Klaudia Sychta

Dane adresowe

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński 
ul. Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: klaudia.sychta@uj.edu.pl
tel.: 12 664-60-30

Edukacja, stopnie naukowe

2020 - doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
2015 - magister biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

Zatrudnienie

kwiecień 2021 - obecnie - adiunkt w Instytucie Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński
październik 2020 - marzec 2021 - asystent w Instytucie Botaniki, Wydział Biologii, Uniwersytet Jagielloński

Zainteresowania badawcze

 • roślinne kultury tkankowe, morfogeneza in vitro, mikropropagacja 
 • wpływ metali ciężkich na rośliny i komórki roślinne w warunkach in vivo oraz in vitro (badanie mechanizmów tolerancji i odpowiedzi komórkowej; regeneracja tolerancyjnych genotypów; wpływ na biosyntezę cyklicznych peptydów – cyklotydów)
 • mechanizmy programowanej śmierci komórki (PCD) na skutek działania stresem abiotycznym (metale ciężkie)

Udział w projektach badawczych

KIEROWNIK PROJEKTU:

 • ETIUDA 7, Narodowe Centrum Nauki; 2019 – 2020, tytuł projektu: “Metal accumulation and tolerance to zinc and lead of suspension-cultured cells of selected Viola L. species from metalliferous and non-metalliferous soils – constitutive tolerance to heavy metals in the genus Viola”, numer projektu: 2019/32/T/NZ8/00451
 • PRELUDIUM 14, Narodowe Centrum Nauki; 2018 – 2021, tytuł projektu: “Cell suspension culture of selected Viola L. species to study zinc and lead accumulation and cell tolerance to heavy metal stress as a model to demonstrate evolutionary developed tolerance in the genus Viola”, numer projektu: 2017/27/N/NZ8/00949

WYKONAWCA PROJEKTU:

 • OPUS 13, Narodowe Centrum Nauki; 2018 – 2021, tytuł projektu: “Badanie mechanizmu degeneracji woreczków zalążkowych i aborcji kwiatów jako przyczyny słabego zawiązywania nasion gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench.)”, numer projektu: 2017/25/B/NZ9/00148
 • HORhn, Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa; 2015 – 2016, tytuł projektu: „Badanie możliwości zwiększenia żywotności i stopnia zapylenia kwiatów gryki zwyczajnej w celu uzyskania wyższego plonu nasion”, numer projektu: 078/PB/34/14
 • Homing Plus, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej; 2013 – 2015, tytuł projektu: „Species delimitation - combining morphometric, molecular and experimental approaches”, numer projektu: HOMING PLUS/2012-5/8

Zajęcia dydaktyczne

 • Biologia roślin – podstawy
 • Fizjologia roślin
 • Adaptacje organizmów do środowisk ekstremalnych

Staże naukowe

Uppsala University, Szwecja – styczeń-marzec 2020 – staż naukowy w ramach programu ETIUDA 7 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, badania prowadzone w ramach stażu obejmowały analizę biosyntezy cyklotydów w komórkach i roślinach różnych gatunków fiołków poddanych działaniu metali ciężkich z wykorzystaniem techniki MALDI-TOF, LC-MS oraz HPLC.

Ohio University, USA – sierpień 2019 – staż naukowy finansowany ze źródeł NCBiR w ramach programu ZintegrUJ: Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme, tytuł pracy badawczej wykonywanej w ramach stażu: “Viola polyploid evolution and North American violets’ diversity using molecular approaches”.

Uppsala University, Szwecja – październik-grudzień 2016 – staż naukowy finansowany w ramach programu Erasmus+ praktyki, tytuł pracy badawczej wykonywanej w ramach stażu: "Cell suspension culture of selected species of Viola as a model to study biosynthesis of cyclotides after heavy metal stress".

Wybrane publikacje

Agnieszka Płażek, Katarzyna Hura, Tomasz Hura, Aneta Słomka, Marta Hornyák, Klaudia Sychta. Synthesis of HSP-70 and HSP-90 in flowers of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) under thermal stress. Crop and Pasture Science, 2020, accepted for publication, doi: 10.1071/CP20011. 

Maria Pilarska, Ewa Niewiadomska, Klaudia Sychta, Aneta Słomka. Differences in the functioning of photosynthetic electron transport between metallicolous and non-metallicolous populations of the pseudometallophyte Viola tricolor. Journal of Plant Physiology, 2020, 250: 153185, doi: 10.1016/j.jplph.2020.153185.

Klaudia Sychta, Aneta Słomka, Elżbieta Kuta. Garden pansy (Viola x wittrockiana) – a good candidate for the revitalization of polluted areas. Plant, Soil and Environment, 2020, 66(6): 272-280, doi: 10.17221/50/2020-PSE. 

Klaudia Sychta, Ewa Dubas, Kenji Yamada, Aneta Słomka, Monika Krzewska, Elżbieta Kuta. Papain-like cysteine proteases are involved in programmed cell death in plants under heavy metal stress. Environmental and Experimental Botany, 2020, 174: 104041, doi: 10.1016/j.envexpbot.2020.104041. 

Klaudia Sychta, Aneta Słomka, Elwira Sliwinska, Grzegorz Migdałek, Elżbieta Kuta. From cells highly tolerant to Zn and Pb to fully fertile plants – Selection of tolerant lines with in vitro culture. Plant Physiology and Biochemistry, 2020, 146: 231-237, doi: 10.1016/j.plaphy.2019.11.024. 

Agnieszka Płażek, Aneta Słomka, Przemysław Kopeć, Michał Dziurka, Marta Hornyák, Klaudia Sychta, Jakub Pastuszak, Franciszek Dubert. Effects of high temperature on embryological development and hormone profile in flowers and leaves of common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench). International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(7): 1705, doi: 10.3390/ijms20071705. 

Monika Kwiatkowska, Justyna Żabicka, Grzegorz Migdałek, Piotr Żabicki, Marlena Cubała, Jerzy Bohdanowicz, Aneta Słomka, Monika Jędrzejczyk-Korycińska, Elwira Sliwinska, Klaudia Sychta, Thomas Marcussen, Kevin Thiele, Elżbieta Kuta. Comprehensive characteristics and genetic diversity of the endemic Australian Viola banksii (section Erpetion, Violaceae). Australian Journal of Botany, 2019, BT18233, doi: 10.1071/BT18233.

Klaudia Sychta, Aneta Słomka, Szymon Suski, Elżbieta Fiedor, Ewa Gregoraszczuk, Elżbieta Kuta. Suspended cells of metallicolous and nonmetallicolous Viola species tolerate, accumulate and detoxify zinc and lead. Plant Physiology and Biochemistry, 2018, 132: 666-674, doi: 10.1016/j.plaphy.2018.10.013. 

Klaudia Sychta, Aneta Słomka, Elżbieta Kuta. Kultury zawiesinowe komórek jako model do badania tolerancji roślin na metale ciężkie. Kosmos – problemy nauk biologicznych, 2018, 67(2): 335-346.

Klaudia Sychta, Janusz Szklarzewicz, Aneta Słomka, Ewa Gregoraszczuk, Elżbieta Kuta. Critical factors besides treatment dose and duration need to be controlled in Pb toxicity tests in plant cell suspension cultures. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2017, 86(3): 3555; doi: 10.5586/asbp.3555. 

Aneta Słomka, Klaudia Michno, Franciszek Dubert, Michał Dziurka, Przemysław Kopeć, Agnieszka Płażek. Embryological background of low seed set in distylous common buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) with biased morph ratios, and biostimulant-induced improvement of it. Crop and Pasture Science, 2017, 68(7): 680-690, doi: 10.1071/CP17009. 

Daniel Stec, Piotr Gąsiorek, Witold Morek, Paulina Kosztyła, Krzysztof Zawierucha, Klaudia Michno, Łukasz Kaczmarek, Zofia M. Prokop, Łukasz Michalczyk. Estimating optimal sample size for tardigrade morphometry. Zoological Journal of the Linnean Society, 2016, 178(4): 776-784, doi: 10.1111/zoj.12404. 

Paulina Kosztyła, Daniel Stec, Witold Morek, Piotr Gąsiorek, Krzysztof Zawierucha, Klaudia Michno, Krzysztof Ufir, Dariusz Małek, Kasper Hlebowicz, Alicja Laska, Magdalena Dudziak, Marcus Frohme, Zofia M. Prokop, Łukasz Kaczmarek, Łukasz Michalczyk. Experimental taxonomy confirms the environmental stability of morphometric traits in taxonomically challenging group of microinvertebrates. Zoological Journal of the Linnean Society, 2016, 178(4): 765-775, doi: 10.1111/zoj.12409.

Mateusz Sobczyk, Klaudia Michno, Paulina Kosztyła, Daniel Stec, Łukasz Michalczyk. Tolerance to ammonia of Thulinius ruffoi (Bertolani, 1981), a tardigrade isolated from a sewage treatment plant. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2015, 95(6): 721-727, doi: 10.1007/s00128-015-1593-6.