Piotr Köhler

Dane adresowe (address)

Pracownia Badań Polarnych
Instytut Botaniki, Uniwersytet Jagielloński
ul. Gronostajowa 3, 30-387 Kraków, pokój 1.27
e–mail: piotr.kohler@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-87

Tematyka badawcza

 • Historia polarystyki
 • Historia botaniki
 • Historia zbiorów botanicznych
 • Biografie botaników
 • Dzieje instytucji botanicznych
 • Etnobotanika historyczna
 • Użytkowanie zasobów roślinnych na przestrzeni wieków

Wyjazdy badawcze

 • 3 VII – 12 IX 1985 – studencka wyprawa naukowa do Egiptu „Safari ’85”
 • 15–29 XI 1992 – Wilno (Litwa)
 • 13–19 XII 1992 – Kijów (Ukraina)
 • 16–18 V 2000 – Praga (Czechy)
 • 17–21 VI 2013 – Wilno (Litwa)

Członkostwo i funkcje

 • członek Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (wybór na kadencję 2020-2023)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN (wybór na kadencję 2019-2022)
 • delegat Wydziału Biologii w Komitecie ds. Opieki nad Grobami Profesorów UJ (od 1 X 2019)
 • przewodniczący Sekcji Historii Botaniki PTB (od 24 X 2016)
 • skarbnik Oddziału Krakowskiego PTB (od III 2016)
 • członek Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (od 2015)
 • członek redakcji „Biuletynu Polarnego” (od 2008)
 • członek Rady Archiwum UJ z ramienia Wydziału Biologii (od 2002)

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych

 • Międzynarodowa konferencja „Łysenkizm w polskiej nauce” (Kraków, 14 września 2011)
 • The Arctic Science Summit Week 2013 (Kraków, 13–19 IV 2013)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • Polskie Towarzystwo Botaniczne (od 1986)
 • członek czynny Nowojorskiej Akademii Nauk (New York Academy of Sciences) (1997–2005, wybór w 1996)

Członkostwo w komisjach programowych, egzaminacyjnych i oceniających efekty kształcenia

 • przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na kierunek Biologia i Geologia, specjalność Ochrona Przyrody – studia stacjonarne II stopnia (2008)
 • członek Rady Programowej obchodów jubileuszowych 100–lecia powstania Instytutu Botaniki UJ, 230–lecia Ogrodu Botanicznego UJ i 60–lecia Instytutu Botaniki PAN (2012–2013)

Funkcje

Kierownik Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Z. Czeppego Instytutu Botaniki UJ (1 X 2011 – 30 IX 2016)

Dydaktyka

Prowadzone kursy

 • botanika systematyczna, rośliny wyższe (koordynator) – do 2014/2015  
 • botanika systematyczna dla studentów studiów biologiczno-geograficznych i biologiczno-geologicznych (koordynator) – 2001/2002-2010/2011
 • botanika – zajęcia terenowe – do 2015/2016
 • botanika systematyczna, rośliny niższe – 1998/1999-1999/2000, 2013/2014
 • flora Polski – zajęcia terenowe – 1990/1991
 • podstawy botaniki – zajęcia terenowe dla studentów kierunku Ochrona środowiska –2000/2001- 2018/2019
 • różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów – od 2015/2016 (do 2018 – koordynator)
 • seminarium magisterskie – od 2004/2005
 • seminarium magisterskie dla kierunku Zarządzanie zasobami przyrody – 2016/2017
 • seminarium doktoranckie – 2013/2014-2015/2016
 • wykład „Historia badań polarnych” w ramach kursu „Środowiska polarne Ziemi” – od 2005/2006
 • wykład „Historia nauk przyrodniczych” – od 2018/2019
 • wykład „Jak oceniać uczonych i naukę?” dla doktorantów w ramach kursu „Nowe osiągnięcia, odkrycia w botanice” – od 2015/2016
 • wykład „Roślina i człowiek” – od 2018/2019
 • wykład „Rośliny użytkowe z elementami etnobotaniki” – od 2017/2018
 • wykład „Wybrane teorie botaniczne” – 2011/2012, 2013/2014

Proponowane tematy prac magisterskich i licencjackich

Polarystyka:
Stan obecny badań nad wybranymi problemami (głównie botanicznymi) polarystyki
Polskie badania na terenach polarnych (przekrojowo, głównie botanika)

Historia botaniki:
Taksonomia wybranych jednostek systematycznych (rozwój poglądów, podstawy, stan obecny)
Zbiory zielnikowe (opracowanie wybranych jednostek lub herbariów wybranych zbieraczy)
Rozwój wybranych idei, teorii botanicznych
Rozwój badań nad wybranymi problemami botanicznymi

Etnobotanika:
Rośliny obrzędowe wybranego terenu
Rośliny obrzędowe wybranych obrzędów w różnych regionach
Rośliny magiczne i czarodziejskie dawniej i dziś

Bioróżnorodność roślin użytkowych:
Wybrane rośliny użytkowe danego terenu
Opracowania roślinności wybranych obiektów, parków
Zieleń miejska wybranych miast lub ich dzielnic

Opieka naukowa

 • Prace doktorskie – 2
 • Prace magisterskie – 9
 • Prace licencjackie – 8
 • Staże naukowe – 1

Uczestnictwo z referatem w konferencjach naukowych

 • 5 XI 2020 – Sesja naukowa „Władysław Szafer (1886-1970) – organizator nauki, botanik, współtwórca ochrony przyrody” – w 50. rocznicę śmierci. Kraków; wspólnie z: prof. dr hab. Alicja Zemanek
 • 17 X 2019 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB, Kraków
 • 4 VII 2019 – 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie; wspólnie z: prof. dr hab. Alicja Zemanek
 • 23 XI 2018 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków); wspólnie z: mgr Anna Plewa
 • 3 X 2018 – konferencja „Herbaria and conservation of phytodiversity”, Lviv, 3-6 X 2018; wspólnie z: dr hab. Alina Stachurska-Swakoń23 XI 2018 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków); wspólnie z: mgr Anna Plewa
 • 3 X 2018 – konferencja “Herbaria and conservation of phytodiversity”, Lviv, 3-6 X 2018; wspólnie z: dr hab. Alina Stachurska
 • 19 X 2017 – sesja z okazji 100. rocznicy śmierci M. Raciborskiego (Kraków)
 • 24 X 2016 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 30 VI 2016 – 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Lublin)
 • 8–11 VI 2016 – 36. Sympozjum Polarne (Lublin)
 • 24 X 2016 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 30 VI 2016 – 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Lublin)
 • 8–11 VI 2016 – 36. Sympozjum Polarne (Lublin)
 • 28–30 X 2015 – Entangled science? Relocating German-Polish scientific relations. International Conference of the Cooperation Initiative of the Leibniz Association and the Polish Academy of Sciences: “Cross-border Scientific Dialogue. Potentials and Challenges for the Human and the Social Sciences” (Marburg, Niemcy)
 • 22–24 X 2015 – Herbaria i zielarstwo. Konferencja naukowa (Lublin)
 • 16 X 2015 – konferencja „Humanistyczne pasje polskich przyrodników XIX–XX w." (Kraków)
 • 1–2 X 2015 – XXVII International Baltic Conference on the History of Science (Ryga, Łotwa)
 • 27 V 2015 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 18–21 V 2015 – 34th International Conference of the Polish Phycological Society (Rzeszów-Polańczyk)
 • 17 XI 2014 – Posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 25–26 IX 2014 – Międzynarodowa konferencja „Jean Emmanuel Gilibert (1741–1814) i jego rola w rozwoju historii naturalnej na Uniwersytecie Wileńskim (Warszawa)
 • 4–7 VI 2014 – 35th Polar Symposium (Wrocław)
 • 29 V 2014 – międzynarodowe posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Wrocław)
 • 23 X 2013 – posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 21–28 VII 2013 – 24th International Congress of History of Science, Technology and Medicine “Knowledge at work” (Manchester, Wielka Brytania)
 • 26 VI 2013 – 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Olsztyn)
 • 13–19 IV 2013 – The Arctic Science Summit Week 2013 (Kraków) – poster
 • 7 XII 2012 – Sesja „Collegium Śniadeckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – historyczną siedzibą nauk (astronomia, botaniki, geografia)" (Kraków)
 • 26 XI 2012 – Sesja naukowa „Znaczenie Pierwszej Wyprawy Polarnej z Polski Niepodległej" Jubileusz 80-lecia polskiej ekspedycji II Międzynarodowego Roku Polarnego 1932/1933 na Wyspę Niedźwiedzią (Warszawa)
 • 15–16 XI 2012 – X Ogólnopolskie Spotkanie Naukowe „Biologia traw" (Kraków)
 • 7 XI 2012 – „200-lecie urodzin Józefa Warszewicza – podróżnika, zbieracza roślin, inspektora Ogrodu Botanicznego UJ” – sesja naukowa (Kraków)
 • 4–6 X 2012 – XXV Baltic Conference on the History of Science (Wilno, Litwa)
 • 29 IX 2012 – Sesja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Polskiej Wyprawy II Międzynarodowego Roku Polarnego na Wyspę Niedźwiedzią (Legionowo)
 • 21–24 VI 2012 – Second International Workshop on Lysenkoism (Wiedeń, Austria)
 • 14–16 VI 2012 – XXXIV Sympozjum Polarne (Sosnowiec)
 • 14 IX 2011 – Międzynarodowa konferencja „Łysenkizm w polskiej nauce" (Kraków)
 • 5–6 V 2011 – Międzynarodowa konferencja „Natural sciences at the beginning of the 19th century, development and links to present-day” (Wilno, Litwa)
 • 12 IV 2011 – posiedzenie Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 9 IX 2010 – 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Warszawa)
 • 22 X 2009 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 28 VII – 2 VIII 2009 – 23rd International Congress of History of Science and Technology "Ideas and Instruments in Social Context" (Budapeszt, Węgry)
 • 6 IX 2007 – 54. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Szczecin)
 • 12 VI 2007 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 21 X 2006 – Sesja z okazji 110. rocznicy powstania Koła Przyrodników Studentów UJ (Kraków)
 • 6–9 IX 2006 – 2nd International Conference of the European Society for the History of Science (Kraków)
 • 30 V 2006 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 18 XI 2005 – sesja Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU (Kraków)
 • 23–23 IX 2005 – Sympozjum "Przyroda – Nauka – Kultura. W poszukiwaniu jedności nauki i sztuki" (Kraków)
 • 13 IX 2005 – XXXI Sympozjum Polarne (Kielce)
 • 24–30 VI 2005 – 22nd International Congress of History of Science (Pekin, Chińska Republika Ludowa)
 • 11 IV 2005 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 20 III 2002 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 20 II 2002 – Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności (Kraków)
 • 26 IX 2001 – 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Poznań)
 • 22 I 2001 – zebranie Sekcji Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 26–27 VI 2000 – sesja "Przyroda–Nauka–Kultura". Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w." (Kraków)
 • 7 I 2000 – seminarium paleobotaniczne Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN (Kraków)
 • 15–19 IX 1998 – 51. Zjazd Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Gdańsk)
 • 14 V 1998 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 18–28 VII 1997 – 20th International Congress of History of Science (Liège, Belgia)
 • 15 XII 1995 – sesja z okazji 130. rocznicy powstania Komisji Fizjograficznej (Warszawa)
 • 24 X 1995 – sesja naukowa "Orędowniczko nasza" Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej (Kraków)
 • 26. 06 – 1. 07. 1995 – 50. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 22–26 VI 1994 – sesja wyjazdowa Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN (Lida, Nowogródek, Białoruś)
 • 28 IV 1994 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 24 III 1994 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Sekcji Historii Botaniki PTB (Kraków)
 • 13 I 1994 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 20–30 IX 1993 – sympozjum „Plants and People” (Edynburg, Wielka Brytania)
 • 21 V 1993 – zebranie Sekcji Historii Botaniki PTB (Warszawa)
 • 3 IX 1992 – 49. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kielce)
 • 6 V 1992 – III Warsztaty Archeobotaniczne (Igołomia)
 • 4–6 IX 1991 – sympozjum "Ziołolecznictwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny" (Łańcut – Rzeszów)
 • 27 III 1991 – seminarium etnofarmaceutyczne Pracowni Historii Nauk o Leku Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (Warszawa)
 • 28 II 1991 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 17 III 1988 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 3 III 1988 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)
 • 23 X 1987 – posiedzenie Zespołu Historii Botaniki przy Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN (Warszawa)
 • 4 IV 1987 – Zjazd z okazji 90–lecia Koła Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków)
 • 7 XI 1986 – posiedzenie Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Kraków)

Wybrane publikacje (selected publications)

KÖHLER P. 2021 . Etnobotanika zaraz (epidemii) w świetle ankiety Józefa Rostafińskiego (1850–1928) z 1883 r. Ethnobotany of plagues (epidemics) based on Józef Rostafiński’s (1850–1928) questionnaire, distributed in 1883. Etnobiologia Polska 10: 7-20. http://etnobiologia.com/2021/eb10%207-20%20kohler.pdf

KÖHLER P. 2020. Motywy roślinne w herbach papieskich. Wiadomości Botaniczne 64 / Article 643, ss. 8. DOI: 10.5586/wb.643

KÖHLER P. 2020. Problem z rydzem. Alma Mater – Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 218: 124-127.

KÖHLER P. 2020. Stanisława Stokłosowa 1927-2019. [w:] J. W. Tkaczyński (red.), PRO MEMORIA IV Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego spoczywający na cmentarzach Krakowa i Małopolski 1803–2019. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków, s. 306.

KÖHLER P. 2019. Historia botaniki podczas 58. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Krakowie (1–7 lipca 2019 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 64(4): 219-221.

KÖHLER P. 2019. Lnicznik siewny (Camelina sativa (L.) Crantz) w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850–1928) z 1883 r. Camelina (gold-of-pleasure, Camelina sativa (L.) Crantz) in Józef Rostafiński’s (1850–1928) questionnaire, distributed in 1883. Etnobiologia Polska 9: 27-36. http://etnobiologia.com/2019/eb9%2027-36%20kohler.pdf

KÖHLER P. 2019. Majka w moich wspomnieniach. [w:] Agnieszka Popiela (red.), Dziewczyna z Tela. Wspomnienia o profesor Marii Zając. Kraków, s. 58-63.

KÖHLER P. 2019. Odpowiedź Marii Hempel (1834-1904) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850- 1928) ogłoszoną w 1883 r.  Maria Hempel’s (1834-1904) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883. Etnobiologia Polska 9: 17-26. http://etnobiologia.com/2019/eb9%2017-26%20kohler.pdf

PLEWA A., KÖHLER P. 2019. Pinaceae in the Herbarium of the Institute of Botany at the Jagiellonian University, Kraków, Poland (KRA). Acta Societatis Botanicorum Poloniae 2019;88(2):3624. https://doi.org/10.5586/asbp.3624

ZEMANEK A., KÖHLER P. 2019. Botanicy Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939) - dla nauki i społeczeństwa. Botanists of the Stefan Batory University in Vilna (1919-1939) - for science and society. [w:] Streszczenia Referatów i Plakatów (red. L. Frey). Botanika bez granic – 58. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Kraków 1–7 lipca 2019, s. 145.

ZEMANEK A., KÖHLER P. 2019. Botany at Stefan Batory University in Vilna (Wilno, Vilnius) (1919–1939). Studia Historiae Scientiarum 18: 93-137.
DOI: 10.4467/2543702XSHS.19.005.11011

KÖHLER P. 2018. Etnobotanika Podhala na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego (1850-1928) z 1883 r. Ethnobotany of the Podhale region based on Józef Rostafiński’s (1850-1928) questionnaire, distributed in 1883. Etnobiologia Polska 8: 39-98. http://etnobiologia.com/2018/eb8%2039-98%20kohler.pdf

KÖHLER P. 2018. Księgozbiór Aleksandra Jana Śleńdzińskiego (1848-1881) w zbiorach Biblioteki Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 63(1): 123-140. DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.006.9459

KÖHLER P. 2018. Leksykon botaników polskich – 96. Jakub Mowszowicz. Wiadomości Botaniczne, 62. https://doi.org/10.5586/wb.2018.014

KÖHLER P. 2018. Leksykon botaników polskich – 97. Wacław Ludomir Moycho. Wiadomości Botaniczne, 62. https://doi.org/10.5586/wb.2018.005

KÖHLER P. 2018. Osiemdziesięciolecie polskiej wyprawy na Spitsbergen w 1938 r. Biuletyn Polarny 21-22: 75-81.

KÖHLER P. 2018. Polska wyprawa na Spitsbergen w 1938 r. Polish Expedition to Spitsbergen in 1938. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 63(2): 7-27.
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.008.9461

KÖHLER P. 2018. Portrety Botaników Polskich – Wacław Moycho (1884–1965). Wiadomości Botaniczne, 62. https://doi.org/10.5586/wb.2018.006

KÖHLER P. 2018. Sesja w stulecie śmierci Mariana Raciborskiego (1863–1917), Kraków, 19 października 2017. Wiadomości Botaniczne, 62. https://doi.org/10.5586/wb.2018.013

KÖHLER P. STACHURSKA-SWAKOŃ A. 2018. 238 years of the Herbarium of the Jagiellonian University, Kraków, Poland. Visnyk of the Lviv University. Series Biology 78: 32-36. DOI: 10.30970/vlubs.2018.78.07

KÖHLER P. ZEMANEK A. 2018. Marian Raciborski – założyciel Instytutu Botaniki UJ. W stulecie śmierci. Alma Mater – Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 199: 95-98.

KÖHLER P. 2018. Etnobotanika Podhala na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego (1850-1928) z 1883 r. Ethnobotany of the Podhale region based on Józef Rostafiński’s (1850-1928) questionnaire, distributed in 1883. Etnobiologia Polska 8: 39-98.
http://etnobiologia.com/2018/eb8%2039-98%20kohler.pdf

KÖHLER P. 2018. Księgozbiór Aleksandra Jana Śleńdzińskiego (1848-1881) w zbiorach Biblioteki Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 63(1): 123-140. DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.006.9459

KÖHLER P. 2018. Leksykon botaników polskich – 96. Jakub Mowszowicz. Wiadomości Botaniczne, 62. https://doi.org/10.5586/wb.2018.014

KÖHLER P. 2018. Leksykon botaników polskich – 97. Wacław Ludomir Moycho. Wiadomości Botaniczne, 62. https://doi.org/10.5586/wb.2018.005
KÖHLER P. 2018. Osiemdziesięciolecie polskiej wyprawy na Spitsbergen w 1938 r. Biuletyn Polarny 21-22: 75-81.

KÖHLER P. 2018. Polska wyprawa na Spitsbergen w 1938 r. Polish Expedition to Spitsbergen in 1938. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 63(2): 7-27.
DOI 10.4467/0023589XKHNT.18.008.9461

KÖHLER P. 2018. Portrety Botaników Polskich – Wacław Moycho (1884–1965). Wiadomości Botaniczne, 62. https://doi.org/10.5586/wb.2018.006

KÖHLER P. 2018. Sesja w stulecie śmierci Mariana Raciborskiego (1863–1917), Kraków, 19 października 2017. Wiadomości Botaniczne, 62. https://doi.org/10.5586/wb.2018.013

KÖHLER P. STACHURSKA-SWAKOŃ Alina, 2018. 238 years of the Herbarium of the Jagiellonian University, Kraków, Poland. Visnyk of the Lviv University. Series Biology 78: 32-36. DOI: 10.30970/vlubs.2018.78.07

KÖHLER P. ZEMANEK A. 2018. Marian Raciborski – założyciel Instytutu Botaniki UJ. W stulecie śmierci. Alma Mater – Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 199: 95-98.

KÖHLER P. 2017. [Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists.] 94. Alina Makarewiczówna. Wiadomości Botaniczne 61. https://doi.org/10.5586/wb.2017.005

KÖHLER P. 2017. Polska wyprawa na Grenlandię w 1937 r. [summ.: Polish expedition to Greenland in 1937] // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 62(4): 45-63.

KÖHLER P. 2017. [Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists.] Jakub Mowszowicz (1901–1983). Wiadomości Botaniczne 61. https://doi.org/10.5586/wb.2017.007

KÖHLER P. 2017. Rośliny sepulkralne w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) z 1883 r. Sepulchral plants reported in Józef Rostafiński's (1850-1928) questionnaire, distributed in 1883. Etnobiologia Polska 7: 41-74.

KÖHLER P. 2017. Środoń Andrzej (1908-1998). Polski Słownik Biograficzny 51: 178-180.

KÖHLER P. 2017. Środoniowa (Łańcucka-Środoniowa) z Łańcuckich Maria (1913-1995). Polski Słownik Biograficzny 51: 176-178.

KÖHLER P. 2017. Zlokalizowanie grobu Aleksandra Jana Śleńdzińskiego (1848–1881) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Wiadomości Botaniczne 61. https://doi.org/10.5586/wb.2017.019

KÖHLER P. 2016 [wyd. 2017]. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 92. Alojzy Rafał Estreicher. Wiadomości Botaniczne 60(3/4): 120-124.
https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2017/03/wb.2016.021_ev_s.pdf

KÖHLER P. 2016 [wyd. 2017]. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists.  93. Wincenty Jabłoński herbu Jasieńczyk. Wiadomości Botaniczne 60(3/4): 125-127.
https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2017/03/wb.2016.022_ev_s.pdf

KÖHLER P. 2016 [wyd. 2017]. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Wincenty Jabłoński herbu Jasieńczyk (1825–1895)  // Wiadomości Botaniczne 60(3/4): 96.
https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2017/03/wb.2016.018_ev_s.pdf

KÖHLER P. 2016 [wyd. 2017]. Rośliny święcone w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850–1928) z 1883 r. Blessed plants reported in Józef Rostafiński’s (1850–1928) questionnaire, distributed in 1883. Etnobiologia Polska 6: 129-190.

KÖHLER P., SVOJTKA M., 2016 [wyd. 2017]. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Edward Janczewski (1846–1918). Wiadomości Botaniczne 60(3/4): 97.
https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2017/03/wb.2016.019_ev_s.pdf

KÖHLER P., SVOJTKA M., 2016 [wyd. 2017]. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Emil Godlewski sen. (1847–1930).  Wiadomości Botaniczne 60(3/4): 95.
https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2017/03/wb.2016.017_ev_s.pdf

KÖHLER P., SVOJTKA M., 2016 [wyd. 2017]. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Gustaw Adolf Weiss (Gustav Adolf Weiß) (1837–1894). Wiadomości Botaniczne 60(3/4): 98.
https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2017/03/wb.2016.020_ev_s.pdf

KÖHLER P., SVOJTKA M., 2016 [wyd. 2017]. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Ignacy Rafał Czerwiakowski (1808–1882). Wiadomości Botaniczne 60(3/4): 94.
https://pbsociety.org.pl/default/wp-content/uploads/2017/03/wb.2016.016_ev_s.pdf

KÖHLER P., ZEMANEK A. 2016. Historia botaniki na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie (1919-1939). History of botany at the Stefan Batory University in Vilna (1919-1939). [w:] Szczuka Ewa, Szymczak Grażyna, Śmigała Magdalena, Marciniec Rafał (red.). Botanika – tradycja i nowoczesność [Botany – traditional and modern approach]. 57. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Streszczenia referatów i plakatów. Lublin, Polskie Towarzystwo Botaniczne, s. 176.

ZEMANEK A., KÖHLER P. 2016. Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (1919–1939). [summ.: History of the Botanic Garden of the Stefan Batory University in Vilna (Vilnius) (1919–1939)]. Studia Historiae Scientiarum 15: 301-345.
DOI 10.4467/23921749SHS.16.012.6155

KÖHLER P., LISOWSKA M., ZIAJA W. 2016. Kongres Arctic Science Summit Week, Kraków, 13-19 IV 2013. Biuletyn Polarny 19-20: 30-36.

KÖHLER P. 2016. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 86. Stefan Apoloniusz Kownas. Wiadomości Botaniczne 60(1/2): 32-36.

KÖHLER P. 2016. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 87. Anna Niekrasz. Wiadomości Botaniczne 60(1/2): 37-39.

KÖHLER P. 2016. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 88. Konstanty Hektor Prószyński (Proszyński). Wiadomości Botaniczne 60(1/2): 40-42.

KÖHLER P. 2016. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 89. Antonina Saturnina Lucyna Sienicka. Wiadomości Botaniczne 60(1/2): 43-46.

KÖHLER P. 2016. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 90. Bronisław Szakien. Wiadomości Botaniczne 60(1/2): 47-50.

KÖHLER P. 2016. Lysenkoist propaganda in Trybuna Ludu. Studies in the History of Biology 8(3): 25-42.

KÖHLER P. 2016. Osiemdziesięciolecie polskiej wyprawy na Spitsbergen w 1936 r. Biuletyn Polarny 19-20: 65-68.

KÖHLER P. 2016. Pracowite wakacje botaników. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego październik 2016 nr 187: 120-123.

KÖHLER P. 2016. Profesor Krzysztof Birkenmajer wyróżniony dyplomem Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Geograficznego (Kraków, 19 V 2014). Biuletyn Polarny 19-20: 48-49.

KÖHLER P. 2016. Zarys historii badań botanicznych Podkarpacia (do 1939 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 61(1): 65-115.

KÖHLER P.  P. , MAJEWSKI T. 2016. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 91. Józef Trzebiński. Wiadomości Botaniczne 60(1/2): 51-55.

KÖHLER P. 2015. Flora Lituanica inchoata (1781-1782) by J. E. Gilibert: a preliminary census of copies in Polish libraries. Archives of natural history 42(2): 356-357.

KÖHLER P. 2015. Józef Rostafiński’s ethnobotanical enquiry of 1883 concerning Polish venacular names and uses of plants. Archives of natural history 42(1): 140-152.

KÖHLER P. 2015. Komisja Fizjograficzna i jej rola w rozwoju badań botanicznych w Polsce. Physiographical Commission and its role in the development of botanical research in Poland. Wiadomości Botaniczne 59(1/2): 47-51.

KÖHLER P. 2015. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 85. Józef Kiszka. Wiadomości Botaniczne 59(1/2): 47-51.

KÖHLER P. 2015. Naukowa spuścizna Jeana Emmanuela Giliberta w Polsce (egzemplarze dzieł, recepcja). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 60(1): 185-215.

KÖHLER P. 2015. Odpowiedź Jana Liszewskiego (1852-1894) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. dotycząca Warmii. Jan Liszewski (1852-1894) response to Józef Rostafiński's (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding Ermland. Etnobiologia Polska 5: 41-46.

KÖHLER P. 2015. Odpowiedź Władysława Lubomęskiego (1841-1907) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. dotycząca okolic Lwowa. Władysław Lubomęski (1841-1907) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding the area of Lwów. Etnobiologia Polska 5: 47-50.

KÖHLER P. 2015. Polska wyprawa na Spitsbergen w 1934 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 60(2): 117-140.

KÖHLER P. 2015. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Józef Kiszka. Wiadomości Botaniczne 59(1/2): 35.

KÖHLER P. 2015. Szymkiewicz Dezydery (1885-1948), botanik, profesor Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Polski Słownik Biograficzny 50: 247-250.

KÖHLER P. 2015. Śleńdziński (Ślendziński, Sleńdziński) Aleksander Jan (1848-1881), botanik florysta. Polski Słownik Biograficzny 50: 544-545.

KÖHLER P. 2015. The role of Franz Herbich (1791-1865) in the organization of research on the natural history of Galicia (Austro-Hungarian Empire). Archives of natural history 42(2): 308-313.

KÖHLER P. 2015. The Romantic myth about the antiquity of folk botanical knowledge and its fall: Józef Rostafiński’s case. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum 3(1): 99-108.

KÖHLER P.  P. , ZEMANEK A. 2015. Zespół pałacowy Collegium Śniadeckiego UJ. Zakończenie rewaloryzacji. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 175-176/2015: 54-57.

KÖHLER P. 2015. Towarzystwo Naukowe Krakowskie i jego rola w rozwoju polskiej botaniki. Cracow Academic Society and its role in the development of Polish botany. Wiadomości Botaniczne 59(3/4): 85–98.

KÖHLER P. 2015. Zagadka IV tomu „Krytycznego przeglądu roślinności Galicyi” Hugona Zapałowicza. The riddle of the 4th volume of ‘Conspectus florae Galiciae criticus’ by Hugo Zapałowicz. Wiadomości Botaniczne 59(3/4): 160-175.

KÖHLER P.  P. , SVOJTKA M. 2015. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Teofil Ciesielski (1846–1916). Wiadomości Botaniczne 59(3/4): 116.

SVOJTKA M., KÖHLER P.  P. 2015. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Edward Józef Tangl (1848–1905). Wiadomości Botaniczne 59 (3/4): 117.

KÖHLER P. 2014. An involuntary ethnobotanist? Józef Rostafiński (1850-1928) and his research in Poland. [w:] I. SVANBERG, Ł. ŁUCZAJ (red.), Pioneers in European ethnobiology. Acta Universitatis Upsalensis. Uppsala Studies on Eastern Europe 4: 149-179.

KÖHLER P. 2014. Biuletyn Polarny w Internecie. Biuletyn Polarny 17-18: 88.

KÖHLER P. 2014. Historia botaniki podczas 56. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Olsztynie (24-30 czerwca 2013 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 59(1): 223-225.

KÖHLER P. 2014. Honorowe wyróżnienie dla pofesora Krzysztofa Birkenmajera. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 168/2014: 98-99.

KÖHLER P. 2014. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 84. Hirsz (Hirsch) Meremiński-Kossowski. Wiadomości Botaniczne 58(1/2): 60-64.

KÖHLER P. 2014. Odpowiedź Adama Wolińskiego (1856-1901) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Adam Woliński’s (1856-1901) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883. Etnobiologia Polska 4: 117-122.

KÖHLER P. 2014. Odpowiedź Kazimierza Karasiewicza na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego ogłoszoną w 1883 r. dotycząca okolic miejscowości Lwówek, Opalenica i Nowy Tomyśl. Kazimierz Karasiewicz’s response to Józef Rostafiński’s ethnobotanical questionnaire from 1883 regarding the area of Lwówek, Opalenica and Nowy Tomyśl. Etnobiologia Polska 4: 113-116.

KÖHLER P. 2014. Osiemdziesięciolecie polskiej wyprawy na Wyspę Niedźwiedzią. Biuletyn Polarny 17-18: 62-66.

KÖHLER P. 2014. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Hirsz (Hirsch) Meremiński-Kossowski (1897-1945). Wiadomości Botaniczne 58(1/2): 34.

KÖHLER P. 2014. 75. rocznica Polskiej Wyprawy na Grenlandię 1937. Biuletyn Polarny 17-18: 57-61.

KÖHLER P. 2014. Stulecie urodzin wielkiego polskiego polarnika Stanisława Siedleckiego (1912-2002). Biuletyn Polarny 17-18: 47-52.

KÖHLER P. 2014. Stulecie zdobycia bieguna południowego. Biuletyn Polarny 17-18: 67-72.

KÖHLER P. 2014. The life of Józef Warszewicz (1812-1866): the Kraków period. Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum 2(1): 18-36.

KÖHLER P. 2014. Was Mendelian genetics taught during the Lysenkoist period in Poland? Folia Mendeliana 51(1): 15-23.

KÖHLER P. 2014. Z Legionowa na Wyspę Niedźwiedzią. I polska wyprawa polarna 1932-1933. Rocznik Legionowski 7: 30-38.

KÖHLER P. 2014. Zlokalizowanie grobu Franciszka Herbicha (1791-1865) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Locating the grave of Franciszek (Franz) Herbich (1791-1865) at the Rakowicki Cemetery in Cracow (Kraków, Poland). Wiadomości Botaniczne 58(3/4): 188-189.

KÖHLER P.  P. , ZEMANEK A. 2014. Rok Botaniki Krakowskiej – podsumowanie. ‘Year of Cracow Botany’ – summary report. Wiadomości Botaniczne 58(1/2): 35-50.

ZEMANEK A., KÖHLER P.  P. , DRUŻKOWSKI M. 2014. Podsumowanie Roku Botaniki Krakowskiej. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 163-164/2014: 63-69.

ŁUCZAJ Ł., KÖHLER P.  P. 2014. Grzyby w ankiecie Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszonej w 1883 r. Mushrooms in Józef Rostafiński’s (1850-1928) questionnaire from 1883. Etnobiologia Polska 4: 7-54.

KÖHLER P. 2013. Botanika na mapie Krakowa. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr specjalny 158/2013: 148-149.

KÖHLER P. 2013. Dokumentacja badań polarnych. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr specjalny 158/2013: 106-107.

KÖHLER P. 2013. II Międzynarodowe Warsztaty Łysenkistyczne (21-24 czerwca 2012 r.). (The Second International Workshop on Lysenkoism, June 21-24, 2012). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(1): 206-208.

KÖHLER P. 2013. Fabian Gottlieb Thaddeus von Bellingshausen: Dwukrotne poszukiwania w Południowym Lodowatym Oceanie i pływanie naokoło świata w latach 1819, 20 i 21… Warszawa 2009, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Zakład Biologii Antarktyki, Muzeum i Instytut Zoologii, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 250 s. + 2 karty, tłumaczył: Stanisław Rakusa-Suszczewski. Otto Kotzebue: Podróż naokoło świata. Warszawa 2012, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 315 s. + 8 kart barwnych rycin, tłumaczył: Stanisław Rakusa-Suszczewski. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(2): 263-265.

KÖHLER P. 2013. Grób Ignacego Szyszyłowicz (1857-1910) na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Tomb of Ignacy Szyszyłowicz (1857-1910) at the Rakowicki Cemetery in Cracow (Kraków, Poland). Wiadomości Botaniczne 57(3/4): 135-136.

KÖHLER P. 2013. Józef Warszewicz (1812-1866) na polskim znaczku pocztowym. Józef Warszewicz (1812-1866) on a Polish post stamp. Wiadomości Botaniczne 57(3/4): 76-78.

KÖHLER P. 2013. Juozas Varševičius Krokuvoje. Orchidėjos 1(11) 2013, s. 28-30.

KÖHLER P. 2013. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 83. Dezydery Szymkiewicz. Wiadomości Botaniczne 57(3/4): 80-88.

KÖHLER P. 2013. Łysenkizm w Polsce na tle ówczesnej sytuacji politycznej. [w:] P. KÖHLER (red.), Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 25-69.

KÖHLER P. 2013. O trudnościach metodologicznych w badaniach nad łysenkizmem w polskiej nauce i o trudnościach w akceptacji rezultatów takich badań. [w:] P. KÖHLER (red.), Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 159-162.

KÖHLER P. 2013. Ochyra R., Bednarek-Ochyra H., Godzik B. Bibliography of the W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences (1953-2012). W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 2013, Part 1, 442 s., ISBN 978-83-62975-15-0; Part 2, s. 443-993, ISBN 978-83-62975-16-7. Twarda okładka, format 24,8 x 18 cm. Cena: Part I - 34,90 PLN; Part II - 39,90 PLN. Wiadomości Botaniczne 57(3/4): 149-151.

KÖHLER P. 2013. Odpowiedź Antoniego Szymańskiego na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Antoni Szymański’s response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883. Etnobiologia Polska 3: 25-29.

KÖHLER P. 2013. Odpowiedź Romana Gutwińskiego (1860-1932) na ankietę etnobotaniczną Józefa Rostafińskiego (1850-1928) ogłoszoną w 1883 r. Roman Gutwiński’s (1860-1932) response to Józef Rostafiński’s (1850-1928) ethnobotanical questionnaire from 1883. Etnobiologia Polska 3: 47-53.

KÖHLER P. 2013. Pierwsza polska wyprawa polarna. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(3): 43-59.

KÖHLER P. 2013. Polihymnia i Flora. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr specjalny 158/2013: 152-153.

KÖHLER P. 2013. Polska botanika łysenkowska. [w:] P. KÖHLER (red.), Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology. / Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 70-126.

KÖHLER P. 2013. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Janusz Nowak (1930-2004). Wiadomości Botaniczne 57(3/4): 41.

KÖHLER P. 2013. Stanisław Siedlecki (1912-2002) - polarnik, taternik, geolog. Stulecie urodzin. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(3): 61-80.

KÖHLER P. (red.) 2013. Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology. Instytut Pamięcia Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, ss. 176.

KÖHLER P. 2013. Stulecie zdobycia południowego bieguna Ziemi. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(2): 57-75.

KÖHLER P. 2013. Wstęp. [w:] P. KÖHLER (red.), Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology. Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 5-7.

KÖHLER P. 2013. Zarys historii łysenkizmu w ZSRR. [w:] P. KÖHLER (red.), Studia nad łysenkizmem w polskiej biologii. Studies in Lysenkoism in Polish biology. / Instytut Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kraków, s. 9-24.

KÖHLER P.  P. , KORCZAK-ABSHIRE M. 2013. Sesja naukowa „Znaczenie pierwszej wyprawy polarnej z Polski niepodległej”. Jubileusz 80-lecia Polskiej Ekspedycji II Międzynarodowego Roku Polarnego 1932/1933 na Wyspę Niedźwiedzią. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 58(2): 268-271.

KÖHLER P.  P. , LISOWSKA M., ZIAJA W. 2013. Arctic Science Summit Week. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 160/2013: 26-28.

ŁUCZAJ Ł., KÖHLER P.  P. , PIROŻNIKOW E., GRANISZEWSKA M., PIERONI A., GERVASI T. 2013. Wild edible plants of Belarus: from Rostafiński’s questionnaire of 1883 to the present. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine 2013, 9:21, ss. 1-17. doi: 10.1186/1746-4269-9-21

ZEMANEK A., KÖHLER P.  P. 2013. Historia botaniki i innych dziedzin biologii oraz relacje przyroda – nauka – kultura. Alma Mater – miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego nr specjalny 158/2013: 99-103.

KÖHLER P. 2012. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 82. Jadwiga Gawłowska. Wiadomości Botaniczne 56(3/4): 62-66.

KÖHLER P. 2012. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Irena Mazaraki (1912-1995). Wiadomości Botaniczne 56(1/2): 35.

KÖHLER P. 2012. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Mieczysław Mazaraki (1913-2003). Wiadomości Botaniczne 56(1/2): 36.

KÖHLER P. 2012. Zdobywanie bieguna południowego Ziemi – implikacje botaniczne. The attainment of the South Pole of the Earth – botanical implications. Wiadomości Botaniczne 56(3/4): 91-95.

ŁUCZAJ Ł. J., DUMANOWSKI J., KÖHLER P.  P. , MUELLER-BIENIEK A. 2012. The use and economic value of manna grass (Glyceria) in Poland from the middle ages to the twentieth century. Human Ecology 40(5): 721-733.

KÖHLER P. 2012. Spuścizna Stanisława Siedleckiego (1912-2002) w zbiorach Zakładu Badań i Dokumentacji Polarnej im. Prof. Zdzisława Czeppego Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski Rocznik Archiwalny 18: 157-165, 209-210, ilustracje 9-21.

KÖHLER P. 2011. Botany and Lysenkoism in Poland. Studies in the History of Biology 3(2): 32-53.

KÖHLER P. 2011. Dawne ogrody botaniczne Wilna – dwie dekady później. Old botanic garden in Vilna (Vilnius, Lithuania) – two decades later. Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 175-180.

KÖHLER P. 2011. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 79. Lidia Dąbrowska. Wiadomości Botaniczne 55(1/2): 90-94.

KÖHLER P. 2011. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 80. Stanisław Bonifacy Jundziłł. Wiadomości Botaniczne 55(1/2): 94-98.

KÖHLER P. 2011. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 81. Marianna Jadwiga (Maria) Gawłowska. Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 86-90.

KÖHLER P. 2011. Łysenkizm. Alma Mater – Miesięcznik Uniwersytetu Jagiellońskiego listopad 141/2011, s. 39-42.

KÖHLER P. 2011. Międzynarodowa konferencja “Łysenkizm w polskiej nauce” (Kraków, 14 września 2011 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 56 (3-4): 341-344.

KÖHLER P. 2011. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Adam Jasiewicz (1928-2001). Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 35.

KÖHLER P. 2011. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Janusz Nowak (1930-2004). Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 36.

KÖHLER P. 2011. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Lidia Dąbrowska (1935-1986). Wiadomości Botaniczne 55(1/2): 58.

KÖHLER P.  P., OLECH M. 2011. Dzieje polskich badań botanicznych i mykologicznych lądowych obszarów Antarktyki i Subantarktyki. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 56(1): 67-112.

KÖHLER P.  P., OLECH M. 2011. Polish botanical and mycological studies of the Antarctic terrestrial and fresh water ecosystems in 1977-2009: an overview. Polish Polar Research 32(2): 157-174.

KÖHLER P.  P.; OLECH M. 2011. The main directions of Polish botanical and mycological studies of the terrestrial and fresh water ecosystems of Antarctica in 1977-2009. The Institute of Botany of the Jagiellonian University, Kraków, ss. 77.

KÖHLER P.  P. , ZEMANEK A. 2011. Sesja naukowa Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego „Dokonania embriologia, lichenologa i fitogeografa w nauce” (Kraków, 27 czerwca 2011). Scientific session of the Institute of Botany of the Jagiellonian University ‘Achievements of embryologist, lichenologist and phytogeographer in the science’ (Kraków, Poland, 27 June 2011). Wiadomości Botaniczne 55(3/4): 90-95.

ŁUCZAJ Ł. J., SVANBERG I., KÖHLER P.  P. 2011. Marsh woundwort, Stachys palustris L. (Lamiaceae): an overlooked food plant. Genetic Resources and Crop Evolution 58(5): 783-793. DOI 10.1007/s10722-011-9710-9

ŁUCZAJ Ł., KÖHLER P.  P. 2011. Liście i inne zielone części dziko rosnących roślin w pożywieniu mieszkańców ziem polskich na podstawie ankiet Józefa Rostafińskiego (XIX w.) i Józefa Gajka (XX w.). Przegląd Historyczny 102(4): 733-770.

KÖHLER P. 2010. Baza polskich publikacji polarnych w Internecie. Biuletyn Polarny 15-16: 81-85.

KÖHLER P. 2010. Casual study of Lysenkoism in Polish botany. Folia Mendeliana 46(1/2): 41-53.

KÖHLER P. 2010. Dziekani i dziekanat. [w:] A. Zemanek (red.), 2010. Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. Kraków, s. 50-54.

KÖHLER P. 2010. Etnobotanika historyczna Żywiecczyzny na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego z 1883 roku. [w:] P. M. ŻUKOWSKI (red.), Verba volant, scripta manent. Księga pamiątkowa dedykowana Mieczysławowi Barcikowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 43-63.

KÖHLER P. 2010. Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. [w:] A. ZEMANEK (red.), 2010. Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. Kraków, s. 565-579.

KÖHLER P. 2010. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 74. Janusz Stanisław Nowak. Wiadomości Botaniczne 54(1/2): 86-90.

KÖHLER P. 2010. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 75. Adam Stanisław Jasiewicz. Wiadomości Botaniczne 54(1/2): 91-95.

KÖHLER P. 2010. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 75. Adam Stanisław Jasiewicz - addendum. Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 70.

KÖHLER P. 2010. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 77. Irena Zofia Mazaraki. Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 73-77.

KÖHLER P. 2010. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 78. Mieczysław Aleksander Mazaraki. Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 77-80.

KÖHLER P. 2010. III. Poczet dziekanów. III. A gallery of portraits of deans. [w:] A. ZEMANEK (red.), 2010. Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część II: Historia instytutów. Kraków, s. 473-517.

KÖHLER P. 2010. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Maria Łańcucka-Środowiona (1913-1995). Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 49.

KÖHLER P. 2010. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Andrzej Środoń (1908-1998). Wiadomości Botaniczne 54(3/4): 50.

KÖHLER P. 2010. Lysenko affair and Polish botany. Journal of the History of Biology 44(2): 305-343. DOI 10.1007/s10739-010-9238-4

KÖHLER P.  P. , MIREK Z. 2010. Nineteenth-century Polish researchers of the South American flora. [w:] Z. MIREK, A. FLAKUS, A. KRZANOWSKI, A. PAULO, J. WOJTUSIAK (red.), The nature and culture of Latin America. Review of Polish Studies. Naturaleza y cultura de América Latina. Reseña de los estudios Polacos. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, s. 173-179.

KÖHLER P. 2009. An outline of short history of Lysenkoism in Poland. Folia Mendeliana 44-45: 45-54.

KÖHLER P. 2009. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 70. Tadeusz Stanisław Tacik. Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 77-81.

KÖHLER P. 2009. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 71. Franciszek (Franz) Herbich. Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 81-88.

KÖHLER P. 2009. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 72. Andrzej Środoń. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 127-132.

KÖHLER P. 2009. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Franciszek (Franz) Herbich (1791-1865). Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 82.

KÖHLER P. 2009. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Kazimierz Kostrakiewicz (1907-1975). Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 55.

KÖHLER P. 2009. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Tadeusz Tacik (1926-1989). Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 81.

KÖHLER P. 2009. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Wilhelmina Stec-Rouppertowa (1903-1988). Wiadomości Botaniczne 53(1/2): 56.

KÖHLER P. 2009. Szafer Władysław Józef, krypt. W.S. (1886-1970). Polski Słownik Biograficzny 46: 401-407.

KÖHLER P. 2009. Szaferowa (Jentys-Szaferowa) z Jentysów Janina Maria (1895-1983). Polski Słownik Biograficzny 46: 407-409.

KÖHLER P. 2009. Szafran Bronisław (1897-1968). Polski Słownik Biograficzny 46: 414-417.

KÖHLER P.  P. , ZASTAWNIAK E. 2009. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 73. Maria Łańcucka-Środoniowa. Wiadomości Botaniczne 53(3/4): 132-136.

KÖHLER P. 2008. Historia botaniki podczas 54. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego w Szczecinie (3-9 września 2007). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 53(1): 251-253.

KÖHLER P. 2008. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 66. Edward Antoni Hückel. Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 63-66.

KÖHLER P. 2008. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 67. Kazimierz Jan Wasylik. Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 66-71.

KÖHLER P. 2008. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 68. Kazimierz Kostrakiewicz. Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 108-113.

KÖHLER P. 2008. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 69. Wilhelmina Stec-Rouppertowa. Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 113-116.

KÖHLER P. 2008. Łysenkizm w botanice polskiej. [summ.: Lysenkoism in Polish botany]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 53(2): 83-161.

KÖHLER P. 2008. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Edward Hückel (1830-1896). Wiadomości Botaniczne 52(1/2): 51.

KÖHLER P. 2008. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Kazimierz Wasylik (1925-2000). Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 82.

KÖHLER P. 2008. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Maria Białobrzeska (1921-2004). Wiadomości Botaniczne 52(3/4): 81.

KÖHLER P. 2008. Sekcja Botaniczna Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności w latach 1866-1894. [w:] J. PAWŁOWSKI (red.), 140 rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. 140th anniversary of the Physiographical Commission at the Academic Society of Cracow, the Academy of Arts and Sciences and the Polish Academy of Arts and Sciences. Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności, t. 5, s. 147-186.

KÖHLER P. 2007. Edward Tangl (1848-1905). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 52(2): 75-102.

KÖHLER P. 2007. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 63. Janina Felicja Małecka. Wiadomości Botaniczne 51(1/2): 96-101.

KÖHLER P. 2007. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 64. Maria Białobrzeska. Wiadomości Botaniczne 51(3/4): 93-96.

KÖHLER P. 2007. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 65. Janina Wanda Truchanowicz. Wiadomości Botaniczne 51(3/4): 96-98.

KÖHLER P. 2007. Obszary polarne w dydaktyce Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polar regions in didactic activities at the Jagiellonian University (Cracow, Poland). [w:] A. ZEMANEK, B. ZEMANEK (red.), Naukowe szkoły botaniczne w Krakowie - tradycje i nowe zadania. Scientific botanical schools in Cracow - traditions and new tasks. Ogród Botaniczny - Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 305-316.

KÖHLER P. 2007. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Belsazar (Baltazar) Hacquet (1739 lub 1740 – 1815). Wiadomości Botaniczne 51(1/2): 46.

KÖHLER P. 2007. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Jan Zerndt (1894-1945). Wiadomości Botaniczne 51(1/2): 45.

KÖHLER P. 2007. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Janina Małecka (1926-1991). Wiadomości Botaniczne 51(3/4): 52.

KÖHLER P. 2007. Zarys historii Zielnika Roślin Naczyniowych Lubelszczyzny Zakładu Systematyki Roślin Instytutu Biologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (LBL) w Lublinie (do 2003 r.). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 52(1): 191-216.

KÖHLER P.  P. ; Ziaja J. 2007. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 62. Maria Alojza Reymann (Reymanówna). Wiadomości Botaniczne 51(1/2): 92-96.

[KÖHLER P. ] 2006. Bolesława Starmachowa. [w:] J. HAMPERL, F. KIRYK, I. PIETRZKIEWICZ (red.), Leksykon profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946-2006. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, s. 533-534.

KÖHLER P. 2006. Koło Przyrodników Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 130 lat tradycji (1873-2003). Student Naturalist Society at the Jagiellonian University. 130 years of tradition (1873-2003). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ss. 210 + zdjęć 1-33.

KÖHLER P. 2006. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 58. Szymon Trusz. Wiadomości Botaniczne 50(1/2): 95-98.

KÖHLER P. 2006. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 59. Bolesława (Kawecka) Starmach. Wiadomości Botaniczne 50(1/2): 98-102.

KÖHLER P. 2006. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 60. Wojciech Bolesław Strzeszewski. Wiadomości Botaniczne 50(3/4): 73-75.

KÖHLER P. 2006. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 61. Anna Luchter. Wiadomości Botaniczne 50(3/4): 75-79.

KÖHLER P. 2006. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Anna Luchter (1910-1976). Wiadomości Botaniczne 50(3/4): 26.

KÖHLER P. 2006. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Bolesława Starmach (1902-1965). Wiadomości Botaniczne 50(1/2): 31.

KÖHLER P. 2006. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Jan Zerndt (1894-1945). Wiadomości Botaniczne 50(3/4): 25.

KÖHLER P.  P. , CARR D. J. 2006. Eduard Tangl (1848-1905) - discoverer of plasmodesmata. Huntia 12(2): 169-172.

KÖHLER P. 2005. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 53. Anna Rumek. Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 89-93.

KÖHLER P. 2005. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 55. Jadwiga Halina Supniewska. Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 97-100.

KÖHLER P. 2005. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 56. Helena Tomczyk. Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 70-73.

KÖHLER P. 2005. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 57. Karol Ermich. Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 73-80.

KÖHLER P. 2005. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Estera Hadasa Broder (z d. Schindler) (1900-1944). Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 52.

KÖHLER P. 2005. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Ludwik Broder (1901-1983). Wiadomości Botaniczne 49(1/2): 51.

KÖHLER P. 2005. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Karol Ermich (1904-1976). Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 35.

KÖHLER P. 2005. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish botanists. Helena Tomczyk (1911-1998). Wiadomości Botaniczne 49(3/4): 36.

KÖHLER P. 2005. Tereny polarne w wybranych podręcznikach szkolnych do geografii z czasów Komisji Edukacji Narodowej. [w:] M. JÓŹWIAK, R. KOZŁOWSKI (red.), Polish Polar Studies. XXXI Sympozjum Polarne. XXXI Polar Symposium. Akademia Świętokrzyska, Komitet Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk, Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Kielce, Oficyna Wydawnicza "TEXT", Kraków, s. 14-23.

KÖHLER P.  P. , Skrzyński T. 2005. Ikonografia botaniczna w spuściźnie Antoniego Wrzoska (1908-1983). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 50(3-4): 197-217.

KÖHLER P. 2004. Bibliografia botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1818-1952-2000). Bibliography of botany at the Academic Society of Cracow, Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and Letters (1818-1952-2000). Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, ss. 459.

KÖHLER P. 2004. Jezuici w dziejach botaniki polskiej. [summ.: The Jesuit contribution to botany in the Commonwealth of Poland and Lithuania]. [w:] I. STASIEWICZ-JASIUKOWA (red.) Wkład jezuitów do nauki i kultury w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i pod zaborami. Komitet Historii Nauki i techniki PAN, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", Wydawnictwo "WAM", Kraków - Warszawa, s. 153-170.

KÖHLER P. 2004. Józef Jundziłł (1794-1877). Materiały do biografii. [summ.: Józef Jundziłł (1794-1877). Materials for his biography]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 49(1): 83-117.

KÖHLER P. 2004. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 49. Janina Maria Jentys-Szaferowa. Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 67-71.

KÖHLER P. 2004. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 50. Maryla (Maria) Marchewianka. Wiadomości Botaniczne 48(1/2): 71-72.

KÖHLER P. 2004. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 51. Janina Korta. Wiadomości Botaniczne 48(3/4): 103-108.

KÖHLER P. 2004. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 52. Edward Tangl. Wiadomości Botaniczne 48(3/4): 108-112.

KÖHLER P. 2003. Dzieje botaniki w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952). Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Historii Nauki 5: 79-101.

KÖHLER P. 2003. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 45. Edward Majewski. Wiadomości Botaniczne 47(1/2): 97-99.

KÖHLER P. 2003. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 47. Irena Antonina Dąbkowska. Wiadomości Botaniczne 47(3/4): 92-96.

KÖHLER P. 2003. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 48. Jan (Johann Reinhold) Zerndt. Wiadomości Botaniczne 47(3/4): 96-100.

KÖHLER P. 2002. Botanical Exploration of Central Europe Carried out under the Auspicies of the Academy of Sciences and Letters (Cracow, Poland), 1865-1952. [w:] D. BUICAN, D. THIEFFRY (red.) Biological and Medical Sciences. Proceedings of the XXth International Congress of History of Science (Liège, 20-26 July 1997), vol. XI. De Diversis Artibus 54 (N.S. 17): 129-138.

KÖHLER P. 2002. Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. Botany at the Academic Society of Cracow, Academy of Sciences and Letters and the Polish Academy of Sciences and Letters (1815-1952). Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności. t. 2, ss. 373.

KÖHLER P. 2002. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 41. Jadwiga (Barbara) Skwara. Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 86-88.

KÖHLER P. 2002. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 42. Zygmunt KÖHLER P.  (Koehler). Wiadomości Botaniczne 46(1/2): 88-89.

KÖHLER P. 2002. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 43. Kazimierz Ernest. Wiadomości Botaniczne 46(3/4): 99-100.

KÖHLER P. 2002. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 44. Franciszek Tondera. Wiadomości Botaniczne 46(3/4): 100-103.

KÖHLER P. 2002. Publikacje botaniczne Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności a badania bioróżnorodności flory Polski. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 47(4): 49-61.

KÖHLER P. 2001. Historia Zielnika Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w latach 1910-2000. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 46(4): 77-104.

KÖHLER P. 2001. History of the Jagiellonian University Herbarium (KRA), Cracow, Poland. Taxon 50: 943-945.

KÖHLER P. 2001. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 37. Estera Hadasa (Schindler) Broder. Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 103-104.

KÖHLER P. 2001. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 38. Ludwik Broder. Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 105-107.

KÖHLER P. 2001. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 39. Eugeniusz Jan Fröhlich. Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 123-125.

KÖHLER P. 2001. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 40. Jadwiga Szarska (siostra Christofora). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 125-127.

KÖHLER P. 2001. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Antonina Leńkowa (1917-1995). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 54.

KÖHLER P. 2001. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Jadwiga Wołoszyńska (1882-1951). Wiadomości Botaniczne 45(3/4): 67.

KÖHLER P. 2001. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Stefan Macko (1899-1967). Wiadomości Botaniczne 45(1/2): 53.

ZASTAWNIAK E., KÖHLER P.  P. 2001. Polskie badania paleobotaniczne trzeciorzędu. Polish palaeobotanical research of the Tertiary. Botanical Guidebooks t. 25, ss. 159.

KÖHLER P. 2000. Aniela Kozłowska (1898-1981). [w:] A. ZEMANEK (red.). Uniwersytet Jagielloński. Złota Księga Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Część I: Biografie uczonych. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, s. 243-250.

KÖHLER P. 2000. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 34. Stanisława Antonina (Bulanda) Pawłowska. Wiadomości Botaniczne 44(1/2): 84-86.

KÖHLER P. 2000. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 35. Bronisław Wiesław Sulimir Szafran. Wiadomości Botaniczne 44(3/4): 78-82.

KÖHLER P. 2000. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Aniela Kozłowska (1898-1981). Wiadomości Botaniczne 44(1/2): 51.

KÖHLER P. 2000. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Edward (Glinka-Janczewski (1846-1918). Wiadomości Botaniczne 44(3/4): 40.

KÖHLER P. 2000. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Kazimierz Stefan Rouppert (1885-1963). Wiadomości Botaniczne 44(3/4): 39.

KÖHLER P. 2000. Rola Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w popularyzacji badań botanicznych. [w:] B. ZEMANEK (red.). Przyroda - Nauka - Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI w. Nature - Science - Culture. Humanistic context of natural sciences at the beginning of 21th century. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków, s. 97-104.

KÖHLER P. 2000. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 33. Maria Feliksa Stanisława (Amouraux) Kozłowska. Wiadomości Botaniczne 44(1/2): 81-84.

KÖHLER P. 1999. Historia Zielnika Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego (KRA) w latach 1780-1910. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 44(2): 7-60.

KÖHLER P. 1999. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 30. Jadwiga Zofia Dobrzańska. Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 89-92.

KÖHLER P. 1999. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 31. Wanda Aniela Wróbel-Stermińska. Wiadomości Botaniczne 43(3/4): 85-87.

KÖHLER P. 1999. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 32. Maria Bronisława Jadwiga (Ziemba) Łucka. Wiadomości Botaniczne 43(3/4): 87-91.

KÖHLER P. 1999. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Wiktor Kuźniar (1879-1935). Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 59.

KÖHLER P. 1999. Zbiory archiwalne Muzeum Botanicznego i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowski Rocznik Archiwalny 5: 190-197.

KÖHLER P. 1999. Zielnik Józefa Jundziłła - addendum. Herbarium of Józef Jundziłł - addendum. Wiadomości Botaniczne 43(1/2): 86-88.

KÖHLER P. 1998. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 26. Józef Jundziłł. Wiadomości Botaniczne 42(2): 87-89.

KÖHLER P. 1998. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Tadeusz Wojciech Wilczyński (1888-1981). Wiadomości Botaniczne 42(1): 64.

KÖHLER P. 1998. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Wincenty (Terencjusz Jakub) Pol (1807-1872). Wiadomości Botaniczne 42(3/4): 96.

KÖHLER P. 1998. Dembosz Stanisław. [w:] F. A. STAFLEU, E. A. MENNEGA. Taxonomic literature. A selective guide to botanical publications and collections with dates, commentaries and types. [wyd. 2.] Supplement 5. Da-Di. red. N. Kilian, R. Hand. Regnum Vegetabile 135: 196.

KÖHLER P. 1997. Badania Józefa Jundziłła nad florą Litwy po 1830 r. (w świetle nieznanych materiałów rękopiśmiennych). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 42(1): 43-74.

KÖHLER P. 1997. Biblioteka naukowa Józefa Jundziłła (1794-1877). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 42(3-4): 63-84.

KÖHLER P. 1997. Herbarium of Józef Jundziłł (1794-1877). Taxon 46(2): 365-366.

KÖHLER P. 1997. Ikonoteka i notatki florystyczne Augusta Konstantego hr. Krasickiego w Muzeum Botanicznym i Pracowni Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Collection of drawings and floristical records of Count August Konstanty Krasicki stored at the J. Dyakowska Botanical Museum and History of Botany Research Unit (the Jagiellonian University Botanic Garden, Kraków, Poland). Wiadomości Botaniczne 41(2): 79-81.

KÖHLER P. 1997. O łacińskich nazwach rodzajów i gatunków roślin. Wszechświat 98(10): 239-241.

KÖHLER P. 1997. Rośliny bogów, herosów i świętych (zawarte w Vascular plants of Poland. A checklist). Plants of gods, heroes and saints (including in Vascular plants of Poland. A checklist). Wiadomości Botaniczne 41(3/4): 116-121.

KÖHLER P. 1996. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 17. Henryk Błaszczyk. Wiadomości Botaniczne 40(3/4): 140-142.

KÖHLER P. 1996. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish Botanists. Aniela Kozłowska. Wiadomości Botaniczne 40(1): 54.

KÖHLER P. 1996. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish Botanists. Edward (Glinka-) Janczewski. Wiadomości Botaniczne 40(3/4): 84.

KÖHLER P. 1996. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish Botanists. Henryk Błaszczyk. Wiadomości Botaniczne 40(2): 54.

KÖHLER P. 1996. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish Botanists. Stanisław Batys Gorski. Wiadomości Botaniczne 40(1): 53.

KÖHLER P. 1996. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish Botanists. Wanda Wróbel-Stermińska. Wiadomości Botaniczne 40(2): 53.

KÖHLER P. 1996. Portrety botaników polskich. Portraits of Polish Botanists. Wojciech Grzegorzek. Wiadomości Botaniczne 40(3/4): 83.

KÖHLER P. 1996. Rośliny poświęcone kultowi Maryi w zielniku Seweryna Udzieli. [w:] Orędowniczko nasza. Kult Matki Bożej w polskiej kulturze ludowej. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, oddział w Krakowie. Wyd. 1. Kraków, s. 138-149.

KÖHLER P. 1996. Zielnik Seweryna Udzieli. Herbarium of Seweryn Udziela. Wiadomości Botaniczne 40(1): 69-73.

KÖHLER P. 1996. Zielnik Seweryna Udzieli - dokumentacja pracy "Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego". The herbarium of Seweryn Udziela. Documentation of the study "Herbs in the beliefs of the Cracow peasants". Lud 80: 179-186.

KÖHLER P. 1995. Dawne ogrody botaniczne Wilna. Old botanic gardens in Vilna (Vilnius, Lithuania). Wiadomości Botaniczne 39(1/2): 144-147.

KÖHLER P. 1995. Józef Jundziłł i jego zielnik. Wszechświat 96(7-8): 183-186.

KÖHLER P. 1995. Krakowskie Towarzystwo Botaniczne - nieznane początki PTB. Cracov[sic] Botanical Society - unknown beginnings of the Polish Botanical Society. Wiadomości Botaniczne 39(3/4): 102-104.

KÖHLER P. 1995. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 13. Aniela Kozłowska. Wiadomości Botaniczne 39(1/2): 139-142.

KÖHLER P. 1995. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Józef Jundziłł. Wiadomości Botaniczne 39(3/4): 77.

KÖHLER P. 1995. Portrety Botaników Polskich. Portraits of Polish Botanists. Józef Jundziłł. Wiadomości Botaniczne 39(3/4): 78.

KÖHLER P. 1995. Z dziejów Polskiego Towarzystwa Botanicznego (Krakowskie Towarzystwo Botaniczne, 1922). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 40(3): 145-163.

KÖHLER P. 1995. Zielnik Józefa Jundziłła. Herbarium of Józef Jundziłł. Polish Botanical Studies, Guidebook Series 13, ss. 154.

KÖHLER P.  P., ZEMANEK A. 1995. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informator. Nakł. Instytutu Botaniki UJ, Kraków, ss. 62.

KÖHLER P. 1994. Collections of 18th Century Vilna Botanists in the Józef Jundziłł Herbarium. Botanical Journal of Scotland 46(4): 589-593.

KÖHLER P. 1994. Old herbaria of Polish botanists in Vilna and Kiev. Taxon 43(3): 487-488.

KÖHLER P. 1994. Rośliny z terenu Białorusi w zielniku Józefa Jundziłła. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 39(3-4): 93-102.

KÖHLER P. 1994. Zielniki botaników ośrodka wileńskiego z lat 1780-1840 w Kijowie, Krakowie i Wilnie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 39(1): 109-116.

KÖHLER P. 1994. Zielniki botaników polskich w Wilnie i Kijowie zebrane przed rokiem 1840. Herbaria of Polish botanists collected before 1840 in Vilna and Kiev. Wiadomości Botaniczne 38(3/4): 174-177.

KÖHLER P.  P., ZEMANEK A. 1994. Dziesięciolecie otwarcia Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1983-1993). Ten years of the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden, Cracow, Poland (1983-1993). Wiadomości Botaniczne 38(3/4): 170-174.

KÖHLER P. 1993. Ankieta Józefa Rostafińskiego z 1883 roku dotycząca ludowego nazewnictwa i użytkowania roślin w Polsce. Analecta - Stud. i Mater. z Dziej. Nauki, R. II, z. 2(4): 87-119.

KÖHLER P. 1993. Nazewnictwo i użytkowanie roślin leczniczych na ziemiach polskich w XIX wieku na podstawie ankiety Józefa Rostafińskiego. [w:] B. KUŹNICKA (red.). Historia Leków Naturalnych, t. IV "Z historii i etymologii polskich nazw roślin leczniczych", Wydawnictwo IHNOiT PAN, Warszawa. s. 61-85.

KÖHLER P. 1993. Ziołolecznictwo na Rzeszowszczyźnie w XIX wieku w świetle ankiety Józefa Rostafińskiego. [w:] B. KUŹNICKA (red.). Historia Leków Naturalnych, t. III "Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny", Wydawnictwo IHNOiT PAN, Warszawa. s. 119-124.

KÖHLER P. 1992. Katalogi nasion ("Indices seminum") w zbiorach Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seed lists in the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden (Cracow, Poland). Wiadomości Botaniczne 36(3/4): 99-105.

KÖHLER P. 1992. Leksykon Botaników Polskich. Dictionary of Polish Botanists. 3. Tadeusz Bocheński. Wiadomości Botaniczne 36(1/2): 97-98.

KÖHLER P. 1991. Botanika w Krakowie i Wilnie w latach 1780-1840. Wszechświat 92(1): 10-13.

KÖHLER P. 1991. Najstarsze zbiory Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. The oldest collections in the Museum of the Jagiellonian UniversityBotanic Garden. Wiadomości Botaniczne 35(1): 74-78.

KÖHLER P.  P. S. 1991. The Malesian pteridophytes of Raciborski. The Fern Gazette 14(2): 50.

KÖHLER P. 1991. Dziewiętnastowieczne pomoce naukowe w zbiorach Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. The 19th century educational appliances in the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden. Wiadomości Botaniczne 35(3/4):96-99.

KÖHLER P.  P. S. 1990. Marian Raciborski's Malesian Pteridophyta in KRA. Taxon 39(2): 229.

KÖHLER P.  P. S. 1990. Zbiory dendrologiczne dawnego Krakowskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. The dendrological collection of the former Cracow Technical-Industrial Museum in the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden. Wiadomości Botaniczne 34(4): 70-72.

KÖHLER P.  P. S. 1989. Dwa egipskie ogrody botaniczne: Ogród Kitchenera i El-Orman. Two Egyptian botanic gardens: Kitchener's Gardens and El-Orman. Wiadomości Botaniczne 33(2): 17-20.

KÖHLER P.  P. S. 1989. The Javanese Pteridophyta collected by Marian Raciborski housed in the Herbarium of the Jagiellonian University (KRA). Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 18: 127-133.

KÖHLER P.  P. S. 1989. Włodzimierza Dzieduszyckiego zasługi dla nauk przyrodniczych. Wszechświat 90(4): 81-82.

KÖHLER P.  P. S., ZEMANEK A. 1989. Zbiory Mariana Raciborskiego w Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. The Marian Raciborski's collection in the Museum of the Jagiellonian University Botanic Garden. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 18: 135-148.

KÖHLER P.  P. S. 1988. Asuański ogród na wodzie. Wszechświat 89(3): 62-63.

KÖHLER P.  P. S. 1988. 90 lat Koła Przyrodników Studentów UJ. Wszechświat 89(6): 155.

KÖHLER P.  P. S. 1987. Kairski Ogród Botaniczny El-Orman. Wszechświat 88(9-10): 184-187.

KÖHLER P.  P. S. 1987. Nieznane materiały Józefa Rostafińskiego do badań nad historią roślin uprawnych w Polsce. Unknown materials of Józef Rostafiński concerning studies of the history of cultivated plants in Poland. Zesz. Nauk. UJ, Prace Bot. 14: 141-154.

KÖHLER P.  P. S., PIEKIEŁKO-ZEMANEK A. 1986. Józefa Rostafińskiego Odezwa do nie botaników o zbieranie ludowych nazw roślin i udział w niej Marii Twardowskiej. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 1986(2): 471-480.

KÖHLER P.  P. S. 1986. Józefa Rostafińskiego "Odezwa do nie botaników o zbieranie ludowych nazw roślin". Wszechświat 87(1): 13-16.