Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Warsztaty terenowe z botaniki

Wyjdź z nami do lasu i na łąkę. Zobacz, co kwitnie wczesną wiosną, a co w lecie. Poznaj najcenniejsze rodzime rośliny, a także gatunki obce, które zagrażają naszej szacie roślinnej. Poznaj wspólne cechy gatunków zaliczanych do tych samych rodzin i naucz się je rozpoznawać. Jak zrobić zielnik, by służył nam przez długie lata? Na naszym kursie odpowiemy na to i wiele innych pytań.

Do kogo kierowany jest kurs?

Potencjalny uczestnik kursu to przyrodnik z zamiłowania, pracownik prywatnej lub państwowej instytucji zajmującej się ochroną przyrody, nauczyciel biologii lub przyrody, student przygotowujący się do nauczania biologii lub przyrody w szkole.

Podstawowe cele kształcenia

  • poznanie roślin zielnych, krzewów i drzew stanowiących naturalne składniki polskiej flory;
  • poznanie roślin obcych naszej florze w tym gatunków inwazyjnych, stanowiących zagrożenie dla bioróżnorodności na terenie Polski;
  • poznanie możliwości wykorzystania przez człowieka roślin dziko występujących;
  • zaznajomienie z problemami związanymi z ochroną niektórych rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych oraz ich siedlisk;
  • poznanie wybranych typów zbiorowisk roślinnych oraz gatunków dla nich charakterystycznych;
  • nabycie umiejętności wykonywania zdjęć fitosocjologicznych niezbędnych do wykonania monitoringu przyrodniczego;
  • poznanie zasad wykonywania dokumentacji naukowej w formie zielnika (zbiór materiału zielnikowego, jego suszenie, etykietowanie i zabezpieczenie).

Wymagania wstępne

Brak.

Limit miejsc

Od 10 do 40 osób.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń, termin zgłoszeń do 7.04.2024. Zgłoszenia należy nadsyłać e-mailowo na adres: sekretariat.ib@uj.edu.pl. Dane potrzebne do rejestracji: imię (drugie też jeśli jest) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, pesel, obywatelstwo, miejsce zamieszkania oraz dane do faktury jeśli jest potrzebna.

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia terenowe.

Miejsce realizacji kursu

Tereny zlokalizowane na obszarze Krakowa np. Las Wolski, Fort Bodzów, Kostrze i Ruczaj.

Czas trwania i termin realizacji kursu

ZAJĘCIA 1: (5 godzin lekcyjnych) 20.04.2024 r. (sobota); zbiórka o godzinie 10:00, przy przystanku MPK Kraków „Baba Jaga”, pod Lasem Wolskim w Krakowie. Temat zajęć: Flora i zbiorowiska roślinne Lasu Wolskiego w aspekcie wiosennym.
ZAJĘCIA 2: (5 godzin lekcyjnych) 25.05.2024 r. (sobota); zbiórka o godzinie 10:00, przy przystanku MPK Kraków „Kostrze Szkoła” w Krakowie. Temat zajęć: Flora i zbiorowiska roślinne Fortu Bodzów.
ZAJĘCIA 3: (5 godzin lekcyjnych) 29.06.2024 r. (sobota); zbiórka o godzinie 10:00, pod wejściem głównym do budynku Instytutu Botaniki UJ (ul. Gronostajowa 3). Temat zajęć: Flora i zbiorowiska roślinne w okolicach Kampusu UJ w Krakowie. 14:30-16:00 – zaliczenie kursu i wręczenie dyplomów (Instytut Botaniki UJ).

Uwaga: Terminy wycieczek mogą ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub opóźnionego sezonu wegetacyjnego.

Opłata

500 PLN (koszt jaki ponosi uczestnik za jedną godzinę lekcyjną: ok. 33 PLN).

Plan kursu

Prezentacja gatunków roślin i ich siedlisk, zbiór okazów do zielnika, prezentacja metodyki zbioru danych fitosocjologicznych.
Uwaga: Przed rozpoczęciem kursu należy przygotować teczkę botaniczną (dwie sztywne okładki ze sklejki lub tektury formatu A3, dające się związać, z paskiem na ramię; adres strony, na której można zobaczyć jak wygląda teczka botaniczna: http://muzea.malopolska.pl/cwiczenia/gramy-w-zielone), narzędzia do zbioru roślin, notatnik terenowy oraz zapas starych gazet drukowanych na papierze łatwo chłonącym wodę.

Warunki zaliczenia kursu

Przygotowanie własnego zielnika składającego się z 30 gatunków roślin naczyniowych.
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu dokształcającego w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Osoba odpowiedzialna za kurs

dr Artur Pliszko
e-mail: artur.pliszko@uj.edu.pl
tel.: 12 664-67-27

Uwaga: Osoba uczestnicząca w zajęciach powinna być zdrowa, bez oznak przeziębienia. Zalecane jest by uczestnicy byli zaszczepieni przeciwko COVID-19 lub posiadali aktualny, negatywny wynik testu w kierunku COVID-19.