Bartosz Płachno

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Faculty of Biology, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: bartosz.plachno@uj.edu.pl, bartek78pl.@poczta.onet.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 39

https://www.researchgate.net/profile/Bartosz_Plachno

Edukacja, stopnie naukowe

 • 2018 – Profesor nauk biologicznych
 • 2011 – Doktor habilitowany nauk biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński
 • 2006 – Doktor nauk biologicznych, WBiNoZ, UJ
 • 2002-2006 – Środowiskowe Studium Doktoranckie, WBiNoZ, UJ
 • 2000-2002 – Studium Pedagogiczne, UJ
 • 2002 – Magister biologii, WBiNoZ, UJ
 • 1997-2002 – Studia magisterskie, WBiNoZ, UJ

Zatrudnienie

2019: profesor nadzwyczajny z tytułem profesora
2008-2018: adiunkt w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego
2006-2008: asystent w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tematyka badawcza

 • Embriologia roślin, ze szczególnym uwzględnieniem ultrastruktury żeńskich organów rozrodczych
 • Apomiksja u roślin
 • Anatomia roślin z różnych grup ekologicznych
 • Rośliny mięsożerne- anatomia, ewolucja
 • Interakcje roślin mięsożernych z organizmami
 • Ultrastruktura tkanek wydzielniczych u roślin
 • Techniki mikroskopii elektronowej

Inne zainteresowania:

 • Szkarłupnie kopalne
 • Bezkręgowce w SEM

Krajowe projekty badawcze

 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Biologia rozmnażania pływaczy Utricularia spp.", grant nr N N304 002536 - kierownik
 • Grant NCN DEC-2013/09/B/NZ8/03308 "Morfogeneza zalążka, rozwój i struktura gametofitu żeńskiego u apomiktycznych i seksualnie rozmnażających się gatunków z rodzajów Hieracium i Taraxacum", 2014-2017, 241380 zł - kierownik
 • Grant NCN DEC-2013/11/B/NZ8/00899 "Embriogeneza Crassulaceae z uwzględnieniem ultrastruktury plazmodesm i roli komunikacji symplastowej w tym procesie", 2014-2017, 442280 zł - główny wykonawca
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Pułapki roślin mięsożernych jako mikrosiedliska glonów", grant nr NN304220135, kierownik Prof. dr hab. Konrad Wołowski (PAN Kraków) - główny wykonawca
 • Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Struktura genomu agamicznych i seksualnych przedstawicieli rodzaju Taraxacum w świetle badań kariologicznych, cytogenetycznych i molekularnych", grant nr N N303, 2011-2014, 300000 zł - wykonawca
 • Grant NCN "Ovary structure and evolution and the course of oogenesis in clitellate annelids (Annelida, Clitellata)", 2012/05/B/NZ4/02417, 238340 zł, Uniwersytet Śląski, 2013-2016 – główny wykonawca
 • Grant NCN "Badania mechanizmów fitoremediacji związków metali ciężkich przez gatunki z rodzaju Callitriche i inne makrofity w systemach wodnych (Investigations of phytoremediation mechnisms of heavy metal compounds by species of Callitriche genus and other macrophytes in aquatic systems)", NCN 1838, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 2012-2015, 386290 – wykonawca

Wybrane badania własne Uniwersytetu Jagiellońskieg

 • Ultrastruktura i funkcjonowanie włosków gruczołowych liści pułapkowych Pinguicula vulgaris subsp. bicolor ([Nordst.?] Woł.) Á. Löve et D. Löve (Nr DBN–414/CRBW/VII-1/2004)
 • Wykrywanie aktywności fosfataz w strukturach gruczołowych pułapek roślin mięsożernych (Nr DBN-410/CRDS-5/2005)
 • Analiza żywych komórek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (Nr DBN – 414/CRBW/XVII-73/2005)
 • Ultrastruktura łożyska u przedstawicieli rodziny Lentibulariaceae (Nr DBN – 414/CRBW/XVII-1 /2005)
 • Zróżnicowanie struktur gruczołowych w pułapkach przedstawicieli rodzaju Utricularia (Lentibulariaceae) (Nr WRBW/IZ/8/06)
 • Ontogeneza tkanki odżywczej u pływaczy (Utricularia, Lentibulariaceae) ze szczególnym uwzględnieniem cytoszkieletu (Nr WRBW/BiNoZ/IB/16/2007)
 • Ultrastruktura osmoforów u przedstawicieli stapeliowych (Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegieae-Stapeliinae) (Nr WRBW/BiNoZ/IB/21/2008)
 • Ultrastruktura osmoforów u przedstawicieli stapeliowych (Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegieae-Stapeliinae) (Nr DPB/DPK–414-CRBW-15/AR/2008)
 • Prześledzenie zróżnicowania morfologicznego i anatomicznego nektarników poza-kwiatowych u Heliamphora sarracenioides (Nr WRBW/BiNoZ/IB/20/2009)

Wyjazdy szkoleniowo-badawcze

2000: Studencka wyprawa naukowa na Półwysep Krymski
2001: Zachodni Kaukaz Republika Autonomiczna Karaczajo-Czerkiesja, Federacja Rosyjska – zbiór materiałów roślinnych (obecnie zbiory IB PAN) oraz porostów
2003: Republika Czeska, Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk w Třebońiu, rewizja stanowisk Utricularia ochroleuca na terenie Czech, zbiór materiałów do badań, przyżyciowa analiza materiałów – pobyt krótkoterminowy
2005: Institution of Cell Imaging and Ultrastructure Division of Cell Physiology and Scientific Film Research Uniwersytetu w Wiedniu
2005: Przeszkolenie w zakresie technik mikroskopii skaningowej niskotemperaturowej – cryo SEM, Instytut Maxa Plancka w Stuttgarcie – pobyt krótkoterminowy
2007: Indiana University Southeast, New Albany, Indiana, USA (13 sierpień – 7 wrzesień)
2007: Meadowview Biological Research Station, Fredericksburg Tnpk. Woodford, Virginia, USA – pobyt tygodniowy (20-27 sierpień)
2008: Ogród Botaniczny Praha-Troja
2009: Republika Czeska, Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk w Třebońiu, 17-21 sierpień
2009: wyprawa naukowa do Finlandii (Laponia), za koło podbiegunowe, w celu zbioru reliktowej pijawki Acanthobdella peledina Grube, 18 – 27 czerwiec
2010: Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften University of Würzburg (18-19 marzec)
2010: Ogród Botaniczny Praha-Troja 9-13 lipiec
2010: Republika Czeska, Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk w Třebońiu, 19-23 sierpień
2010: Republika Czeska, Botanická zahrada Liberec - 23 sierpień
2011: Republika Czeska, Ogród Botaniczny Praha-Troja – 2 tyg., sierpień
2012: Republika Czeska, Ogród Botaniczny Praha-Troja 28.04-05.05.2012
2012: Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften University of Würzburg - pobyt tygodniowy
2014: Republika Czeska, Palacky University in Olomouc, 4-7.05.2014. parcytypowanie w programie “Development and internationalization of chemistry and biology study programs at Palacky University in Olomouc” ESF
25.11-15.12.2014: badania naukowe w Australii, finansowane z grantu NCN: Ovary structure and evolution and the course of oogenesis in clitellate annelids (Annelida, Clitellata) 2012/05/B/NZ4/02417
1.11-15.11.2016: Universidade Estadual Paulista, Unesp, câmpus Jaboticabal, Brazylia
22.07-7.08.2017: kongres IBC2017, Shenzhen, Chiny; Zhangjiajie National Forest Park
22.07-7.08.2017: kongres IBC2017, Shenzhen, Chiny; Zhangjiajie National Forest Park
Liczne wyjazdy badawcze obejmujące obszar Polski (od 2003)

Staże, szkolenia w Polsce

2003: Przeszkolenie w zakresie technik mikroskopii transmisyjnej w Katedrze Histologii i Embriologii Zwierząt Uniwersytetu Śląskiego (semestr)
2006: XXVII szkoleniowa Konferencja Embriologiczna, Zakopane
2009: Techniki immunocytochemiczne i hybrydyzacji in situ na poziomie mikroskopu elektronowego, Pracowania Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej, Zakład Biologii Komórki Pracowania Biologii Rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruń, 28 - 30 września 2009
„Biotechnologia Molekularna dla Zdrowia” warsztaty na temat nowoczesnych metod badawczych (POIG.02.01.00-12-064/08), przeprowadzone przez Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 4-6 października 2010, Kraków
Preparatyka mrożeniowa materiałów biologicznych w transmisyjnej mikroskopii elektronowej kurs przeprowadzony przez Katedrę i Zakład Histologii i Embriologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, 14-15.06.2012

Wybrane recenzje dla czasopism naukowych

 • Protoplasma
 • Plant Cell Reports
 • Acta Botanica Silesiaca
 • Proceedings of the National Academy of Sciences, India Section B: Biological Sciences
 • Flora
 • Turkish Journal of Botany
 • Annals of Botany
 • Cariologia
 • Botanical Studies ("Botanical Bulletin of Academia Sinica")
 • Chrońmy Przyrodę Ojczystą
 • Molecular Phylogenetics and Evolution
 • Acta Agrobotanica
 • Protoplasma
 • Carnivorous Plant
 • Acta Biologica Cracoviensia series Botanica
 • Annales de Limnologie (International Journal of Limnology)
 • Aquatic Botany

Udział w ewaluacji projektów badawczych oraz stopni naukowych

 • Recenzent dla NCN (2012)
 • Recenzent przy zatrudnianiu na stanowisko Associate Professor in biology Indiana University Southeast (2007)
 • Recenzent przy zatrudnianiu na stanowisko Tenure in Biology in biology Indiana University Southeast (2008)
 • Recenzent przy zatrudnianiu na stanowisko Promotion to Full Professor Indiana University Southeast (2014)
 • Recenzent rozprawy doktorskiej msc Dagmara Sirová - University of South Bohemia in Ceské Budejovice, Faculty of Science (2012)
 • Recenzent rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Kamińskiej pt.: „Porównanie budowy ostrogi wewnętrznej w kwiatach u nekatarujących i beznektarowych przedstawicieli rodzaju Epidendrum L. (Laeliinae, Orchidaceae)” Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (2016)
 • Recenzent rozprawy doktorskiej Pani mgr Kamili Pucek pt. „Zastosowanie metod chromatograficznych do oceny zawartości związków triterpenowych w wybranych surowcach roślinnych.” Uniwersytet Medyczny w Lublinie (2016)
Sekretarz w komisji habilitacyjnej dr Tomasza Ilnickiego

Wywiady i ekspertyzy

 • Udział w programie telewizyjnym dla TVN o drzewach na Boże Narodzenie (2011)
 • Wywiad dla Oxford Press (2006)
 • Wywiad dla Dziennika Polskiego (2015)
 • Wywiad dla Alma Mater (2015)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne
 • International Carnivorous Plant Society
 • Członek Komisji Biologii Rozwoju Polskiej Akademii Umiejętności na kadencję 2015-2018

Funkcje

Koordynator programu Erasmus + w IB UJ (od 2009)

Nagrody i wyróżnienia

2000/2001 - stypendium Ministra Edukacji Narodowej
2001/2002 - stypendium Ministra Edukacji Narodowej
2003 - stypendium Pracowni Mikroskopii Skaningowej Nauk Biologicznych i Geologicznych Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UJ
2005 - nagroda Rektora UJ w konkursie fotografii naukowej
2006 - wyróżnienie otrzymane od Rektora UJ w konkursie fotografii naukowej
2008 - Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w konkursie "Stypendia krajowe dla młodych uczonych" /Program START/, Warszawa, Zamek Królewski
2008 - wyróżnienie 2 Biennale Fotograficzne Uniwersytetu Śląskiego Za najlepsze zdjęcie w kategorii „Człowiek – świat wokół nas” za zdjęcie „Powierzchnia kwiatu Boucerosia indica (Rowley) Meve&Liede (Frerea indica Dalz.)” – z projektu „Czy cuchnące może być piękne?”
2009 - Przedłużenie Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w konkursie "Stypendia krajowe dla młodych uczonych" /Program START/, Warszawa
2011 - Nagroda zespołowa JM Rektora UJ
2011 - Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców
2012 - Nagroda JM Rektora UJ za wysoką, jakość pracy
2012 - Nagroda zespołowa JM Rektora UJ
2014 - Nagroda zespołowa JM Rektora UJ
2015 - Nagroda zespołowa JM Rektora UJ
2016 - Nagroda zespołowa JM Rektora UJ
2017 - The IBC 2017 Award: Excellent Scholar Award
2018 - Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora UJ

Dydaktyka

Prowadzenie kursów

 • Anatomia ekologiczna roślin naczyniowych – pracownia
 • Ekologia zapylania kwiatów
 • Botanika Ogólna Podstawy (dla kierunku Biologia)
 • Botanika (dla kierunku Biologia z Geologią)
 • Biologia Roślin Podstawy (dla kierunku Biologia)
 • Diversity and evolution of plants
 • Wykłady - kurs dla doktorantów Postępy w biologii komórki
 • Pracownia licencjacka – Konwersatorium
 • Pracownia specjalistyczna
 • „Plantas que adquirem nutrientes de outras fontes: plantas micoheterotróficas, parasitas e carnívoras” (2016, Universidade Estadual Paulista, Brazylia)

Opieka naukowa

 • Prace doktorskie - 4
 • Prace magisterskie - 4
 • Prace licencjackie - 7
 • Staże naukowe - 2 (mgr Debora Clivati - Universidade de Mogi das Cruzes, Centro de Ciências Biomédicas Brazylia, São Paulo; Zuhal Memiş - Balikesir University, Turcja, Sandra Moskalik z programu MOST, 2014; Samanta Carvalho doktorantka z Unesp, Brazylia)

Opieka nad młodymi pracownikami naukowymi

 • dr Iwona Kamińska, staż podoktorski w ramach programu „Społeczeństwo - Technologie - Środowisko" UJ, 2012-2014

Wybrane zaproszone wykłady

 • Komisji Biologii Rozwoju PAU w Krakowie (2007, 2016)
 • Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (2007)
 • Indiana University Southeast, New Albany, Indiana, USA (2007)
 • PTB Kraków, Katowice, Poznań (2008, 2009, 2013, 2015)
 • Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika (2012)
 • Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie (2014)
 • Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego (2015)
 • Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk, Kraków (2008, 2010)
 • Julius-von-Sachs-Institut für Biowissenschaften University of Würzburg (2010)

Aktywność dydaktyczna poza uczelnią

 • Prelekcje dla uczniów dla Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych - Młodzieżowa E-akademia Nauk Matematyczno-Przyrodniczych
 • Prelekcje dla studentów Wydziału Malarstwa Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych,
 • Warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci w Mielcu, warsztaty (2014, 2015, 2016)
 • Prelekcje dla dzieci z szkół podstawowych

Nowe taksony dla nauki

Kopalne wężowidło Aganaster jagiellonicus Thuy, Kutscher & Płachno 2014
Stomatocysta #2, Wołowski, Piątek J. & Płachno, 2011
Stomatocysta #3, Wołowski, Piątek J. & Płachno, 2011
Stomatocysta 142, Duff & Smol in Duff et al. 1992, emend. Wołowski, Piątek J. & Płachno 2011

Wybrane publikacje (selected publications)

2021
Płachno BJ, Strzemski M, Dresler S, Adamec L, Wojas-Krawczyk K, Sowa I, Danielewicz A, Miranda VFO. 2021. A Chemometry of Aldrovanda vesiculosa L. (Waterwheel, Droseraceae) Populations. Molecules 2021, 26, 72.

Ciurla A, Szymańska J, Płachno BJ, Bogucka-Kocka A. 2021. Polymorphisms of Encoding Genes IL1RN and P2RX7 in Apical Root Resorption in Patients after Orthodontic Treatment. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 777. https://doi.org/10.3390/ijms22020777

Lustofin K, Niedbala P, Pawlicki P, Tuz R, Płachno BJ, Profaska-Szymik M, Galuszka A, Stolarczyk P, Gorowska-Wojtowicz E, Kotula-Balak M. 2021. Senescent cells in rabbit, nutria and chinchilla testes – results from histochemical and immunohistochemical studies. Animal Reproduction Science https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2021.106701

2020
Silva SR, Płachno BJ, Carvalho SGM, Miranda VFO. 2020. Genlisea hawkingii (Lentibulariaceae), a new species from Serra da Canastra, Minas Gerais, Brazil. PLOS ONE 15(1), e0226337. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226337

Strzemski M, Dresler S, Sowa I, Czubacka A, Agacka-Mołdoch M, Płachno BJ, Granica S, Feldo M, Wójciak-Kosior M. 2020. The impact of different cultivation systems on the content of selected secondary metabolites and antioxidant activity of Carlina acaulis plant material. Molecules 2020, 25(1), 146. DOI:10.3390/molecules25010146

Lustofin K, Świątek P, Miranda VFO, Płachno BJ. 2020. Flower nectar trichome structure of carnivorous plants from the genus butterworts Pinguicula L. (Lentibulariaceae). Protoplasma 257(1): 245-259. DOI: 10.1007/s00709-019-01433-8

Zielińska S, Czerwińska ME, Dziągwa-Becker M, Dryś A, Kucharski M, Jezierska-Domaradzka A, Płachno BJ, Matkowski A. 2020. Modulatory effect of Chelidonium majus extract and its alkaloids on LPS-stimulated cytokine secretion in human neutrophils. Molecules 2020, 25, 842. https://doi.org/10.3390/molecules25040842

Reut MS, Płachno BJ. 2020. Unusual developmental morphology and anatomy of vegetative organs in Utricularia dichotoma – leaf, shoot and root dynamics. Protoplasma 257:371–390. DOI: 10.1007/s00709-019-01443-6

Kotula-Balak M, Gorowska-Wojtowicz E, Milon A, Pawlicki P, Tworzydlo W, Płachno BJ, Krakowska I, Hejmej A, Wolski JK, Bilinska B. 2020. Towards understanding leydigioma: do G protein-coupled estrogen receptor and peroxisome proliferator–activated receptor regulate lipid metabolism and steroidogenesis in Leydig cell tumors? Protoplasma 257: 1149–1163. https://doi.org/10.1007/s00709-020-01488-y

Kotula-Balaka M, Duliban M, Pawlicki P, Tuz R, Bilinska B, Plachno BJ, Arent ZJ, Krakowska I, Tarasiuk K. 2020. The meaning of non-classical estrogen receptors and peroxisome proliferator-activated receptor for boar Leydig cell of immature testis. Acta Histochemica 122(3): 151526. DOI: 10.1016/j.acthis.2020.151526

Duliban M, Gorowska-Wojtowicz E, Tworzydlo W, Rak A, Brzoskwinia M, Krakowska I, Wolski JK, Kotula-Balak M, Płachno BJ, Bilinska B. 2020. Interstitial Leydig cell tumorigenesis - leptin and adiponectin signalling in relation to aromatase expression in the human testis. International Journal of Molecular Sciences 21(10), 3649. https://doi.org/10.3390/ijms21103649

Lustofin K, Świątek P, Stolarczyk P, Miranda VFO, Płachno BJ. 2020. Do food trichomes occur in Pinguicula (Lentibulariaceae) flowers? Annals of Botany 126(6): 1039-1048. DOI: 10.1093/aob/mcaa123

Płachno BJ, Adamec L, Świątek P, Kapusta M and Miranda VFO. 2020. Life in the current: anatomy and morphology of Utricularia neottioides. International Journal of Molecular Sciences 21(12), 4474. https://doi.org/10.3390/ijms21124474

Płachno BJ, Silva SR, Świątek P, Dixon KW, Lustofin K, Seber, GC, Miranda VFO. 2020. Structural features of carnivorous plant (Genlisea, Utricularia) tubers as abiotic stress resistance organs. Int. J. Mol. Sci. 21(14), 5143. https://doi.org/10.3390/ijms21145143

Salamon MA, Bubík M, Ferré B, Szydło A, Niescieruk P, Płachno BJ, Brachaniec T, Paszcza K. 2020. Additional data on post-Paleozoic sea-lilies (Crinoidea, Echinodermata) from the Outer Carpathians of the Czech Republic and Poland. Carnets de Géologie Madrid, 20(15): 283-299. DOI: 10.2110/carnets.2020.2015

Piątczak E, Kuźma Ł, Kozłowska W, Lisiecki P, Szemraj M, Płachno BJ, Gonciarz W, Chmiela M, Matkowski A, Zielińska S. 2020. Phenylethanoid and iridoid glycosides production in Rehmannia elata N.E. Brown ex Prein. in vitro shoot cultures and their biological activity. Industrial Crops & Products 158 (2020) 113050

Strzemski M, Płachno BJ, Mazurek B, Kozłowska W, Sowa I, Lustofin K, Załuski D, Rydzik Ł, Szczepanek D, Sawicki J and Wójciak M. 2020. Morphological, anatomical, and phytochemical studies of Carlina acaulis L. cypsela. Int. J. Mol. Sci. 21, 9230. DOI:10.3390/ijms21239230

Płachno BJ, Kapusta M, Świątek P, Stolarczyk P, Kocki J. 2020. Immunodetection of Pectic Epitopes, Arabinogalactan Proteins, and Extensins in Mucilage Cells from the Ovules of Pilosella officinarum Vaill. and Taraxacum officinale Agg. (Asteraceae). Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 9642. https://doi.org/10.3390/ijms21249642

Salamon MA, Ausich WI, Brachaniec T, Płachno BJ & Gorzelak P. 2020. Uncovering the hidden diversity of Mississippian crinoids (Crinoidea, Echinodermata) from Poland. PeerJ 8: e10641. https://doi.org/10.7717/peerj.10641

2019
Płachno BJ, Świątek P, Miranda VFO, Stolarczyk P. 2019. The structure and occurrence of a velum in Utricularia traps (Lentibulariaceae). Front Plant Sci doi: 10.3389/fpls.2019.00302

Płachno BJ, Świątek P, Adamec L, Carvalho S, Miranda VFO. 2019. The trap architecture of Utricularia multifida and Utricularia westonii (subg. Polypompholyx). Front Plant Sci doi: 10.3389/fpls.2019.00336

Milon A, Pawlicki P, Rak A, Mlyczynska E, Płachno BJ, Tworzydlo W, Gorowska-Wojtowicz E, Bilinska B, Kotula-Balak M. 2019. Telocytes are localized to testis of the bank vole (Myodes glareolus) and are affected by lighting conditions and G-coupled membrane estrogen receptor (GPER) signalling. General and Comparative Endocrinology 271:39-48doi: https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2018.10.021

Pawlicki P, Hejmej A, Milon A, Lustofin K, Płachno BJ, Tworzydlo W, Gorowska-Wojtowicz E, Pawlicka B, Kotula-Balak M, Bilinska B. 2018. Telocytes in the mouse testicular interstitium. Implications of G-protein coupled estrogen receptor (GPER) and estrogen related receptor (ERR) in regulation of mouse testicular interstitial cells. Protoplasma 256:393–408 https://doi.org/10.1007/s00709-018-1305-2

Płachno BJ, Stpiczyńska M, Świątek P, Lambers H, Miranda VFO, Nge FJ, Stolarczyk P and Cawthray GR. 2019. Floral micromorphology of the bird-pollinated carnivorous plant species Utricularia menziesii R.Br. (Lentibulariaceae). Annals of Botany 163 123(1): 213–220, doi 10.1093/aob/mcy

Pawlicki P, Duliban M, Tuz R, Ptak A, Milon A, E.Gorowska-Wojtowicza E, Tworzydlo W, Płachno BJ, Bilinska B, Knapczyk-Stwora K, Kotula-Balak M. 2019. Do G-protein coupled estrogen receptor and bisphenol A analogs influence on Leydig cell epigenetic regulation in immature boar testis ex vivo? Animal Reproduction Science 207: 21–35, https://doi.org/10.1016/j.anireprosci.2019.06.006

Płachno BJ, Stpiczyńska M, Świątek P, Lambers H, Cawthray GR, Nge FJ, Silva SR, and Miranda VFO. 2019. Floral micromorphology and nectar composition of the early evolutionary lineage Utricularia (subgenus Polypompholyx, Lentibulariaceae). Protoplasma DOI: 10.1007/s00709-019-01401-2

Lustofin K, Świątek P, Miranda VFO, Płachno BJ. 2019. Flower nectar trichome structure of carnivorous plants from the genus butterworts Pinguicula L. (Lentibulariaceae). Protoplasma DOI: 10.1007/s00709-019-01433-8

2018
Stpiczyńska M, Płachno BJ, Davies KL. 2018. Nectar and oleiferous trichomes as floral attractants in Bulbophyllum saltatorium Lindl. (Orchidaceae). Protoplasma 255(2): 565–574 DOI 10.1007/s00709-017-1170-4

Aranguren Y, Płachno BJ, Stpiczyńska M and Miranda VFO. 2018. Reproductive biology and pollination of the carnivorous Genlisea violacea (Lentibulariaceae). Plant Biology 20(3):591-601. doi: 10.1111/plb.12683

Płachno BJ, Jurkowska A, Pacyna G, Worobiec E, Gedl P, Świerczewska-Gładysz E. 2018. Plant assemblage from Opole (southern Poland): new data on Late Cretaceous vegetation of the northern part of European Province. Proceedings of the Geologists' Association 129(2):159-170 https://doi.org/10.1016/j.pgeola.2018.01.008

Płachno BJ, Stpiczyńska M, Adamec L, Miranda VFO and Świątek P. 2018. Nectar trichome structure of aquatic bladderworts from the section Utricularia (Lentibulariaceae) with observation of flower visitors and pollinators. Protoplasma 255 (4):1053–1064 DOI: 10.1007/s00709-018-1216-2

Płachno BJ, Świątek P, Stpiczyńska M and Miranda VFO. 2018. Flower palate ultrastructure of the carnivorous plant Genlisea hispidula Stapf with remarks on the structure and function of the palate in the subgenus Genlisea (Lentibulariaceae). Protoplasma 255(4):1139-114.. DOI: 10.1007/s00709-018-1220-6

Stpiczyńska M, Davies K, Zych M, Płachno BJ. 2018. Labellar secretory structures and pollinator food-rewards in representatives of Old World Bulbophyllum Thouars. Flora 240: 98–115, doi: https//doi.org/10.1016/j.flora.2018.01.010

Górzyńska K, Ślachetka M, Ryszka P, Turnau K, Płachno BJ, Lembicz M. 2018. Incidence, identification and mycoparasitic activity of Clonostachys epichloë, a hyperparasite of the fungal endophyte Epichloё typhina. Plant Disease 10: 1973-1980 doi: https://doi.org/10.1094/PDIS-02-18-0320-RE

Mleczko P. Płachno BJ, Świątek P. 2018. Septal-pore-associated structures of Hysterangium clathroides Vittad. (Hysterangiales, Basidiomycota, Fungi). Phytotaxa 348 (2): 159–161 doi https://doi.org/10.11646/phytotaxa.348.2.12

Zielińska S, Wójciak-Kosior; M, Płachno BJ, Sowa I, Włodarczyk M, Matkowski A. 2018. Quaternary alkaloids in Chelidonium majus in vitro cultures. Industrial Crops and Products 123: 17-24 https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2018.06.062

Gorowska-Wojtowicz E, Dutka P, Kudrycka M, Pawlicki P, Milon A, Plachno BJ, Tworzydlo W, Pardyak L, Kaminska A, Hejmej A, Bilinska B, Kotula-Balak M. 2018. Regulation of steroidogenic function of mouse Leydig cells: G-coupled membrane estrogen receptor and peroxisome proliferator-activated receptor partnership. Journal of Physiology and Pharmacology 69(3) 373-390 DOI: 10.26402/jpp.2018.3.04

Płachno BJ and Muravnik LE. 2018. Chapter 13. Functional anatomy of carnivorous traps. In book “Carnivorous plants: Physiology, ecology, and evolution” eds. Ellison AM, Adamec L, Oxford University Press. 167-179.

Horner JD, Płachno BJ, Bauer U, and Di Giusto B. 2018. Chapter 12. Attraction of prey by carnivorous plants. In book “Carnivorous plants: Physiology, ecology, and evolution” eds. Ellison AM, Adamec L, Oxford University Press. 157-166.

Darnowski D, Bauer U, Moran J, Horner J, Méndez M, Płachno BJ. 2018. Chapter 21. Prey selection and specialization by carnivorous plants. In book “Carnivorous plants: Physiology, ecology, and evolution” eds. Ellison AM, Adamec L, Oxford University Press. 285-293.

2017
Stpiczyńska M, Płachno BJ, Davies KL. 2017. Nectar and oleiferous trichomes as floral attractants in Bulbophyllum saltatorium Lindl. (Orchidaceae). Protoplasma  DOI 10.1007/s00709-017-1170-4

Płachno BJ, Kamińska I, Adamec L, Świątek P. 2017. Vascular tissue in traps of Australian carnivorous bladderworts (Utricularia) of the subgenus Polypompholyx. Aquatic Botany 142: 25–31 http://dx.doi.org/10.1016/j.aquabot.2017.06.003

Płachno BJ, Stpiczyńska M, Krajewski Ł, Świątek P, Adamec L, Miranda VFO. 2017. Flower palate structure of the aquatic bladderworts Utricularia bremii Heer and U. minor L. from section Utricularia (Lentibulariaceae). Protoplasma 254: 2007–2015 DOI: 10.1007/s00709-017-1097-9

Rodrigues FG, Marulanda NF, Rodrigues da Silva S, Płachno BJ, Adamec L, Miranda VFO. 2017. Phylogeny of the “orchid-like” bladderworts (gen. Utricularia sect. Orchidioides and sect. Iperua: Lentibulariaceae) with remarks on the stolons-tubers system. Annals of Botany DOI 10.1093/aob/mcx056

Płachno BJ, Świątek P, Jobson RW, Małota K and Brutkowski W. 2017. Serial Block Face-SEM visualization of unusual plant nuclear tubular extensions in a carnivorous plant (Utricularia, Lentibulariaceae). Annals of Botany - in press

Płachno BJ, Stpiczyńska M, Davies KL, Świątek P, de Miranda VFO. 2017. Floral ultrastructure of two Brazilian aquatic-epiphytic bladderworts: Utricularia cornigera Studnička and U. nelumbifolia Gardner (Lentibulariaceae). Protoplasma 254(1): 353–366 DOI 10.1007/s00709-016-0956-0

Gawecki R, Sala K, Kurczyńska EU, Świątek P, Płachno BJ. 2017. Immunodetection of some pectic, arabinogalactan proteins and hemicelluloses epitopes in the micropylar transmitting tissue of apomictic dandelions (Taraxacum, Asteraceae, Lactuceae) Protoplasma 254: 657–668. DOI 10.1007/s00709-016-0980-0

Wróbel-Marek J, Kurczyńska E; Płachno BJ, Kozieradzka-Kiszkurno M. 2017. Identification of symplasmic domains in the embryo and seed of Sedum acre L. (Crassulaceae). Planta 245:491–505 DOI 10.1007/s00425-016-2619-y

2016
Płachno BJ, Stpiczyńska M, Świątek P, Davies KL. 2016. Floral micromorphology of the Australian carnivorous bladderwort Utricularia dunlopii, a putative pseudocopulatory species. Protoplasma 253(6):1463-1473, DOI 10.1007/s00709-015-0900-8.

Płachno BJ, Kurczyńska E, Świątek P. 2016. Integument cell differentiation in dandelions (Taraxacum, Asteraceae, Lactuceae) with special attention paid to plasmodesmata. Protoplasma 253(5):1365-1372, DOI: 10.1007/s00709-015-0894-2.

Świątek P, Płachno BJ, Marchant R, Gorgoń S, Krodkiewska M, Małota K, Urbisz AZ. 2016. Germ- line cells do not form syncytial cysts in the ovaries of the basal clitellate annelid Capilloventer australis. Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology 260: 63-71.

Kolczyk J, Stolarczyk P, Płachno BJ. 2016. Ovule structure of Scotch thistle Onopordum acanthium L. (Cynareae, Asteraceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 58: 19-28.

Płachno BJ, Stpiczyńska M, Davies KL, Świątek P, de Miranda VFO. 2016. Floral ultrastructure of two Brazilian aquatic-epiphytic bladderworts: Utricularia cornigera Studnička and U. nelumbifolia Gardner (Lentibulariaceae). Protoplasma, DOI 10.1007/s00709-016-0956-0.

Gawecki R, Sala K, Kurczyńska EU, Świątek P, Płachno BJ. 2016. Immunodetection of some pectic, arabinogalactan proteins and hemicelluloses epitopes in the micropylar transmitting tissue of apomictic dandelions (Taraxacum, Asteraceae, Lactuceae) Protoplasma, DOI: 10.1007/s00709-016-0980-0.

Justyna Wróbel-Marek J, Ewa Kurczyńska E; Płachno BJ, Kozieradzka-Kiszkurno M. 2016. Distribution of symplasmic transport fluorochromes within the embryo and seed of Sedum acre L. (Crassulaceae), DOI: 10.1007/s00425-016-2619-y.

2015
Augustynowicz J, Łukowicz K, Tokarz K, Płachno BJ. 2015. Potential for chromium (VI) bioremediation by the aquatic carnivorous plant Utricularia gibba L. (Lentibulariaceae). Environmental Science and Pollution Research 22:9742–9748, DOI: 10.1007/s11356-015-4151-1.

Płachno BJ, Świątek P, Kozierdzka-Kiszkurno M, Majeský L, Marciniuk J, Stolarczyk P. 2015. Are obligatory apomicts invested in the pollen tube transmitting tissue? Comparison of the micropyle ultrastructure between sexual and apomictic dandelions (Asteraceae, Lactuceae). Protoplasma 252:1325–1333, DOI:10.1007/s00709-015-0765-x.

Płachno BJ, Wołowski K, Augustynowicz J, Łukaszek M. 2015. Diversity of algae in a thallium and other heavy metals-polluted environment. Annales de Limnologie - International Journal of Limnology 51: 139-146.

Thuy B, Kutscher M, and Płachno BJ. 2015. A new brittle star from the early Carboniferous of Poland and its implications on Paleozoic modern-type ophiuroid systematics. Acta Palaeontologica Polonica 60(4): 923–929.

Krajewski L, Płachno BJ. 2015. Utricularia bremii (Lentibulariaceae) in Poland. Polish Botanical Journal 60(1): 105–109, DOI: 10.1515/pbj-2015-0008.

Kolczyk J, Tuleja M, Płachno BJ. 2015. Histological and cytological analysis of microsporogenesis and microgametogenesis of the invasive species Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. (Asteraceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 57/2: 89–97, DOI: 10.1515/abcsb-2015-0018.

2014
Clivati D, Cordeiro GD, Płachno BJ, de Miranda VFO. 2014. Reproductive biology and pollination of Utricularia reniformis A.St.-Hil. (Lentibulariaceae). Plant Biology 16/3: 677–682, 2014DOI:10.1111/plb.12091.

Bielecki A, Świątek P, Cichocka JM, Siddall ME, Urbisz AZ, Płachno BJ. 2014. Diversity of features of the female reproductive system and other morphological characters in leeches (Citellata, Hirudinida) in phylogenetic conception. Cladistics 30: 540-554, DOI: 10.1111/cla.12058.

Bielecki A, Cichocka JM, Jeleń I, Świątek P, Płachno BJ, Pikuła D. 2014. New data about the functional morphology of the chaetiferous leech-like annelids Acanthobdella peledina (Grube, 1851) and Paracanthobdella livanowi (Epshtein, 1966) (Clitellata, Acanthobdellida). Journal of Morphology 275/5: 528–539, DOI: 10.1002/jmor.20235.

Augustynowicz J, Tokarz K, Baran A, Płachno BJ. 2014. Phytoremediation of water polluted by Tl, Cd, Zn and Pb with the use of macrophyte Callitriche cophocarpa. Archives of Environmental Contamination and Toxicology 66(4):572-81, doi: 10.1007/s00244-013-9995-0.

Płachno BJ, Musiał K, Świątek P, Tuleja M, Marciniuk J, Grabowska-Joachimiak A. 2014. Synergids and filiform apparatus in the sexual and apomictic dandelions from section Palustria (Taraxacum, Asteraceae). Protoplasma 251:211–217 08/2013, DOI:10.1007/s00709-013-0539-2.

Augustynowicz J, Wróbel P, Płachno BJ, Tylko G, Gajewski Z, Węgrzynek D 2014. Chromium distribution in shoots of macrophyte Callitriche cophocarpa Sendtn. Planta 239:1233–1242, DOI: 10.1007/s00425-014-2047-9.

Płachno BJ, Adamec L, Kozieradzka-Kiszkurno M, Świątek P, Kamińska I. 2014. Cytochemical and ultrastructural aspects of aquatic carnivorous plant turions. Protoplasma 251:1449-1454, DOI: 10.1007/s00709-014-0646-8.

Kolczyk J, Stolarczyk P, Płachno BJ. 2014. Comparative anatomy of ovules in Galinsoga, Solidago and Ratibida (Asteraceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 56/2, DOI: 10.2478/abcsb-2014-0024.

Płachno BJ, Adamec L, Kamińska I. 2014. Relationship between trap anatomy and function in Australian carnivorous bladderworts (Utricularia) of the subgenus Polypompholyx. Aquatic Botany 120: 290–296,
DOI: 10.1016/j.aquabot.2014.09.008.

Płachno BJ, Wołowski K, Fleischmann F, Lowrie A, Łukaszek M. 2014 Algae and prey associated with traps of the Australian carnivorous plant Utricularia volubilis (Lentibulariaceae, Utricularia subgenus Polypompholyx) in natural habitat and in cultivation. Australian Journal of Botany 62: 528–536, http://dx.doi.org/10.1071/BT14176.

2013
Musiał K, Płachno BJ, Świątek P, Marciniuk J. 2013. Anatomy of ovary and ovule in dandelions (Taraxacum, Asteraceae). Protoplasma 250:715-722, DOI 10.1007/s00709-012-0455-x.

Płachno BJ, Świątek P, Sas-Nowosielska H and Kozieradzka-Kiszkurno M. 2013. Organisation of the endosperm and endosperm-placenta syncytia in bladderworts (Utricularia, Lentibulariaceae) with emphasis on the microtubule arrangement. Protoplasma 250:863–873, DOI: 10.1007/s00709-012-0468-5.

Kozieradzka-Kiszkurno M, Płachno BJ. 2013. Diversity of plastid morphology and structure along the micropyle-chalaza axis of different Crassulaceae. Flora 208(2):128–137, DOI:10.1016/j.flora.2013.02.006.

Wołowski K, Piątek J, Płachno BJ. 2013. Chrysophycean stomatocysts associated with the carnivorous plants (genus Utricularia) from Jeleniak-Mikuliny Nature Reserve. Oceanological and Hydrobiological Studies 44/4: 398-405, DOI: 10.2478/s13545-000-0000-0.

2012
Świątek P, Urbisz AZ, Strużyński W, Płachno BJ, Bielecki A, Cios S, Salonen E, Klag J. 2012. Ovary architecture of two branchiobdellid species and Acanthobdella peledina (Annelida, Clitellata). Zoologischer Anzeiger 251: 71–82, doi: 10.1016/j.jcz2011.08.001.

Kozieradzka-Kiszkurno M, Płachno BJ, Bohdanowicz J. 2012. New data about the suspensor of succulent angiosperms: ultrastructure and cytochemical study of the embryo-suspensor of Sempervivum arachnoideum L. and Jovibarba sobolifera (Sims) Opiz. Protoplasma 249: 613–624, doi: 10.1007/s00709-011-0297-y.

Płachno BJ, Łukaszek M, Wołowski K, Adamec L, Stolarczyk P. 2012. Aging of Utricularia traps and variability of microorganisms associated with that microhabitat. Aquatic Botany 97: 44– 48, doi: 10.1016/j.aquabot.2011.11.003.

Płachno BJ, Świątek P. 2012. Actin cytoskeleton in the extra-ovular embryo sac of Utricularia nelumbifolia (Lentibulariaceae). Protoplasma 249:663–670, doi: 10.1007/s00709-011-0306-1.

Król E, Płachno BJ, Adamec L, Stolarz M, Dziubińska H, Trębacz K. 2012. Quite a few reasons for calling carnivores 'the most wonderful plants in the world'. Annals of Botany 109: 47-64, doi: 10.1093/aob/mcr249.

Kozieradzka-Kiszkurno M, Płachno BJ. 2012. Are there symplastic connections between the endosperm and embryo in some angiosperms?—a lesson from the Crassulaceae family. Protoplasma 249:1081–1089, doi: 10.1007/s00709-011-0352-8.

Wieczorek K, Płachno BJ, Świątek P. 2012. A comparative morphology of the male genitalia of Aphididae (Insecta, Hemiptera) - part 2. Zoomorphology 131:303–324, DOI 10.1007/s00435-012-0163-2.

2011
Płachno BJ, Świątek P. 2011. Syncytia in plants: cell fusion in endosperm—placental syncytium formation in Utricularia (Lentibulariaceae). Protoplasma 248:425–435, doi:10.1007/s00709-010-0173-1.

Płachno BJ. 2011. Female germ unit in Genlisea and Utricularia, with remarks about the evolution of the extra-ovular female gametophyte in members of Lentibulariaceae. Protoplasma 248:391–404, doi: 10.1007/s00709-010-0185-x.

Płachno BJ, Świątek P, Kozieradzka-Kiszkurno M. 2011. The F-actin cytoskeleton in syncytia from non-clonal progenitor cells. Protoplasma 248: 623-629, doi: 10.1007/s00709-010-0209-6.

Kozieradzka-Kiszkurno M, Płachno BJ, Bohdanowicz J. 2011. Are unusual plasmodesmata in the embryo-suspensor restricted to species from the genus Sedum among Crassulaceae? Flora 206: 684-690, doi: 10.1016/j.flora.2010.11.017

Wołowski K, Piątek J, Płachno BJ. 2011. Algae and stomatocysts associated with carnivorous plants. Part I: First report of chrysophyte stomatocysts from Virginia, U.S.A. Phycologia 50: 511-519, doi: 10.2216/10-94.1

Wieczorek K., Płachno BJ, Świątek P. 2011. Comparative morphology of the male genitalia of Aphididae (Insecta, Hemiptera): part 1. Zoomorphology 130: 289-303. doi: 10.1007/s00435-011-0134-z.

Wieczorek K, Płachno BJ. 2011. Nowe stanowisko Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii Monell, 1879 (Hemiptera, Aphididae: Calaphidinae) w Polsce / New records of Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii Monell, 1879 (Hemiptera, Aphididae: Calaphidinae) in Poland. Acta Entomologica Silesiana 19: 91-92.

2010
Płachno BJ, Świątek P, Szymczak G. 2010. Can a stench be beautiful? - Osmophores in stem-succulent stapeliads (Apocynaceae-Asclepiadoideae-Ceropegieae-Stapeliinae). Flora 205/2: 101-105, doi:10.1016/j.flora.2009.01.002

Płachno BJ, Świątek P. 2010. Unusual embryo structure in viviparous Utricularia nelumbifolia, with remarks on embryo evolution in genus Utricularia. Protoplasma 239:69–80, doi 10.1007/s00709-009-0084-1

2009
Płachno BJ, Świątek P. 2009. Functional anatomy of the ovule in Genlisea with remarks on ovule evolution in Lentibulariaceae. Protoplasma 236:39–48, doi:10.1007/s00709-009-0045-8.

Płachno BJ, Clivati D, Miranda VFO de and Świątek P. 2009. Are there seed pedestals in Lentibulariaceae? Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 51/2: 115–118.

Płachno BJ, Adamec L, Huet H. 2009. Mineral nutrient uptake from prey and glandular phosphatase activity as a dual test of carnivory in semi-desert plants with glandular leaves suspected of carnivory. Annals of Botany 104/4: 649-654, doi:10.1093/aob/mcp155.

2008
Płachno BJ, Kozieradzka-Kiszkurno M, Świątek P and Darnowski DW. 2008. Prey attraction in carnivorous Genlisea (Lentibulariaceae). Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 50: 87-94.

Płachno BJ, Świątek P. 2008. Cytoarchitecture of Utricularia nutritive tissue. Protoplasma 234:25–32, doi: 10.1007/s00709-008-0020-9

Płachno BJ, Wołowski K. 2008. Algae commensals community in Genlisea traps. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 1: 77-86.

2007
Płachno BJ, Świątek P, and Wistuba A. 2007. The giant extra-floral nectaries of carnivorous Heliamphora folliculata; architecture and ultrastructure Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 49: 91-104.

Płachno BJ, Kozieradzka-Kiszkurno M, and Świątek P. 2007. Functional ultrastructure of Genlisea (Lentibulariaceae) digestive hairs. Annals of Botany 100: 195–203, doi:10.1093/aob/mcm109.

Płachno BJ, and Adamec L. 2007. Differentiation of Utricularia ochroleuca and U. stygia populations in Třeboň Basin, Czech Republic, on the basis of quadrifids glands. Carnivorous Plant Newsletter 36: 87-95.

2006
Płachno BJ, Adamec L, Lichtscheidl IK, Peroutka M, Adlassnig W, and Vrba J. 2006. Fluorescence labelling of phosphatase activity in digestive glands of carnivorous plants. Plant Biology 8: 813-820, doi:10.1055/s-2006-924177

Darnowski DW, Carroll DM, Płachno BJ, Kabanoff E, and Cinnamon E. 2006. Evidence of protocarnivory in triggerplants (Stylidium spp.; Stylidiaceae). Plant Biology 8: 805-812, doi:10.1055/s-2006-924472

2005
Płachno BJ, Jankun A. and Faber J. 2005. Development of the wall labyrinth in pavement epithelium hairs of some Utricularia species. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 47/1: 109-113.

Płachno BJ, Adamus K, Faber J, and Kozłowski J. 2005. Feeding behaviour of carnivorous Genlisea plants in the laboratory. Acta Botanica Gallica 152/2: 159-164.

Płachno BJ, Faber J, and Jankun A. 2005. Cuticular Discontinuities in glandular hairs of Genlisea St.-Hil. in relation to their functions. Acta Botanica Gallica 152/2: 125-130.

2004
Płachno BJ, and Jankun A. 2004. Transfer cell wall architecture in secretory hairs of Utricularia intermedia traps. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 46: 193-200.

2003
Płachno B. 2003. Stanowiska rzadkich gatunków pływaczy Utricularia ssp. w okolicy Tarnowskich Gór. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59/3: 71-74.

Pozostałe publikacje naukowe i popularnonaukowe

Płachno BJ. 2007. “Sweet but dangerous”: nectaries in carnivorous plants. Acta Agrobotanica 60/2: 31-37.
Stolarczyk P, Płachno B. 2004. Porosty zespołu parkowo – pałacowego w Świerklańcu. Przyroda Górnego Śląska 38: 13.
Płachno B, Jankun A. 2003. Pływacze – Interesujące Rośliny Mięsożerne. Wszechświat 110/ 10-12: 270-274.
Płachno BJ, Król E, Kozieradzka-Kiszkurno M, Stolarczyk P. 2011: Rośliny mięsożerne - warte uwagi i ochrony. [W:] Nakonieczny M., Migula P. (red.). Problemy środowiska i jego ochrony. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice 19: 131-147.
Plachno BJ. 2010. Utricularia intermedia. Masožravé rostliny 2: 113.
Świątek P, Płachno BJ, Bielecki A, Fuchs AZ. 2010. Pijawka z haczykami, czyli rzecz o nietypowej pierścienicy. Wszechświat 111 Nr 4-6: 110-113.
Płachno BJ, Adamec L. 2009. Masožravý mikrosvět Bartosze Plachna – Aldrovanda vesiculosa v objektivu elektronového mikroskopu. Masožravé rostliny 2: 72-73.
Płachno BJ. 2009. Masožravý mikrosvět Bartosze Plachna – Drobná ale nádherná - Utricularia subulata L.. Masožravé rostliny 1: 28-29.
Płachno BJ. 2008. Masožravý mikrosvět Bartosze Plachna – "Polská Tučnice dvoubarevná" - Pinguicula vulgaris subsp. bicolor. Masožravé rostliny 2: 106-107.
Płachno BJ. 2008. Masožravý mikrosvĕt Bartosze Plachna 2. Prey of Genlisea. Masožravé Rostliny 2/1: 42-44.
Płachno BJ. 2008. Pływacz zachodni – gatunek rzadki czy częsty na Górnym Śląsku. Przyroda Górnego Śląska 54: 12-13.
Płachno BJ. 2007. Masožravý mikrosvĕt Bartosze Płachna 1. díl. Masožravé Rostliny 1: 21 + okładka.
Płachno B. Faber J. 2007. „Mokra” mikroskopia skaningowa. Wszechświat 108/ 1-3: 45-47.
Płachno BJ. 2013. Rzecz o roślinach mięsożernych. Alma Mater 158: 71-72
Musiał K, Kościńska-Pająk M, Płachno BJ. 2013. Biologia rozmnażania roślin kwiatowych. Alma Mater 158: 73-74.