Regulaminy kursów i instrukcje

Warsztaty botaniczne (WBNZ-912) - 2021/2022

Regulamin kursu Warsztaty botaniczne (WBNZ-912) realizowanego w Instytucie Botaniki UJ w roku akademickim 2021/2022.

Warsztaty botaniczne - regulamin

Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (WBNZ-913) - 2020/2021

Regulamin kursu Różnorodność i ewolucja roślin, glonów i grzybów (WBNZ-913) realizowanego w Instytucie Botaniki UJ w roku akademickim 2020/2021.

Regulamin ćwiczeń
Ogólne zasady uczestnictwa w ćwiczeniach

Przepisy BHP

Przepisy BHP w salach ćwiczeniowych Instytutu Botaniki UJ.

Przepisy BHP

Karty charakterystyki odczyników chemicznych

Karty charakterystyki odczyników chemicznych stosowanych na zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Instytucie Botaniki.

Błękit metylowy
Etylowy alkohol
Kwas mlekowy
Potasu jodek
Potasu wodorotlenek
Chloral, hydrat
Cynku chlorek bezwodny
Kwas octowy lodowaty
Salicylan metylu
Sodu wodorotlenek
Entellan
Acetokarmin
Kwas sulfanilowy