Grzegorz Góralski

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9 (p. 2.14), 30-387 Kraków
e-mail: g.goralski@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 28
www: http://ggoralski.pl

Zainteresowania badawcze

  • Bioinformatyka
  • Horyzontalny transfer genów
  • Ewolucja genomów roślinnych
  • Filogenetyka roślin

Publikacje (publications)

Lista publikacji Google Scholar: https://goo.gl/5uX7Yg