Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Justyna Żabicka

Dane adresowe (address)
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
pokój 2.113
e-mail: j.zabicka@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 30
https://orcid.org/0000-0002-9007-872X
https://www.researchgate.net/profile/Justyna-Zabicka/

Zatrudnienie:

 • od 2021 – asystent w Instytucie Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zainteresowania badawcze:

 • ochrona gatunków zagrożonych wyginięciem
 • ewolucja w świecie roślin
 • zróżnicowanie genetyczne roślin
 • wpływ zmian klimatycznych na gatunki o określonych wymaganiach siedliskowych
 • hybrydyzacja i introgresja
 • roślinne kultury in vitro
 • klejstogamia

Udział w projektach badawczych:

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

 • Kierownik projektu pt. “Reconstruction of V. pubifolia origin with the use of advanced molecular methods (low-copy nuclear gene GPI and RADseq) and establishing its relationship with closely related violets of subsect. Stolonosae", projekt finansowany przez Nature and Biodiversity Conservation Union (NABU). Okres realizacji projektu: 01.01.2019 – 30.06.2021

PROJEKTY KRAJOWE

 • Kierownik projektu pt. „Badanie zróżnicowania genetycznego oraz polodowcowej kolonizacji dwóch blisko spokrewnionych gatunków Viola epipsila i Viola palustris w cyrkumborealnym zasięgu”, nr 2018/29/N/NZ8/01224, projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Okres realizacji projektu: 21.02.2019 – 20.12.2022
 • Wykonawca projektu pt. „Przeprowadzenie badań naukowych, wynikiem których będzie podjęcie działań w celu odtworzenia populacji sasanki otwartej (Pulsatilla patens) w rejonie Sadowej Góry w Jaworznie”, nr KS-SR.042.1.3.2018, projekt finansowany przez Gminę Miasta Jaworzno oraz Fundusz Spójności w ramach POIiŚ. Okres realizacji projektu: 11.10.2018 – 31.05.2020

Staże naukowe:

 • Alaska Center for Conservation Science, University of Alaska, Stany Zjednoczone. Staż naukowy w ramach Jagiellońskiego Programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich; 06.08.2019 – 21.08.2019
 • Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW) Poznańskie Konsorcjum RNA, Zakład Ekspresji Genów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii, Wydział Biologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 10.11.2016 – 24.11.2016

Zajęcia dydaktyczne:

 • Kultury in vitro i eksperymentalna embriologia roślin
 • Biologia roślin – podstawy
 • Mikrofotografia i dokumentacja fotograficzna badań
 • Fizjologia roślin
 • Rośliny lecznicze
 • Dendrologia

Publikacje:

Żabicka J., Żabicki P., Słomka A., Jędrzejczyk‑Korycińska M., Nowak T., Sliwinska E., Kapler A., Migdałek G., Kuta E.. 2021. Genotype‑dependent mass somatic embryogenesis: a chance to recover extinct populations of Pulsatilla vulgaris Mill. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 146: 345–355. https://doi.org/10.1007/s11240-021-02074-7  

Ammarellou A., Żabicka J., Słomka A., Bohdanowicz J., Marcussen T., Kuta E. 2021. Seasonal and Simultaneous Cleistogamy in Rostrate Violets (Viola, subsect. Rostratae, Violaceae). Plants 10(10): 2147. https://doi.org/10.3390/plants10102147

Żabicki P., Mikuła A., Sliwinska E., Migdałek G., Nobis A., Żabicka J., Kuta E. 2021. Cryopreservation and post-thaw genetic integrity of Viola stagnina Kit., an endangered species of wet habitats – A useful tool in ex situ conservation. Scientia Horticulturae, 284: 110056. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110056

Żabicka J., Migdałek G., Słomka A., Sliwinska E., Mackiewicz L., Keczyński A., Kuta E. 2020. Interspecific hybridization and introgression influence biodiversity based on genetic diversity of Central European Viola epipsila-V.palustris complex. Diversity, 12: 321.  https://doi.org/10.3390/d12090321  

Nobis M., Gudkova P.D., Baiakhmetova E., Żabicka J., Krawczyk K., Sawicki J. 2019. Hybridisation, introgression events and cryptic speciation in Stipa (Poaceae): A case study of the Stipa heptapotamica hybrid-complex. Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 39: 125457. https://doi.org/10.1016/j.ppees.2019.05.001

Kwiatkowska M., Żabicka J., Migdałek G., Żabicki P., Cubała M., Bohdanowicz J., Słomka A., Jędrzejczyk-Korycińska M., Sliwinska E., Sychta K., Marcussen T., Thiele K., Kuta E. 2019. Comprehensive characteristics and genetic diversity of the endemic Australian Viola banksii (section Erpetion, Violaceae). Australian Journal of Botany 67: 81–98. https://doi.org/10.1071/BT18233

Kwiatkowska M., Bohdanowicz J., Cubała M., Słomka A., Żabicka J., Żabicki P., Migdałek G., Marcussen T., Thiele K., Kuta E. 2019. A new pollination system in non-cleistogamous species of Viola results from nyctinastic (night-closing) petal movements – A mixed outcrossing-selfing strategy. Flora 253: 1–9. https://doi.org/10.1016/j.flora.2019.01.007

Żabicki P., Sliwinska E., Mitka J., Sutkowska A., Tuleja M., Migdałek G., Żabicka J., Słomka A., Kwiatkowska M., Kuta E. 2018. Does somaclonal variation play advantageous role in conservation practice of endangered species?: comprehensive genetic studies of in vitro propagated plantlets of Viola stagnina Kit. (Violaceae). Plant Cell, Tissue and Organ Culture 136: 339–352. https://doi.org/10.1007/s11240-018-1519-1

Słomka A., Żabicka J., Shuka L., Bogdanowicz J., Kuta E. 2018. Lack of correlation between pollen aperture number and environmental factors in pansies (Viola L., sect. Melanium Ging.) - pollen heteromorphism re-examined. Plant Biology, 20(3): 555–562. https://doi.org/10.1111/plb.12689

Nobis M., Nowak A., Nobis A., Nowak S., Żabicka J., Żabicki P. 2017. Stipa ×fallax (Poaceae: Pooideae: Stipeae), a new natural hybrid from Tajikistan, and a new combination in Stipa drobovii. Phytotaxa, 303(2): 141–154. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.303.2.4

Paul W., Cieślak E., Ronikier M., Migdałek G., Słomka A., Żabicka J. 2016. Low genetic diversity of declining Viola uliginosa (Violaceae) at its southern range limits in Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 58/2: 71–82. https://doi.org/10.1515/abcsb-2016-0015  

Slazak B., Sliwinska E., Saluga M., Ronikier M., Bujak J., Slomka A., Goransson U., Kuta E. 2015. Micropropagation of Viola uliginosa (Violaceae) for endangered species conservation and for somaclonal variation-enhanced cyclotide biosynthesis. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 120: 179–190. https://doi.org/10.1007/s11240-014-0592-3