) na Wyżynie Małopolskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66(2): 149-155.
Nobis M. & Nobis A. 2010. Rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych na terenach kolejowych wschodniej części polskich Karpat i ich przedpola. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 17(2): 275-284.
Nobis M., Nobis A. 2009. Eragrostis pilosa (Poaceae) in Poland. Biodiversity: Research and Conservation 13: 13-16.
Nobis M. & Nobis A. 2009. Stanowisko Pulsatilla patens (L.) Mill. (Ranunculaceae) w Starachowicach (woj. świętokrzyskie). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 65(4): 299-302.
Nobis M., Nobis A. & Piątek K. 2009. Can the name of the author be a problem during describing a new taxon? A proposal to amend Recommendation 46D.1 on citation of the author’s name. Taxon 58(2): 666.
Nobis M., Nobis A. & Kozak M. 2009. Taxonomy and distribution of Macrosciadium alatum (Bieb.) V. Tichomirov & Lavrova (Apiaceae): A new alien species in the flora of Europe. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78(2): 131-136.
Nobis A. & Paul W. 2009. Sclerochloa dura (Poaceae) in Poland. W: Frey L. (red.), Grass research. ss. 23-37. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków
Nobis M., Nobis A. & Kozak M. 2008. Występowanie Ostericum palustre (Apiaceae) w południowej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 15(1): 3-9.
Nobis A. & Nobis M. 2008. Remarks concerning the distribution of Leontodon taraxacoides (Asteraceae) in Poland. pp.269-277. In: Kočárek P., Plášek V., Malachová K.,  Cimanová Š. (eds), Environmental changes and biological assessment IV. Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis Nr. 186, Ostrava, 391 pp.
Krawczyk R., Nobis A., Nobis M. & Cwener A. 2008. Is Viola uliginosa critically endangered in Poland? – New data on the distribution of the species. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 77(4): 345-349.
Nobis A. 2008. Zbiorowiska miejsc wydeptywanych (rząd Plantaginetalia majoris). W: Dubiel E., Szwagrzyk J. (red.), Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. ss. 35-36. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków.
Bartoszek W., Bednarz Z., Bodziarczyk J., Bożek A., Dubiel E., Gawroński S., Gazda A., Koczur A., Kozak M., Langer M., Loch J., Małobęcki A., Nobis A., Nobis M., Piątek G., Sudor A., Szewczyk J; Szwagrzyk J. 208. Mapa roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa. W: Dubiel E., Szwagrzyk J (red.), Atlas roślinności rzeczywistej Krakowa. ss. 63-157. Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska, Kraków.
Zarzyka-Ryszka M., Nobis A., Nobis M., Kozak M., Paul W., Mróz W. 2008. Agrimonia pilosa Ledeb. – rzepik szczeciniasty. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Księga Karpat Polskich Rośliny naczyniowe. ss. 190-192. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.
Kozak M., Nobis A., Nobis M., Oklejewicz K., Paul W. 2008. Eleocharis carniolica – ponikło kraińskie. W: Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. (red.), Czerwona Księga Księga Karpat Polskich Rośliny naczyniowe. ss. 530-532. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polska Akademia Nauk, Kraków.
Nobis A. 2008. Rośliny naczyniowe wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Prace Bot. 42: 1-341.
Oklejewicz K., Gutkowska B., Krawczyk R., Nobis A., Trąba C. & Wolański P. 2007. Materiały florystyczne z Doliny Sanu. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 14(1): 27-38.
Nobis M., Nobis A., Kozak M. & Przemyski A. 2007. Występowanie Conringia orientalis (Brassicaceae) i Scandix pecten-veneris (Apiaceae) na obszarze Niecki Nidziańskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 14(1): 49-59.
Nobis A. 2008. Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Cz. II Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 15(1): 77-84.
Nobis A. & Nobis M. 2006. Nowe, obfite stanowisko Cephalanthera rubra (Orchidaceae) we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Chrońmy Przyrodę. Ojczystą 62(3): 101-104.
Nobis A. 2006. Notatki florystyczne ze wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 13(2): 281-291.
Nobis M. & Nobis A. 2006. Interesujące, rzadkie i rozprzestrzeniające się gatunki roślin naczyniowych notowane na terenach kolejowych w południowo-wschodniej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 13(2): 301-308.
Nobis M. & Nobis A., Nowak A. 2006. Typhetum laxmanni (Ubrizsy 1961) Nedelcu 1968 – the new plant association in Poland. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 75(4): 325-332.
Michalewska A. 2005. Nowe stanowiska Lythrum hyssopifolia (Lythraceae) we wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 12(1): 165-168.
Michalewska A. & Nobis M. 2005. Ekspansja Eragrostis albensis H. Scholz (Poaceae) na antropogenicznych siedliskach w południowo-wschodniej Polsce. Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 12(1): 45-55.
Baryła J., Bróż E., Czylok A., Michalewska A., Nikel A., Poloczek A., Nobis M. & Piwowarczyk R. 2005. Typha laxmannii Lepech. the new, expansive kenophyte in Poland: distribution and taxonomy. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 74(1): 25-28.
Michalewska A. & Towpasz K. 2004. Flora roślin naczyniowych Doliny Mnikowskiej (Wyżyna Krakowska). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 11: 47-79.
Michalewska A. 2004. Nowe stanowisko Orobanche flava (Orobanchaceae) w dolinie Sanu (Kotlina Sandomierska). Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 11(2): 424-426.
Nobis M. & Michalewska A. 2004. Nowe stanowiska Cyperus flavescens (Cyperaceae) na terenie zachodniej części Przedgorza Iłżeckiego Fragmenta Floristica et Geobotanica – Series Polonica 11(2): 412-415.
Michalewska A. 2002. Stanowisko podkolana białego Platanthera bifolia w Dolinie Mnikowskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58(5): 119-121.
Cwener A. & Michalewska A. 2002. Stanowiska miłka wiosennego Adonis vernalis na Płaskowyżu Proszowickim. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58(5): 114-119.