Michał Węgrzyn

Dane adresowe (address)

Pracownia Badań Polarnych
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 1.24
e-mail: michal.wegrzyn@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-35

Edukacja i stopnie naukowe

2006 - doktor nauk biologicznych, rozprawa doktorska pt. "“Porosty piętra kosodrzewiny w polskiej części Tatr Wysokich – studium florystyczno-fitogeograficzne”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2002-2006 - Środowiskowe Studia Doktoranckie przy Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
2002 - magister biologii, specjalność biologia ogólna, praca magisterska pt. "“Porosty epifityczne i naziemne piętra kosodrzewiny i piętra halnego w masywie Babiej Góry”, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
1997-2002 - studia magisterskie kierunek biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zatrudnienie

od 2008 - adiunkt w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
2006-2008 - asystent w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Zainteresowania badawcze

Taksonomia i ekologia porostów w obszarach górskich oraz polarnych; dynamika borów chrobotkowych na obszarze Europy Środkowej;polarne ekosystemy lądowe – struktura, funkcje, ekologia; sukcesja pierwotna na przedpolach lodowców Arktyki; porosty jako bioindykatory skażeń metalami ciężkimi w obszarach arktycznych; wtórne metabolity porostów – analiza chemiczna plech porostowych.

Projekty badawcze

 • Kierownik Projektu Badawczego N N305 2779 33 „Porosty i grzyby naporostowe masywu Babiej Góry, w aspekcie zasięgów wysokościowych pięter roślinnych.” (projekt 3 letni 2007–2010)
 • Główny Wykonawca w projekcie badawczym N N305 035634 „Zmiany środowiska przyrodniczego zachodniego Sørkapplandu (Spitsbergen) pod wpływem globalnego ocieplenia i działalności człowieka w ostatnim 25-leciu” (projekt 3 letni 2008–2011)

Realizowane tematy badawcze

 • Taksonomia porostów masywu Babiej Góry i Tatr
 • Stan zachowana borów chrobotkowych w Polsce
 • Taksonomia porostów obszarów polarnych
 • Fitosocjologia zbiorowisk roślinnych Spitsbergenu
 • Monitoring skażeń metalami ciężkimi obszarów polarnych przy zastosowaniu porostów jako bioindykatorów

Ekspedycje naukowe

 • Wyprawa naukowa pracowników UJ na Spitsbergen (Sorkapp Land) 2008
 • Wyprawa naukowa na Spitsbergen (Kaffioyra) Stacja Polarna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 2012
 • Wyprawa naukowa na Spitsbergen Longyearbyen 2015

Dydaktyka

 • Koordynator kursów terenowych odbywanych w Gorcach w Stacji Wydziału BiNoZ UJ – Grzyby i porosty (WBNZ-715) oraz Rośliny zarodnikowe (WBNZ-717)
 • Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (WBNZ-913)
 • Lichenologia i lichenoindykacja (WBNZ-177)
 • Waloryzacja przyrodnicza (WBNZ-934)
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (WBNZ-902)
 • Środowiska polarne Ziemi (WB.IG-5605-D)

Wybrane publikacje (selected publications)

Węgrzyn, M., Wietrzyk, P., Lisowska, M., Klimek, B., Nicia, P. 2016. What influences heavy metals accumulation in arctic lichen Cetrariella delisei in Svalbard? Polar Science 10(4): 532–540, http://dx.doi.org/10.1016/j.polar.2016.10.002.

Wietrzyk P., Węgrzyn M., Lisowska M. 2016. Vegetation diversity and selected abiotic factors influencing the primary succession process on the foreland of Gåsbreen, Svalbard. Pol. Polar Res. 37(4): 493–509, doi: 10.1515/popore-2016-0026.

Ellis L. T., Agcagil E., Kırmacı M., Aleffi M., Bakalin V. A., Bednarek-Ochyra H., Cykowska-Marzencka B., Stryjak-Bogacka M., Bojaca G. F. P., Fantacelle L. B., Araújo C. A. T., Maciel-Silva A. S., Bruno Silva J., Calleja J. A., Cano M. J., CastilloDiaz J., Gabriel R., Dias dos Santos N., Enroth J., Erzberger P., Garilleti R., Hájek M., Hedenäs L., Heras P., Infante M., Kiebacher T., Koczur A., Krawczyk R., Kučera J., Lebouvier M., Lüth M., Mazimpaka V., Vigalondo B., Lara F., Nagy J., Németh Cs., Kovács A., M. Nobis, Węgrzyn M., Wietrzyk P., Norhazrina N., Vanderpoorten A., Nowak A., Poponessi S., Gigante D., Venanzoni R., Plášek V., RangelGermano S., Schäfer-Verwimp A., Sérgio C., Claro D., Garcia C. A., Shirzadian S., AkhoondiDarzikolaei S., Stebel A., Suleiman M., Yong K.-T., Virchenko V. M., Vončina G., Yoon Y.-J., Choi H.-G. & Kim J. H. New national and region al bryophyte records, 49. Journal of Bryology 38(4): 327–347, http://dx.doi.org/10.1080/03736687.2016.1225777.

Ellis L. T., Aleffi M., Alegro A., Segota V., Asthana A. K., Gupta R., Singh V. J., Bakalin V. A., Bednarek-Ochyra H., Cykowska-Marzencka B., Benitez A., Borovichev E. A., Vilnet A. A., Konstantinova N. A., Buck W. R., Cacciatoro C., Sérgio C., Csiky J., Deme J., Kovács D., Damsholt K., Enroth J., Erzberger P., Fedosov V. E., Fuertes E., Gradstein S. R., Gremmen N. J. M., Hallingbäck T., Jukonienė I., Kiebacher T., Larraín J., Lebouvier M., Lüth M., MamontovYu. S., Potemkin A. D., Nemeth Cs., Nieuwkoop J. A. W., Nobis M., Węgrzyn M., Wietrzyk P., Osorio F., Parnikoza I., Virchenko V. M., Peralta D. F., Carmo D. M., Plášek V., Skoupá Z., Poponessi S., Venanzoni R., Puche F., Purger D., Reeb C., Rios R., Rodriguez-Quiel E., Arrocha C., Sabovljević M. S., Nikolić N., Sabovljević A. D., dos Santos E. L., Segarra-Moragues J. G., Ştefănuţ S.  &Stončius D. 2016. New national and regional bryophyte records, 48, Journal of Bryology, 38(3): 235-259, DOI: 10.1080/03736687.2016.1206685.

Węgrzyn M., Wietrzyk P. 2015. Phytosociology of snowbed and exposed ridge vegetation of Svalbard. Polar Biology 38(11): 1905-1917. DOI 10.1007/s00300-015-1751-7.

Węgrzyn M., Wietrzyk P., Adamska E., Nicia P. 2015. New records of driftwood lichens in the Kaffiøyra Plain (NW Spitsbergen, Svalbard). Pol. Polar Res. 36 (2): 189–195.

Chrapusta E., Węgrzyn M., Zabaglo K., Kaminski A., Adamski M., Wietrzyk P., Bialczyk J. 2015. Microcystins and anatoxin-a in Arctic biocrust cyanobacterial communities. Toxicon 101: 35–40.

Giełwanowska I., Pastorczyk M., Lisowska M., Węgrzyn M., Górecki R.J. 2014. Cold stress effects on organelle ultrastructure in polar Caryophyllaceae species. Pol. Polar Res. 35(4): 627–646.

Węgrzyn M., Lisowska M., Nicia P. 2013. The value of the terricolous lichen Cetrariella delisei in the biomonitoring of heavy−metal levels in Svalbard. Pol. Polar Res. 34(4): 375–382.

Korczak-Abshire M., Węgrzyn M., Angiel P.J., Lisowska M. 2013 Pygoscelid penguins breeding distribution and population trend sat Lions Rump rookery, King George Island. Pol. Polar Res. 34(1): 87–99, doi: 10.2478/popore−2013−0002.

Czarnota P., Węgrzyn M. 2012. Lichenized and lichenicolous fungi new to Babia Góra National Park (Poland, Western Carpathians). Mycotaxon 122: 89–110.

Osyczka P., Wȩgrzyn M. 2008. Lichens on lignum in the coastal regions of western Spitsbergen (Svalbard). Biologia, Bratislava 63(6): 1069–1072.

Osyczka P., Flakus A., Węgrzyn M., Cykowska B. 2007. Cladonia crispate var. cetrariiformis (Cladoniaceae, lichenized Ascomycota) in the Tatra Mts. Biologia, Bratislava 62(2): 144–147.