Marzena Popielarska-Konieczna

Dane adresowe (address)

Zakład Cytologii i Embriologii Roślin (Department of Plant Cytology and Embryology)
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński (Institute of Botany, Jagiellonian University)
Gronostajowa 9, 30-387 Kraków
e-mail: m.popielarska-konieczna@uj.edu.pl
tel. (phone): (+48 12) 664 60 27

Edukacja, stopnie naukowe

 • 2014 - doktor habilitowany nauk biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2001 - doktor nauk biologicznych, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 1997 - magister biologii, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zatrudnienie

 • od 2005 – adiunkt w Instytucie Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • 2001-2005 - asystent w Instytucie Botaniki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Tematyka badawcza

Roślinne kultury tkankowe, embriologia eksperymentalna roślin, mikropropagacja roślin użytkowych, morfogeneza, ultrastruktura komórki roślinnej

Wybrane publikacje (selected publications)

Marcińska I, Czyczyło-Mysza I, Skrzypek E, Grzesiak MT, Popielarska-Konieczna M, Warchoł M, Grzesiak S. 2017. Application of photochemical parameters and several indices based on phenotypical traits to assess intraspecific variation of oat (Avena sativa L.) tolerance to drought. Acta Physiologiae Plantarum 39:153.

Ślesak H, Liszniańska M, Ślesak I, Kozieradzka-Kiszkurno M, Popielarska-Konieczna M, Joachimiak A. 2017. Rooting affects the photosystem II activity : in vitro and ex vitro studies on energy hybrid sorrel. Acta Physiologiae Plantarum 39:210.

Popielarska-Konieczna M, Kleszcz I. 2015. Preliminary studies on plants regenerated from endosperm-derived callus of kiwifruit (Actinidia deliciosa var. deliciosa). Modern Phytomorphology 7: 55-57.

Bevitori R, Popielarska-Konieczna M, dos Santos EM, Grossi-de-Sá MF, Petrofeza S. 2014. Morpho-anatomical characterization of mature embryo-derived callus of rice (Oryza sativa L.) suitable for transformation. Protoplasma 251: 545-554.

Pilarska M, Popielarska-Konieczna M, Ślesak H, Kozieradzka-Kiszkurno M, Góralski G, Konieczny R, Bohdanowicz J, Kuta E. 2014. Extracellular matrix surface network  is associated with non-morphogenic calli of Helianthus tuberosus cv. Albik produced from various explants. Acta Societatis Botanicorum Poloniae  83: 67-73.

Popielarska-Konieczna M, Kozieradzka-Kiszkurno M, Marcińska I, Kwolek D, Ślesak H. 2014. Isolated endosperm-tissue as a model for experimental botany. Modern Phytomorphology 6: 19-20.

Ślesak H, Liszniańska M, Popielarska-Konieczna M, Ślesak I. 2014. Hybrid sorrel (Rumex tianschanicus X Rumex patientia) a high biomass yielding plant as an interesting object of physiological research. Modern Phytomorphology 6: 29-31.

Ślesak H, Liszniańska M, Popielarska-Konieczna M, Góralski G, Śliwińska E, Joachimiak AJ. 2014. Micropropagation protocol for the hybrid sorrel Rumex tianschanicus X Rumex patientia, an energy plant. Histological, SEM and flow cytometric analyses. Industrial Crops and Products 62: 156-165.

Popielarska-Konieczna M, Kozieradzka-Kiszkurno M, Tuleja M, Ślesak H, Kapusta P, Marcińska I, Bohdanowicz J. 2013. Genotype-dependent efficiency of endosperm development in culture of selected cereals: histological and ultrastructural studies. Protoplasma 250: 361-369.

Ślesak H, Góralski G, Pawłowska H, Skucińska B, Popielarska-Konieczna M, Joachimiak AJ. 2013. The effect on genotype on a barley scutella culture. Histological aspects. Central European Journal of Biology 8: 30-37.

Popielarska-Konieczna M, Kozieradzka-Kiszkurno M, Bohdanowicz J. 2011. Cutin plays a role in differentiation of endosperm-derived callus of kiwifruit. Plant Cell Reports 30: 2143-2152.

Popielarska-Konieczna M, Bohdanowicz J, Starnawska E. 2010. Extracellular matrix of plant callus tissue visualized by ESEM and SEM. Protoplasma 247: 121-125.

Popielarska-Konieczna M, Marcińska I, Nowakowski P. 2009. Preliminary studies on isolated endosperm of selected wheat (Triticum L) species cultured in vitro. Advances of Agricultural Sciences Problem Issues 534: 231-241.

Popielarska-Konieczna M, Kozieradzka-Kiszkurno M, Świerczyńska J, Góralski G, Ślesak H, Bohdanowicz J. 2008. Are extracellular matrix surface network components involved in signalling and protective function? Plant Signaling & Behavior 3: 707-709.

Popielarska-Konieczna M, Kozieradzka-Kiszkurno M, Świerczyńska J, Góralski G, Ślesak H, Bohdanowicz J. 2008. Ultrastructure and histochemical analysis of extracellular matrix surface network in kiwifruit endosperm derived callus culture. Plant Cell Reports 27: 1137-1145.

Popielarska M, Ślesak H, Góralski G. 2006. Histological and SEM studies on organogenesis in endosperm-derived callus of kiwifruit (Actinidia deliciosa cv. Hayward). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 48/2:97-104.

Góralski G, Popielarska M, Ślesak H, Siwińska D, Batycka M. 2005. Organogenesis in endosperm of Actinidia deliciosa cv. Hayward cultured in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47: 121-128.

Popielarska M. 2005. In vitro pollination of isolated ovules of sunflower (Helianthus annuus L.). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47/1: 85-92.

Ślesak H, Popielarska M, Góralski G. 2005. Morphological and histological aspects of 2,4-D effects on rape explants (Brassica napus L. cv. Kana) cultured in vitro. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 47/1: 219-226.

Popielarska M, Przywara L. 2003. In vitro culture of isolated living sunflower (Helianthus annuus L.) embryo sacs. Sexual Plant Reproduction 16: 23-33.

Popielarska M, Przywara L. 1999. Advances in fertilization research in Angiosperms. I. In vitro fertilization with isolated gametes. Advances in Cell Biology, 26: 793-807.

Przywara L, Popielarska M. 1999. Advances in fertilization research in Angiosperms. II. Biochemical and molecular aspects. Advances in Cell Biology, 26: 809-825.

Popielarska M, Przywara L. 1997. In vitro culture of isolated ovules with zygotes and embryos at early stages of embryogenesis in Brassica napus L. Research Bulletin of Agricultural Academy of H. Kołłątaj in Cracow, 50: 257-260.

Projekty badawcze

Kierownik projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki: Rozwój izolowanego bielma: problemy morfogenezy i gromadzenia skrobi, 2013-2018 (2012/07/B/NZ9/01325)

Dydaktyka

 • Biologia roślin - podstawy (WBNZ-823)
 • Biotechnologia roślin (WB.IB.M-OP-U15)
 • Diversity and evolution of plants (in English, WBNZ-863)
 • Postępy w biologii komórki (WB.SD-10)
 • Roślinne kultury in vitro i embriologia eksperymentalna (WBNZ-731)

Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich
Prace doświadczalne z zakresu roślinnych kultur tkankowych u wybranych gatunków: próba indukcji proliferacji bielma oraz regeneracji roślin z tkanki bielmowej; wpływ warunków kultury in vitro na odpowiedź eksplantatów; analiza histologiczna etapów w czasie morfogenezy tkanek roślinnych.

Recenzje dla czasopism naukowych

 • Acta Physiologiae Plantarum
 • Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica
 • Acta Societatis Botanicorum Poloniae
 • African Journal of Botany
 • Modern Phytomorphology
 • Plant Cell Reports