Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Krystyna Musiał prof. UJ

Dane adresowe (address):
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: k.musial@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 31

Zainteresowania badawcze:

 • embriologia i kariologia roślin
 • rozmnażanie generatywne i apomiktyczne okrytozalążkowych,
 • strukturalne i histochemiczne aspekty sporogenezy i gametofitogenez

Dydaktyka:

Koordynowanie kursów

 • Apomiksja u roślin (WBNZ-381)
 • Biologia rozwoju roślin (WBNZ-966)
 • Praktikum z embriologii roślin (WBNZ-904)

Prowadzenie kursów

 • Apomiksja u roślin (WBNZ-381) – wykład, konwersatorium
 • Biologia roślin - podstawy (WBNZ-823) – ćwiczenia
 • Biologia rozwoju roślin (WBNZ-966) – wykład, ćwiczenia
 • Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice (WB.SD-05) – wybrany wykład
 • Podstawy biologii (WBNZ-914) – wybrany wykład
 • Pracownia licencjacka WBNZ-894
 • Pracownia specjalizacyjna - semestr: 1 WBNZ-663m
 • Pracownia specjalizacyjna - semestr: 2 WBNZ-664m
 • Pracownia specjalizacyjna - semestr: 3 WBNZ-665m
 • Pracownia specjalizacyjna - semestr: 4 WBNZ-666m
 • Praktikum z embriologii roślin (WBNZ-904) – ćwiczenia, ćwiczenia terenowe
 • Techniki i metody stosowane w naukach biologicznych (WBNZ-992) – wybrane ćwiczenia

Opieka naukowa

 • Prace doktorskie: 1 (w trakcie realizacji)
 • Prace magisterskie: 8
 • Prace licencjackie: 6

Wybrane publikacje:

Janas AB, Szeląg Z, Musiał K. 2021. In search of female sterility causes in the tetraploid and pentaploid cytotype of Pilosella brzovecensis (Asteraceae). Journal of Plant Research 134: 803–810.
https://doi.org/10.1007/s10265-021-01290-8
Tuleja M., Santocki M., Dziurka M., Musiał K., Capecka E., Libik-Konieczny M. 2021. The search towards cyto-embryological and physiological obstacles in sexual reproduction of Stevia rebaudiana Bertoni. Scientia Horticulturae 288: 110342. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110342
Musiał K., Vladimirov V., Szeląg Z. 2020. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe VI. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 62(2): 43–50. Doi: 10.24425/abcsb.2020.131672
Wolanin M.M., Musiał K., Nobis M. 2020. Rubus oklejewiczii (Rosaceae), a new bramble species from Central Europe (Poland: Carpathians). Phytotaxa 438(3): 189–198. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.438.3.3
Musiał K., Pagitz K., Gudžinskas Z., Łazarski G., Pliszko A. 2020. Chromosome numbers in hybrids between invasive and native Solidago L. (Asteraceae) species in Europe. Phytotaxa 471(3): 267–275. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.471.3.8
Marciniuk J., Rerak J., Musiał K., Mizia P., Marciniuk P., Grabowska-Joachimiak A., Joachimiak A.J. 2020. Polymorphism of nuclear DNA in selected species of Taraxacum sect. Palustria. Saudi Journal of Biological Sciences 27: 3541–3546.
doi: https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.07.025
Musiał K., Szeląg Z. 2019. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe V. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 61 (2): 63–68. doi: 10.24425/abcsb.2019.127748
Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2019. Callose is integral to meiotic diplospory of the Taraxacum type: new evidence from ovules of Chondrilla brevirostris (Asteraceae-Cichorioideae) Botany Letters 166(3): 274–282. https://doi.org/10.1080/23818107.2019.1573378
Wolanin M., Musiał K. 2018. Chorology and taxonomic issues of Taraxacum danubium and Taraxacum tortilobum (section Erythrosperma), new species to the Polish flora. Wulfenia 25: 17–24.
Joachimiak A.J., Hasterok R., Sliwinska E., Musiał K., Grabowska-Joachimiak A. 2018. FISH-aimed karyotype analysis in Aconitum subgen. Aconitum reveals excessive rDNA sites in tetraploid taxa. Protoplasma 255: 1363–1372. https://doi.org/10.1007/s00709-018-1238-9
Wolanin M.M., Musiał K., Wolanin M.N. 2018. Taraxacum sandomiriense (sect. Erythrosperma, Asteraceae), a new species from Poland. Phytotaxa 375(2): 158–164. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.375.2.2
Marciniuk J., Marciniuk P., Musiał K. 2018. Taraxacum mariae, a new species of T. section Palustria (Asteraceae) from Poland. Phytotaxa 376(5): 207–213. https:// doi.org/10.11646/phytotaxa.376.5.3
Musiał K., Janas A., Szeląg Z. 2018. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe IV. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 60/2: 75–79. doi: 10.24425/118052
Wolanin M.M., Musiał K. 2017. Chromosome numbers in 11 species of Taraxacum section Erythrosperma Dt. from Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 59/2: 77–82. doi: 10.1515/abcsb-2017-0008
Musiał K., Janas A., Szeląg Z. 2017. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe III. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 59/2: 83–87. doi: 10.1515/abcsb-2017-0013
Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2017. Pattern of callose deposition during the course of meiotic diplospory in Chondrilla juncea (Asteraceae, Cichorioideae). Protoplasma 254: 1499–1505. doi: 10.1007/s00709-016-1039-y
Wolanin M.M, Wolanin M.N., Musiał K., Kania I., Oklejewicz K. 2016. Rubus zielinskii (Rosaceae), a new species from Poland. Phytotaxa 273(3): 183-190.
Musiał K., Janas A., Szeląg Z. 2016. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe II. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 58(1):119-123.
Janas A., Musiał K., Kościńska-Pająk M., Marciniuk P. 2016. Insights into developmental processes in anthers, ovaries, and ovules of Taraxacum belorussicum (Asteraceae-Cichorioideae) using DIC optics. Plant Systematics and Evolution 302: 617-628.
Musiał K., Szeląg Z. 2015. Chromosome numbers in Hieracium (Asteraceae) from Central and Southeastern Europe I. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57(2): 115-120.
Janas A., Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2015. Embryological processes during the seed formation in two triploid species of Taraxacum. Acta Scientiarum Polonorum Agricultura 14(2): 29-36.
Musiał K., Kościńska-Pająk M., Antolec R., Joachimiak A.J. 2015. Deposition of callose in young ovules of two Taraxacum species varying in the mode of reproduction. Protoplasma 252: 135-144.
Izmaiłow R., Kościńska-Pająk M., Kwiatkowska M., Musiał K. 2015. Wpływ metali ciężkich na procesy reprodukcyjne roślin. W: Wierzbicka M. (red.), Ekotoksykologia. Rośliny, gleby, metale, 96-116. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Tuleja M, Ślesak H., Musiał K., Joachimiak A.J. 2014. Molecular, histological and embryological analysis of regenerants obtained during in vitro culture of immature embryos of apomictic Taraxacum belorussicum Val. N. Tikhom. Modern Phytomorphology 5: 33-35.
Kościńska-Pająk M., Musiał K., Janiszewska K. 2014. Embryological processes in ovules of Rudbeckia laciniata L. (Asteraceae) from Poland. Modern Phytomorphology 5: 19-23.
Płachno B.J., Musiał K., Świątek P., Tuleja M., Marciniuk J., Garbowska-Joachimiak A. 2014. Synergids and filiform apparatus in the sexual and apomictic dandelions from section Palustria (Taraxacum, Asteraceae). Protoplasma 251: 211-217.
Kula A., Grabowska-Joachimiak A., Kasjaniuk M., Legutko J., Marciniuk P., Musiał K. 2013. Chromosome numbers in 10 Taraxacum species from Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(2): 153-157.
Musiał K., Górka P., Kościńska-Pająk M., Marciniuk P. 2013. Embryological studies in Taraxacum udum Jordan (sect. Palustria). Botany 91(9): 614-620.
Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2013. Egg apparatus in sexual and apomictic species of Taraxacum: structural and immunocytochemical aspects of synergid cells. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 55(1): 107-113.
Musiał K., Kościńska-Pająk M. 2013. Ovules anatomy of selected apomictic taxa from Asteraceae family. Modern Phytomorphology 3: 35-38.
Musiał K., Płachno B.J., Świątek P., Marciniuk J. 2013. Anatomy of ovary and ovule in dandelions (Taraxacum, Asteraceae). Protoplasma 250: 715-722.
Marciniuk P., Musiał K., Joachimiak A.J., Marciniuk J., Oklejewicz K., Wolanin M. 2012. Taraxacum zajacii, a new species from Poland. Annales Botanici Fennici 49: 387-390.
Musiał K., Kościńska-Pająk M., Sliwinska E., Joachimiak A.J. 2012. Developmental events in ovules of the ornamental plant Rudbeckia bicolor Nutt. Flora 207: 3-9.
Marciniuk J., Rerak J., Grabowska-Joachimiak A., Jastrząb I., Musiał K., Joachimiak A.J. 2010. Chromosome numbers and stomatal cell length in Taraxacum sect. Palustria from Poland. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 52(1): 117-121.
Banaszek A., Musiał K. 2009. The new kenophyte in Poland – Lemna minuta Humb., Bonpl. & Kunth. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 78: 69-72.
Golczyk H., Musiał K., Rauwolf U., Meurer J., Hermann R.G., Greiner S. 2008. Meiotic events in Oenothera – a non-standard pattern of chromosome behavior. Genome 51: 952-958.
Błocka-Wandas M., Sliwinska E., Grabowska-Joachimiak A., Musial K., Joachimiak A.J. 2007. Male gametophyte development and two different DNA classes of pollen grains in Rumex acetosa L., a plant with an XX/XY1Y2 sex chromosome system and a female-biased sex ratio. Sexual Plant Reproduction 20: 171-180.
Musial K., Bohanec B., Jakše M., Przywara L. 2005. The development of onion (Allium cepa L.) embryo sacs in vitro and gynogenesis induction in relation to flower size. In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant 41: 446-452.
Musial K., Bohanec B., Przywara L. 2001. Embryological study on gynogenesis in onion (Allium cepa L.). Sexual Plant Reproduction 13: 335-341.
Musiał K., Przywara L. 2001. Gynogeneza u roślin. Kosmos 50: 39-48.
Musiał K., Przywara L. 1999. Pollination with heavily irradiated pollen in Nicotiana: induced parthenogenesis and embryological study. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 41: 127-137.
Musiał K., Przywara L. 1999. Endosperm response to pollen irradiation in kiwifruit. Sexual Plant Reproduction 12: 110-117.
Musiał K., Przywara L. 1998. Influence of irradiated pollen on embryo and endosperm development in kiwifruit. Annals of Botany 82: 747-756.
Jankun A., Małecka J., Izmaiłow R., Wcisło H., Czapik R., Musiał K. et al. 1996. Further studies in chromosome numbers of Polish Angiosperms. Part XXV. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 38: 9-27.
Musiał K. 1994. Embryology of Solidago virgaurea subsp. alpestris (Compositae). Polish Botanical Studies 8: 41-50.
Musiał K. 1989. Studies on the genus Solidago L. III. Embryology of Solidago canadensis L. var.canadensis. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 31: 75-84.