Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Karolina Chowaniec

Dane adresowe
Zakład Ekologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.22
e-mail: karolina.chowaniec@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-24

Edukacja, stopnie naukowe:

 • 2021–obecnie: doktorantka na programie biologia, Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJ
 • 2019–2021: magister nauk biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
 • 2020–2021: studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • 2016–2019: licencjat nauk biologicznych, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Zatrudnienie:

 • 11.03.2024–obecnie: asystent w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • 03.2023–obecnie: stypendysta w projekcie NCN OPUS-23 „Życie na krawędzi – krok w kierunku rozpoznania adaptacji porostów do ekstremalnych warunków pozaziemskich” (UMO-2022/45/B/NZ8/01961)

Zainteresowania badawcze:

 • ekologia porostów
 • parametry fizjologiczne organizmów kryptogamicznych w gradiencie stadiów sukcesji w środowiskach suchych klimatu umiarkowanego
 • znaczenie parametrów fizjologicznych porostów w bioindykacji skażenia gleby
 • wpływ abiotycznych czynników stresowych na strukturę i funkcjonowanie porostów
 • ekofizjologia biologicznych skorup glebowych w klimacie umiarkowanym
 • ekologia grzybów mikoryzowych i mikrobiologia gleby

Projekty badawcze:

 • 06.2024–02.2025: Kierownik projektu "Soil microbial properties in a small spatial scale of inland sand dune ecosystem" finansowanego w ramach wsparcia doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w obszarze Research Support Module w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim (U1U/W18/NO/28.70)
 • 07.2023–06.2024: Kierownik projektu "Effect of biological soil crusts on soil chemical and microbiological properties" finansowanego w ramach wsparcia doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w obszarze Research Support Module w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim (U1U/W18/NO/28.34)
 • 06.2022–05.2023: Kierownik projektu “ Wpływ naturalnego stymulatora wzrostu roślin chitozanu na funkcjonowanie i fizjologię porostów epifitycznych” finansowanego w ramach wsparcia doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim w obszarze Research Support Module w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim (U1U/W18/NO/28.03)

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów
 • Rośliny lecznicze
 • Grzyby i porosty
 • Ecological assessment and evaluation

Przynależność do towarzystw naukowych:

Członek Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-7532-856X
Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Chowaniec