Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biologia i przyroda w szkole – warsztaty dla nauczycieli

Uczysz w szkole przyrody albo biologii? A może dopiero zaczynasz przygodę z nauczaniem? Chcesz pokazać swoim uczniom ciekawe eksperymenty, ale nie masz pomysłów lub ograniczają Cię finanse? Przyjdź na nasz kurs! Wspólnie zajrzymy w głąb komórki, a nawet wyizolujemy z niej DNA. Przypomnimy zasady prowadzenia obserwacji przyrodniczych, planowania eksperymentów oraz wykonywania prostych analiz statystycznych uzyskanych wyników. Wykonamy wspólnie zdjęcia obiektów biologicznych i przeanalizujemy je używając prostych programów komputerowych. Pokażemy Ci jak w nowoczesny i ciekawy sposób uczyć za pomocą dostępnych w Internecie pomocy naukowych oraz smartfonu, który doskonale sprawdzi się jako narzędzie do pracy w terenie.

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, któremu zależy na doskonaleniu warsztatu pracy.

Podstawowe cele kształcenia

 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej;
 • poszerzenie umiejętności wykonywania i analizy preparatów mikroskopowych oraz rysunków obiektów biologicznych;
 • poszerzenie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych, planowania
 • i przeprowadzania eksperymentów oraz wykonywania prostych analiz statystycznych uzyskanych wyników;
 • poszerzenie umiejętności dokumentowania fotograficznego obiektów biologicznych
 • i ich analizy przy użyciu prostych programów komputerowych;  
 • poszerzenie umiejętności wyszukiwania i używania dostępnych w Internecie przydatnych narzędzi i informacji o tematyce przyrodniczej oraz wykorzystywania smartfonu jako narzędzia do pracy w terenie.

Wymagania wstępne

Posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Limit miejsc*

Od 10-42 osób (w jednej grupie maksymalnie 14 osób).

* w przypadku zgłoszenia się liczby uczestników umożliwiającej utworzenie minimum dwóch grup, możliwy podział na zajęcia dedykowane dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 10 czerwca 2024. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailowo na adres: sekretariat.ib@uj.edu.pl.  Dane potrzebne do rejestracji: imię (drugie też jeśli jest) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, obywatelstwo, miejsce zamieszkania oraz dane do faktury jeśli jest potrzebna.

Metody dydaktyczne

Wykład, ćwiczenia kameralne.

Miejsce realizacji kursu

III Kampus UJ, sale dydaktyczne Instytutu Botaniki UJ, ul. Gronostajowa, Kraków.

Czas trwania i termin realizacji kursu

Grupa 1

 • 28.06.2024 (2 bloki zajęć po 4 godziny lekcyjne każdy)
 • 29.06.2024 (2 bloki zajęć po 4 godziny lekcyjne każdy)
 • 30.06.2024 (2 bloki zajęć po 4 godziny lekcyjne każdy)

Grupa 2

 • 13.09.2024 (2 bloki zajęć po 4 godziny lekcyjne każdy)
 • 14.09.2024 (2 bloki zajęć po 4 godziny lekcyjne każdy)
 • 15.09.2024 (2 bloki zajęć po 4 godziny lekcyjne każdy)

 
45 minut przerwy pomiędzy zajęciami.

Opłata

600 PLN (koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: 25 PLN).

Plan kursu

 • wykonanie prostych i tanich eksperymentów biologicznych, prowadzenie obserwacji przyrodniczych – 6 godz. lekcyjnych;
 • prosta preparatyka laboratoryjna (obsługa mikroskopu stereoskopowego i świetlnego, wykonywanie preparatów mikroskopowych i rysunków obiektów biologicznych, interpretacja obrazów mikroskopowych) – 8 godz. lekcyjnych;
 • planowanie eksperymentu (formułowanie celów i hipotez, weryfikacja hipotez, prosta analiza statystyczna uzyskanych wyników, przygotowywanie raportów) – 4 godz. lekcyjne;
 • wykorzystanie Internetu w nauczaniu biologii – 2 godz. lekcyjne;
 • dokumentacja fotograficzna obiektów biologicznych i ich analiza przy użyciu prostych programów komputerowych - 2 godz. lekcyjne;
 • smartfon jako narzędzie pracy ucznia w terenie – 2 godz. lekcyjne.

Warunki zaliczenia kursu

Przygotowanie karty pracy dla ucznia / projektu edukacyjnego obejmującego treści z zakresu biologii lub przyrody.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr Justyna Żabicka
e-mail: j.zabicka@uj.edu.pl
tel.: 12 664-53-43

Uwaga: Osoba uczestnicząca w zajęciach powinna być zdrowa, bez oznak przeziębienia. Zalecane jest by uczestnicy byli zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadali aktualny, negatywny wynik testu w kierunku COVID-19.