Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Aneta Słomka prof. UJ

Dane adresowe (address):
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
ul. Gronostajowa 9, pokój 2.20, 30-387 Kraków
e-mail: aneta.slomka@uj.edu.pl
tel. (phone).: (+48 12) 664 50 20

Edukacja, stopnie naukowe:

 • 2019 - doktor habilitowany w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych i dyscyplinie nauk biologicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2009 - doktor nauk biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2004 - magister biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zatrudnienie:

 • 2022 - obecnie - profesor uczelni w Instytucie Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2019-2022 - adiunkt z habilitacją w Instytucie Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2012-2019 - adiunkt w Instytucie Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2009-2012 - asystent w Instytucie Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Tematyka badawcza:

 • Wpływ metali ciężkich na rośliny i komórki roślinne w warunkach in vivo i in vitro:
  - zmienność genetyczna, cytogenetyczna, anatomiczno-morfologiczna
  - fizjologiczne mechanizmy tolerancji (system antyoksydacyjny, metabolity wtórne, aparat fotosyntetyczny)
  - przebieg procesów reprodukcyjnych (linia męska i żeńska)
  - rola cyklotydów
 • Pochodzenie i ewolucja gatunków z udziałem hybrydyzacji i poliploidyzacji w oparciu o różne markery molekularne, cytogenetyczne, anatomiczne, wielkość genomu, cechy pyłku
 • Ochrona ex situ zagrożonych gatunków z rodzaju Viola (zróżnicowanie genetyczne, roślinne kultury tkankowe)

Udział w projektach badawczych:

 • Kierownik, 2021/41/B/NZ8/01737, NCN, 2022-2025, Transkryptomiczne i metabolomiczne podstawy tolerancji na metale ciężkie w rodzaju Viola
 • Kierownik, U1U/P03/NO/64.16, POB BioS, 2021-2022, Biosynteza cyklotydów a wiązanie i akumulacja metali ciężkich – cykliczne peptydy jako nowy mechanizm detoksyfikacyjny u roślin
 • Wykonawca, 2017/25/B/NZ9/00148, NCN, 2018-2021, Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych oraz aborcji kwiatów jako przyczyn słabego zawiązywania nasion u gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)
 • Kierownik, BZ.271.2.26.2018, w ramach programu POIiŚ, 2018-2020, Przeprowadzenie badań naukowych, wynikiem których będzie podjęcie działań w celu odtworzenia populacji sasanki otwartej (Pulsatilla patens) w rejonie Sadowej Góry w Jaworznie
 • Wykonawca, HORhn 078/PB/34/14, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2014-2016, Badanie możliwości zwiększenia żywotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w celu uzyskania wyższego plonu nasion
 • Kierownik, IP2011 050471, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2012-2014, Endemiczne bratki (Violaceae, rodzaj Viola, sekcja Melanium) z gleb serpentynowych i wzbogaconych w arsen – adaptacja, rozmnażanie, zróżnicowanie genetyczne i pochodzenie w aspekcie ich ochrony gatunkowej
 • Wykonawca, 810/NCOST/2010/0, European Cooperation in Science and Technology, 2011-2013, Opracowanie metody uzyskania zróżnicowanych morfologicznie i fizjologicznie roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus) poprzez gyno- lub androgenezę
 • Główny wykonawca, N N303 393536, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2009-2012, Badania nad przedstawicielami rodzaju Viola L. (Violaceae) w aspekcie zmienności i przystosowań do warunków skażonego środowiska
 • Główny wykonawca, N N303 386133, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2007-2009, Procesy mikroewolucyjne roślin na terenach skażonych metalami ciężkimi na przykładzie populacji Viola tricolor L. (Violaceae) zasiedlających hałdy południowej Polski

Pełnione funkcje:

 • 2020 - obecnie: Pełnomocnik Dziekana ds. nauki w Instytucie Botaniki UJ
 • 2019 - obecnie: Członek Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
 • 2018 - obecnie: Sekretarz Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki
 • 2018 - obecnie: Sekretarz Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Adaptacje organizmów do środowisk ekstremalnych
 • Biologia roślin - podstawy
 • Diversity and evolution of plants (koordynator)
 • Ecological Assessment and Evaluation
 • Fizjologia roślin
 • Kariotyp – praktyczny kurs analizy
 • Mechanizmy ewolucji w świecie roślin (koordynator)
 • Rośliny lecznicze
 • Seminarium 

Publikacje: