Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Piotr Köhler

Dane adresowe
Pracownia Badań Polarnych
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 1.27
e–mail: piotr.kohler@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-87 

Tematyka badawcza:

 • Historia polarystyki
  Historia botaniki
  Historia zbiorów botanicznych
  Biografie botaników
  Dzieje instytucji botanicznych
  Etnobotanika historyczna
 • Użytkowanie zasobów roślinnych na przestrzeni wieków

Wyjazdy badawcze:

 • 3 VII – 12 IX 1985 – studencka wyprawa naukowa do Egiptu „Safari ’85”
  15–29 XI 1992 – Wilno (Litwa)
  13–19 XII 1992 – Kijów (Ukraina)
  16–18 V 2000 – Praga (Czechy)
  17–21 VI 2013 – Wilno (Litwa)

Członkostwo i funkcje:

 • członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (wybór na kadencję 2020-2023)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (wybór na kadencję 2019-2022)
 • delegat Wydziału Biologii w Komitecie ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ (od 1 X 2019)
 • przewodniczący Sekcji Historii Botaniki PTB (od 24 X 2016)
 • skarbnik Oddziału Krakowskiego PTB (od III 2016)
 • członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (od 2015)
 • członek redakcji „Biuletynu Polarnego” (od 2008)
 • członek redakcji „Wiadomości Botanicznych” (od 2020)
 • członek Rady Archiwum UJ z ramienia Wydziału Biologii (od 2002)

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych:

 • Międzynarodowa konferencja „Łysenkizm w polskiej nauce” (Kraków, 14 września 2011)
 • The Arctic Science Summit Week 2013 (Kraków, 13–19 IV 2013

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne (od 1986)
 • członek czynny Nowojorskiej Akademii Nauk (New York Academy of Sciences) (1997–2005, wybór w 1996

Członkostwo w komisjach programowych, egzaminacyjnych i oceniających efekty kształcenia:

 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunek Biologia i Geologia, specjalność Ochrona Przyrody – studia stacjonarne II stopnia (2008)
 • członek Rady Programowej obchodów jubileuszowych 100–lecia powstania Instytutu Botaniki UJ, 230–lecia Ogrodu Botanicznego UJ i 60–lecia Instytutu Botaniki PAN (2012–2013)

Funkcje:

Kierownik Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego Instytutu Botaniki UJ (1 X 2011 – 30 IX 2016) 

Dydaktyka:

Prowadzone kursy

 • botanika systematyczna, rośliny wyższe (koordynator) – do 2014/2015
 • botanika systematyczna dla studentów studiów biologiczno-geograficznych i biologiczno-geologicznych (koordynator) – 2001/2002-2010/2011botanika – zajęcia terenowe – do 2015/2016
 • botanika systematyczna, rośliny niższe – 1998/1999-1999/2000, 2013/2014
 • flora Polski – zajęcia terenowe – 1990/1991
 • podstawy botaniki – zajęcia terenowe dla studentów kierunku Ochrona środowiska –2000/2001- 2018/2019
 • różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów – od 2015/2016 (do 2018 – koordynator)
 • seminarium magisterskie – od 2004/2005
 • seminarium magisterskie dla kierunku Zarządzanie zasobami przyrody – 2016/2017
 • seminarium doktoranckie – 2013/2014-2015/2016wykład „Historia badań polarnych” w ramach kursu „Środowiska polarne Ziemi” – od 2005/2006
 • wykład „Historia nauk przyrodniczych” – od 2018/2019
 • wykład „Jak oceniać uczonych i naukę?” dla doktorantów w ramach kursu „Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice” – od 2015/2016
 • wykład „Roślina i człowiek” – od 2018/2019
 • wykład „Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki” – od 2017/2018
 • wykład „Wybrane teorie botaniczne” – 2011/2012, 2013/2014wykład „Zarys historii ziołolecznictwa europejskiego kręgu kulturowego, z elementami systemów pozaeuropejskich” w ramach kursu „Rośliny lecznicze” – od 2021/2022

Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich:

Polarysyka:

 • Stan obecny badań nad wybranymi problemami (głównie botanicznymi) polarystyki
 • Polskie badania na terenach polarnych (przekrojowo, głównie botanika)

Historia botaniki:

 • Taksonomia wybranych jednostek systematycznych (rozwój poglądów, podstawy, stan obecny)
 • Zbiory zielnikowe (opracowanie wybranych jednostek lub herbariów wybranych zbieraczy)
 • Rozwój wybranych idei, teorii botanicznych
 • Rozwój badań nad wybranymi problemami botanicznymi

Etnobotanika:

 • Rośliny obrzędowe wybranego terenu
 • Rośliny obrzędowe wybranych obrzędów w różnych regionach
 • Rośliny magiczne i czarodziejskie dawniej i dziś

Bioróżnorodność roślin użytkowych:

 • Wybrane rośliny użytkowe danego terenu
 • Opracowania roślinności wybranych obiektów, parków
 • Zieleń miejska wybranych miast lub ich dzielnic

Opieka naukowa:

 • Prace doktorskie – 2
 • Prace magisterskie – 9
 • Prace licencjackie – 8
 • Staże naukowe – 1

Uczestnictwo z referatem w konferencjach naukowych:

 • 5 XI 2020 – Sesja naukowa „Władysław Szafer (1886-1970) – organizator nauki, botanik, współtwórca ochrony przyrody” – w 50. rocznicę śmierci. Kraków; wspólnie z: prof. dr hab. Alicja Zemanek
 • 17 X 2019 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB, Kraków4 VII 2019 – 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie; wspólnie z: prof. dr hab. Alicja Zemanek
 • 23 XI 2018 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków); wspólnie z: mgr Anna Plewa
 • 3 X 2018 – konferencja „Herbaria and conservation of phytodiversity”, Lviv, 3-6 X 2018; wspólnie z: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń23 XI 2018 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków); wspólnie z: mgr Anna Plewa
 • 3 X 2018 – konferencja “Herbaria and conservation of phytodiversity”, Lviv, 3-6 X 2018; wspólnie z: dr hab. Alina Stachurska
 • 19 X 2017 – sesja z okazji 100. rocznicy śmierci M. Raciborskiego (Kraków)
 • 24 X 2016 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 30 VI 2016 – 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Lublin)
 • 8–11 VI 2016 – 36. Sympozjum Polarne (Lublin)
 • 24 X 2016 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 30 VI 2016 – 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Lublin)
 • 8–11 VI 2016 – 36. Sympozjum Polarne (Lublin)
 • 28–30 X 2015 – Entangled science? Relocating German-Polish scientific relations. International Conference of the Cooperation Initiative of the Leibniz Association and the Polish Academy of Sciences: “Cross-border Scientific Dialogue. Potentials and Challenges for the Human and the Social Sciences” (Marburg, Niemcy)
 • 22–24 X 2015 – Herbaria i zielarstwo. Konferencja naukowa (Lublin)
 • 16 X 2015 – konferencja „Humanistyczne pasje polskich przyrodników XIX–XX w." (Kraków)
 • 1–2 X 2015 – XXVII International Baltic Conference on the History of Science (Ryga, Łotwa)
 • 27 V 2015 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 18–21 V 2015 – 34th International Conference of the Polish Phycological Society (Rzeszów-Polańczyk)
 • 17 XI 2014 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 25–26 IX 2014 – Międzynarodowa konferencja „Jean Emmanuel Gilibert (1741–1814) i jego rola w rozwoju historii naturalnej na Uniwersytecie Wileńskim (Warszawa)
 • 4–7 VI 2014 – 35th Polar Symposium (Wrocław)
 • 29 V 2014 – międzynarodowe posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Wrocław)
 • 23 X 2013 – posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 21–28 VII 2013 – 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine “Knowledge at work” (Manchester, Wielka Brytania)
 • 26 VI 2013 – 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Olsztyn)
 • 13–19 IV 2013 – The Arctic Science Summit Week 2013 (Kraków) – poster
 • 7 XII 2012 – Sesja „Collegium Śniadeckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – historyczną siedzibą nauk (astronomia, botaniki, geografia)" (Kraków)
 • 26 XI 2012 – Sesja naukowa „Znaczenie Pierwszej Wyprawy Polarnej z Polski Niepodległej" Jubileusz 80-lecia polskiej ekspedycji II Międzynarodowego Roku Polarnego 1932/1933 na Wyspę Niedźwiedzią (Warszawa)
 • 15–16 XI 2012 – X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw" (Kraków)
 • 7 XI 2012 – „200-lecie urodzin Józefa Warszewicza – podróżnika, zbieracza roślin, inspektora Ogrodu Botanicznego UJ” – sesja naukowa (Kraków)
 • 4–6 X 2012 – XXV Baltic Conference on the History of Science (Wilno, Litwa)
 • 29 IX 2012 – Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Polskiej Wyprawy II Międzynarodowego Roku Polarnego na Wyspę Niedźwiedzią (Legionowo)
 • 21–24 VI 2012 – Second International Workshop on Lysenkoism (Wiedeń, Austria)
 • 14–16 VI 2012 – XXXIV Sympozjum Polarne (Sosnowiec)
 • 14 IX 2011 – Międzynarodowa konferencja „Łysenkizm w polskiej nauce" (Kraków)
 • 5–6 V 2011 – Międzynarodowa konferencja „Natural sciences at the beginning of the 19th century, development and links to present-day” (Wilno, Litwa)
 • 12 IV 2011 – posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 9 IX 2010 – 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Warszawa)
 • 22 X 2009 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 28 VII – 2 VIII 2009 – 23rd International Congress of History of Science and Technology "Ideas and Instruments in Social Context" (Budapeszt, Węgry)
 • 6 IX 2007 – 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Szczecin)
 • 12 VI 2007 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 21 X 2006 – Sesja z okazji 110. rocznicy powstania Koła Przyrodników Studentów UJ (Kraków)
 • 6–9 IX 2006 – 2nd International Conference of the European Society for the History of Science (Kraków)
 • 30 V 2006 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 18 XI 2005 – sesja Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU (Kraków)
 • 23–23 IX 2005 – Sympozjum "Przyroda – Nauka – Kultura. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki" (Kraków)
 • 13 IX 2005 – XXXI Sympozjum Polarne (Kielce)
 • 24–30 VI 2005 – 22nd International Congress of History of Science (Pekin, Chińska Republika Ludowa)
 • 11 IV 2005 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 20 III 2002 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 20 II 2002 – Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków)
 • 26 IX 2001 – 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Poznań)
 • 22 I 2001 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 26–27 VI 2000 – sesja "Przyroda–Nauka–Kultura". Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w." (Kraków)
 • 7 I 2000 – seminarium paleobotaniczne Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (Kraków)
 • 15–19 IX 1998 – 51. Zjazd Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Gdańsk)
 • 14 V 1998 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 18–28 VII 1997 – 20th International Congress of History of Science (Liège, Belgia)
 • 15 XII 1995 – sesja z okazji 130. rocznicy powstania Komisji Fizjograficznej (Warszawa)
 • 24 X 1995 – sesja naukowa "Orędowniczko nasza" Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej (Kraków)
 • 26. 06 – 1. 07. 1995 – 50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 22–26 VI 1994 – sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (Lida, Nowogródek, Białoruś)
 • 28 IV 1994 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 24 III 1994 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 13 I 1994 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 20–30 IX 1993 – sympozjum „Plants and People” (Edynburg, Wielka Brytania)
 • 21 V 1993 – zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Warszawa)
 • 3 IX 1992 – 49. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kielce)
 • 6 V 1992 – III Warsztaty Archeobotaniczne (Igołomia)
 • 4–6 IX 1991 – sympozjum "Ziołolecznictwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny" (Łańcut – Rzeszów)
 • 27 III 1991 – seminarium etnofarmaceutyczne Pracowni Historii Nauk o Leku Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (Warszawa)
 • 28 II 1991 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 17 III 1988 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 3 III 1988 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 23 X 1987 – posiedzenie Zespołu Historii Botaniki przy Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (Warszawa)
 • 4 IV 1987 – Zjazd z okazji 90–lecia Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
 • 7 XI 1986 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)

Publikacje: