Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Kwiatkowska

Dane adresowe (address):
Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków, pokój 2.113
e-mail: monika.m.kwiatkowska@uj.edu.pl
tel.: (+48 12) 664 60 30

Zainteresowania badawcze:

  • rozmnażanie generatywne roślin kwiatowych: megasporogeneza, rozwój gametofitu żeńskiego, mikrosporogeneza, rozwój gametofitu męskiego oraz rozwój zarodka i dojrzewanie nasion
  • apomiksja obligatoryjna i fakultatywna
  • systemy rozmnażaniawpływ ekstremalnych warunków środowiska (hałdy, zwałowiska, emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych) na biologię rozmnażania roślin: na procesy kwitnienia, owocowania oraz na kiełkowanie nasion i wzrost siewek
  • degradacja środowiska przyrodniczego oraz problemy ochrony przyrody i rekultywacji nieużytków poprzemysłowych
  • zastosowanie mikroskopii świetlnej z kontrastem Nomarskiego oraz mikroskopii fluorescencyjnej w badaniach nad biologią rozmnażania Angiospermae

Publikacje:

Google Scholar

ResearchGate

Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

ORCID