Ewelina Klichowska

Dane adresowe

Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 0.22
e-mail: ewelina.klichowska@uj.edu.pl
tel.: 12 664-69-24

Edukacja, stopnie naukowe

2018: doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. „Studia taksonomiczne ostnic z sekcji Stipa, ze szczególnym uwzględnieniem między- i wewnątrzpopulacyjnej zmienności Stipa pennata L. w Polsce”
2012-2018: studia doktoranckie, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii, Instytut Botaniki
2010-2012: studia II stopnia, kierunek: Biologia, specjalność: Biologia roślin, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
2007-2010: studia I stopnia, kierunek: Biologia, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Zainteresowania badawcze

Taksonomia i ekologia gatunków siedlisk ekstremalnych (stepowych, naskalnych); filogenetyka i ekologia molekularna; modelowanie niszy ekologicznej; wpływ zmian klimatu na różnorodność biologiczną i zmienność adaptacyjną roślin.

Udział w projektach badawczych

  • Wykonawca w projekcie OPUS nr 2018/29/B/NZ9/00313, pt.: "Analiza czynników warunkujących zróżnicowanie gatunkowe i endemizm gór Środkowej Azji, jako podstawa w planowaniu ochrony przyrody światowego centrum bioróżnorodności" (2018-2021)
  • Kierownik projektu PRELUDIUM nr 2014/15/N/NZ8/00340, pt.: "Taksonomia i rozmieszczenie ostnic z sekcji Stipa w Europie Środkowej, ze szczególnym uwzględnieniem morfologicznej i genetycznej zmienności wewnątrz- i międzypopulacyjnej Stipa pennata L." (2015-2018)

Ekspedycje naukowe

  • 2019 - Tadżykistan: Góry Zarafszańskie, Pamir; badania terenowe gatunków oraz zbiorowisk naskalnych i halofilnych
  • 2018 - Kirgistan i Tadżykistan: Pamiro-Ałaj; badania terenowe gatunków oraz zbiorowisk stepowych i halofilnych
  • 2017 - Kirgistan: badania terenowe gatunków oraz zbiorowisk stepowych i naskalnych

Wykaz publikacji