Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Grzegorz Pacyna

Dane adresowe (address):
Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.23
e-mail: grzegorz.pacyna@uj.edu.pl
tel. 12 664-64-9

Edukacja, stopnie naukowe:

 • 2007 – Doktor nauk biologicznych, WBiNoZ, UJ
 • 2002-2007 – Środowiskowe Studium Doktoranckie, WBiNoZ, UJ
 • 2000-2002 – Studium Pedagogiczne, UJ
 • 2002 – Magister biologii, WBiNoZ, UJ
 • 1997-2002 – Studia magisterskie, WBiNoZ, UJ

Zatrudnienie:

 • Od 01.02.2011 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki; asystent
 • Od 01.10.2018 – Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Botaniki; adiunkt

Tematyka badawcza:

 • Flory późnego paleozoiku i wczesnego mezozoiku Polski i Europy w aspekcie taksonomicznym, ewolucyjnym i paleoekologicznym
 • Analizy statystyczne flor kopalnych
 • Globalne przemiany, wielkie wymierania
 • Interakcje rośliny-zwierzęta w zapisie kopalnym
 • Biostratygrafia z wykorzystaniem roślin kopalnych

Krajowe projekty badawcze:

 • Wykonawca w projekcie NCN OPUS „Rekonstrukcja ekosystemów wczesnej jury południowej Polski” (Instytut Botaniki PAN) (2018-2022)
 • Kierownik projektu NCN MINIATURA „Rośliny kopalne z późnego triasu Krasiejowa jako klucz do zrozumienia ewolucji flor w triasie i jurze” (2018-2019)
 • Główny wykonawca  w projekcie badawczym NCN OPUS DEC 2012/05/B/NZ8/00990, „Przemiany roślinności lądowej na pograniczu triasu i jury na terenie Polski w aspekcie teorii globalnego wymierania” (2013-2016, Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie)
 • Wykonawca projektu badawczego KBN nr 2 P04C 103 26, "Budowa i zróżnicowanie organów rozrodczych roślin karbońskich z nowego stanowiska w Sosnowcu i ich znaczenie ewolucyjne" - grant promotorski, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, (2003-2007)

Wyjazdy szkoleniowo-badawcze:

 • Hungarian Natural History Museum, Botanical Department, Budapest - Projekt UE – SYNTHESYS “Early evolution of modern conifers - taxonomy and evolutionary trends of plants with Brachyphyllum like leaves” (30.06-11.07.2014)
 • Hungarian Natural History Museum, Botanical Department, Budapest - Analiza kolekcji roślin dolnojurajskich z terenu Węgier, nauka metod preparacji roślin kopalnych i przygotowania preparatów oraz ich dokumentacji fotograficznej (19-24.02.2012)

Recenzje dla czasopism naukowych:

 • Acta Palaeobotanica
 • Atlantic Geology
 • Geological Quarterly 
 • Journal of Geosciences
 • Journal of South American Earth Sciences
 • Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie
 • Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments
 • Paläontologische Zeitschrift,
 • Przegląd Geologiczny
 • Review of Palaeobotany and Palynology

Nagrody i wyróżnienia:

 • Dyplom uznania za wybitną rozprawę doktorską, UJ (2007)
 • Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej (2001/2002)
 • Medal brązowy za długoletnią służbę - za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2021)

Dydaktyka (prowadzenie i koordynowanie kursów):

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (wcześniej Botanika systematyczna) - ćwiczenia (od 2011/2012), wykłady (2017/2018 i od 2020/2021)
 • Botanika – zajęcia terenowe - ćwiczenia (od 2010/2011)
 • Biologia owoców i nasion - ćwiczenia (od 2015/2016)
 • Paleobotanika - ćwiczenia (od 2011/2012), wykłady (od 2016/2017)
 • Paleobiologia - wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe (od 2017/2018)
 • Paleobiologia – warsztaty – ćwiczenia (2014/2015-2015/2016)
 • Palinologia z elementami palinologii sądowej – wykłady (od 2019/2020)
 • Filogeneza świata roślin – wykład, ćwiczenia (2014/2015)
 • Podstawy paleontologii – ćwiczenia (2011/2012- 2012/2013)
 • Botanika – ćwiczenia (2012/2013-2013/2014)
 • Proseminarium (2013/2014)
 • Rozpoznawanie roślin okrytozalążkowych – ćwiczenia (2013/2014-2015/2016)
 • Ochrona walorów przyrodniczych na terenach zurbanizowanych – wykład, ćwiczenia (2016/2017)

Uczestnictwo w konferencjach naukowych:

 • 58th Congress of the Polish Botanical Society "Botany without borders", Kraków, 1–7 lipca, 2019
 • 10th European Palaeobotany & Palynology Conference, 12-17 sierpnia 2018, University College Dublin, Dublin, Irlandia
 • 13th Symposium on Mesozoic Terrestrial Ecosystems and Biota (MTE13), 21-23 lipca 2018, Steinmann-Institut i Universität Bonn, Bonn, Niemcy
 • 17th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference, 20-21.10.2016, Kraków
 • V Sesja Popularnonaukowa „Śląskie dinozaury (nie tylko) z Krasiejowa”, zorganizowana przez Instytut Nauk Geologicznych PAN i Studenckie Koło Naukowe Paleontologów Uniwersytetu Śląskiego Paradoxides. 9.12.2015, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Ośrodek Badawczy w Krakowie, Kraków

Publikacje: